Air Serbia

Zabranjeni predmeti i opasne materije u prtljagu

Želimo da na svakom našem letu budete potpuno bezbedni i zato je važno da se pridržavate propisa za bezbedno unošenje tečnih materija, opasnih roba i ostalih predmeta u svom prtljagu.

Izdvojili smo predmete i materije za koje nas najčešće pitate.

Ukoliko niste uspeli da pronađete informacije o predmetu koji vas zanima, molimo vas da proverite u jednom od sledeća dva dokumenta gde su svi predmeti detaljno navedeni i opisani.