Air Serbia

Särskilt bagage

Ta med dig allt du anser vara viktigt även om det inte tillhör vanliga bagage. Du kan ta med dig specialbagage som musikinstrument eller rullstol.

Om du vill ta med dig din rullstol eller andra rörelsehjälpmedel ska vi transportera dem som incheckat bagage utan kostnad.

Du kan ta med dig max två stycke rörelsehjälpmedel, oberoende av om de transporteras i handbagage eller incheckat bagage. Det är viktigt att man följer begränsningar i utrymme på flygplan samt regler om transport av farligt gods.

Transport av din egen rullstol eller andra rörelsehjälpmedel måste godkännas. Det är viktigt att du meddelar oss att du vill ta med dig rörelsehjälpmedel i förväg, bäst efter bokning och senast 48 timmar före avgången. Du bör ange typ av hjälpmedel, dess mått och vikt samt typ av batterier om det gäller elektrisk rullstol.

Vi rekommenderar att du checkar in två timmar före avgången så att vi kan avklara alla formaliteter före ombordstigning.

Vi accepterar följande typer av rullstolar:

Vi kan inte acceptera rullstolar och övriga rörelsehjälpmedel med våtcellbatterier (WCBW).

Hanteringsvillkor för batteridrivna rullstolar och övriga rörelsehjälpmedel

För att undvika skador på flygplanet och försäkra säker transport ska batteridrivna rullstolar eller övriga rörelsehjälpmedel accepteras på flygplanet endast om:

Om din flygresa inkluderar kombinerad transport på Air Serbia flyg och flyg som utförs av ett eller flera andra flygbolag eller om du använder Air Serbia codeshare-flyg som utförs av annat flygbolag, är det möjligt att regler om bagagevikt som föreskrivs av det andra flygbolaget ska tillämpas.
Partnerflygbolag och deras transportvillkor →