Air Serbia

Pratilac za najmlađe

Brinemo o sigurnosti i bezbednosti najmlađih i činimo da njihov let bude prijatan i zanimljiv.

Deca mlađa od 5 godina koja putuju unutar Evrope i između Evrope i Bliskog Istoka i deca mlađa od 7 godina koja putuju između Evrope i SAD ne mogu na našim letovima biti prihvaćena kao deca bez pratnje. Ona mogu da putuju samo sa roditeljem, starateljem, bratom, sestrom ili bilo kojom drugom osobom koja mora da ima najmanje 16 godina.

Deca uzrasta od 5 do 12 godina koja putuju unutar Evrope i između Evrope i Bliskog Istoka i deca uzrasta od 7 do 12 godina koja putuju između Evrope i SAD mogu da putuju bez odrasle osobe samo uz dodeljenu službenu pratnju.

Naplata za uslugu praćenja deteta

Usluga Unutar Evrope i između
Evrope i Bliskog Istoka
Između Evrope i SAD
Praćenje jednog deteta (cena po pravcu) 45 EUR 90 EUR
Praćenje više braće i/ili sestara sa istim prezimenom i/ili adresom koji putuju zajedno u okviru iste rezervacije (cena po pravcu) 45 EUR 90 EUR

Obaveze roditelja/ staratelja čije dete putuje samo (kao dete bez pratnje)

Uputstvo za prevoz deteta bez pratnje