Air Serbia

Barn som reser ensamma

Vi tar hand om säkerhet av de yngsta passagerarna och tillse att deras flyg blir trevligt och intressant.

Barn under 5 år som reser inom Europa och mellan Europa och Mellanöstern och barn under 7 som reser mellan Europa och USA kan inte flyga som ensamresande barn. De kan endast resa med förälder, vårdnadshavare, syskon eller någon annan person som är minst 16 år.

Barn mellan 5-12 år som reser inom Europa och mellan Europa och Mellanöstern och barn mellan 7-12 år som reser mellan Europa och USA kan resa utan vuxna personer endast med officiellt följe.

Avgifter för tjänsten för ensamresande barn

Tjänst Inom Europa och mellan Europa och Mellanöstern Mellan Europa och USA
Följe av ett barn (pris per enkel resa) 45 EUR 90 EUR
Följe av flera syskon med samma efternamn och/eller samma adress som reser tillsammans inom samma bokning (pris per enkel resa) 45 EUR 90 EUR

Skyldigheter av förälder/ vårdnadshavare vars barn reser ensamma (som ensamresande barn)

Instruktioner för transport av ensamresande barn

Du kan ladda ner formuläret här (pdf).