Air Serbia

Otillåtna föremål och regler för transport av farligt gods och vätskor

Vi vill att du blir helt säker på varje våra flyg och därför måste du följa säkerhetsvillkor för transport av vätskor, farligt gods och andra föremål i ditt bagage.

Det finns vissa föremål som du inte kan ta med dig i ditt bagage och det finns också föremål som måste transporteras i enlighet med speciella villkor.

Mer information om typer av vätskor och farligt gods kan du se i rullmeny.

 • Vätskor
  TYP AV VÄTSKA HANDBAGAGE INCHECKAT BAGAGE
  Vätskor som:
  • vatten, saft, te
  • soppa
  • sirap
  • mjölk och mjölkdryck
  • rakvatten och övriga flytande kosmetiska produkter
  • andra typer av vätskor
  JA
  (se nedanstående regler)
  JA
  Gel:
  • duschtvål
  • hårgelé
  • andra typer av geler
  JA
  (se nedanstående regler)
  JA
  Kräm som:
  • tandkräm
  • andra typer av krämer
  JA
  (se nedanstående regler)
  JA
  Babymat och babymjölk JA
  (se nedanstående regler)
  JA
  Flytande läkemedel, läkemedel i form av sprej eller gel JA
  (se nedanstående regler)
  JA
  Insulin, blodplasma och liknande JA
  (se nedanstående regler)
  JA
  Sprej som:
  • deodorant
  • hårsprej
  • andra typer av sprejer
  JA
  (med undantag av sprejer från underklass 2.2,
  för övriga se nedanstående regel)
  JA

  Regler för transport av vätskor i handbagage

  • Vätskor, geler, krämer och sprejer får endast transporteras i behållare på högst 100 ml. Behållare större än 100 ml får inte transporteras i ditt handbagage även om den är delvis full.
  • Alla behållare måste packas i transparent blixtlåspåse eller platspåse med zip och mått på påse med behållare får inte överstiga 20x20 cm och behållare får inte rymma mer än 1 liter.
  • Plastpåse med behållare måste stängas och du kan lämna den vid säkerhetskontroll av handbagage.
  • En påse per passagerare är tillåten.

  Det finns också undantag när du kan ta med dig behållare med mer än 100 ml vätskor:

  • Babymat och babymjölk, i mängden som baby behöver under flygresan.
  • Tvätskor, krämer, geler och sprejer som du köpt i duty free-butiker i säkerhetsbegränsat område på flygplatsen och som förpackats i förseglad plastpåse som inte kan öppnas till du når slutdestination. I påse bör finnas kvitto på köpta varor med resedatum.
  • Läkemedel i form av vätska, gel eller sprej tillsammans med läkarintyg av sjukvårdsinrättning eller legitimerad läkarmottagning.
  • Medicinska preparat som insulin eller blodsplasma tillsammans med läkarintyg av sjukvårdsinrättning eller legitimerad läkarmottagning
 • Läkemedel och medicinska utrustningar
  FÖREMÅL HANDBAGAGE INCHECKAT BAGAGE
  Läkemedel som tabletter och kapslar JA JA
  Flytande läkemedel JA
  (se regler om transport av vätskor)
  JA
  Bärbara medicinska elektroniska utrustningar med litiummetallceller eller litiummetalbatterier eller litiumjonceller eller litiumjonbatterier som:
  • automatiserad extern defibrilator
  • inhalator
  • CPAP
  JA
  (med förhandsgodkännande
  av transportföretag)
  JA
  (med förhandsgodkännande
  av transportföretag)
  Utrustning för personligt bruk innehållande syre i gasform, till exempel syrgasflaska EJ EJ
  Medicinsk eller klinisk kvicksilvertermometer för personligt bruk JA
  (max ett stycke,
  måste vara i skyddslåda)
  JA
  (måste vara i skyddslåda)
 • Verktyg, vassa och trubbiga föremål
  FÖREMÅL HANDBAGAGE INCHECKAT BAGAGE
  Knivar och blad längre än 6 cm EJ JA
  Saxar med blad längre än 6 cm mätt från bladfästet EJ JA
  Andra vassa föremål som:
  • föremål som är utformade för att hugga, som till exempel yxor, handyxor, köttyxor
  • isyxor och ishackor
  • rakblad
  • tapetknivar
  • svärd
  • kampsportutrustning med vassa spetsar: svärd och sablar
  EJ JA
  Trubbiga föremål som:
  • slagträn för baseboll och brännboll
  • klubbor och batonger som till exempel polisbatonger
  • batonger klädda med skinn
  • kampsportutrustning
  EJ JA
  Verktyg med ett blad eller skäft längre än 6 cm som kan orsaka allvarlig skada eller äventyra säkerheten som:
  • skruvmejsel
  • stämjärn
  EJ JA
  Andra verktyg som:
  • hävstång
  • borrmaskin inkuderat batteridrivna bärbara borrmaskiner
  • borrar
  • sågar, inkluderat batteridrivna bärbara elsågar
  • lödkolv
  • bult- och spikpistoler
  EJ JA
 • Eksplosiva ämnen, ammunition och vapen
  FÖREMÅL HANDBAGAGE INCHECKAT BAGAGE
  Olika typer av vapen som:
  • eldvapen för sport och jakt
  • luft- och CO2-vapen som vapen som laddas med rundkulor, gevär och pistoler
  • leksakvapen, repliker och imitationer av eldvapen som kan misstas för verkliga vapen
  • komponenter till eldvapen, om dess komponenter inte kan användas för att montera eldvapen, med undantag av kikarsikten
  • pilbågar
  • pilar
  • armborst
  • harpuner
  • undervattensvapen
  • signalpistol om oladdad och startpistoler
  • slangbågar
  • katapulter
  EJ JA
  Eldvapen (med undantag av vapen för sport och jakt) EJ EJ
  Eksplosiva ämnen som:
  • rökpatroner
  • minor, granater och andra militära spränganordningar
  • dynamit, krut, plastiska sprängämnen m.m.
  EJ EJ
  för udantag se detaljerad guide
  Repliker av spränganordningar EJ JA
 • Batterier, elektroniska anordningar och rullstol
  FÖREMÅL HANDBAGAGE INCHECKAT BAGAGE
  Bärbara elektroniska utrustningar med litiummetallceller eller litiummetalbatterier eller litiumjonceller eller litiumjonbatterier som:
  • mobiltelefoner
  • kalkylatorer
  • ur
  • bärbara datorer
  • kamera
  • videokamera
  JA JA
  Batterier som kan läcka och anordningar som innehåller dem EJ EJ
  Utrustning som innehåller litiumjonbatterier 100 Wh-160 Wh JA
  (med förhandsgodkännande av transportföretag)
  JA
  (med förhandsgodkännande av transportföretag)
  Rullstolar och liknande anordningar med våtcellsbatterier som inte kan läcka EJ JA
  (med förhandsgodkännande av transportföretag)
  Rullstolar och liknande anordningar med torrcellsbatterier som inte kan läcka EJ JA
  (med förhandsgodkännande av transportföretag)
  Rullstolar och liknande anordningar som inte har litiumjonbatterier EJ JA
  (med förhandsgodkännande av transportföretag)
  Rörelsehjälpmedel som har litiumjonbatterier JA
  (om batterier tas ur från hjälpmedel och med förhandsgodkännande av transportföretag)
  EJ
 • Oxiderande ämnen
  FÖREMÅL HANDBAGAGE INCHECKAT BAGAGE
  Gaser som:
  • brandfarliga gaser
  • ej brandfarliga gaser
  • köldmedium
  • giftiga gaser
  EJ EJ
  Oxiderande ämnen som:
  • blekmedel
  • peroxider
  EJ EJ
 • Giftiga och smittsamma ämnen, frätande ämnen, radioaktivt och magnetiskt material
  FÖREMÅL HANDBAGAGE INCHECKAT BAGAGE
  Giftiga ämnen som:
  • arsenik
  • cyanider
  • insektsmedel
  • ogräsmedel
  • bakterier och virus
  EJ EJ
  Frätande ämnen som:
  • kvicksilver i termometer
  • syror
  • baser
  • våtcellbaterrier som kan läckas
  EJ EJ
  Radioaktivt material EJ EJ
  Magnetiskt material EJ EJ