Handikappassistans

Vi kommer att se till att din flygresa blir säker och bekväm.

Passagerare med nedsatt rörlighet Passagerare med funktionshinder som reser till/från USA Flygning med ledarhundar

För att bekräfta din bokning är det nödvändigt att vi kan avgöra vilken passagerarkategori du tillhör. Oavsett om din rörlighetsnedsättning är medfödd, resultat av annan förvärvad nedsatt fysisk förmåga (permanent eller tillfällig, sensorisk eller lokomotorisk), om den beror på nedsatt mental förmåga, sjukdom eller olycka, kommer vi att sträva efter att ta hand om dig i enlighet med dina behov.

Det är nödvändigt att du meddelar oss minst 48 timmar innan flygningen vilken typ av assistans du behöver för att vi ska kunna tillhandahålla ansvariga servicetjänster på flygplatsen i god tid. De kommer att tillhandahålla dig en rullstol eller annat transportmedel till / från flygplanet utan extra kostnad och hjälpa dig vid ombord- och avstigning på ett bekvämt och enkelt sätt.

Kategorier av passagerare som använder rullstolar

I enlighet med graden av rörlighetsnedsättning och hjälp som behövs på flygplatsen klassificeras passagerare i följande kategorier:

 • WCHR inkluderar passagerare som kan gå upp- och ner för trappan och förflytta sig till / från sin sittplats i passagerarutrymmet, men behöver rullstol för att ta sig till / från flygplan.
 • WCHS gäller passagerare som inte kan gå upp eller ner för trappan, kan förflytta sig till / från sin sittplats i passagerarutrymmet, men behöver rullstol för att ta sig till / från flygplan samt behöver bäras upp- och ner för trappor.
 • WCHC inkluderar passagerare vars rörlighetsförmåga är helt nedsatt och som inte klarar sig utan rullstolar för att kunna förflytta sig till och från flygplan samt behöver bäras upp- och ner för trappor samt till / från sin sittplats i passagerarutrymmet.

Om du fortsätter din resa med ett annat flygbolag kan vi inte bekräfta bokningen innan det andra flygbolaget har bekräftat att din transport kan utföras.

Om du vill använda din egen rullstol

Vänligen informera oss om detta minst 48 timmar innan flygningen eftersom det krävs Air Serbias godkännande för rullstolstransport. Du måste informera oss om vikt, dimensioner och typ av hjälpmedel. Vänligen fyll även i blanketten för beskrivning av rullstol, skriv ut en kopia och skicka den till personalen vid incheckningsdisken. Vi transporterar din rullstol gratis.

Om du använder kryckor

Kryckor och andra proteshjälpmedel får du medföra i passagerarutrymmet utan extra kostnad.

Följeslagare

För WCHC-passagerare, såväl som för passagerare som har syn- och hörselskada, är följerslagaren nödvändig.

Ett undantag från regeln: WCHC- passagerare som har en stabil funktionshinder (medfödd eller som en följd av en olycka eller operation för flera år sedan) kan resa utan sällskap.

Observera att besättningen på flygplanet inte kan ta hand om dina fysiska behov under flygningen i större utsträckning än det görs för andra passagerare (t.ex. matning, medicinering, toalettbesök). Om du behöver hjälp under flygningen måste du ha en följeslagare.

Blankett för beskrivning av rullstol

MEDIF-blankett och FREMEC-kort

För varje resa är det nödvändigt att WCHC- passagerarna har en MEDIF- blankett (en blankett med passagerarens hälsodata) fylld i och certifierad av en passagerarens läkare. Du kan hämta den här blanketten på våra försäljningsställen och ladda ner via webbsidan.

Ett undantag från regeln: WCHC- passagerare som har en stabil funktionshinder (medfödd eller som en följd av en olycka för flera år sedan) behöver inte ha en MEDIF-blankett

Utifrån medicinska uppgifter från denna blankett beslutar en företagsläkare om transportbekräftelse kan utfärdas till passageraren.

Informationen som anges i MEDIF- blanketten är strikt konfidentiella och deras sekretess garanteras.

Vi accepterar hälsokort för frekventa passagerare (FREMEC) utfärdade av enskilda flygbolag.

För närvarande utfärdar Air Serbia inte FREMEC-kort.

MEDIF-blankett

Passagerare med hörsel- och / eller synskador

Vänligen meddela oss vid bokning av flygbiljetten och minst 48 timmar innan flygningen om ditt funktionshinder så att vi kan tillhandahålla den hjälp som behövs. Air Serbia kräver inte att du använder en MEDIF- blankett.

Om du vill resa med en hund som är specialutbildad för att vägleda dig måste du informera oss om detta vid bokning av flygbiljetten och senast 48 timmar innan flygningen. Du behöver informera oss om hundras och dess vikt. Transporten av ledarhunden är föremål för godkännande av Air Serbia.

Resa med partners bolag

Om du reser med Air Serbias codeshare-flyg som utförs av några av våra partners flygbolag, kommer det att tillämpas de regler för transport av passagerare med nedsatt rörlighet vilka gäller det codeshare- flygbolaget.
Partnerflygbolag och deras transportvillkor →

Vi på flygbolaget Air Serbia åtar oss att tillhandahålla förstklassig service och garantera dess tillgång till alla våra kunder. Vi kommer med nöje att välkomna dig till flygningar av vårt flygbolag. Vi kommer att se till att din flygresa blir säker och bekväm. Vår personal är tillgänglig till dig under hela flygningen.

Oavsett om ditt funktionsnedsättning är medfödd, resultat av ett fysiskt funktionshinder (permanent eller tillfälligt, sensoriskt eller lokomotoriskt), beror på nedsatt intellektuell funktionsförmåga, ålder, sjukdom, olycka eller skapades av någon annan anledning, kommer vi att försöka ta hand om dig enligt dina behov. Vi kommer inte vägra att ta dig ombord bara på grund av dina funktionshinder, förutom om inte lagen kräver det.

Vi rekommenderar att du före en planerad resa konsulterar din läkare och, om nödvändigt, be läkaren om råd och stöd i samband med förberedelserna inför resan.

För att säkerställa allt du behöver är det bäst att du under flygbokningen informerar oss om vilken typ av hjälp du behöver. Ta hänsyn till att vårt flygbolag använder ATR 72- flygplan på vissa flygningar för regional trafik där vi endast kan tillhandahålla vissa tjänster. Våra anställda står till ditt förfogande om du behöver mer information.

Om du har några frågor om din resa, kontakta din resebyråtjänsteman eller Air Serbia direkt:

Öppettider alla dagar 00 - 24
Om du ringer från Serbien
(samtalet är gratis för alla nätverk från Serbien)
0800 111 528
Om du ringer från USA
(samtalet kommer att debiteras enligt tariffen av nätet från vilket samtalet har gjorts)
+ 1 (718) 7258642
Direkt gratis telefonlinje för frågor från personer med funktionsnedsättning + 1 (888) 3909847
Om du ringer från andra länder
(samtalet kommer att debiteras enligt tariffen av nätet från vilket samtalet har gjorts)
+381 11 311 21 23
Om du har hörsel- eller talskada
kan du kontakta oss kostnadsfritt via Telekommunikationsrelätjänsten (TRS)

Vi kommer gärna att svara på dina frågor, diskutera din funktionsnedsättning och informera dig om de procedurer som du ska följa.

Om din flygning eller en del av flygningen drivs av ett av våra partnerflygbolagär det möjligt att vissa tjänster och resurser inte kommer att vara tillgängliga för dig, eftersom dessa beror på service som partnerflygbolag erbjuder samt flygplanstyp. Vänligen fråga det flygbolag som du flyger med för att få veta mer om deras tjänster när det gäller särskilda behov. Vi kan inte garantera tjänster på flygningar som inte drivs av vårt företag.

Före flygning - de förberedelser du behöver utföra

Biljettbokning

Vi kommer att göra vårt bästa för att tillhandahålla dig en enkel och trevlig ombord- och avstigning, eller anslutning till nästa flygning och ge dig rätt service på själva flygningen. Boka därför ditt flyg i förväg, dvs. minst 48 timmar före avgång, och samtidigt informera oss om din funktionsnedsättning och tjänster för att vi ska kunna tillmötesgå dina behov på bästa möjliga sätt. Om du begär en särskild tjänst inom en period som är kortare än 48 timmar från flygplanets avgång, kommer Air Serbia också att försöka tillhandahålla dig den service du behöver på så kort tid.

Om du ger oss mer information om dina särskilda behov, kommer vi kunna ge dig adekvat hjälp på flygplatsen och på planet.

Om du bokar en biljett via telefon eller resebyrå informera oss också om din funktionsnedsättning vid bokningen. Ifall du köper biljett på nätet informera oss om din funktionsnedsättning genom att ringa Air Serbias kontaktcentret på telefonnumret 0800 111 528 (gratis samtal om du ringer från en fast telefon från Serbien) eller på +1 (888) 390 98 47 (gratis samtal om du ringer från en fast telefon från USA).

Vi erbjuder våra passagerare möjlighet att välja en sittplats i enlighet med deras behov, men av säkerhetsskäl finns vissa begränsningar. De flesta armstöd på säten i planet är justerbara så att du enkelt kan komma åt sätet. Om du vill använda rullstol som är anpassad för användning fram till sätet vid mittgång måste den vara godkänd för användning på ett flygplan.

På flygplatsen

Incheckning

På alla flygplatser där Air Serbia driver flygningar finns specialutbildad markpersonal tillgänglig för våra passagerare med funktionsnedsättning. För att slutföra alla förfaranden som krävs före avgång i tid och utan brådska rekommenderar vi att alla passagerare med funktionsnedsättning kommer till flygplatsen minst 90 minuter före den sista incheckningen. Det är särskilt viktigt att du följer den här instruktionen på stora och till dig okända flygplatser där det cirkulerar många människor. Vi rekommenderar starkt att du söker efter mer information om flygplatsen vilken du reser från eller till på dess officiella hemsida.

På länken nedan kan du hitta mer information om tjänster och den fastställda tidtabellen för incheckning. De fastställda tidtabellerna finns för att flygplan skulle kunna avgå i tid.

Procedurer för ombord- och avstigning

Vår personal kommer att hjälpa dig med procedurerna i samband med ombord- och avstigning eller anslutning ifall du har svårigheter med dessa på grund av tal-, hörsel- eller synskadan eller andra hinder. Informera oss om ett sådant behov vid biljettbokningen. Vi rekommenderar att du informerar markpersonalen vid incheckningsdisken och servicedisken för tjänster som du har bokat för att vi ska vara helt bekanta med dina behov och kunna ge de tjänster som krävs.

Observera att ombord- och avstigning genom flygbron inte är möjligt på många flygplatser på grund av tät flygtrafik, och eftersom flygplanet kan parkeras på en avlägsen plats på flygbanan. Om du har informerat oss att du inte kan gå upp eller ner för trappan, kommer vi att säkerställa ett alternativ till ombordstigning, vilket kan kräva att anlita ytterligare personal och utrustning, inklusive anpassade fordon.

Passagerare som söker särskilt stöd kan först komma in i flygplanet av säkerhets- och personliga skäl, men också vara de sista som lämnar det efter landningen exakt av samma skäl. Om du är i transit på flygplatsen Nikola Tesla Belgrad och behöver särskilt stöd, vänligen begär för tillhandahållandet av sådana tjänster i god tid och på lämpligt sätt före resan.

Det stöd som vi tillhandahåller på flygplatsen:

 • hjälp vid incheckning vid incheckningsdisken
 • stöd till avgångsterminalen
 • hjälp vid ombord- och avstigning
 • stöd till det offentliga området för en passagerarterminal eller, i vissa fall, företrädare för andra flygbolag (anslutningsflyg)
 • överföring från ditt eget rörelsehjälpmedel till ett sådant hjälpmedel som tillhandahålls av flygplatsen
 • stöd vid säkerställning av korta pauser vid ett toalett eller matservice medan du går genom terminalen, förutsatt att de är på väg till ombordstignings- eller anslutningsplats eller att ett sådant stopp inte leder till onödiga förseningar
 • hjälp med hand- och incheckat bagage när passageraren inte kan bära eller lyfta det.

Anslutningar

Alla reguljärflyg från Air Serbia utförs från flygplatsen Nikola Telsa Belgrad eller till den (Terminal 2), där överföring mellan terminalbyggnaden inte krävs eftersom alla avgångar sker i samma komplex.

Ytterligare säkerhetskontroller och terminaländringar är möjliga om din resa innebär anslutningsflyg. För en smidig anslutning och för att undvika besvär är det viktigt att komma i tid till flygplatsen där anslutningen sker, så att alla nödvändiga procedurer kan klaras i god tid.

Innan planerad tid måste du ha ett ombordstigningskort och ditt bagage måste vara incheckat. Om du behöver hjälp vid avstigningen, då behöver du mer tid än det vanliga som krävs vid nästa anslutning. Om och var behövs kommer vi att hjälpa dig att hinna med nästa flyget. Mer information kan du få på webbplatsen av flygplatsen Nikola Tesla Belgrad.

Air Serbia Premium Lounge

Air Serbia Premium-loungen på flygplatsen Nikola Tesla ligger i transitzonen mellan avfarter A5 och A6. Vår lounge är lättillgänglig och har specialutrustade toaletter och duschar för personer med funktionsnedsättning. Premium Lounge är också tillgänglig för passagerare i affärsklass, samt medlemmar av Air Serbias lojalitetsprogrammet - Etihad Guest Platinum-, Gold- och Silver- klubben som reser på Air Serbias och Etihad Airways flygningar.

Om du vill veta mer besök webbsidan om Air Serbia Premium lounge.

Särskilda tjänster

Passagerare som använder rullstolar

Om du reser med ortopediska hjälpmedel (rullstolar), fyll i Blanketten för beskrivning av rullstol, skriv ut en kopia och lämna in den till personalen vid incheckningsdisken. Därmed hjälper du oss att tillhandahålla dig rätt service och säkerställa största möjliga komfort.

Vid bokningen, vänligen informera oss eller din researrangör om dina behov.

Blanketten för beskrivning av rullstol

Rullstolsanvändning på flygplatsen

För att vi ska kunna bekräfta din begäran om att tillhandahålla särskilda tjänster och ger dig lämpligt stöd är det nödvändigt att du informerar oss om dina behov. Vid bokning av flyg, var god och kontakta kontakta oss.

Passagerare som använder rullstol kan delas in i följande kategorier av passagerare i enlighet med bestämmelser för internationella flygtrafik:

 • WCHR (WCH - rullstolar, R - kod för plattformen) - Passagerare kan gå upp och ner för flygplanstrappan och självständigt förflytta sig till sin sittplats, men behöver rullstol för att ta sig till / från flygplan.
 • WCHS (WCH - rullstolar, S - kod för trappan) - Passagerare kan inte gå upp och ner för flygplanstrappan men kan självständigt förflytta sig till sin sittplats. Däremot behöver passageraren rullstol att ta sig till / från flygplan samt att bäras upp- och ner för trappor.
 • WCHC (WCH - rullstolar, C - kod för sätet i passagerarutrymme) - Passagerare med helt nedsatt rörlighetsförmåga som behöver rullstol för att ta sig till / från flygplanet och behöver bäras upp- och ner för trappor samt till / från sin sittplats i flygplanet.

Vänligen informera oss minst 48 timmar innan flygningen om du behöver rullstol på flygplatsen. Du kommer att få den gratis från serviceavdelningen på den lokala flygplatsen.

När du fyller i en begäran om stöd kommer vi att rekommendera lediga platser. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.

Rullstol på flygplatsen används mellan incheckningsdisken och gaten för ombordstigning, mellan två utgångar vid anslutningen och efter landningen. Rullstolar är tillgängliga på varje flygplats där flyg drivs av Air Serbia. Se till att flygplatsrullstol inte är manuell så att någon från markpersonalen eller din följeslagare måste driva fram dem. Du kommer att följas fram till planet enligt ovanstående.

På vissa flygplatser kan markpersonal välja elrullstol för att transportera passagerare med nedsatt rörlighet från en plats till en annan.

Om du vill använda din egen rullstol vid anslutningen kommer markpersonal på den lokala flygplatsen att se till att din rullstol finns vid utgången om det är möjligt på den flygplats där du byter flygplan samt om du har begärt en sådan tjänst i förväg. Vi rekommenderar dig att meddela markpersonalen på den flygplats där du byter flygplan om din avsikt att använda egen rullstol.

Om du fortsätter flygresan med ett annat flygbolag kommer vi inte att kunna bekräfta din bokning tills vi får en bekräftelse om flyg av detta flygbolag.

Resa med din egen rullstol / rörelsehjälpmedel

Air Serbia kommer att erbjuda gratis hjälp med transport av din egen rullstol eller andra rörelsehjälpmedel på våra flygningar.

Rullstolstransport eller transport av andra rörelsehjälpmedel måste godkännas av det flygbolag vars flygningar du flyger med. Det vore lämpligt att informera oss i förväg (vid eller efter bokningen, men senast 48 timmar innan avgången) om du vill ta in en rullstol eller annan hjälpmedel på planet. På så sätt kommer vi att få tillräckligt med tid för att utföra alla nödvändiga förberedelser. Om du reser med egen rullstol eller rörelsehjälpmedel är det väldigt viktigt att checka in i tid.

Om du använder en elektrisk rullstol kommer det att krävas mer tid för ombordstigning. På länken nedan kan du hitta mer information om tjänster och den fastställda tidtabellen för incheckning. De fastställda tidtabellerna finns för att flygplan skulle kunna avgå i tid.

Egen rullstol eller rörelsehjälpmedel som incheckat bagage

Air Serbia kommer utan bekostnad att acceptera transport av rörelsehjälpmedel på sina flygningar som prioriterat inlämnat bagage, vilket inkluderar men är inte begränsat till: elektriska rullstolar, skotrar, manuella rullstolar med styv ram eller manuella hopfällbara rullstolar, rullator, käpp, kryckor eller proteser under förutsättning att dessa hjälpmedel inte inkluderar batterier som är förbjudna att transportera i det incheckade bagaget.

Rullstolsdelar som kan tas bort (t.ex. fotstöd) bör transporteras i handbagaget och då räknas som ytterligare tillåtet handbagage. Om detta inte är möjligt ber vi dig att dessa delar säkert limmas till en rullstol. Med hänsyn till att transport av rörelsehjälpmedel kräver särskild behandling, rekommenderar vi att du vid flygbokningen anger mått och vikt för rullstolen eller hjälpmedlet samt dess typ och om de är hopfällbara. Om du dock bär en elektrisk rullstol med dig bör du ange vilken typ av batterier den innehåller. Air Serbia kommer att vidta alla tänkbara åtgärder för att förhindra skador på rullstol eller rörelsehjälpmedel under flygningen.

Du kan registrera en rullstol eller använda den i ankomst- eller avgångshall. Om du checkar in en rullstol, fäst en klistermärke på den med dina kontaktuppgifter.

Om du väljer att använda din egen rullstol, bör du ange denna information vid flygbokningen. I så fall kommer din rullstol att vara en del av det incheckade bagaget, men kommer endast att gå ombord på flygplanet vid gaten. För att din rullstol ska kunna införas i ett flygplan på ett lämpligt sätt och undvika flygfördröjning, är det nödvändigt att komma i tid till avgångsterminalen och att gå ombord på planet före andra passagerare. En del av vår markpersonal kommer att hjälpa dig och din följeslagare (om en reser) vid ombordstigningen.

Om du använder din egen manuella rullstol som är hopfällbar, kommer Air Serbia att låta dig stanna kvar i denna så mycket som utrymmet tillåter:

 • innan du når gaten för ombordstigning,
 • när du flyttar dig mellan terminalen och dörren till flygplanet och
 • när du tar sig mellan terminalen och flygplanet.

En bagagemärkning kommer att limmas på din rullstol vid incheckningen och den kommer att levereras direkt till flygplanet.

Rullstolen kommer att levereras till dig vid utgången efter landning. Ifall detta inte är möjligt kommer din rullstol att ligga i ankomstterminalens del där bagaget tas över vid bagagebältet. När du väl har nått anslutningspunkt kommer personalen på den lokala flygplatsen att ge dig en flygplatsrullstol och följa dig fram till nästa flygplan. Din rullstol kommer att överföras och skickas direkt till ditt nästa anslutningsflyg. Om du har lite tid till anslutningen rekommenderar vi inte att du använder din egen rullstol.

Godkännande för transport av rullstolar och rörelsehjälpmedel i passagerarutrymmet

Under förutsättning att det finns tillräckligt med utrymme kommer vi att acceptera att manuell hopfällbar rullstol och små rörelsehjälpmedel, inklusive men inte begränsat till: rullator, käpp, kryckor, proteser och medicintekniska produkter transporteras i passagerarutrymme utan bekostnad. Meddela personalen vid incheckningsdisken och personalen vid gaten för ombordstigning för att få ytterligare information och hjälp som krävs.

Transport av (elektriska) batteridrivna rullstolar

En elektrisk rullstol måste alltid transporteras som en del av det incheckade bagaget och transport av sådana rullstolar kan kräva mer tid för dess ombordstigning. På länken nedan kan du hitta mer information om tjänster och den fastställda tidtabellen för incheckning. De fastställda tidtabellerna finns för att flygplan skulle kunna avgå i tid.

För att säkert placera din elektriska rullstol eller rörelsehjälpmedel i flygplanet måste du ange följande information:

 • typ av rullstol eller rörelsehjälpmedel
 • mått och vikt
 • antal batterier
 • batterityp (för elektrisk rullstol)

Vår markpersonal kommer att se till att någon tillhandahåller en flygplatsrullstol för att i tid följa dig fram till utgången. Om du är helt beroende av rullstolar vänligen kontakta oss.

Säkert flyg och våra passagerares välbefinnande har högsta prioritet för oss. Transport av batteridrivna rullstolar och rörelsehjälpmedel i flygplanet kommer att utföras på ett sådant sätt så att de är säkra och skyddade mot skador som kan uppstå vid flyttning av andra incheckade föremål. Det finns ändå vissa omständigheter där vi inte kan acceptera transport av dina rullstolar eller rörelsehjälpmedel:

 • om det är omöjligt att förhindra oavsiktlig aktivering av det elektriska rörelsehjälpmedlet
 • om vikt och höjd av en sådan hjälpmedel överstiger ombordstigningens tillåtna kapacitet av våra mindre flygplan

Air Serbia accepterar följande typer av rullstolar eller andra rörelsehjälpmedel:

 • rullstolar eller andra rörelsehjälpmedel med läcksäkra torrcellsbatterier
 • rullstolar eller andra rörelsehjälpmedel med täta och läcksäkra våtcellsbatterier
 • litiumjonbatterier
 • manuella rullstolar eller andra rörelsehjälpmedel

Tyvärr, på våra flyg accepterar vi inte rullstolar eller andra rörelsehjälpmedel med våtcellsbatterier som inte är täta och läcksäkra.

Villkor för hantering av batteridrivna rullstolar eller andra rörelsehjälpmedel

För att undvika skador på flygplanet och säkerställa ett säkert flyg, kommer batteridrivna rullstolar eller andra hjälpmedel att transporteras i flygplanet endast om instruktionerna nedan strikt iakttas.

Batterikontakten måste skyddas mot en kortslutning (t.ex. genom att vara isolerad inuti batterihållaren), batteriet måste säkert fastsättas vid rullstolen eller rörelsehjälpsmedlet och strömkretsar måste vara inhiberade.

Batteridrivna rullstolar eller hjälpmedel måste skyddas för att inte flyttas under flygningen i den del av flygplanet där bagaget ligger och att de ska bäras på ett sådant sätt så att de skyddas mot skador som kan uppstå vid flyttning av annat bagage.

Vi rekommenderar att du i förväg förbereder alla arrangemang med oss.

Hur transporteras batteridrivna rullstolar eller rörelsehjälpmedel med läcksäkra torrcells- eller våtcellsbatterier?

Batteriet måste tas ur från de rullstolarna eller rörelsehjälpmedlen där det är möjligt (till exempel hopfällbara), i vilket fall rullstolarna eller hjälpmedlen kan transporteras som incheckat bagage utan några begränsningar. Det avlägsna batteriet måste vara väl förpackat, måste skyddas mot kortslutningen och placeras i bagageutrymmet. Vi kommer att meddela piloten om var det förpackade batteriet finns.

Hur transporteras batteridrivna rullstolar eller rörelsehjälpmedel med litiumjonbatterier?

Batteriet måste tas ur från de rullstolarna eller rörelsehjälpmedlen där det är möjligt (till exempel hopfällbara), i vilket fall rullstolarna eller hjälpmedlen kan transporteras som incheckat bagage utan några begränsningar. Batterierna måste skyddas mot kortslutning genom att isolera kontakten (t.ex. genom att tejpa bandet över exponerade anslutningar). De avlägsna batterierna måste skyddas mot skador genom att placera dem i en skyddspåse och placeras i passagerarutrymmet.

Batterierna måste tas ur från de rullstolarna eller hjälpmedel enligt tillverkarens anvisningar. Batteriet får inte överstiga 300 Wh respektive 160 Wh var för sig för rullstolar eller hjälpmedel med två batterier. Högst ett extra batteri är tillåtet och det får inte överstiga 300 Wh eller två reservbatterier som inte överstiger 160 Wh var för sig.

Vi kommer att meddela piloten om den plats där rörelsehjälpmedel med batteriet är placerat eller var i passagerarutrymmet finns det avlägsna litiumjonbatteriet.

Vänligen meddela oss om batteritypen som används i din rullstol minst 48 timmar före flygningen.

Under högsäsong är efterfrågan på rullstolar ökad. Vänligen visa tålamod om du behöver vänta några minuter för att vi kan tillhandahålla en rullstol eller extra hjälp till dig.

Tjänster för passagerare med syn- och hörselskada

Om du är en passagerare med syn- eller hörselskada kommer du inte att bli ombedd att skicka MEDIF- blanketten och bevisa att du kan resa med flyg. Informera oss vid flygbokningen eller senast 48 timmar före flygningen om din funktionsnedsättning så att vi kan tillhandahålla dig all den hjälp som behövs.

Om du reser ensam, kommer en av våra medarbetare förklara de säkerhetsanvisningar och instruktioner vid försenat flygplan. En del av vår personal kan också följa dig fram till och från utgången om du begär om denna tjänst vid flygbokningen.

Passagerare med syn- eller hörselskada kan gå ombord på flygplanet före andra passagerare. Fråga någon från markpersonalen vid gaten för ombordstigning att hjälpa dig.

Om du vill resa med en utbildad assistanshund vänligen informera oss om detta vid biljettbokning eller senast 48 timmar före flygningen. Vi kommer att behöva information om vilken ras din assistanshund (ledarhund eller signalhund osv) är, och dess vikt. Denna tjänst kan inte bokas via nätet och måste godkännas av Air Serbia. Antalet hundar vi kan placera i passagerarutrymme är begränsat. Assistansdjur ombord- tjänsten debiteras inte. Mer information om den här tjänsten hittar du nedan i avsnittet om assistanshundar.

Passagerare med inlärnings- och utvecklingshinder

Vi rekommenderar att biljetter för passagerare med inlärnings- och utvecklingshinder reserveras minst 48 timmar före avgång för att vi skulle kunna tillhandahålla bästa möjliga stöd för dem före, under och efter flygningen. Samtidigt informera oss om deras funktionsnedsättning för att hjälpa dem på bästa möjliga sätt. Vid avgången kommer någon från markpersonal att följa passageraren fram till planet, där kabinpersonal kommer att ta hand om passageraren. Efter landningen kommer kabinpersonalen överlämna passageraren till markpersonalen.

Vi hoppas att du kommer att överväga risken för bristande överensstämmelse till säkerhetsanvisningarna i flygplanet. Det är också viktigt att notera att det finns en möjlighet att passageraren går vilse på flygplatsen, vilket kan orsaka förvirring och oro. Om en sådan fara uppstår rekommenderar vi att passagerare reser med sällskap.

Resa till / från USA med assistanshundar eller hundar som ger emotionellt stöd

Enligt USA:s transportdepartement är utländska flygbolag inte skyldiga att transportera andra assistansdjur än hundar. Air Serbia, som utländska flygbolag kommer att tillåta assistanshundar (inklusive hundar som ger emotionellt stöd) för att följa personer med funktionsnedsättning på flygplan som drivs av Air Serbia och som avgår från flygplatserna i USA eller landa på dem. Sådana hundar ska transporteras i passagerarutrymmet utan bekostnad.

MEDIF- blankett

Assistanshundar

En assistanshund är en individuellt utbildad hund som utför ett arbete eller uppgifter i stället för person med funktionsnedsättning.

Assistanshundar inkluderar men är inte begränsade till ledarhundar eller blindhundar, signalhundar eller dövhundar, servicehundar för rörelsehindrade, terapihundar, alarmerande hundar som t.ex. diabeteshundar eller epilepsihundar. För att kunna avgöra om din hund är en assistanshund kan vi kräva av dig följande:

 • identifikationsdokument;
 • skriftlig dokumentation;
 • att hunden bär en hundhalsband eller platta som bekräftar detta;
 • att bevisa detta verbalt.

I vissa situationer när vi inte är säker på om det är en assistanshund, kan vi ställa en av dessa två frågor:

 1. Behöver du en hund på grund av en funktionsnedsättning?
 2. Vad är din hund speciellt utbildad för?

Hundar som ger emotionellt stöd

Hundar vars enda uppgift är att ge emotionellt stöd tillhör inte denna kategori av assistanshundar. Dessa är inte speciellt utbildade för att utföra uppgifter i syfte att hjälpa personer med funktionsnedsättning. Dessa hundar har en terapeutisk effekt och används främst i kliniska sammanhang för att förbättra de fysiska, sociala, emotionella och / eller kognitiva förmågorna hos personer med funktionsnedsättning. Dessa hundar måste utbildas för att uppföra sig lämpligt i allmänna miljöer liksom assistanshundar.

Om du reser med en hund som ger emotionellt stöd eller som har en terapeutisk effekt måste du ha nödvändig dokumentation (som inte är äldre än ett år från dagen för då flyget har bokats) med en rubrik där nämns licensierad psykiatrisk specialist (dvs psykiatriker, psykologer, licensierad klinisk socialarbetare eller en läkare som behandlar psykisk sjukdom eller känslomässig instabilitet i passagerare) och som anger:

 • att passageraren lider av viss form av psykiska störningar
 • att passageraren behöver en hund för att få emotionellt stöd och terapeutisk hjälp under flygningen och / eller vid slutdestinationen
 • att den person som har givit uppskattningen av passagerare är en psykiatrisk specialist under vars professionella överinseende passageraren är
 • förvärvsdatum och typ av licens som psykiatrisk specialist har samt stat eller jurisdiktion där det har utfärdats

Denna dokumentation måste du lämna in minst 48 timmar före avgång eftersom den är nödvändig som förutsättning för att hunden tillåtas att komma in i passagerarutrymmet. Skicka in nödvändig dokumentation till följande e-postadress: callcenter@airserbia.com

Villkor enligt vilka hunden får komma in i passagerarutrymmet

Air Serbia kommer att tillåta en assistanshund (eller en hund som ger emotionellt stöd) för att vara din följeslagare på flygplanet under följande villkor:

 • Du måste meddela oss i förväg eller senast 48 timmar före avgång om du kommer att resa med en assistanshund eller en hund som ger emotionellt stöd. Vänligen informera oss om hundens storlek och vikt. Om du reser med en hund som ger emotionellt stöd, var god och informera oss om vilken ras din hund är. Incheckningen måste avslutas en timme innan incheckningen av andra passagerare påbörjas så att vi kan tillhandahålla dig den nödvändiga service och logi.
 • Assistanshund eller hund som ger emotionellt stöd måste alltid vara under din direkta tillsyn och vård, antingen genom ett ordentligt hundsele, koppel eller annan hundbälte. Men om du inte kan hålla koppel eller bälte på grund av din funktionsnedsättning eller det stör en hund i ett säkert och effektivt utförande av sina uppgifter, då assistanshund måste vara under din tillsyn på något annat sätt, till exempel röststyrning.
 • Om assistanshunden beter sig på ett oacceptabelt sätt och du inte kan kontrollera den har vi rätt att förbjuda honom tillgång till flygplanet. Okontrollerat skall, om den hoppar på andra passagerare, springer bort från den person som den följer eller uträttar sina behov vid utgången eller i passagerarutrymmet eller på ett sätt som utsätter andras hälsa för risk eller skapar en sanitär problem på planet är exempel på oacceptabelt beteende av en assistanshund eller en hund som ger emotionellt stöd.
 • I enlighet med lagen kommer Air Serbia att förbehålla sig rätten att vägra transport av en assistanshund eller en hund som ger emotionellt stöd när det är skäligen nödvändigt och efter eget gottfinnande för att tillhandahålla komfort och säkerhet för passagerare eller kabinpersonal eller för att förhindra skador på Air Serbias egendom eller dess passagerare eller anställda.

Sittplatser ombord

Air Serbia kommer att tilldela dig en sittplats där det finns tillräckligt med plats för dig och din assistanshund eller hund som ger emotionellt stöd. Hunden måste vara liten nog att få plats på golvet mellan dina ben eller under sätet framför dig utan att ta upp sittplats av en annan passagerare under hela flygningen. Hunden behöver inte vara i bäraren, men den får inte ta upp passagerarsätet.

Du och din hund får inte sitta i sätesraden vid nödutgång eftersom du inte får blockera en genomgång eller annat område som måste vara tillgängligt för att underlätta utrymning vid nödsituation.

Få dokumentation som krävs för att din assistanshund skulle kunna resa

Observera att vissa länder inte tillåter användning av assistanshundar och begränsningarna varierar från land till land. Vi rekommenderar att du kontaktar det lämpliga konsulatet eller ambassaden angående de procedurerna som ska följas.

Du måste ha med sig dokument som tillåter att din assistanshund kan resa med dig samt andra dokument för din assistanshund eller hund som ger emotionellt stöd, vilka krävs av landet du reser från / till eller genom. Du måste också ha rätt hälsointyg, samt ett intyg om att hunden tagit vaccin mot rabies, som ska visas vid transit, transfer, slutdestination och anslutningspunkter.

Air Serbia äger inte ansvar för inträdesförbud av din hund eller dess transitering genom något land om du inte har ovanstående dokument och hälsointyg.

Du är fullt ansvarig för din hunds skador, sjukdom eller dödsfall förutom om det inte händer på grund av försummelse eller fel av personalen på flygbolaget Air Serbia.

Resan omfattar fler flygbolag (Interline Travel)

Om du reser på en flygning av våra interline eller code-share partners, kontakta deras kundtjänst för bokningar för att ta reda på om policyn som tillämpas när det gäller assistanshundar eller hundar som ger emotionellt stöd.

Min checklista

Vårt mål är att göra din resa så enkel och bekväm som möjligt. För att se till att du har gjort alla nödvändiga och önskade förberedelser för resan har vi skapat en lista över nödvändiga aktiviteter för dig. Ju närmare du följer våra instruktioner, kommer vi effektivare att tillhandahålla behövliga tjänster och hjälp.

 1. Boka din biljett senast 48 timmar före avgång och informera oss eller din resebyråtjänsteman om dina speciella krav, som inkluderar speciella måltider eller tjänster (t.ex. rullstolar, ledarhundar etc.).
 2. Se till om din resplan innehåller ett av våra partnerflygbolag (flygnummer från JU8000 till JU8999). För att få mer information om tjänster och förmåner rekommenderar vi att du kontaktar det flygbolag på vilket flyg du reser.
 3. Din läkare skulle fylla i ett speciellt medicinskt intyg (MEDIF) om ditt hälsotillstånd kräver det. Du kan ladda ner blanketten från Air Serbia- webbplatsen.
 4. Se till att du checkar in i tid och anländer till gaten för ombordstigning i enlighet med tidtabellen som anges på ditt ombordstigningskort.
 5. Se till att du har ett resesällskap om ditt psykiska eller fysiska tillstånd kräver det.
 6. Placera alla läkemedel du behöver under flygningen i handbagaget. Om flytande läkemedel överskrider den mängd som tillåts i handbagaget, måste du ha en läkarintyg som gör det möjligt att eventuella problem vid säkerhetskontroller förhindras.
 7. Följande särskilda tjänster är gratis: speciella måltider, hjälp som tillhandahålls av markpersonal vid ombord- och avstigningen samt anslutningen, transport av din egen rullstol eller andra handikapphjälpmedel, transport av en assistanshund eller en hund som ger emotionellt stöd i passagerarutrymmet, transport av medicinsk utrustning.

Ombord - Detaljerna för din vistelse ombord

Vår kabinpersonal kommer att hjälpa passagerare med funktionsnedsättning under flygningen så mycket som möjligt. Tänk på att vår kabinpersonal inte kan bära eller lyfta passagerare, hjälpa dem på toaletten, vid måltider eller ge läkemedel.

Särskilda ombordtjänster

Rullstol ombord

Air Serbia möjliggör användning av rullstolar ombord på flyg till och från USA. Vår kabinpersonal är utbildad för att hantera sådana rullstolar och kommer att hjälpa dig vid ombord- och avstigningen, liksom tillhandahålla assistans till och från toaletten ombord på planet. Vänligen meddela oss vid biljettbokningen och minst 48 timmar före avgång om du behöver rullstol ombord.

Alla vårt flygbolags flygplan som flyger till och från USA är utrustade med lättillgängliga toaletter som endast kan användas av personer med funktionsnedsättning.

Ombordtjänster

Vi erbjuder följande ombordtjänster till passagerare med funktionsnedsättning på planet:

 • transport från rullstolen till din sittplats
 • hjälp vid hantering och hämtning av handbagage, inklusive rörelsehjälpmedel och andra hjälpmedel
 • assistans när du går till och från toaletten ombord på planet
 • en speciell måltid som måste beställas i förväg vid flygbokningen
 • begränsad hjälp vid måltid, till exempel att öppna matpaket, ge information om mat och skärning av större matstycken
 • regelbundet återkommande förfrågningar om dina behov under flygningen
 • ett kort varsel om säkerhetsförfarandena och kabinchemat riktas endast till dig och din eventuella följeslagare
 • effektiv kommunikation med passagerare som har syn- eller hörselskada för att få all information som andra passagerare (t.ex. om tid, ombordtjänster, flygförseningar, utgångar för nästa anslutningsflyg på den ankomstflygplatsen osv.)

Passagerare med inlärnings- och utvecklingshinder

Passagerare med inlärnings- och utvecklingshinder som reser ensam måste förstå säkerhetsanvisningarna. Vår personal informerar dig kort om säkerhetsförfaranden och om flygningen försenas. Om det däremot inte är möjligt är vårt råd att passageraren reser med en följeslagare.

Begränsningar i samband med sittplatser ombord

När du har informerat oss om dina behov och stöd som behövs tillhandahålla dig kommer vi att försöka tillgodose dina behov enligt dina önskemål på ett sätt så att vi bland annat möjliggör att du kan sitta bredvid din personliga följeslagare eller följeslagare som tar hand om din säkerhet eller sitta i en sätesrad där du har tillräckligt med utrymme för din andningshjälpmedel eller ledarhund. Observera att vi inte kan erbjuda dig en sittplats vid nödutgång på grund av säkerhetsskäl.

Om du har problem med rörlighet är det säkert att du kommer att vilja ha ett säte med justerbart armstöd vid mittgång. Ett visst antal sittplatser i våra flygplan har justerbara armstöd så att sätet är lättillgängligt och bekvämt att sitta på.

Hjälp ombord

Om Air Serbia konstaterar att följeslagare som tar hand om passagerarsäkerhet inte är nödvändig, kommer Air Serbia att acceptera bedömningen av eller på uppdrag av person med funktionsnedsättning om möjligheten att resa självständigt. Efter att ha informerats om självständighet av passageraren, kommer Air Serbia inte att vägra någon person med funktionsnedsättning som reser utan en egen följeslagare eller under antagandet att passageraren kan begära ytterligare hjälp från flygplanspersonalen.

Självständig passagerare är en oberoende person som kan ta hand om sina fysiska behov under flygningen och som inte kräver särskild och ytterligare uppmärksamhet än den vanliga som ges alla passagerare, med undantag för att söka hjälp vid ombord- och avstigningen.

En person är "oberoende" om en självständigt kan agera i följande situationer:

 • andas utan extra syrgas dvs inte vara beroende på medicinsk syrgas
 • äta - passageraren skulle kunna äta självständigt. Det kan hända att kabinpersonalen hjälpa till att öppna matpaket, att informera passageraren med innehållet av matpaketet eller skära större matstycken
 • stiga upp - passageraren skulle kunna förflytta sig från rullstolen till en sittplats ombord. Kabinpersonalen kan inte lyfta eller bära passageraren
 • använda toaletten - passageraren skulle kunna använda toaletten utan hjälp. Kabinpersonalen kan assistera passagerare till och från toalettdörren, men inte på toaletten av hygieniska skäl
 • ta läkemedel - passageraren skulle kunna själv ta receptbelagda läkemedel och följa hälsoåtgärder. Kabinpersonalen kan inte tillhandahålla någon sjukvård än första hjälpen till passagerarna (om det behövs)

Personlig följeslagare

Om du inte kan resa ensam (du inte självständigt kan ta hand om dina fysiska behov under flygningen), i detta fall måste du flyga med en personlig följeslagare, minst 16 år gammal, som kommer att ta hand om dina behov.

Vänligen meddela oss om du reser ensam eller inte genom att kontakta Air Serbias Kontaktcenter. Om du har köpt en biljett på en resebyrå, låt oss påminna dig att du ska informera resebyrån om detta.

Följeslagare som tar hand om passagerarsäkerheten

Det är nödvändigt att följeslagare som tar hand om passagerarsäkerheten reser med en person med funktionsnedsättning som förutsättning för tillhandahållande av transporttjänster om Air Serbia sluter sig till att en sådan följeslagare är viktig för säkerheten i men inte begränsad till följande omständigheter:

 • när passageraren reser på en bår eller i en inkubator. Följeslagare måste ta hand om de medicinska behoven hos passageraren som åtföljs
 • när passageraren på grund av sin psykiska funktionsnedsättning är oförmögen att förstå eller reagera på lämpligt sätt på säkerhetsanvisningar som tillhandahålls av kabinpersonalen, inklusive en kort säkerhetsanvisning före avgång
 • när passageraren inte kan fysiskt hjälpa sig själv vid utrymningen eftersom rörligheten är starkt nedsatt, eller
 • när passageraren på grund av syn- eller hörselskada är oförmögen att kommunicera med personalen på bolaget Air Serbia för att vara informerad om den korta säkerhetsanvisningen

Tillgång till toaletter

Rullstolar finns tillgängliga på våra flygningar till och från USA som hjälp till passagerarna för deras tillgång till toaletter. Flygplanen som trafikerar på våra flygningar till och från USA är utrustade med rymliga toaletter. Vänligen kontakta oss för ytterligare information. Vår kabinpersonal kan inte hjälpa passagerare att använda toaletten.

Efter landning - detaljer om tjänster efter flygningen

Vi strävar efter att göra din resa med oss lugn och bekväm, och det är målet vi är dedikerade till. För att uppnå det finns vi till ditt förfogande även efter flygningens avslutande, oavsett om du är i transit eller på slutdestinationen.

Särskilda marktjänster

Tjänster för passagerare som använder rullstol

Personalen på den lokala flygplatsen hjälper dig att komma ut ur flygplanet när du anländer till slutdestinationen. För att göra din resa så bekväm som möjligt och för att skydda din integritet kommer vi att be dig att lämna planet efter att alla andra passagerare har gjort detta. Markpersonalen kommer att tillhandahålla dig en flygplatsrullstol fram till terminalen där bagaget övertas och sedan fram till utgången från flygplatsen.

När du kommer till en anslutningspunkt kommer den lokala flygplatspersonalen att tillhandahålla dig en rullstol och följa dig fram till utgång till ditt nästa anslutningsflyg.

När du anländer till slutdestinationen kommer din egen rullstol (som har placerats tillsammans med incheckat bagage i flygplanet) att överlämnas till dig när du lämnar flygplanet eller när du övertar bagaget.

Om ditt bagage är försenat, skadat eller förstört anmäla problemet till flygplatsens bagageavdelning. Om du inte kan göra det själv kommer den flygplatspersonal som följer dig att hjälpa dig att anmäla problemet.

Tjänster för passagerare med syn- eller hörselskada

När du anländer till flygplatsen där du ansluter till ditt nästa flyg kommer flygplatspersonalen följa dig fram till utgången för ditt nästa anslutningsflyg. När du anländer till slutdestinationen kommer flygplatspersonalen följa dig fram till terminalen där du tar över ditt bagage och sedan fram till utgången från flygplatsen.

Om ditt bagage är försenat, skadat eller förstört kommer den flygplatspersonal som följer dig att hjälpa dig att anmäla problemet till bagageavdelningen.

Sjukhusvistelse och ambulans

Ansvar för att organisera sjukhusvistelse och ambulans samt transport ligger i detta avseende på själva passagerarna. Vi kan inte ordna öppenvård och sjukhusvistelse.

Lagstiftning

Passagerare med funktionsnedsättning som reser på flygplan som drivs av Air Serbia och som avgår från amerikanska flygplatser eller landar på dessa kommer att samlas in och transporteras i enlighet med bestämmelserna i USA:s transportdepartement (pdf), 14 § 382 mom Regelverket om federala förordningar, som trädde i kraft 13 maj 2009.

Observera att en kopia av detta lagavsnitt på begäran kan erhållas på varje flygplats som vi avgår från i USA, liksom på alla flygplatser över hela USA där flygplan som drivs av Air Serbia landar på.

Du kan också få ett exempel på detta lagavsnitt i lämpligt format från USA:s transportdepartement:

 • från Förenta staternas territorium: Genom att ringa hotline för flygpassagerare med funktionsnedsättning på telefonnummer 800-778-4838 (röstkommunikation) eller på 1-800-455-9880 (texttelefon dvs. via TTY- apparater)
 • genom att ringa Aviation Consumer Protection Division på telefonnummer 202-366-2220 (röstkommunikation) eller på 202-366-0511 (texttelefon)
 • genom att skicka ett brev till adressen: Air Consumer Protection Division, C-75, U.S. Department of Transportation, 1200 New Jersey Ave, SE, West Building, Room W96-432, Washington, DC 20590
 • Via Aviation Consumer Protection Division- webbplatsen: (https://www.transportation.gov/airconsumer)

Du kan alltid kontakta oss om du stöter på ett problem när du reser

Om du har några frågor, problem eller funderingar om din resa kan du kontakta din resebyråtjänsteman eller bolaget Air Serbia direkt på telefonnummer 0800 111 528 (kostnadsfritt om du ringer från en fast telefon från Serbien) eller +1 (888 ) 390 98 47 (kostnadsfritt om du ringer från en fast telefon från USA: s territorium). Vi kommer gärna att svara på dina frågor, diskutera dina behov och meddela dig vilka procedurer du behöver följa.

Om du inte var nöjd med service vid din resa med flygbolaget Air Serbia vänligen vänd dig till vår besättning eller markpersonal för att kontakta dig med tjänstemän som är kvalificerade för behandling av klagomål (CRO).

Vår CRO-tjänst är bekant med alla tillämpliga bestämmelser som har givits av USA:s federala luftfartsmyndighet (Federal Aviation Administration FAA), under USA:s transportdepartement (DOT), bestämmelser i ACAA- lagen (Air Carrier Access Act) och den lagen om amerikaner med funktionshinder (American Disabilities Act - ADA). Tjänstemän i vår CRO- tjänst kommer gärna att svara på dina frågor och funderingar.

Air Serbia kommer att tillhandahålla passageraren en kontakttelefon till en tjänsteman som är kvalificerad för behandling av klagomål utan extra kostnad om tjänstemannen inte är på flygplatsen vid den tidpunkt då passageraren vill anmäla klagomål. Vår CRO- tjänst är tillgänglig för passagerare under hela arbetstiden för Belgrads flygplats och JFK i New York.

Om du anser att Air Serbia inte följer bestämmelserna i ACAA- diskrimineringslagen eller 14 § 382 mom Regelverket om federala förordningar, har du rätt att kontakta USA:s transportdepartement om du vill vidta ytterligare åtgärder på dina vägnar.

Klagomål och kommentarer om flygbolagstjänster kan vidarebefordras till Aviation Consumer Protection Division på:

Aviation Consumer Protection Division, C-75 U.S. Department of Transportation
1200 New Jersey Ave., S.E.
Washington, D.C. 20590
Direktlinje: 202-366-2220 (24/7),
Webbplatsen: https://www.transportation.gov/airconsumer

Gäster kan också anmäla klagomål till Air Serbia:

 • genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjänst: guest.support@airserbia.com
 • via nätet genom att fylla i anmälningsblanketten
 • skriftligt till följande adress: Air Serbia- kundtjänstavdelningen, Jurija Gagarina 12, 11070, Belgrad, Serbien

Särskilda regler för flygning med hundar som leder personer med nedsatt syn och / eller hörsel

En hund som är tränad för att leda en person med nedsatt syn eller hörsel transporteras utan kostnad i passagerarutrymmet.

Antalet hundar som får transporteras är begränsat på våra flygningar och därför måste deras transport bekräftas före flygningen av Air Serbia samt av andra flygbolag om de (utöver Air Serbia) anges på din flygbiljett.

Vid flygbokning är det därför nödvändigt att du meddelar oss om du har för avsikt att flyga med en ledarhund och att informera oss vilken hundras hunden tillhör samt dess vikt. Du måste också ha en bekräftad sittplats på flygningen.

Vid incheckningen måste du visa upp en bekräftelse från den behöriga myndigheten om att din hund har genomgått träning för att leda en person med nedsatt syn eller hörsel med godkänt resultat.

Vänligen checka in för flygning minst två timmar före avgång för att vi ska kunna slutföra alla formaliteter i god tid.

Regler för ledarhundar

Din ledarhund måste bära en munkorg. Hunden behöver inte ligga i en bur utan den får ligga bredvid dina fötter under flygningen. Hunden får inte sitta på sittplatsen

Din hund får inte vara farlig, aggressiv eller sprida obehaglig lukt

Det är obligatoriskt att skaffa tillstånd för hundens inresa i landet du reser till samt andra dokument som krävs av avgångs-, inrese- och transitländerna

Det är obligatoriskt att kunna visa upp ett intyg om vaccination mot rabies och alla giltiga hälsointyg som är nödvändiga vid transitpunkter, genomresa, resmål eller vid resans avslut

Enskilda länders regeringar har infört stränga villkor eller begränsningar i samband med import, export och transitering av djur som transporteras i passagerarutrymmet. Transport av ledarhundar är tillåten på alla Air Serbias flygningar utom de nedanstående flyglinjerna:

till / från Storbritannien,
till / från Förenade Arabemiraten är transport av hundar som leder personer med hörselskada förbjuden, medan det är tillåtet med transport av ledarhundar som leder personer med nedsatt syn
till / från alla stater vars regeringar har infört sådana förbud

Ansvarsbegränsning

Air Serbia äger inte ansvaret vid nekad inresa eller nekad transitering av djur genom ett land på grund av att du inte kan uppvisa någon av de ovannämnda dokument och hälsointyg. Du är ansvarig för alla risker i samband med skada, sjukdom eller dödsfall av djuret, utom om dessa har orsakats på grund av misskötsel eller misstag från Air Serbias sida.

Denna webbplats använder "kakor" för att ge dig bättre användarupplevelse, personifiera innehåll och annonser samt integrera sociala nätverk och analysera internettrafik. Vi kan överföra information om hur du använder vår webbplats till våra partner för att möjliggöra kommunikation och annonsering anpassad till dina preferenser. Du kan läsa vår skyddspolicy här och kakpolicy här
Genom att klicka på „Godkänn“ accepterar du att dessa kakor placeras. Klicka på „Ändra dina kakinställningar“ för att ändra dina preferenser.
För mer information om kakor, läs Air Serbias kakpolicy.