Air Serbia

O nama

Er Srbija je lider u avio-saobraćaju još od osnivanja kompanije 1927. godine. Sada, uz novo ime i sa novim identitetom, širom naše rastuće mreže linija možemo da ponudimo nov koncept udobnosti tokom leta.

Upravna tela Er Srbije su Izvršni Odbor, Nadzorni odbor i Skupština.

Izvršni Odbor se sastoji od tri člana, a Dankan Nejsmit je na poziciji generalnog direktora Er Srbije.

Izvršni Odbor

Dankan Nejsmit
generalni direktor

duncan_naysmith

Branislav Malović
izvršni direktor za odnose sa
državnim organima i organizacijama

branislav_malovic

Goran Grozdanić
izvršni direktor za saobraćaj

goran_grozdanic

Nadzorni odbor

Skupština