Air Serbia

Planen för passagerarstöd

Air Serbias prioritet, förutom säkert flyg, är att ge bästa möjliga stöd till våra gäster. Vi gör allt som står i vår makt för att säkra en trevlig resa.

Passagerarstöd som är utformad enligt trafikreglerna är en del av vår skyldighet att alltid erbjuda god service på ett trevligt sätt och i god tid samt med högsta möjliga nivå av professionalism, kompetens och servicenivå.

Den här planen för passagerarstöd ingår inte i Air Serbias allmänna transportvillkor. Dina avtalsrättigheter samt skyldigheter gällande din resa anges i De allmänna transportvillkoren för Air Serbia.

Den nedanstående planen för passagerarstöd kommer att tillämpas endast vid flygningar över Atlanten till och från USA som drivs av Air Serbia.

 • Lägsta tillgängliga pris

  De passagerare som har kontaktat Air Serbia kontaktcenter, besökt Air Serbia USA-s webbplats eller besökt Air Serbias försäljningsställe i syfte att få information om avgifter eller för att boka en biljett, kommer att få information ifrån Air Serbia om det lägsta priset som erbjuds hos andra flygbolag om så är fallet.

 • Flygförsening, -inställning och -omdirigering

  Air Serbia kommer utan fördröjning att meddela alla passagerare som har fått utfärdade flygbiljetter, passagerare som har bokat biljetter, likaså allmänheten om varje eventuell förändring av flygstatus inom 30 minuter från det att Air Serbia mottagit information. Flygstatusinformation kan erhållas från Air Serbia kontaktcenter (för samtal från USA telefonnummer + 1 (718) 7258642, gratis nummer för passagerare med särskilda behov +1 (888) 3909847; för samtal från Serbien nummer 0800 111 528; för samtal från andra länder ring till +381 11 311 2 123, samt på Air Serbias webbplats under Ankomster och Avgångar eller Min bokning sections).

  Air Serbia kommer att vid varje möjligt tillfälle vidta lämpliga åtgärder för att i förväg informera passagerarna på deras telefonnummer eller via e-postadressen som angavs vid biljettbokningen. När du köper biljetter direkt från Air Serbia (Försäljningsställen, kontaktcenter eller Air Serbias webbplats) rekommenderar vi att du lämnar ditt mobilnummer och e-postadress så att vi kan kontakta dig i god tid och informera dig om viktiga ändringar i din resplan.

  Om du har bokat ett flyg/flyg via en resebyrå och ditt telefonnummer inte finns i vårt system ansvarar resebyråtjänsteman att kontakta dig.

  På grund av akutsjukvård eller svåra väderförhållanden kan ditt flyg omdirigeras till ett annat resmål. Om det finns risk till omdirigering av ditt flyg kommer Air Serbia om möjligt att informera dig om detta före avgång. I händelse av att omdirigering inträffar efter flygstart kommer flygplanets besättning att informera dig om detta.

  Om flygningen inställs vid landning på flygplatsen som flyget har omdirigerats till kommer Air Serbia att ta över ansvaret för att organisera och omdirigera passagerare på egen bekostnad. Om vi inte kan omdirigera dig till ett annat flyg kommer vi att ordna dig ett lämpligt boende.

 • Leverans av bagage

  Det är vårt mål att leverera ditt bagage vid rätt tidpunkt efter landningen. Om incheckat bagage under resansgång inte kommer fram med passagerare som reser till eller från USA, kommer Air Serbia att använda alla rimliga ansträngningar att leverera bagaget inom 24 timmar och ersätta alla rimliga kostnader som har uppstått till följd av försenad leverans av bagaget och med hänsyn till ansvarsbegränsningarna enligt Montrealkonventionen. Genom att tillhandahålla giltig kontaktinformation inklusive bagagebrickor kommer du att underlätta för oss att se till att ditt bagage återlämnas.

  Om incheckat bagage försvinner, skadas eller förstörs, kommer Air Serbia hållas ansvarig i enlighet med ansvarsbegränsning enligt Montrealkonventionen. I enlighet med Montrealkonventionen är den maximala ansvar lufttrafikföretag har per person, per flygning, för fördröjning, förlust eller skadat bagage 1131 Särskilda dragningsrätter. För ytterligare information om begränsning och uteslutning från ansvaret vänligen se Air Serbias Transportvillkor för USA / KAN.

  Det kan hända ibland att på grund av flygfördröjningen, trafikintensiteten samt Tull- och Migrationsverkets kontroll tar det längre tid att hämta ut det bagage som flygbolaget behöll av någon anledning samt det förlorade eller ohämtade bagaget. Passagerare kan ansöka om hämtning av det behållna, förlorade eller förstörda bagaget genom att hämta ansökningsblanketten hos Bagageservice för förlorat och hittat bagage på ankomstflygplatsen. För information om status på förlorat bagage kontakta flygbolaget Air Serbia.

  Värdesaker såsom pengar, smycken, ädla metaller, datorer, personliga elektroniska enheter, värdepapper, affärsdokument, pass och andra personliga dokument borde förvaras hos passagerarna i handbagage.

  Air Serbia äger inte ansvaret för skador och förstörelse av bagage som inte har checkats in (dvs. handbagage) eller andra föremål som har förvarats hos passagerare om inte annat framgår av Montrealkonventionen eller någon annan giltig nationell och internationell reglering eller lag.

  Om din resplan innehåller delsträckor (flygningar) som drivs av ett annat / andra flygbolag måste specialbagage levereras senast 48 timmar före avgång för att operatören ska kunna bekräfta och acceptera det.

  Air Serbias Bagagehanteringspolicy →

 • Förvaring av bokning

  Passagerare kan antingen behålla telefonbokning utan betalning i högst 24 timmar om det görs direkt via Air Serbias kontaktcenter eller de kan avboka bokningen (även för flygningar som drivs av codeshare-partners) utan ersättning senast 24 timmar efter det att bokningen har gjorts om biljetten är reserverad minst sju dagar före avgång. Passagerare som bokar en biljett via Air Serbias webbplats kan avboka bokningen utan kostnad i högst 24 timmar efter det att bokningen har gjorts om biljetten har reserverats minst sju dagar före avgång.

  För inköpta flygbiljetter som inte uppfyller 24-timmars villkor enligt ovanstående text gäller en normal återbetalningspolicy i de fall då flygbiljetten är betald. Om du väljer att ändra resplanen kan detta medföra att priset på flygbiljetten ändras.

  För ytterligare information som gäller USA, vänligen ring Air Serbia på telefonnummer + 1 (718) 7258642. Om du är hörsel- eller talskadad kan du gratis kontakta Air Serbia US +1 (888) 3909847 via Telekommunikationsrelätjänst (TRS) Air Serbias kontaktinformation för alla världsdelar finns på Kontakt-sidan på vår hemsida.

 • Återbetalning

  Air Serbia kommer att behandla alla godkända återbetalningar inom de tidsfrister som anges nedan efter att ha erhållit all nödvändig information. Vissa alternativa produkter och tjänster är inte föremål för återbetalning. Eventuella avgifter för valda produkter och tjänster som passageraren inte kan använda på grund av överbokning eller flyginställning kommer att återbetalas.

  Alla giltiga flygbiljetter och valfria produkter och tjänster som köpts på USA:s territorium med kreditkort eller kontant återbetalas inom 7 arbetsdagar efter mottagande av nödvändig återbetalningsinformation. Vid återbetalning till ett kreditkort kan det dröja två faktureringsperioder innan beloppet visas på kontoutdraget och därför rekommenderar vi att du direkt kontaktar företaget som har utfärdat ditt kreditkort för att bekräfta att återbetalningen har gjorts. Biljetter och valfria produkter och tjänster betalda med check eller kontant återbetalas inom 20 arbetsdagar efter att flygbolaget har erhållit all nödvändig information.

  En begäran om återbetalning av giltiga flygbiljetter och tjänster som köpts från Air Serbia kan lämnas in:

  • Via nätet, på www.airserbia.com (tillgänglig genom att klicka på Jag vill fråga om en återbetalning på Kontakt-sidan)
  • Via vårt kontaktcenter på + 1 (718) 7258642 (för samtal från USA), + 1 (888) 3909847 (gratis amerikanskt samtal för passagerare med särskilda behov), +381 11 311 2 123 (för samtal från andra länder) eller 0800 111 528 (för samtal från Serbien)
  • Via e-post på refunds.us@airserbia.com

  Om du har syn- eller hörselnedsättning kan du gratis kontakta Air Serbia och USA via Telekommunikationsrelätjänst (TRS).

  Begäran om återbetalning för biljetter som köpts via en resebyrå skall skickas till resebyrån.

  För att begära återbetalning inom 24 timmar efter köpet vänligen kontakta följande adress: refunds.us@airserbia.com

  Vissa återbetalningsförfrågningar behandlas inte inom ovan nämnda tidsfrister. Kontakta Air Serbia för detaljerad information. Återbetalningar för kreditkortsinköp görs uteslutande till ett kreditkortskonto. För vissa återbetalningar betalas en avgift för tjänsten (till exempel för oanvända biljetter).

  För en snabb återbetalning måste du bifoga all dokumentation och tillhandahålla nödvändig information, inklusive:

  • Giltig flygbiljett eller kvitto för valfria produkter innan utgångsdatum (utgångsdatum för flygbiljetter och valfria produkter löper ut ett år efter flygresans datum)
  • Kort sammanfattad skriftlig förklaring
  • Ditt namn, adress och telefonnummer
  • Betalningssätt för inköp av flygbiljetten
 • Passagerare med funktionsnedsättning

  Air Serbia erbjuder speciella tjänster till passagerare med nedsatt rörlighet i syfte att göra resan så bekväm som möjligt. Var god och informera oss om vilken typ av hjälp du behöver möjligen redan vid flygbiljettbokning, för att vi ska kunna förbereda din resa på bästa möjliga sätt. Air Serbia prioriterar stöd till passagerare med funktionsnedsättning och till andra passagerare med särskilda behov i synnerhet när det gäller längre väntetider på landningsbanan.

  Vår långdistansflotta är utrustad med lättillgängliga toaletter och mobila armstöd på flera sittplatser samt med flyganpassade rullstolar för att hjälpa passagerare med nedsatt rörlighet under flygningen.

  Om du flyger till eller från USA med ett av Air Serbias partnerbolag vänligen informera flygoperatören om dina behov av specialhjälp minst 48 timmar före avgång. Om din flygbiljett har utfärdats av någon av våra partnerflygbolag, vänligen kontakta det flygbolag som har utfärdat biljetterna.

  Vi rekommenderar att du informerar din läkare om den planerade flygresan.

  För ansökan om specialtjänster och ytterligare information vänligen ring Air Serbia kontaktcenter:

  • Telefonnummer för gratis samtal från USA + 1 (888) 3909847
  • För samtal från USA + 1 (718) 7258642
  • För samtal från Serbien 0800 111 528
  • För samtal från andra länder +381 11 311 2 123

  Om du har syn- eller hörselskada kan du ringa gratis Air Serbia i USA via Telekommunikationsrelätjänst (TRS).

  Varje passagerare med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet som reser till eller från Förenta Staterna kommer att resa i enlighet med ACAA-lagen (Air Carrier Access Act) och tillämpningsföreskrifter: 14 § Regelverket om federala förordningar, pdf (Code of Federal Regulations).

  Del 382. För att säkerställa den höga kvaliteten på dessa tjänster och säkerställa skyddet av konsumenträtten har Air Serbia till förfogande kvalificerade tjänstemän vilka finns till hands att svara på dina frågor för behandling av klagomål (CRO) vid flygplatser i Belgrad och USA.

  Mer information om specialtjänster →

 • Väntetid på landningsbanan

  Våra passagerarnas säkerhet och välbefinnande är vår högsta prioritet vid extraordinära händelser som långa väntetider på landningsbanan. Air Serbia kommer i god tid att informera om flygstatus ifall flygningen dröjer länge efter ombordstigning eller efter landningen. Våra passagerarnas viktigaste behov kommer att tillgodoses vid längre uppehåll på landningsbanan på varenda flygplats i USA i enlighet med Beredskapsplan vid fördröjning på flygbanan. Vår besättning kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att hjälpa passagerarna med särskilda behov under sådana oförutsedda händelser.

  Om flygoperatören av din flygning över Atlanten är en av Air Serbias codeshare-partner, kommer dess operatörs plan att tillämpas.

 • Överbokning

  Air Serbia gör alla ansträngningar för att behandla alla passagerare på ett korrekt och rättvist sätt.

  Trots detta kan det ibland ske en överbokning på flyget. Det innebär att det finns en obefintlig risk att det finns fler reservationer än platser på ditt flyg trots att din bokning har bekräftats. Detta kan ske på grund av kommersiella skäl eller på grund av hinder orsakade av väderförhållanden eller av andra säkerhetsskäl.

  Under sådana omständigheter kommer vi inte att neka dig din plats utan att först kontrollera om någon passagerare frivilligt vill avstå sin flygplats. Den som avstår sin sittplats kommer i utbyte att få garanterad ersättning som kan innefatta (men är inte begränsad till) flygbiljettbokning till någon annan Air Serbias flygning eller flygning till din slutdestination hos något annat flygbolag, hotellboende, måltidsersättning, marktransport och handpenning för flygresor eller andra ersättningar.

  Ifall det inte anmäls tillräcklig antal flygpassagerare som frivilligt vill avstå sin sittplats, kan det hända att vi blir tvungna att neka sittplats till en eller flera passagerare mot deras vilja. Om du har mot din vilja nekats ombordstigning på grund av överbokning på vårt flyg för vilket du har fått bekräftad bokning som inte har löpt ut samt om du uppfyller övriga krav för flygningen och om vi inte har säkrat sittplats på en annan flygning som enligt schemat avgår senast en timme efter din ursprungliga flygning, kommer Air Serbia att garantera dig en skriftlig förklaring samt ekonomisk ersättning.


  Air Serbia kommer att behandla alla passagerare som har nekats flygning mot deras vilja i enlighet med regler av USA:s transportdepartement som är definierad i Del 250 samt i enlighet med policy och förfarande för prioriterad ombordstigning vilka finns definierade i Air Serbias transportvillkor.

 • Upplysning om information

  Våra transportvillkor, avbokningsregler samt regler för frekventa flygningar finns på vår hemsida samt kan erhållas på begäran via vårt Kontaktcenter.

  Vi kommer att förse dig med en resplan och all information som kan påverka din resa, inklusive: planerade avgångs- och ankomsttider; flygplats / avgångs- och ankomstterminal, antalet planerade mellanlandningar, alla förändringar angående flygplan, terminal, flygplats; priser inklusive avbokningsregler, antalet bagage samt bagageavgifter, flygoperatörers namn samt flygnummer, flygplanstyp, konfiguration samt utrymme mellan säten, tjänster som erbjuds på flygplanet, och detaljerad information om Air Serbias Etihad Guest program för trogna passagerare.

  Vi kommer i god tid att meddela dig om ändringar i din resplan.

  För mer detaljerad information vänligen kontakta Air Serbia kontaktcenter på + 1 (718) 7258642.

 • Ändringar i reseplan

  Din flygbiljett är endast giltig för flygning som står angiven på flygbiljetten från avgångspunkten via de planerade mellanlandningarna till slutdestinationen. Priset som du har betalat baseras på denna resplan. Flygbiljetten kommer inte att beaktas och blir ogiltig om du inte använder kupongerna för flygningen enligt den angivna ordningen. Om du till exempel inte flyger en delsträcka av de planerade flygningar, kan vi avboka din bokning för alla andra delar av flygningen. Det är därför nödvändigt att kontakta oss före resans början om du vill ändra resplanen.

  Vid flygbiljettköp direkt från Air Serbia och om din resplan ändras efter att flygbiljetten har skickats till dig (ändring av avgångstiden, terminalen osv.) kommer vi baserad på de tillgängliga kontaktuppgifter som du lämnat oss omedelbart att skicka meddelande till dig.

  Vid flygbiljettköp via en resebyrå är denna byrå skyldig att meddela dig om en förändring av flygschema. För att få den senaste information under resan uppmanar vi dig att lämna ditt mobilnummer samt e-postadress till resebyråns försäljare vid bokningen.

 • Svar på passagerarklagomål

  Air Serbia kommer att bekräfta mottagandet av ett skriftligt klagomål inom 30 dagar och ge passageraren ett lämpligt svar inom 60 dagar. Vi lämnar inte officiella svar på klagomål som lämnats via sociala nätverk. Meddelandet om denna förbehåll är publicerad på alla sociala nätverk som Air Serbia använder.

  Passagerare kan lämna klagomål till Air Serbia på följande sätt:

  • via nätet genom att fylla i blanketten
  • skicka e-postmeddelandet till gästservice på: guest.support@airserbia.com
  • skicka skriftlig anmälan till adress: Air Serbia, Gästservice, Jurija Gagarina 12, 11070, Belgrad, Serbien

  Klagomål och kommentarer om flygbolagets tjänster kan även lämnas till Avdelning till konsumentskydd i flygtrafik på följande adress:

  Aviation Consumer Protection Division, C-75
  U.S. Department of Transportation
  1200 New Jersey Ave. S.E.
  Washington, D.C. 20590

 • Flygavbokning och missade anslutningsflyg

  Vid avbokning av flyg eller om passagerare missar anslutning till följande flyg på grund av skäl som står under Air Serbias kontroll kommer Air Serbia om möjligt att garantera sittplats vid nästföljande flyg fram till passagerarens resmål samt ge möjlighet till passagerare att använda oanvända delar av sin flygbiljett hos annat flygbolag eller hos service för transport av passagerare som passagerare har hänvisats till. Om du vill ansöka om återbetalning för en oanvänd biljett eller delar av biljetten, vänligen kontakta det flygbolag eller den representant som utfärdade biljetten till dig. För återbetalning av biljetter som köpts direkt från Air Serbia vänligen se återbetalningspolicyn i Plan för passagerarstöd.

  Om så är föreskrivet enligt lagen kommer passagerarna att erhålla mat- och dryckeskuponger eller andra förmåner.