Air Serbia

IZJAVA O PRIVATNOSTI DRUŠTVA ER SRBIJA

Er Srbija vrlo ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti

Er Srbija je akcionarsko društvo koje je osnovano i ima sedište u Beogradu, Republika Srbija. U društvu Er Srbija i u našim povezanim licima i ograncima (pod zajedničkim nazivom: "Er Srbija", "mi", "nas"), ozbiljno shvatamo naše odgovornosti u vezi sa zaštitom podataka i privatnošću. U ovoj izjavi je opisano na koji način kao kontrolor podataka prikupljamo, obrađujemo, koristimo, otkrivamo i prenosimo vaše podatke o ličnosti. Ovom izjavom su pokriveni slučajevi kada vi nas kontaktirate, kada koristite naše usluge ili kada posećujete naš internet sajt www.airserbia.com

Uslovi korišćenja

Korišćenje internet sajta društva Er Srbija podleže našim uslovima prihvatljivog korišćenja, koji se nalazi u našim Odredbama i uslovima. Bilo koji proizvodi koji se isporučuju i usluge koje se vrše podležu našim Odredbama i uslovima, Politici brige o klijentima i Opštim uslovima prevoza.

Ažuriranja

S vremena na vreme možemo izmeniti ovu izjavu kako bi ona bila u skladu sa zakonskim zahtevima i načinom našeg poslovanja. Redovno posećujte ove stranice kako biste našli najnoviju verziju ove izjave. Ukoliko unesemo bitne izmene u ovu izjavu o privatnosti, obavestićemo vas o tome na našem internet sajtu i putem imejla ("Obaveštenje o promeni").

Internet sajtovi treće strane

Er Srbija vam može dati link za druge internet sajtove. Nismo odgovorni za način na koji internet sajtovi trećih strana rade ili način na koji mogu pokušati da obrade bilo koje podatke o ličnosti koje im pružite. Važno je da ovo razumete i da proverite njihove politike o privatnosti i uslove korišćenja.

KOJE PODATKE O LIČNOSTI PRIKUPLJAMO I KADA I ZAŠTO IH KORISTIMO

U ovom delu možete saznati više o:

Informacije o letovima i rezervacijama

Ukoliko koristite internet sajt društva Er Srbija da rezervišete let, od vas ćemo uzeti i koristiti sve informacije o vama koje su neophodne da bi se izvršila rezervacija. Ovo može da uključuje podatke o ličnosti kao što su vaše ime, datum rođenja, adresa, podaci o vašem srodniku, broj iz evidencije podataka o putnicima ("PNR broj") pol, podaci iz pasoša, vaše korisničko ime i lozinka (ukoliko je primenljivo) zajedno sa podacima o plaćanju (kao što su broj vaše kreditne kartice i imejl) za glavnog putnika.

Takođe možemo da tražimo od vas podatke radi pružanja unapređenih usluga, kao što su medicinske usluge, posebne kategorije podataka o ličnosti, koje tretiramo sa posebnom pažnjom. Ove posebne kategorije podataka uključuju podatke o vašem zdravlju u smislu toga da li koristite invalidska kolica ili vam je potreban rezervoar sa kiseonikom, određena ponašanja u vezi sa zdravljem u smislu toga da li ste pušač, kao i podatke o vašoj veroispovesti. U ograničenim okolnostima, kao što je slučaj kada vam pružamo usluge vozača, možemo dodatno da prikupimo podatke o vašem kretanju korišćenjem sistema poput GPS-a.

Ukoliko vi ili bilo koji putnik ima posebne zahteve u pogledu zdravlja, ishrane ili pristupa, za koje biste vi ili taj putnik želeli da znamo, možemo da prikupimo podatke o ovim stvarima tamo gde je to dato.

U slučajevima kada vi vršite rezervaciju u ime drugih putnika, vaša je odgovornost da predstavite tog putnika u procesu rezervacije i objasnite kako ćemo mi koristiti njegove podatke o ličnosti kao što je predviđeno ovom Izjavom o privatnosti. Morate da pribavite njegovu saglasnost da biste izvršili rezervaciju i podelite njihove podatke sa nama kao što je predviđeno ovom Izjavom o politici. Pretpostavićemo da ste to uradili. Mi takođe možemo biti pod posebnim zakonskim obavezama da im objasnimo da mi kontrolišemo njihove podatke o ličnosti čak i ukoliko nam one dolaze od vas.

Dostavljanje informacija o putnicima unapred

Na nekim destinacijama obavezni smo da prosledimo detalje o planu leta/maršruti i rezervacijama iz naše Evidencije imena putnika službenicima granične kontrole, carine i policije na mestima ulaska/izlaska duž vaše maršrute. Ove informacije podelićemo sa odgovarajućim organima onako kako to zahtevaju i dozvoljavaju lokalni i važeći zakoni. Ukoliko se nalazite u, ili letite u/iz Francuske, molimo vas da imate na umu da u skladu sa članom L 237-7 francuskog Kodeksa unutrašnje bezbednosti, avio-prevozioci mogu poslati podatke o rezervacijama prikupljene o putnicima (PNR) francuskim državnim javnim službama i nadležnim organima u svrhe i pod uslovima definisanim Uredbom br. 2014-1095 od 26. septembra 2014. godine.

Etihad Guest Frequent Flyer program

Našim Frequent Flyer programom se rukovodi u okviru našeg partnera, društva Etihad Airways PJSC iz Abu Dabija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa njegovim zavisnim društvima. Ukoliko se pridružite Frequent Flyer programu Etihad Guest, od vas će se tražiti da upišete svoje lične podatke kod Etihad Guest-a. Tako će Etihad Guest moći da upravlja vašim nalogom i da vam daje nagrade i beneficije. To može da uključuje podatke kao što su vaše ime, datum rođenja, adresa, imejl, broj telefona, blizak srodnik, vaša fotografija, podaci iz pasoša, podaci sa vaše kreditne kartice uključujući datum njeno isteka, vaš Etihad Guest broj, broj iz evidencije podataka o putnicima ("PNR broj"), broj vaše avionske karte, podaci vezani za vaš posao kao što su vaša profesija, uloga, uključujući brojeve profesionalnih licenci. U posebnim okolnostima Etihad Guest može da ima pristup određenim podacima o ličnosti, uključujući Posebne kategorije podataka o ličnosti (kao što je definisano u Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti) koji su dobijeni tokom vašeg leta, kao što je predviđeno u ovoj politici.

Kada pristupite Etihad Guest-u, pitaće vas da potvrdite da se slažete sa tim da delite podatke između Er Srbija i Etihad Guest da biste dobili ove beneficije. Bilo koje informacije koje budu podeljene sa Etihad Guest podležu posebnoj politici o privatnosti i odredbama i uslovima Etihad Guest-a, koje možete naći ovde.

Korisnička podrška i online usluge

Ukoliko nas kontaktirate sa upitom ili komentarom o bilo kojoj od naših usluga, ili biste želeli da vam pružimo najnovije vesti i informacije o događanjima u društvu Er Srbija, moraćemo da prikupimo informacije o vama (uključujući vaše kontakt podatke) kako bi nam to pomoglo da odgovorimo na vaš upit ili zahtev. To možemo da uradimo kada pozovete naš korisnički centar za podršku ili kada koristite naše online alatke podrške. Ove informacije mogu da uključuju vaše ime, datum rođenja, adresu, imejl, broj telefona, bliskog srodnika, vašu fotografiju, podatke iz pasoša, podatke sa vaše kreditne kartice uključujući datum njenog isteka, vaš Etihad Guest broj, broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj, broj vaše avionske karte, podaci vezani za vaš posao kao što su vaša profesija, uloga, uključujući brojeve profesionalnih licenci. Ove posebne kategorije podataka uključuju podatke o vašem zdravlju u smislu toga da li koristite invalidska kolica ili vam je potreban rezervoar sa kiseonikom, određena ponašanja u vezi sa zdravljem u smislu toga da li ste pušač, kao i podatke o vašoj rasnoj i etničkoj pripadnosti, veroispovesti.

Takođe možemo čuvati bilo kakvu komunikaciju koju imamo sa vama (uključujući evidentiranje svih poziva koje napravite). To radimo u skladu sa važećim zakonima kako bi nam to pomoglo da nadgledamo i unapređujemo kvalitet naših usluga korisničke podrške, da podnosimo tužbe i branimo se od utuženja, kao i da ispunjavamo zakonske obaveze kojima podležemo. U slučajevima kada tražite da primite ažurirane podatke od nas, slobodno možete da izmenite svoje lične sklonosti (za više informacija, videti u nastavku odeljak "Ažuriranje vašeg ličnog profila i ličnih sklonosti").

Događaji i promocije

S vremena na vreme, možemo da organizujemo događaje i specijalne promocije kako bismo Er Srbija predstavili novim klijentima. Ukoliko dođete na jedan od tih događaja i učestvujete u promociji, možemo od vas tražiti vaše lične podatke kako biste nam pomogli da vodimo promociju i budemo u vezi s vama u vezi s našim uslugama i bilo kojim specijalnim ponudama za koje smatramo da bi vas zanimale. Sve informacije koje pružite biće korišćene u skladu sa uslovima ove Izjave o privatnosti i možete da se odjavite (engl. "unsubscribe") ukoliko ne želite da dobijate informacije od nas u bilo kom trenutku.

PRAVNI OSNOV ZA KORIŠĆENJE VAŠIH PODATAKA

Vaše podatke o ličnosti ćemo prikupljati, koristiti i deliti ukoliko za to postoji odgovarajući pravni osnov. Pravni osnovi uključuju:

 • kada treba da koristimo vaše podatke o ličnosti u cilju izvršenja ugovora ili preduzimanja koraka za zaključivanje ugovora a vama, npr. za izvršenje plaćanja i da biste izvršili rezervaciju kod nas ili da biste završili sa organizacijom vaših putnih aranžmana, ukoliko ste putnik na rezervaciji leta;
 • naše legitimne interese kao komercijalne organizacije, npr. možemo da evidentiramo pozive u našem korisničkom centru tako da možemo da revidiramo naše procese kod obavljanja poziva i da osiguranom kontinuirano pružanje visokog nivoa korisničke usluge; možemo koristiti kontakt informacije korisnika kako bi naši klijenti bili obavešteni o promenama letova i drugim važnim servisnim porukama; takođe vas možemo obavestiti o našim novim destinacijama i specijalnim ponudama koje vas mogu zanimati - u ovim slučajevima poštovaćemo vaša prava privatnosti i obezbediti da možete da uložite prigovor kako je objašnjeno u odeljku "Vaša prava” dole;
 • kada treba da koristimo vaše podatke o ličnosti da bismo se usaglasili sa odgovarajućim pravnim ili regulatornim obavezama koje imamo, npr. u nekim zemljama smo u obavezi da delimo informacije o putnicima unapred (engl. "Advance Passenger Details"), kako je opisano u odeljku "Dostavljanje informacija o putnicima unapred"; i
 • kada imamo vašu saglasnost da koristimo vaše podatke o ličnosti za određenu aktivnost, na primer, za slanje specijalnih ponuda od nas i naših partnera za koje smatramo da bi vam bile interesantne.

Da bismo vam pomogli da razumete pravne osnove prema kojima obrađujemo vaše podatke, kliknite na link u nastavku da biste videli tabelu koja predviđa pravne osnove za obradu vaših podataka o ličnosti u određenim okolnostima. Za navedene aktivnosti može biti primenljiv jedan pravni osnov ili više pravnih osnova. Ovi podaci se mogu menjati i ažurirati s vremena na vreme.

Mreža br. Svrha za koju koristimo vaše podatke Dodatni
detalji
Pravni osnov za korišćenje ličnih informacija
1 Upravljanje podacima o vašem letu i prijavljivanju za let ("check in"). Da biste imali odgovarajuću rezervaciju i da biste bili prijavljeni za let, mi ćemo morati da obradimo podatke o ličnosti o vama kao što su vaše ime, adresa, datum rođenja, kontakt podaci, podaci o najbližem rođaku, podaci o kreditnoj kartici, broj za program frequent flyer, korisničko ime i šifra za program frequent flyer, upućivanje na PNR broj (broj iz evidencije podataka o putnicima) ili broj avionske karte. Da bismo ispunili naš ugovor sa vama.
2 Da bismo upravljali dodatnim uslugama koje vam možemo pružiti. Da bismo obezbedili da ćemo izvršiti bilo koje dodatne usluge koje zahtevate, obradićemo posebne kategorije podataka, kao što su vaša veroispovest ili medicinska istorija. Da bismo ispunili naš ugovor sa vama.
3 Za upravljanje prekidima na letu Da bismo obezbedili da imate odgovarajuću rezervaciju hotela i da biste imali prevoz ukoliko dođe do prekida leta, moraćemo da obradimo podatke o ličnosti o vama kao što su vaše ime, adresa, datum rođenja, kontakt podaci, podaci o najbližem rođaku, podaci o kreditnoj kartici, broj za program frequent flyer, broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj, broj avionske karte i identifikatori za stručna lica. Da bismo ispunili naš ugovor sa vama.
4 Prevoz putnika. Kada koristite naše usluge prevoza, moraćemo da obradimo vaše podatke o ličnosti o vama kao što su vaše ime, adresa, datum rođenja, kontakt podaci, podaci o najbližem rođaku, podaci o kreditnoj kartici, broj za program frequent flyer, broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj, broj avionske karte i identifikatori za stručna lica, kako bismo obezbedili da je vaš prevoz adekvatno rezervisan. Takođe postoji mogućnost da ćemo morati da obradimo posebne kategorije podataka o ličnosti, uključujući zdravstvene informacije i informacije o GPS praćenju. Da bismo ispunili naš ugovor sa vama.
5 Da bismo vam pružili korisničku podršku. Da bismo vam pružili korisničku podršku uključujući dolazne pozive u vezi sa rezervacijama, izmenom rezervacija, specijalnim uslugama, otkazivanjima i refundiranjem, sporednom prodajom i odlaznim pozivima u vezi sa prekidom leta možda ćemo morati da obradimo podatke o ličnosti o vama kao što su vaše ime, adresa, datum rođenja, kontakt podaci, podaci o najbližem rođaku, podaci o kreditnoj kartici, broj za program frequent flyer, PNR broj, broj avionske karte i identifikatori za stručna lica. Možda ćemo obraditi osetljive podatke o ličnosti kao što su zdravstveni podaci, rasa ili etnička pripadnost, veroispovest. Legitimni interesi.
Naši su legitimni interesi da se postaramo da naše poslovanje teče bez problema i da vam obezbedimo blagovremenu korisničku podršku, bez nepotrebnog odlaganja i komplikacije. Malo je verovatno da će izvođenje ovih postupaka ugroziti vaše interese ili osnovna prava i slobode koje uključuju zaštitu vaših podataka o ličnosti.
Ukoliko ste lice na koje se odnose podaci koje je zaštićeno Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da ograničite ili uložite žalbu na ovakvu obradu; međutim, imajte u vidu da to može negativno uticati na pružanje korisničke podrške s naše strane.
6 Da bismo komunicirali s vama u vezi sa vašim letom. Da bismo komunicirali s vama u vezi sa ažuriranjem podataka o vašem letu, na primer, ukoliko postoji verovatnoća da će doći do kašnjenja vašeg leta moraćemo da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su vaše ime, adresa, datum rođenja, broj kreditne kartice, broj za program frequent flyer, broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj, broj avionske karte, podaci iz pasoša i kontakt podaci. Da bismo ispunili naš ugovor sa vama.
7 Da bismo vam obezbedili medicinske usluge u hitnim slučajevima. U slučaju da vam je neophodna medicinska pomoć i usluge, biće potrebno da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su vaše ime, datum rođenja, adresa, kontakt podaci, podaci o najbližem srodniku, podaci iz pasoša, broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj, broj avionske karte, identifikatori za stručna lica, kao i posebne podatke kao što su vaša veroispovest, rasna ili etnička pripadnost i zdravstveni podaci. Da bi se zaštitili vaši vitalni interesi.
8 Da bismo vam obezbedili usluge reagovanja hitnim slučajevima. U hitnim slučajevima u kojima treba da lociramo članove porodice i najbliže srodnike, biće potrebno da obradimo podatke o ličnosti kao što su vaše ime, datum rođenja, datum rođenja, adresa, kontakt podaci, podaci o najbližem srodniku, podaci o pasošu, broj socijalnog osiguranja, podaci o kreditnoj kartici, broj za program frequent flyer, broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj, broj avionske karte, identifikatori za stručna lica, kao o posebne podatke kao što su vaša veroispovest, rasna ili etnička pripadnost i zdravstveni podaci. Da bi se zaštitili vaši vitalni interesi.
9 Da bismo kontaktirali vaše najbliže srodnike u hitnim slučajevima. Da bismo kontaktirali vaše najbliže srodnike u hitnim slučajevima biće potrebno da obradimo podatke o ličnosti vas i vaših najbližih srodnika uključujući vaša imena, adrese i detalje za kontakt. Da bi se zaštitili vaši vitalni interesi.
10 Da komuniciramo sa vama o novim ponudama i uslugama društva Er Srbija. Da bismo vas obaveštavali o novim ponudama i uslugama koje uvedemo mi ili naša povezana lica, kao što su nove destinacije, biće potrebno da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su vaše ime, adresa, kontakt podaci, datum rođenja, broj za program frequent flyer, broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj, broj avionske karte, identifikatori za stručna lica i podaci iz pasoša. Legitimni interesi.
U našem je legitimnom interesu da promovišemo naše poslovanje i da razvijamo naš odnos sa vama. Da bismo to uradili, možda ćemo vam skrenuti pažnju na nove ponude od nas i naših povezanih lica. Malo je verovatno da će izvođenje ovih postupaka ugroziti vaše interese ili osnovna prava i slobode koje uključuju zaštitu vaših podataka o ličnosti.
Ukoliko ste subjekt podataka koji je zaštićen GDPR propisima, imate pravo da ograničite ili uložite žalbu na ovakvu obradu; međutim, imajte u vidu da to može negativno uticati na našu sposobnost da vam šaljemo ažurirane podatke o ponudama i uslugama od nas i naših povezanih lica.
11 Da bismo vas obavestili o novim ponudama i uslugama trećih strana. Da bismo vas obaveštavali o novim ponudama i uslugama trećih strana biće potrebno da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su vaše ime, adresa, kontakt podaci, datum rođenja, broj za program frequent flyer, broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj, broj avionske karte, identifikatori za stručna lica i podaci o pasošu. Legitimni interesi.
U našem je legitimnom interesu da promovišemo ponude i usluge trećih strana u određenim okolnostima, na osnovu našeg shvatanja vaših ličnih sklonosti. Malo je verovatno da će izvođenje ovih postupaka ugroziti vaše interese ili osnovna prava i slobode koje uključuju zaštitu vaših podataka o ličnosti.
Ukoliko ste lice na koje se odnose podaci koje je zaštićeno Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da ograničite obradu ili da uložite žalbu na ovakvu obradu; međutim, imajte u vidu da to može negativno uticati na našu sposobnost da vam šaljemo ažurirane podatke o novim ponudama i uslugama od trećih lica.
12 Da bismo vas angažovali da učestvujete u anketama. Da bismo dobili povratne informacije od vas putem anketa u vezi sa našim uslugama i drugim pitanjima koja se tiču našeg poslovanja biće potrebno da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su vaše ime, adresa, datum rođenja, kontakt podaci, podaci o najbližim srodnicima, podaci o bankovnom računu broj za program frequent flyer, broj avionske karte, identifikatori za stručna lica, podaci o pasošu i broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj. Legitimni interesi.
Naši su legitimni interesi da se vrše anketama s vama da bismo potvrdili određene informacije kako da vodimo svoje poslovanje. Malo je verovatno da će izvođenje ovih postupaka ugroziti vaše interese ili osnovna prava i slobode koje uključuju zaštitu vaših podatake o ličnosti.
Ukoliko ste lice na koje se odnose podaci koje je zaštićeno Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da ograničite ili uložite žalbu na ovakvu obradu; međutim, imajte u vidu da to može negativno uticati na našu mogućnost da obavljamo ankete s vama.
13 Da bismo vam pružili priliku da učestvujete u takmičenjima ili nagradnim izvlačenjima. Da bismo vas uključili u takmičenja ili nagradna izvlačenja i dodelili vam nagrade biće potrebno da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su vaše ime, adresa, kontakt podaci, broj za program frequent flyer, podaci iz pasoša i broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj. Legitimni interesi.
U našem je legitimnom interesu da promovišemo naše poslovanje komuniciranjem sa klijentima putem takmičenja ili nagradnih izvlačenja. Malo je verovatno da će izvođenje ovih postupaka ugroziti vaše interese ili osnovna prava i slobode koje uključuju zaštitu vaših podataka o ličnosti.
Ukoliko ste lice na koje se odnose podaci koje je zaštićeno Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da ograničite ili uložite žalbu na ovakvu obradu; međutim, imajte u vidu da to može negativno uticati na vašu mogućnost da učestvujete na takmičenjima ili u nagradnim izvlačenjima.
14 Da bismo rukovali vašim programom frequent flyer. Da bismo vas uključili u program Frequent Flyer biće potrebno da obradimo podatke o ličnosti kao što su vaše ime, adresa, detalji za kontakt, isprava zaposlenog (ako je relevantno), podaci o pasošu, broj kreditne kartice, broj za program frequent flyer, broj Etihad Guest naloga, broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj, broj avionske karte, bilo koji identifikatori u vezi sa vašom strukom (ako je relevantno). Da bismo zaključili ugovor s nama za program frequent flyer.
15 Da bismo postupali po vašim pritužbama. Da bismo postupali po vašim pritužbama, biće potrebno da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su vaše ime, datum rođenja, adresa, detalji za kontakt, podaci sa bankovnog računa, podaci o pasošu, broj za program frequent flyer, broj iz evidencije podataka o putnicima – PNR broj i broj avionske karte i koji mogu uključivati i posebne kategorije podataka kao što su podaci o koji se tiču zdravstvenog stanja onda kada su relevantni za vašu pritužbu. Legitimni interesi.
Naši su legitimni interesi da se postaramo da naše pritužbe rešimo efikasno, bez nepotrebnog odlaganja i komplikacije. Malo je verovatno da će izvođenje ovih postupaka ugroziti vaše interese ili osnovna prava i slobode koje uključuju zaštitu vaših podataka o ličnosti.
Ukoliko ste lice na koje se odnose podaci koje je zaštićeno Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da ograničite ili uložite žalbu na ovakvu obradu; međutim, imajte u vidu da to može negativno uticati na efikasno rešavanje po pritužbama.
16 Da biste se usaglasili sa zakonskim ili regulatornim obavezama, uključujući pružanje posebnih informacija organima za sprovođenje zakona ili sličnim telima nakon slanja legitimnih zahteva. Da biste se usaglasili sa zakonskim ili regulatornim obavezama, uključujući pružanje posebnih informacija organima za sprovođenje zakona ili sličnim telima na zahtev, moraćemo da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su ime, datum rođenja, adresa, podaci iz pasoša, podaci iz programa frequent flyer. Obrada je neophodna za usaglašavanje sa zakonskom obavezom koja se odnosi na nas.
17 Da bismo ispunili legitimni zahtev organa za sprovođenje zakona ili sličnih tela o deljenju informacija sa njima. Da bismo ispunili zahtev organa za sprovođenje zakona ili sličnih tela o deljenju informacija sa njima, možda će nam biti potrebno da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su vaše ime, datum rođenja, adresa, broj pasoša, podaci iz pasoša, podaci iz programa frequent flyer. Legitimni interesi
Podela informacija sa organima za sprovođenje zakona ili sličnim telima s vremena na vreme, u skladu sa njihovim legitimnim zahtevima, je u našem legitimnom interesu. Moraćemo da budemo u mogućnosti da obradimo ove podatke da bismo ispunili legitimne zahteve, uključujući u slučajevima gde utvrdimo da nas na to ne primoravaju važeći zakoni.
Pre deljenja tih informacija, osiguraćemo da pravilnim ostvarivanjem našeg prava da postupanjem u našem legitimnom interesu podelimo zahtevane podatke, ne ugrozimo vaše interese ili osnovna prava i slobode koje zahtevaju zaštitu vaših podataka o ličnosti.
18 Ukoliko pokrenete tužbu protiv nas i mi moramo da se odbranimo od te tužbe. Da bismo se odbranili od tužbe koju ste podneli vi ili treće lice, možda će nam biti potrebno da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su vaše ime, datum rođenja, broj pasoša, podaci iz pasoša, podaci iz programa frequent flyer. Može nam takođe biti potrebno da obradimo posebne kategorije vaših podataka kao što su vaše rasno ili etničko poreklo, politička, verska ili filozofska uverenja, ili članstvo u sindikatu, kao i da vršimo obradu opštih podataka, biometrijskih podataka za potrebu jedinstvenog identifikovanja fizičkog lica, podataka o vašem zdravlju ili vašem seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji. Legitimni interesi
U našem je legitimnom interesu da možemo da pokrenemo ili odbranimo tužbe ako i kada smatramo da je to neophodno za zaštitu našeg poslovanja. Moramo biti u mogućnosti da obradimo ove podatke da bismo dali uputstva našem pravnom savetniku i u potpunosti se odbranili od tužbe koju možete podneti.
Malo je verovatno da će pravilno ostvarivanje naših prava da pokrenemo ili da se odbranimo od tužbi ugroziti vaše interese ili osnovna prava i slobode koje uključuju zaštitu vaših podataka o ličnosti.
19 U slučaju da pokrenemo tužbu protiv vas. U slučaju da Er Srbija želi da podnese tužbu protiv vas, biće nam potrebno da obradimo vaše podatke o ličnosti kao što su vaše ime, datum rođenja, broj pasoša, podaci iz pasoša, podaci iz programa frequent flyer. Može nam takođe biti potrebno da obradimo posebne kategorije vaših podataka kao što su vaše rasno ili etničko poreklo, politička, verska ili filozofska uverenja, ili članstvo u sindikatu, kao i da vršimo obradu opštih podataka, biometrijskih podataka za potrebu jedinstvenog identifikovanja fizičkog lica, podataka o vašem zdravlju ili vašem seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji. Legitimni interesi
U našem je legitimnom interesu da možemo da pokrenemo ili odbranimo tužbe ako i kada smatramo da je to neophodno za zaštitu našeg poslovanja. Moramo biti u mogućnosti da obradimo ove podatke da bismo dali uputstva našem pravnom savetniku i u potpunosti se odbranili od tužbe koju možete podneti.
Malo je verovatno da će pravilno ostvarivanje naših prava da pokrenemo ili da se odbranimo od tužbi ugroziti vaše interese ili osnovna prava i slobode koje uključuju zaštitu vaših podataka o ličnosti.

KAKO DELIMO INFORMACIJE SA DRUGIMA

 • Blisko sarađujemo sa jednim brojem pouzdanih partnera sa kojima moramo da delimo informacije kako bi nam pomogli da pružamo naše usluge; sa našim zavisnim društvima:
  1. Er Srbija GROUND SERVICES BEOGRAD, sa sedištem u Republici Srbiji, Aerodrom Nikola Tesla Beograd,
  2. Er Srbija CATERING BEOGRAD, sa sedištem u Republici Srbiji, Aerodrom Nikola Tesla Beograd, i renomiranim avio-prevoziocima, našim ispostavama partnerima kada putujete sa rezervacijom koja podrazumeva codeshare partnerstvo;
 • Programima Frequent Flyer i drugim nagradnim i partnerskim programima koji od vas zahtevaju da zarađujete i koristite Frequent Flyer milje putem vašeg članstva u programu Etihad Guest;
 • Bankama i pružaocima platnih usluga, za odobrenje i izvršenje plaćanja;
 • Ostalim trećim licima koje nam pomažu u upravljanju našim poslovanjem i pružanju usluga. Na primer, pružaoci IT usluga koji nam pomažu prilikom upravljanja tehničkom podrškom i sistema za poslovnu podršku (back office), ili trećim licima - agentima prodaje rezervacija; itd
 • Sa carinom i/ili imigracionim odeljenjem ili drugim regulatornim organima ili državbnim telima, kako bi se ispoštovale zakonske obaveze i osigurala bezbednost za sve naše putnike i klijente; i

Povremeno možemo deliti vaše podatke sa državnim organizacijama i agencijama i međunarodnim organizacijama, pridržavajući se važećih zakona, pravila i propisa, kao i legitimnih zahteva organa za sprovođenje zakona, regulatornih i drugih državnih ili međunarodnih agencija ili kada je to u našim legitimnim interesima, čak i ako nismo u obavezi da podelimo te informacije prema važećim zakonima. Dalje informacije o gore navedenom možete pronaći gore.

Ukoliko u budućnosti prodamo ili prenesemo deo ili celokupno poslovanje ili imovinu na treće lice, možemo da obelodanimo ili prenesemo informacije potencijalnom ili stvarnom kupcu trećem licu koji kupi naše poslovanje ili imovinu.

VIŠE O DIREKTNOM MARKETINGU, PROFILISANJU I AUTOMATSKOM ODLUČIVANJU

Direktni marketing

Želimo da budete redovno obavešteni o našim proizvodima i uslugama u skladu sa vašim ličnim sklonostima. Uvek ćemo tražiti vašu dozvolu pre slanja promotivnog materijala, bilo da se radi o našim uslugama ili uslugama naših prioritetnih partnera.

Materijal ćemo obično slati putem elektronske pošte, ali se može dogoditi da odlučimo da vas kontaktiramo i na druge načine, na primer telefonom, poštom, SMS-om i/ili drugim vrstama elektronske komunikacije ukoliko to bude prikladnije. Vi možete u bilo kom trenutku zatražiti da prestanemo da vam šaljemo promotivni materijal tako što ćete nas kontaktirati.

Upravljanje vašim marketinškim parametrima

Da bismo zaštitili prava na privatnost i osigurali da imate kontrolu nad načinom na koji mi upravljamo marketinškim aktivnostima usmerenim ka vama:

 • preduzećemo korake u cilju ograničavanja direktnog marketinga na razuman i srazmeran nivo i slaćemo vam samo obaveštenja za koja verujemo da vas mogu zanimati ili biti od značaja za vas;
 • takođe, možete kliknuti na link "odjava" koji ćete naći u bilo kom od elektronskih biltena koji dobijete ili kontaktirati naš tim za korisničku podršku putem elektronske pošte.
 • možete promeniti način na koji vaš internet pregledač ili uređaj upravlja kolačićima, koji mogu biti korišćeni za dostavljanje internet reklamnog materijala, tako što ćete podesiti vaš pregledač prema uputstvima dole.

Preporučujemo vam da redovno proveravate izjave o privatnosti i podešavanja korisničkih parametara koji su vam dostupni na svakoj platformi društvenih medija.

Više o profilisanju i analitici

Neke od informacija koje pružite analitici i nama možemo iskoristiti da izvršimo profilisanje pomoću podataka. Ovo ćemo raditi ili uz vašu saglasnost ili kada je to u našem legitimnom interesu.

Jedan od metoda koji ćemo koristiti za to će biti instaliranje i upotreba kolačića u vašem pregledaču ili uređaju. Više o tome kako da podesite podešavanja u vezi sa kolačićima na vašem pregledaču ili uređaju, ili o našoj Politici kolačića, možete saznati dole.

Neke od legitimnih svrha u koje profilišemo i analiziramo podatke uključuju:

 • da bismo mogli da poboljšamo usluge koje vam pružamo;
 • da bismo vam pružili internet sadržaje po vašoj meri i optimizovali vaše iskustvo pri korišćenju naših veb sajtova;
 • da bismo vam ponudili proizvode po vašoj meri kada letite sa nama ili koristite naše druge usluge;
 • da bismo stekli bolje razumevanje naših klijenata, da saznamo šta biste voleli da dobijete od nas i kako možemo da unapredimo usluge koje vam pružamo;
 • da bismo dostavljali reklami materijal za koji verujemo da bi vas mogao zanimati, uključujući i materijal naših partnera trećih lica;
 • da bismo mogli da povećamo efikasnost u pružanju naših usluga, uključujući i to da obezbedimo da naši najverniji klijenti dobiju najbolje usluge.

Ako ste vi lice na koje se odnose podaci sa pravima u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti preduzećemo mere da osiguramo da, pre profilisanja vaših podataka u cilju legitimnog interesa, naš legitimni interes nije od manje važnosti u odnosu na vaš interes ili osnovna prava i slobode. Ako ste vi lice na koje se odnose podaci sa pravima u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti, imate prava da se usprotivite profilisanju vaših podataka o ličnosti.

PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI NA GLOBALNOM NIVOU

Mi poslujemo na globalnom nivou. Zemlje kojima obično obelodanjujemo vaše podatke o ličnosti uključuju Republiku Srbiju i zemlje odakle i kuda putujete. Neke od ovih zemalja, na primer Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) i SAD (Sjedinjene Američke Države), imaju zakone koji, po mišljenju Evropske komisije ili drugih nadzornih organa, ne pružaju adekvatan nivo zaštite podataka.

Uvek ćemo se truditi da usvojimo najviše standarde zaštite privatnosti, gde god se nalazili vaši podaci o ličnosti, kao i da usvojimo odgovarajuće mere (u skladu sa važećim lokalnim zakonima) kako bi osigurali adekvatan nivo zaštite privatnosti. Preduzećemo odgovarajuće korake kako bismo osigurali da prenos ličnih podataka bude u skladu sa važećim zakonima i da se pažljivo upravlja zaštitom vaših podataka o ličnosti i interesa. Prenosi će biti ograničeni na zemlje koje pružaju adekvatan nivo pravne zaštite ili gde možemo biti zadovoljni alternativnim aranžmanima za zaštitu prava vaše privatnosti. U tom cilju:

 • obezbeđujemo da prenosi u okviru zavisnih društava Er Srbija i zavisnih lica ("outstations") budu pokriveni ugovorom (koji se zove "ugovor unutar grupe") koji ugovorno obavezuje svako zavisno društvo da obezbedi da se podaci o ličnosti dobiju adekvatan i dosledan nivo zaštite kada god se podaci prenose;
 • kada prenosimo vaše podatke o ličnosti trećim licima koje nam pomažu u pružanju naših proizvoda i usluga, od njih dobijamo ugovorne obaveze u vezi sa zaštitom vaših podataka o ličnosti.
 • kada primimo zahteve za informacije od državnih tela, međunarodnih organizacija ili regulatora, pažljivo proveravamo ove zahteve kako bismo osigurali da je zakonski opravdano deliti tražene podatke o ličnosti.

Imate pravo da nas kontaktirate za više informacija o zaštitnim merama koje primenjujemo (uključujući primerak odgovarajućih ugovornih obaveza) kako biste obezbedili odgovarajuću zaštitu vaših podataka o ličnosti kada se one prenose kako je gore navedeno. Takođe videti odeljak u nastavku pod naslovom "Vaša prava".

KAKO ČUVAMO I ŠTITIMO VAŠE PODATKE

Kako štitimo vaše podatke

Ulažemo odgovarajući nivo resursa radi zaštite sigurnosti i poverljivosti podataka o ličnosti.

Nudimo upotrebu softvera za zaštitu komunikacije (poznat pod nazivom "sloj sigurnih utičnica" ili "SSL") koji šifrira sve informacije koje unosimo na našu internet prezentaciju pre nego što nam se pošalju. SSL je industrijski standardni protokol šifriranja koji obezbeđuje razumnu zaštićenost informacija od neovlašćenog presretanja;

Takođe pratimo stroge sigurnosne procedure prilikom skladištenja i otkrivanja podataka koje nam pružate, kako bismo sprečili neovlašćeni pristup tim podacima; i

Preduzimamo sve razumne i odgovarajuće korake u cilju zaštite vaših ličnih podataka, ali ne možemo garantovati bezbednost podataka koje nam otkrivate putem elektronske pošte ili interneta.

Kada nam obelodanjujete podatke korišćenjem mobilne aplikacije, obezbedite da vaš uređaj bude siguran. Ne možemo snositi odgovornost za bilo koju pogrešnu upotrebu podataka koja proističe iz neovlašćenog pristupa vašem uređaju.

Čuvanje vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo sve dok je to neophodno za svrhe za koje su prikupljeni, kao što je objašnjeno u ovoj Izjavi. Kada nam vaši podaci više ne budu potrebni, postaraćemo se da budu otuđeni na bezbedan način. U pojedinim okolnostima, možda ćemo morati da čuvamo vaše podatke o ličnosti tokom dužeg vremenskog perioda, na primer, kada se to od nas traži u skladu sa zakonskim, regulatornim, poreskim i računovodstvenim zahtevima.

Ukoliko su vam potrebni podaci o tome kako držimo određene podatke možete nas kontaktirati.

U određenim okolnostima možemo čuvati vaše podatke o ličnosti tokom dužeg vremenskog perioda, kako bismo imali tačnu evidenciju o vašoj saradnji sa nama u slučaju bilo kakvih pritužbi ili reklamacija, ili ako razumno verujemo da postoji mogućnost parnice, a u vezi sa vašim podacima o ličnosti ili odnosima sa vama.

KOLAČIĆI I MOBILNI UREĐAJI

Naša politika "kolačića" ("cookies")

Kolačić ("cookie") je mala datoteka koju veb sajt šalje vašem pregledaču, koji ga potom sačuva u vašem sistemu. Kolačići mogu prikupljati vaše podatke o ličnosti. Kolačići nam omogućavaju da vidimo ko je video koje stranice i oglase, da utvrdimo koliko često su posećene određene stranice i da utvrdimo koji su najpopularniji delovi našeg veb sajta. Kolačići nam takođe omogućavaju da učinimo veb sajt društva Er Srbija lakšim za korišćenje tako što nam omogućavaju, na primer, da vas usmerimo na sajt na onom jeziku koji ste poslednji put koristili i na taj način vam ponudimo bolje iskustvo kada ponovo posećujete naš sajt.

Kolačić će biti instaliran na vaš uređaj kada posetite internet sajt društva Er Srbija osim ukoliko ne naznačite da ne želite da se to dogodi ili ako ste isključili ovu mogućnost u vašem internet pregledaču ili u podešavanjima uređaja.

Za više informacija kako funkcionišu naši kolačići i kako da upravljate svojim podešavanjima za kolačiće, molimo pogledajte našu Politiku kolačića.