Air Serbia

Allmänna hälsokrav och krav för gravida kvinnor

Det är vår önskan att transportera dig säkert och bekvämt till din destination. Ibland kan dock en flygresa även orsaka vissa problem.

För att undvika oönskade förändringar i planerad resa och allvarliga hälsokonsekvenser måste du vidta vissa försiktighetsåtgärder och kontrollera ditt hälsotillstånd innan flygningen.

Läkarintyg

Ett läkarintyg är nödvändigt om passageraren:

Passagerare som inte tillhör ovanstående kategorier brukar inte behöva uppvisa läkarintyg, men om du är osäker sök råd från Air Serbias vårdcentral.

För att undvika oönskade förändringar i planerad resa och allvarliga hälsokonsekvenser, vidta försiktighetsåtgärder om du planerar flygresa efter en operation eller en sjukdomsperiod. Vänligen kontakta din läkare för rådgivning innan du bokar en sittplats så att du kan vara säker på att du får resa med flyg.

Detaljerade Hälsoriktlinjer för flygresor (pdf) beskriver närmare hur lång tid det behöver passera mellan sjukdomstid och flygresan samt om du behöver informera oss om ditt hälsotillstånd.

Hälsointyg och MEDIF- blankett

Flygbolag använder MEDIF- blanketten för att ta reda på vilka passagerare som behöver särskild hjälp och vilka som behöver ha ett hälsointyg. Blanketten består av två bilagor: Bilaga 1 (Information för passagerare som behöver särskild hjälp) och Bilaga 2 (Information för passagerare för vilka krävs läkarintyg).

Ett hälsointyg är obligatoriskt och detsamma utfärdas av Air Serbias vårdcentral (ASMC). ASMC kan begära ytterligare information före det slutgiltiga svaret på ansökan om läkarintyg. Det är mycket viktigt att ta reda på vilken typ av vård en passagerare behöver under flygningen.

Du kan skicka MEDIF- blanketten till Air Serbias närmaste försäljningsställe eller skicka det via e-post på special.assistance@airserbia.com minst 48 timmar före avgång tillsammans med det giltiga läkarintyget på engelska som har utfärdats av din läkare.

Alla delar av MEDIF- blanketten måste fyllas i, undertecknas och dateras. Ofullständiga blanketter kommer inte att beaktas.

Efter att ASMC har utfärdat ett godkännande kommer du att bli underrättad och din bokning kommer att ändras. Om du har bokat en flygbiljett via en resebyrå, kommer resebyråns representanter att kontakta dig.

Air Serbia skall omedelbart underrättas om eventuella förändringar i ditt hälsotillstånd före avgång. Vid en plötslig förändring av ditt tillstånd under din resa, kommer vi att kräva en MEDIF-blankett till för att försäkra oss om att du är i stånd att fortsätta din resa.

Bedömning av din förmåga att resa med flyg baseras på internationellt erkända kriterier som fastställts av Världshälsoorganisationen.

Vi kommer inte att kräva ett hälsointyg som förutsättning för godkännande av flygresan av passagerare som redan har ett intyg om funktionsnedsättning utom i följande fall:

Innehav av hälsointyg kan också vara till nytta av säkerhetsskäl. Därför rekommenderar vi dig att ta med dig ett hälsointyg eller annan motsvarande dokumentation ifall:

Ladda ner MEDIF- blankett och Anvisning för läkare

Specifika hälsotillstånd

Gravida kvinnor

Om du är gravid och mår bra borde en flygresa inte vara ansträngande för dig. Men för din hälsas och ditt barns hälsas skull kommer du inte att kunna resa på våra flygningar under sen graviditet.

Förutsatt att du inte har komplikationer under graviditeten kan du flyga fram till slutet av 36:e graviditetsveckan (ifall du kommer att föda en bebis) och till slutet av veckan 32 (ifall du kommer att föda tvillingar, trillingar etc.).

Om du är gravid i veckan 28:e - 36:e måste du meddela oss att du är gravid redan vid flygbiljettbokningen.

Om du reser med flyg mellan den 28:e och 36:e graviditetsveckan måste du få ett godkänt läkarintyg om hur länge du har varit gravid samt ditt förväntade förlossningsdatum. Läkarintyget måste utfärdas tidigt under den 28:e graviditetsveckan. Du måste visa det vid incheckning på flygplatsen och du måste ha intyget med dig i fall att flygbesättningen begär att se det under flygningen.

Även om det inte är förbjudet rekommenderar vi dig inte att resa med flyg de första sju dagarna efter förlossningen. Det rekommenderas inte heller att friska nyfödda barn reser med flyg under de första sju dagarna efter födseln.

På din resa mellan Belgrad och New York erbjuder vi vår Sky Au Pair barnvakt som hjälp till familjer som reser med barn. Hon finns till för att hålla barnen underhållna med spel och aktiviteter eller som stöd till föräldrar när de förbereder barn till sömn.

Mer om Sky Au Pair barnvakt →

När du reser med läkemedel

Vi råder dig att du packar ner läkemedel i ditt handbagage helst i originalförpackningen tillsammans med recept eller anvisningar från din läkare om vilka läkemedel (inklusive generiska läkemedelsnamn) du använder samt för vilka medicinska tillstånd och förskrivna doser för samma läkemedel. Detta är nödvändigt för att undvika problem vid tullen och för att säkerställa att läkemedel du behöver kommer att finnas till hands (t.ex. injektioner). Vänligen ta reda på vilka läkemedel du får och vilka du inte får föra in i landet du reser till.

Om du har några hälsoproblem rekommenderar vi att du besöker din läkare före flygresan och gör allt som behövs för att hålla ditt hälsotillstånd under kontroll. Skaffa dig också rätt reseförsäkring som omfattar internationella resor.

Om dina läkemedel som du har med dig på flygresan behöver förvaras kalla uppmanar vi dig att rådgöra med en farmaceut om tillgängliga förvaringsalternativ eftersom flygbolaget inte har möjlighet att förvara läkemedel i kylskåpet under flygningen.

Matallergier

Speciella måltider erbjuds endast på flyg mellan Belgrad och New York. Du kan beställa en speciell måltid vid bokning av sittplats via airserbia.com, Kontaktcenter eller i Air Serbias försäljningsställe. För att välja den måltid som passar dig bäst vänligen se hela utbudet av speciella måltider och vilka ingredienser som ingår i måltiden. Om du har allergiska reaktioner på vissa livsmedel eller om du behöver följa en speciell diet av hälsoskäl kan vi erbjuda dig en speciell måltid utan allergener som skaldjur, mejeriprodukter och gluten. Du kan kontrollera etiketten på förpackningen eller konsultera besättningen för att få mer information om ingredienserna i måltiden.

Om du har matprodukter med dig på flygningen rekommenderar vi produkter med lång hållbarhet. Vi kommer inte att kunna värma eller kyla maten du tar med dig. Innan du tar matprodukter på flygningen vänligen gör dig bekant med nationella lagar i landet du reser till/genom för att ta reda på vilken sorts mat du får föra in i landet.

Tyvärr kan vi inte garantera att miljön i passagerarutrymmet inte innehåller spår av jordnötter. Vissa produkter som serveras vid flygningen kan innehålla nötter eller ingredienser som innehåller jordnötter. Tänk alltid på att andra passagerare kan ta med sig egen mat i planet. Vi gör allt vi kan för att tillämpa alla IATA: s rekommendationer för att göra din flygning så behagligt som möjligt.

Om du lider av allvarliga allergiska reaktioner rekommenderar vi att du rådgör med din läkare om den potentiella risken och på vilket sätt du kan minimera allergirisken innan du bokar flyg.

Passagerare som riskerar anafylaktisk chock måste ta med autoinjektor (t.ex. EpiPen) eller injektionsset i sitt bagage och vara säkra på att de själva eller deras resesällskap är redo och i stånd att ge injektion. Ta med även läkarintyg och –anvisning utfärdade senast 3 månader före flygresans datum, vilket intygar passagerarens behov för användning av autoinjektion. Passagerare är skyldig att visa ovannämnt läkarintyg eller -anvisning till flygbolaget.

Vi rekommenderar dig att informera besättningen och de passagerare som sitter bredvid dig om din allergi så att de kan hjälpa dig vid nödsituationer. Läkemedel som du använder måste vara placerade på lättåtkomlig plats där personer som hjälper dig lätt kan nå dessa. Vi föreslår att du lägger läkemedel i fickan på baksidan av sätet framför dig. Om du reser med familjemedlemmar, följeslagare eller vänner är det de som ska hjälpa dig i första hand. När du reser ensam kan ett armband med beskrivning av ditt specifika hälsotillstånd underlätta för oss att ge dig mest effektiv hjälp.

Vaccinationer

Vänligen ta reda på före resan om det behövs vissa vacciner för landet du reser till. Mer detaljerad information om länder du reser till och medicinska krav finns på IATA Travel Centre webbplatsen.

Diabetes

Passagerare som lider av diabetes behöver inte läkarintyg när flyger med Air Serbia. Men om du är diabetiker kan du behöva specialmåltid för diabetiker under flyget. Tänk på att dena specialmåltid och andra specialmåltider endast är tillgängliga utan kostnad på flyg som utförs av Air Serbia mellan Belgrad och New York. Alla specialmåltider är i allmänhet tillgängliga mot en avgift på JU flyg som varar mer än 80 minuter. Var snäll och meddela oss om dina krav rörande måltiden för diabetiker minst 48 timmar före avgång eller när bokar sittplats. För mer information, var snäll och besök link.

Om du bär medicin eller injektioner i ditt bagage behöver du ha ett läkarintyg med dig. På så sätt kommer du att undvika eventuella problem och olägenheter under säkerhetskontrollen. Om du är tvungen att kontakta en läkare och / eller ta emot behandling utomlands kan din medicinska dokumentation hjälpa läkaren att ordinera behandlingen eller justera insulindos för dig.

Passagerare som behöver injicera insulinsprutan under flygningen rekommenderas att förvara den i sitt handbagage i en lämplig förpackning. Insulin bör förvaras i kylskåpet även om det inte är nödvändigt under flygningen. Insulin bör emellertid inte förvaras vid en temperatur vid vilken nedfrysning kan uppstå eftersom det skulle förlora sina medicinska egenskaper. Insulin bör därför förvaras i handbagaget i en påse som kan hålla temperaturen eller i ett tidigare kylt paket. Vi rekommenderar dig att ta dubbelt så mycket läkemedel och medicinskt material som du behöver. På så sätt kommer du att vara säker på att du alltid har tillräckligt med mängd för din regelbundna behandling.

Flygning till andra tidszoner kan förkorta eller förlänga det vanliga dygnet och kan kräva justering av insulindosen. När du reser västerut är dagarna längre. Rådfråga din läkare om eventuella ytterligare måltider och insulindoser. Om du emellertid åker österut är dagarna kortare och din insulindos bör justeras efter detta. Ett hälsointyg (MEDIF) är obligatoriskt för instabila hälsotillstånd eller om du nyligen har varit inlagd på sjukhus. Passagerare som har diabetes och står under läkarkontroll kan tryggt flyga överallt om de har planerat sin flygresa på lämpligt sätt och samråder med sin läkare om denna.

Om en passagerare vill sitta nära toaletten för att kunna ta insulinsprutan i avskildhet kommer vi att göra allt för att tillmötesgå detta krav om vi blir meddelade om detta i förväg.

Djup ventrombos

Längre sittande under långa flygningar kan sakta ner cirkulationen i passagerarens ben. Detta kan öka risken för blodproppar i venerna, vilket även kallas resetrombos.

Resetrombos manifesteras av smärta eller svullnad i benet under resan och även flera veckor senare. Det förekommer vanligtvis i underdelen av kroppen eller i benvenerna och är känd som djup ventrombos (DVT). Ibland kan det leda till mycket allvarliga och livshotande situationer om blodproppen separeras och når lungorna där den orsakar lungemboli.

För att förhindra bildning av trombos drick tillräckliga mängder vatten och minska konsumtionen av alkohol och drycker som innehåller socker och koffein. Rör på dig så ofta du kan, stretcha och medan du sitter gör då och då fot- och led övningar.

Rådfråga din läkare om du har några långvariga hälsoproblem t.ex. om du är nyopererad, blodproppstörning eller djup ventrombos (DVT). Du kan behöva bära kompssionsstrumpor eller ta pventiv antikoagulationsbehandling.

Smittsjukdomar

Smittsjukdom är en smittsam sjukdom som kan överföras genom direktkontakt med en smittad person, ens kroppsvätskor eller andra sätt. En person med funktionsnedsättning som har en smittsjukdom eller infektion kommer att kunna få flyga om ens tillstånd inte utgör en omedelbar fara för andras hälsa eller säkerhet.

Omedelbar fara tolkas som en allvarlig risk för andras hälsa och säkerhet som inte kan avlägsnas genom att ändra affärspolitik, praxis eller förfaranden eller genom att använda ytterligare hjälpmedel eller tjänster.

En person med smittsjukdom kommer emellertid att kunna få flyga om en har intyg om att sjukdomen eller smittan inte kommer att spridas under normala förhållanden under flygningen. Läkarintyget måste innehålla alla de villkor eller försiktighetsåtgärder som måste uppfyllas eller vidtas för att förhindra spridningen av sjukdomen eller infektionen. Om det inte går att säkerställa att anvisningarna i läkarintyget tillämpas, kan passageraren nekas ombordstigning. I detta fall har passageraren rätt att skjuta upp resan i högst 90 dagar och därmed flyga senare till samma pris eller för att få ersättning för oanvända flygningar. I varje enskilt fall kommer vi att fatta ett objektivt beslut på grundval av medicinsk expertis eller på grundval av tillgängliga bevis.

Detaljerade Hälsoriktlinjer för flygresor (pdf) beskriver närmare hur lång tid det behöver passera mellan sjukdomstid och flygresan samt om du behöver informera oss om ditt hälsotillstånd.

Astma

Passagerare som lider av astma behöver inte ett läkarintyg för att resa med flyg. Vi rekommenderar att du tar din terapi med dig i ditt handbagage.

Om de behöver syrebehandling krävs ett hälsointyg baserat på MEDIF- blanketten samt ett läkarintyg som anger att en passagerare är i stånd att resa med flyg.

Benbrott

Av säkerhetsskäl måste passagerare med gipsbandagen ovanför knäna resa på en bår. Alternativt kan vi föreslå att du betalar ett extra säte eller affärsklass, om du behöver mer benutrymme.

Med tanke på att det finns risk att luft behålls under gipset är det önskvärt att gipsbandaget, som är placerat 24 till 48 timmar före resan, består av två delar för att undvika smärtsam svullnad i extremiteterna, särskilt under långa flygningar. Passagerare med en gipsad kroppsdel måste ha ett läkarintyg.

Bår

Passagerare som inte har förmåga att sitta vid avgång och landning måste resa på en bår. Passagerare som reser på en bår måste åtföljas av minst en medicinsk följeslagare som ska ta hand om passagerarens behov under hela flygningen.

Sällskap som inte har medicinsk utbildning kan resa med passageraren som reser på en bår bara om det inte är nödvändigt att specialiserad sjuksköterska eller läkare följer med passageraren. Behovet av sällskap av hälso- och sjukvårdspersonal måste anges i läkarintyget.

Passagerare som reser på en bår kan endast få flyga i ekonomiklass, där nio platser är avsedda för dessa behov.

De som reser på en bår måste ha MEDIF- hälsointyg. Behovet av denna tjänst måste meddelas minst 72 timmar före avgång.

Passagerare med pacemaker

Innan resans början bör du kontakta din läkare gällande säkerhetsprocessen och andra möjliga risker. Passagerare med pacemaker måste uppvisa ett läkarintyg som innehåller beskrivning om deras hälsotillstånd vid säkerhetskontrollen.

Dykning och resande med flyg

Dykning, särskilt djupdykning med dykutrustning, är nu en mycket populär sport. Det är därför viktigt att bekanta sig med effekterna av en kombination av flygresan och dykning eftersom dessa passagerare utsätts för högre tryck. Effekten av höjdändring och resulterade tryckfall är större om en person reser med flyg kort efter dykningsaktiviteter. Passagerare som har dykt strax innan flygningen bör vänta minst 24 timmar före avgång.

Vid planering av dyksemester rekommenderas att inte dyka dygnet innan flygningen.

Krav på förhandsanmälan

Utom i följande fall kan Air Serbia inte komma att ställa krav på passagerare med funktionsnedsättning att i förväg meddela om sin avsikt att resa med flyg och inte heller om sin funktionsnedsättning som förutsättning för tillträde till flygningen.

En passagerare med funktionsnedsättning kan bli tvungen att meddela Air Serbia 48 timmar i förväg samt checka in tidigare ifall passageraren önskar erhålla följande tjänster:

Även om passagerare inte uppfyller krav på förhandsanmälan och incheckning kommer Air Serbia använda alla rimliga ansträngningar för att tillmötesgå passagerarens behov utan störning av flygschemat.

Om en person som vanligtvis anses vara en person med funktionsnedsättning gör förhandsanmälan till Air Serbia och därefter blir tvungen att flyga med annan operatör på grund av inställning eller försening av förstbokade flyg, kommer Air Serbias anställda att hjälpa passageraren med att ändra flyg. Detta kan inkludera, utan begränsning, hjälp med bokning av sittplats och biljettutfärdandet, tillhandahållande av marktransport till andra flygbolag och / eller hjälp med anskaffning av lämpliga tjänster från andra flygbolag.

Vid flygning utomlands ta reda på om inhemska hälsovårdsreglerna i landet du reser till. Detaljerad information om hälsofrågor finns på webbsidorna: Världshälsoorganisationen, USA:s centrala myndighet för kontroll och förebyggande av sjukdomar eller Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Kontakt

Om du har några frågor angående din resa vänligen kontakta din resebyrå eller Air Serbia direkt. Vi kommer med nöje att svara på dina frågor, diskutera dina behov och meddela dig vilka procedurer du måste följa
Kontakta Air Serbia →

Flygning med andra flygbolag

Om du reser med blyg av en av våra interline- eller codeshare- partners, kan andra dvs. deras regler och förfaranden att tillämpas, därför uppmanar vi dig att ställa frågor direkt till operatören du kommer att flyga med.