Air Serbia

Nepravilnosti sa prtljagom

Svakog dana bezbedno prevozimo na hiljade kofera do njihovog odredišta.

Veoma nam je žao što vaš prtljag nije stigao i uveravamo vas da ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo vam prtljag vratili u najkraćem mogućem roku. Molimo vas da kašnjenje prtljaga prijavite odmah po dolasku, dok ste još uvek u delu aerodroma koji je namenjen putnicima u dolasku.

Putna dokumenta neophodna u slučaju nepravilnosti

Ukoliko primetite nepravilnosti u vezi sa vašim prtljagom, biće vam potrebna sledeća dokumenta kako biste podneli odgovarajuću prijavu:

Izveštaj o nepravilnosti sa prtljagom ili izveštaj o krađi predmeta i oštećenju prtljaga koji dobijete, sačuvajte i priložite uz zahtev za odštetu ili prepisku sa nadležnom službom.

Prijavite kašnjenje prtljaga

Ukoliko primetite da vaš prtljag nedostaje, molimo vas da odmah odete do aerodromske Službe za "Usluge sa prtljagom" ili "Izgubljeni i nađeni prtljag", gde ćete popuniti "Putnikovu prijavu nepravilnosti sa prtljagom". Dobijate svoj primerak popunjene prijave koju čuvate sa sobom sve dok vam prtljag ne bude vraćen, odnosno dok vaš zahtev ne bude rešen.

Aerodrom na kome ste podneli prijavu odgovoran je za lociranje i sve nove informacije koje se tiču vašeg prtljaga.

Na sledećem linku preuzmite kontakt informacije o "Službi za usluge sa prtljagom".
Kontakti Službi za Usluge sa prtljagom (pdf)

Ukoliko želite da znate gde se vaš prtljag u kašnjenu trenutno nalazi, možete da proverite njegov status i lokaciju klikom na sledeći link:
Proverite status Vašeg prtljaga putem interneta

Osnovne stvari u slučaju prtljaga koji kasni

Znamo da ste tokom perioda kada vam prtljag kasni van kuće i da će vam biti neophodne osnovne stvari poput paste za zube i šampona. Molimo vas da sačuvate sve račune i prosledite nam ih elektronskim putem.

Kašnjenje preko 5 dana/ Šta ako vaš ptrljag kasni više od 5 dana

U slučaju da vaš prtljag nije pronađen u roku od 5 dana, molimo vas da za svaki komad prtljaga popunite formular u PDF formatu i pošaljete nam na baggageservices@airserbia.com ili na sledeću adresu:

Prijavite gubitak prtljaga

Ukoliko vaš prtljag nije pronađen u roku od 21 dana možete da podnesete zahtev za odštetu.

Da bismo obradili ovaj zahtev, molimo vas da priložite svu potrebnu dokumentaciju uključujući "Putnikovu prijavu nepravilnosti sa prtljagom" koju izdaje Služba aerodroma za "Usluge sa prtljagom" ili "Služba izgubljeno-nađeno".
Popunite odštetni zahtev

Rok za podnošenje zahteva u slučaju kašnjenja predatog prtljaga je 21 dan od datuma kada je prtljag trebalo da vam bude isporučen.

U slučaju izgubljenog prtljaga rok je najmanje 21 dan od datuma redovnog predviđenog prispeća prtljaga.

Napomene o ograničenoj odgovornosti

Nažalost, Er Srbija ima ograničenu odgovornost za čekiran prtljag koji kasni ili se izgubi. U avio-industriji nadoknada je ograničena u skladu sa Montrealskom konvencijom, kao što je navedeno u Uslovima prevoza i Uslovima prevoza za SAD/ Kanadu.

Er Srbija ne snosi odgovornost za kašnjenje prtljaga koji je prijavljen nakon što ste napustili hol za dolaske na aerodromu.

U mnogim slučajevima, vaša kompanija za putno osiguranje može vam dodatno pomoći u slučaju izgubljenog prtljaga ili kašnjenja prtljaga. Većina polisa osiguranja pokriva gubitak na osnovu vrednosti imovine, dok je u avio-industriji uobičajena samo ograničena nadoknada po osobi. Ukoliko ste kupili putno osiguranje, molimo vas da za dodatne informacije direktno kontaktirate vašu osiguravajuću kuću.