Air Serbia

Sekretesspolicy

Air Serbia tar mycket allvarligt på sitt ansvar i fråga om personuppgiftsskyddet.

Air SERBIA är ett aktiebolag som har grundats och har sitt säte i Belgrad, Republiken Serbien. Bolaget Air SERBIA och våra affiliates och grenar (under det gemensamma namnet: "Air SERBIA", "vi", "oss") tar mycket allvarligt på sitt ansvar i samband med skydd av datauppgifter och integritet. I detta tillkännagivande beskrivs på vilket sätt vi som personuppgiftsansvariga, samlar in, behandlar, använder och lämnar ut dina personuppgifter. Detta tillkännagivande täcker de fall när du kontaktar oss, när du använder våra tjänster eller när du besöker vår webbplats www.airserbia.com

Användarvillkor

Användning av Air SERBIA:s webbplats omfattas av våra villkor för godtagbar användning som finns i våra Användarvillkor. Alla produkter och tjänster som tillhandahålls omfattas av våra användarvillkor, Kundsupportpolicy och Allmänna transportvillkor.

Uppdatering

Vi kan då och då göra ändringar i vår sekretesspolicy för att uppfylla de lagliga kraven och vårt verksamhetssätt. Det är därför viktigt att du regelbundet besöker dessa webbsidor för att hitta den senaste versionen av denna policy. Om det rör sig om väsentliga ändringar i sekretesspolicyn kommer vi att meddela dig detta på vår webbplats eller via e-post ("Meddelande om ändring").

Webbplatser tillhörande tredje parter

Air SERBIA kan ge dig en länk till andra webbplatser. Vi kan inte acceptera ansvar för hur tredje parts webbplatser fungerar eller hur de kan försöka behandla de personuppgifter som du väljer att lämna till dem. Det är därför viktigt att du kontrollerar deras sekretesspolicyer och användarvillkor.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL

I detta avsnitt kan du läsa mer om:

Flyginformation och bokning

Om du använder Air SERBIAs webbplats för att boka en flygning, kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter som är nödvändiga för att göra en bokning. Detta kan omfatta personuppgifter såsom ditt namn, födelsedatum, adress, uppgifter om närmast anhörig, bokningsnummer (PNR-nummer), ditt kön, passuppgifter, ditt användarnamn och lösenord (om tillämpligt) samt betalningsinformation (t.ex. ditt kreditkortsnummer och e-postadress) avseende huvudpassageraren.

Vi kan också be dig lämna dina uppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla avancerade tjänster såsom medicinska tjänster, särskilda kategorier av personuppgifter som behandlas med särskild omsorg. Dessa särskilda kategorier av personuppgifter inkluderar uppgifter om din hälsa i termer av huruvida du använder rullstol eller behöver syrebehållare, vissa beteenden i samband med hälsan i termer av huruvida du är rökare samt information om din religion. Under begränsade omständigheter såsom i de fall vi tillhandahåller förartjänster, kan vi dessutom samla in uppgifter om dina rörelser med hjälp av system såsom GPS.

Om du eller någon annan passagerare har särskilda krav i fråga om hälsa, diet eller tillvägagångssätt som du eller den passageraren vill att vi ska känna till, kan vi samla in uppgifter om dessa saker där de har lämnats.

I de fall du gör bokning på uppdrag av andra passagerare, är det ditt ansvar att presentera passageraren i bokningsprocessen och förklara hur vi ska använda deras personuppgifter i enlighet med denna sekretess tillkännagivande. Du måste få deras samtycke för att kunna göra en reservation och dela deras uppgifter med oss i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi utgår från att du har gjort detta. Vi kan också enligt lag krävas att förklara för dem att vi kontrollerar deras personuppgifter även om vi inte har erhållit dem från dig.

Tillhandahållande av uppgifter om passagerare i förväg

På vissa destinationer är vi skyldiga att vidarebefordra uppgifter om resplanen/rutten och reservationer från våra register över passagerares namn till gränskontrolltjänstemän, tull och polis vid in-och utresepunkter längs din rutt. Vi kommer att dela dessa uppgifter med berörda myndigheter på det sätt som krävs och tillåts av lokala och gällande lagar. Om du befinner dig i, eller flyger till/ från Frankrike, observera att enligt artikel L 237-7 i den franska Inre säkerhetslagen, ska flygtransportörer skicka uppgifter om passagerares bokningsnummer (PNR) till franska statliga organ och behöriga myndigheter för de ändamål och på de villkor som anges i Förordningen nr.2014-1095 av den 26 september 2014.

Etihad Guest Frequent Flyer program

Vårt Frequent Flyer program hanteras genom vår partner, bolaget Etihad Airways PJSC från Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten och dess dotterbolag. Om du vill ansluta dig till Etihad Guests Frequent Flyer program, blir du ombedd att lämna dina personuppgifter till Etihad Guest.På så sätt kommer Etihad Guest kunna hantera din order och ge dig belöningar och förmåner. Detta kan inkludera informationer såsom ditt namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om en nära anhörig, din fotografi, passuppgifter, kreditkortsuppgifter inklusive dess utgångsdatum, ditt Etihad Guest nummer, bokningsnummer (PNR-nummer), din flygbiljettsnummer, arbetsrelaterade uppgifter, t.ex. ditt yrke, roll samt yrekeslicensnummer. Under särskilda omständigheter kan Etihad Guest få tillgång till vissa personuppgifter inklusive särskilda kategorier av personuppgifter (såsom det definieras i allmänna dataskyddsförordningen) som erhållits under din flygning, enligt vad som avses i denna policy.

När du ansluter dig till Etihad Guest, blir du ombedd att bekräfta att du samtycker till att dina uppgifter delas mellan Air SERBIA och Etihad Guest för att du ska kunna erhålla förmåner. All information som delas med Etihad Guest är föremål för särskild sekretesspolicy och Etihad Guests användarvillkor, som finns här.

Kundsupport och onlinetjänster

Om du kontaktar oss med en förfrågan eller kommentar om någon av våra tjänster eller vill att vi ska tillhandahålla de senaste nyheterna och informationer om händelser i Air SERBIA till dig, måste vi samla in information om dig (inklusive dina kontaktuppgifter) vilket kommer att hjälpa oss att svara på din förfrågan eller begäran. Vi kan göra detta när du ringer vår kundsupportcenter eller när du använder våra online supportverktyg. Detta kan inkludera informationer såsom ditt namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om en nära anhörig, din fotografi, passuppgifter, kreditkortsuppgifter inklusive dess utgångsdatum, ditt Etihad Guest nummer, bokningsnummer (PNR-nummer), din flygbiljettsnummer, arbetsrelaterade uppgifter, t.ex. ditt yrke, roll samt yrekeslicensnummer. Dessa särskilda kategorier av personuppgifter omfattar uppgifter om din hälsa i termer av huruvida du använder rullstol eller behöver syrebehållare, vissa beteenden i samband med hälsan i termer av huruvida du är rökare samt information om din religion.

Vi kan också spara all kommunikation med dig (inklusive registrering av alla dina uppringningar). Detta görs i enlighet med gällande lagar vilket hjälper oss att övervaka och förbättra kvaliteten på våra kundsupporttjänster, kunna framställa eller försvara oss från rättsliga anspråk samt uppfylla våra rättsliga förpliktelser. I de fall du ber om uppdaterad information från oss, kan du fritt ändra dina personliga preferenser (för mer information, se "Uppdatering av din personliga profil och dina personliga preferenser", nedan).

Evenemang och kampanjer

Då och då organiserar vi evenemang och specialerbjudanden för att introducera Air SERBIA till nya kunder. Om du kommer till en av dessa evenemang och deltar i kampanjen, kan vi be dig lämna dina personuppgifter till oss, vilket hjälper oss att bedriva kampanjer och kommunicera med dig i samband med våra tjänster och eventuella specialerbjudanden som vi tror att du kanske är intresserad av. All information som du lämnar kommer att användas i enlighet med villkoren som avses i detta sekretess tillkännagivande och du kan när som helst avanmäla dig ("unsubscribe") om du vill välja bort att motta informationer från oss.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi ska samla in dina personuppgifter, använda och lämna ut dem om rättslig grund därtill föreligger. Rättsliga grunder inkluderar:

 • användning av dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig, t.ex. för att utföra betalningar och för att du ska kunna göra en reservation hos oss eller uppfylla dina researrangemang, om du är en passagerare på flygreservationen;
 • våra legitima intressen som en kommersiell organisation, t.ex. vi kan registrera telefonsamtal i vår kundservice så att vi kan revidera våra processer vid telefonsamtal och säkerställa kontinuerligt tillhandahållande av en hög nivå av kundsupport; vi kan använda kundernas kontaktinformationer så att våra kunder kan informeras om flygförändringar och andra viktiga servicemeddelanden; vi kan också informera dig om våra nya destinationer och specialerbjudanden som du kan vara intresserad av –i dessa fall kommer vi att respektera din integritet och se till att du får möjlighet att framföra klagomål på sätt som beskrivs under rubriken "Dina rättigheter" nedan;
 • användning av dina personuppgifter för att följa lagstadgade skyldigheter, exempelvis, i vissa länder är vi skyldiga att dela information om passagerare i förväg (Advance Passenger Details) på sätt som beskrivs under rubriken "Tillhandahållande av information om passagerare i förväg"; och
 • användning av dina personuppgifter för ett visst ändamål när du har samtyckt till detta, t.ex. att vi och våra partners får skicka specialerbjudanden till dig som vi tror att du kan vara intresserad av.

För att hjälpa dig att förstå de rättsliga grunderna enligt vilka vi behandlar dina uppgifter, klicka på länken nedan för att se tabellen som visar de rättsliga grunderna för behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. För ovannämnda aktiviteter kan en rättslig grund eller flera rättsliga grunder vara tillämpliga. Dessa uppgifter kan då och då ändras och uppdateras.

Nätnr. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål Ytterligare
detaljer
Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
1 För att hantera uppgifter om din flygning och incheckning ("check in"). För att du ska kunna ha en ordentlig reservation och vara registrerad för flygningen,måste vi behandla dina personuppgifter som ditt namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter, uppgifter om närmast anhörig, kreditkortsuppgifter, nummer för frequent flyer program, användarnamn och lösenord för frequent flyer program, PNR-nummer (bokningsnr.) eller flygbiljettsnummer. För att kunna fullgöra vårt avtal med dig.
2 För att hantera tilläggstjänster som vi kan erbjuda dig. För att säkerställa att vi kommer att utföra de tilläggstjänster du begär, behandlar vi särskilda kategorier av personuppgifter som din religion eller sjukdomshistoria. För att kunna fullgöra vårt avtal med dig.
3 För att hantera flygavbrott För att säkerställa att du har lämplig hotellbokning och transport i händelse av flygavbrott, måste vi behandla dina personuppgifter såsom ditt namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter, uppgifter om närmast anhörig, kreditkortsuppgifter, nummer för frequent flyer program, bokningsnummer-PNR, flygbiljettsnummer och identifierare för fackmän För att kunna fullgöra vårt avtal med dig.
4 Transport av kunder. När du använder våra transporttjänster, måste vi behandla dina personuppgifter som ditt namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter, uppgifter om närmast angörig, kreditkortsuppgifter, nummer för frequent flyer program, bokningsnummer-PNR, flygbiljettsnummer och identifierare för fackmän för att säkerställa att din transport är ordentligt bokad. Det är möjligt att vi kommer att behöva behandla särskilda kategorier av personuppgifter inklusive hälsoinformation samt GPS-spårningsinformation För att kunna fullgöra vårt avtal med dig.
5 För att tillhandahålla kundsupport. För att vi ska kunna erbjuda dig kundsupport inklusive inkommande samtal om bokningar, ombokningar, särskild assistans, avbokningar och återbetalningar, förmedlad försäljning och utgående samtal rörande flygavbrott, kan vi behöva behandla dina personuppgifter såsom ditt namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter, uppgifter om närmast anhörig, kreditkortsuppgifter, nummer för frequent flyer program, PNR-nummer, flygbiljettsnummer och identifierare för fackmän. Vi kommer kanske att behöva behandla känsliga personupp- gifter som hälsoinformationer, informationer om ras eller etnisk tillhörighet, religion. Legitima intressen. Våra legitima intressen är att tillgodose att vår verksamhet löper smidigt och ge dig snabb kundsup- port utan onödig fördröj- ning och komplikation. Det är osannolikt att dessa åt- gärder kan äventyra dina intressen eller grundläg- gande fri-och rättigheter som inkluderar skydd av dina personuppgifter. Om uppgifterna som om- fattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning angår dig, har du rätt att begränsa eller framföra klagomål mot sådan behandling; observera att detta kan påverka tillhandahållande av vår kundsupport negativt.
6 För att kommunicera med dig angående din flygresa. För att kunna kommunicera med dig angående uppdatering av din flyginformation, t.ex. om det är sannolikt att ditt flyg blir försenat, måste vi behandla dina personuppgifter såsom ditt namn, adress, födelsedatum, kreditkortsnummer, frequent flyer nummer , bokningsnummer PNR-nummer, flygbiljettsnummer, passuppgifter, kontaktuppgifter. För att kunna fullgöra vårt avtal med dig.
7 För att tillgodose att du får sjukvård i nödsituationer. Om du är i behov av medicinsk hjälp och medicinska tjänster, kan vi behöva behandla dina personuppgifter såsom ditt namn, födelsedatum, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om närmast anhörig, passupgifter, bokningsnummer –PNR, flygbiljettsnummer, identifierare för fackmän samt särskilda uppgifter som din religion, ras och etnicitet och information rörande din hälsa. För att skydda dina vitala intressen.
8 För att tillgodose att du får nödraktionstjänster I nödsituationer där det är nödvändigt att nå familje- medlemmar och närmaste släktingar, måste vi behandla dina personuppgifter som ditt namn, födelsedatum, adress, kontaktuppgifter, uppgifter om närmast anhörig, passuppgifter, socialförsäkringsnummer, kreditkortsnummer, nummer för frequent flyer program, bokningsnummer PNR, flygbiljettsnummer, identifierare för fackmän samt särskilda uppgifter såsom din religion, ras eller etnicitet och information rörande din hälsa. För att skydda dina vitala intressen.
9 För att kontakta dina närmast anhöriga i nödsituationer För att kunna kontakta dina närmast anhöriga i nödsitua- tioner, måste vi behandla personuppgifter om dig och dina närmast anhöriga, inklusive era namn, adresser och kontaktuppgifter. För att skydda dina vitala intressen.
10 För att kommunicera med dig angående nya erbjudanden och tjänster som tillhandahålls av Air SERBIA. För att kunna informera dig om nya erbjudanden och tjänster som införs av oss eller våra affiliates, såsom nya destinationer, måste vi behandla dina personuppgifter som ditt namn, adress, kontaktuppgifter, födelsedatum, nummer för frequent flyer program, bokningsnummer PNR, flygbiljettsnummer, identifierare för fackmän och passuppgifter. Legitima intressen. Vårt legitima intresse är att marknadsföra vår verksamhet och utveckla vår relation med dig. För att åstadkomma detta, vill vi göra dig uppmärksam på nya erbjudanden från oss och våra affiliates. Det är osannolikt att dessa åtgärder kan äventyra dina intressen eller grundläggande frioch rättigheter som inkluderar skydd av personuppgifter. Om uppgifterna som omfattas av dataskydds förordningen angår dig, har du rätt att begränsa eller anföra klagomål mot sådan behandling; observera att detta kan ha en negativ effekt på våra möjligheter att skicka dig uppdaterad information om erbjudanden och tjänster som tillhandahålls av oss ochvåra affiliates.
11 För att meddela dig om nya erbjudanden och tjänster från tredje part. För att informera dig om nya erbjudanden och tjänster från tredje part, måste vi behandla dina personuppgifter som ditt namn, adress, kontakt- uppgifter, födelsedatum, frequent flyer nummer, bokningsnummer –PNR nummer, flygbiljettsnummer, identifierare för fackmän och passuppgifter. Legitima intressen. Det är vårt legitima intresse att promota erbjudanden och tjänster från tredje part under vissa omständigheter, baserat på vår förståelse av dina preferenser. Det är osannolikt att dessa åtgärder kan äventyra dina intressen eller grundläggande frioch rättigheter som inkluderar skydd av personuppgifter. Om uppgifterna som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning angår dig, har du rätt att begränsa eller anföra klagomål mot sådan behandling; observera att detta kan kan ha en negativ effekt på våra möjligheter att skicka dig uppdaterad information om erbjudanden och tjänster från tredje part
12 För att engagera dig att delta i enkäter För att få feedback från dig genom enkäter rörande våra tjänster och andra frågor relaterade till vår verksamhet, måste vi behandla dina personuppgifter såsom ditt namn, adress, födelsedatum, kontaktuppgifter, uppgifter om närmast anhöriga, bankkontoinformation, frequent flyer nr, flygbiljettsnummer, identifierare för fackmän, passuppgifter och bokningsnummer-PNR nummer Legitima intressen. Det är vårt legitima intresse att genomföra enkäter med dig för att bekräfta vissa informationer om hur vi ska bedriva vår verksamhet Det är ossanolikt att dessa åtgärder kan äventyra dina intrssen eller grundläggande frioch rättigheter som inkluderar skydd av personuppgifter. Om uppgifterna som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning angår dig, har du rätt att begränsa eller anföra klagomål mot sådan behandling; observera att detta kan ha en negativ effekt på våra möjligheter att genomföra enkäter med dig.
13 För att ge dig möjlighet att delta i tävlingar och prisdragningar. För att du ska kunna delta i tävlingar och prisdragningar och att vi ska kunna dela ut belöningar till dig, måste vi behandla dina personuppgifter såsom ditt namn, adress, kontaktuppgifter, frequent flyer nummer, passuppgifter och bokningsnummer-PNR. Legitima intressen. Det är vårt legitima intresse att marknadsföra vår verksamhet genom att kommunicera med våra kunder via tävlingar eller prisdragningar. Det är osannolikt att dessa åtgärder kan äventyra dina intressen eller grundläggande friheter och rättigheter som inkluderar skydd av personuppgifter. Om uppgifterna som omfattas av EU:s allmänna dataskydds förordning angår dig, har du rätt att begränsa eller anföra klagomål mot sådan behandling; observera att detta kan ha en negativ effekt på dina möjligheter att delta i tävlingar och
14 För att hantera ditt frequent flyer program. För att vi ska kunna ansluta dig till frequent flyer programmet, måste vi behandla dina person- uppgifter såsom ditt namn, adress, kontaktuppgifter, den anställdes dokument (om tillämpligt), pass- uppgifter, kreditkortsnummer, freguent flyer nummer, Etihad Gästkontonummer, boknings- nummer –PNR-nummer, flygbiljettsnummer, någon identifierare som är relaterad till ditt yrke (om tillämpligt). För att kunna ingå avtal med dig avseende programmet frequent flyer.
15 För att hantera dina klagomål. För att vi ska kunna hantera dina klagomål, måste vi behandla dina personuppgifter såsom ditt namn, födelsedatum, adress, kontaktuppgifter, bankkontouppgifter, pass- uppgifter, freguent flyer nummer, freguent flyer nummer, boknings- nummer –PNR-nummer, flygbiljettsnummer samt ev. särskilda kategorier av personuppgifter såsom uppgifter angående hälsa när de är relevanta för ditt klagomål. Legitima intressen. Det är vårt legitima intresse att se till att alla klagomål som inkommer till oss löses utan dröjsmål och komplikationer. Det är osannolikt att dessa åtgärder kan äventyra dina intressen eller grundläggande fri-och rättigheter som inklu- derar skydd av dina personuppgifter. Om uppgifterna som omfattas av EU:s allmänna dataskydds- förordning angår dig, har du rätt att begränsa eller anföra klagomål mot sådan behandling; observera att detta kan ha en negativ effekt på en effektiv utredning av klagomål.
16 För att följa lagstadgade skyldigheter, däribland tillhandahållande av särskild information till brottsbekämpande myndighet eller liknande organ enligt deras legitima begäran. För att vi ska kunna följa lagar och förpliktelser, inklusive tillhandahållande av särskilda informationer till brottsbekämpande myndigheter eller liknande organ på deras begäran, måste vi behandla dina personuppgifter såsom ditt namn, födelsedatum, adress, passnummer, pass- uppgifter, uppgifter avseende programmet frequent flyer. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa lagar och förpliktelser som hänför sig till oss.
17 För att uppfylla brottsbekämpande myndighetens eller liknande organs legitima begäran om informationsdelning. För att vi ska kunna uppfylla begäran om informations- delning med brottsbekämpande myndigheter och liknande organ, kan vi behöva behandla dina personuppgifter som ditt namn födelsedatum, adress, passnummer, passuppgifter, uppgifter avseende programmet frequent flyer. Legitima intressen. Att då och då dela information med brottsbekämpande myndigheter eller liknande organ, enligt deras legitima begäran, är vårt legitima intresse Vi måste ha möjlighet att behandla dessa upp- gifter för att kunna upp fylla de legitima kraven även i de fall där vi inte är bundna av gällande lagar. Innan vi delar dessa in- formationer kommer vi att säkerställa att vi genom korrekt utövan- de av vår rätt att handla i vårt legitima intresse genom att dela begärda informationer, inte äventyrar dina intressen eller grund- läggande friheter och rättigheter som kräver skydd av dina person- uppgifter.
18 Om du framställer rättsanspråk mot oss i domstol och vi måste försvara oss. För att kunna försvara oss mot rättsanspråk i domstol som har framställts av dig eller tredje part, kan vi behöva behandla dina personuppgifter såsom ditt namn, födelsedatum, passnr., passuppgifter, uppgifter avseende. programmet frequent flyer. Vi kan även behöva behandla särskilda kategorier av personuppgifter som din ras eller etniskt ursprung, dina politiska, religiösa och filoso- fiska uppfattningar eller med- lemskap i fackföreningen samt behandla allmänna uppgifter, biometriska uppgifter som möjliggör identifiering av en fysisk person, uppgifter om din hälsa eller ditt sexliv och din sexuella orientering. Legitima intressen. Det är vårt legitima intresse att kunna framställa eller försvara oss mot rättsanspråk i domstol för att skydda vår verksamhet. Vi måste ha möjlighet att behandla dessa upp- gifter för att kunna ge instruktioner till våra juridiska rådgivare och försvara oss mot rätts- anspråk i domstol som kan framställas av dig. Det är osannolikt att ett korrekt utövande av vår rätt att framställa eller försvara oss mot rätts- anspråk kan äventyra dina intressen eller grundläggande friheter och rättigheter som inkluderar skydd av dina personuppgifter.
19 Om vi framställer rättsanspråk mot dig. I det fall Air SERBIA vill framställa rättsanspråk mot dig, kan vi behöva behandla dina personuppgifter som ditt namn, födelsedatum, passnr., passuppgifter, uppgifter avseende programmet frequent flyer. Vi kan också behöva behandla särskilda kategorier av personuppgifter som din ras eller etniskt ursprung, dina politiska, religiösa och filoso- fiska upfattningar eller medlem- skap i fackföreningen och likaså behandla allmänna uppgifter, biometriska uppgifter som möjliggör identifiering av en fysisk person, uppgifter om din hälsa eller ditt sexliv och din sexuella orientering.. Legitima intressen. Det är vår legitima intresse att kunna framställa eller försvara oss mot rättsanspråk i domstol för att skydda vår verksamhet. Vi måste kunna behandla dessa uppgifter för att ge instruktioner till vår juridiska rådgivare och försvara oss mot rätts- anspråk i domstol som kan framställas av dig. Det är osannolikt att ett korrekt utövande av vår rätt att framställa eller försvara oss mot rätts- anspråk kan äventyra dina intressen eller grundläggande friheter och rättigheter som inkluderar skydd av dina personuppgifter.

HUR VI DELAR INFORMATION MED ANDRA

 • Vi har ett nära samarbete med ett antal pålitliga partners med vilka vi måste dela informationer så att de kan hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster; med våra dotterbolag:

   

 • AAir SERBIA GROUND SERVICES BEOGRAD, som har sitt säte i Republiken Serbien, Flygplats Nikola Tesla Belgrad,
 • Air SERBIA CATERING BEOGRAD, som har sitt säte i Republiken Serbien, Flygplats Nikola Tesla Belgrad och renomerade flygbolag, våra partnerkontor när du reser med en reservation som inkluderar code-share samarbete;
 • Genom program frequent flyer och andra prisvinnande och partnerprogram där det fordras av dig att profitera och utnyttja frequent flyer miles genom ditt medlemskap i Etihad Guest-programmet;
 • Genom banker och betaltjänstleverantörer, för godkännande och utförande av betalningar;
 • Tredje part som hjälper oss att leda vår verksamhet och tillhandahålla tjänster. Exempelvis, IT-tjänsteleverantörer hjälper oss att hantera teknisk support och affärsstödsystem (back office) eller tredje part –bokningsagenter, etc.
 • Tull och/eller immigrationsmyndigheten eller andra tillsynsorgan eller statliga organ för att uppfylla lagstadgade förpliktelser och säkerställa säkerheten för alla våra passagerare och kunder, och

Emellanåt kan vi dela dina presonuppgifter med statliga organisationer och institutioner samt internationella organisationer i enlighet med gällande lagar, regler och föreskrifter samt legititima krav från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra statliga eller internationella institutioner eller när det är vårt legitima intresse även om vi inte är skyldiga att dela denna information enligt gällande lagar. För ytterligare information om ovanstående, se ovan.

Om vi i framtiden skulle sälja eller överlåta delar eller hela vår verksamhet eller egendom till tredje part, får vi avslöja eller överföra informationer till potentiella eller faktiska köpare, en tredje part, som köper vår verksamhet eller egendom.

MER OM DIREKT MARKNADSFÖRING, PROFILERING OCH AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

Direkt marknadsföring

Vi vill att du regelbundet informeras om våra produkter och tjänster i enlighet med dina personliga preferenser. Vi kommer alltid att fråga om ditt samtycke innan vi skickar reklammaterial, oavsett om det handlar om våra tjänster eller tjänster av våra prioriterade partners.

Materialet kommer vanligtvis att skickas via e-post men det kan hända att vi beslutar kontakta dig på annat sätt, t.ex. via telefon, post, SMS och/eller andra typer av elektronisk kommunikation, om detta är lämpligare. Du kan när som helst begära att vi slutar skicka marknadsföringsmaterial till dig genom att kontakta oss.

Hantering av dina marknadsföringsparametrar

För att skydda rätten till integritet och för att säkerställa att du har kontroll över hur vi hanterar marknadsföringsaktiviteter riktade mot dig:

 • kommer vi att vidta åtgärder för att begränsa direkt marknadsföring till en rimlig och välavvägd nivå och vi kommer endast att skicka de meddelanden som vi tror kan vara av intresse för dig eller vara av betydelse för dig;
 • du kan också klicka på länken"avanmälan" som du hittar i de elektroniska nyhetsbrev som du får eller kontakta vår supportteam via e-post;
 • du kan ändra hur din webbläsare eller enhet hanterar kakor som kan användas för leverans av internetannonsmaterial genom att justera webbläsaren enligt anvisningarna nedan.

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar sekretesspolicyer och inställningar av användarparametrar som är tillgängliga på sociala medieplattformar.

Mer om profilering och analytics

Vi kan använda en del av de uppgifter som du lämnar till Analytics och oss för att utföra profilering med hjälp av data. Detta gör vi antingen med ditt samtycke eller när det är vårt legitima intresse.

En av metoderna som kommer att användas för detta är installation och användning av kakor i din webbläsare eller enhet. För mer information om hur du ställer in kakor i din webbläsare eller enhet eller om vår Kakpolicy kan du läsa nedan.

Några av de legitima syftena för vilka uppgifterna profileras och analyseras inkluderar:

 • för att förbättra de tjänster vi tillhandahåller dig;
 • för att tillhandahålla dig skräddarsydda internetinnehåll och optimera din upplevelse vid användning av våra webbplatser;
 • för att erbjuda dig skräddarsydda produkter när du flyger med oss och använder våra övriga tjänster;
 • för att få en bättre förståelse för våra kunder, ta reda på vad det är du vill att vi ska erbjuda dig och på vilket sätt vi kan förbättra de tjänster vi tillhandahåller dig;
 • för att skicka marknadsföringsmaterial till dig som vi tror kan vara av intresse för dig inklusive material från tredje part, våra partners;
 • för att öka effektiviteten av våra tjänster inklusive att säkerställa att våra mest lojala kunder får den bästa servicen.

Om uppgifterna som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning angår dig, kommer vi att vidta årgärder för att säkerställa att, innan profilering av dina personuppgifter sker i syfte av legitimt intresse, vårt legitima intresse inte är av mindre vikt i förhållade till dina intressen eller grundläggande friheter och rättigheter. Om uppgifterna som omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning angår dig, har du rätt att invända mot profileringen av dina personuppgifter.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi är verksamma på global nivå. Länder som vi vanligtvis lämnar ut dina personuppgifter till, inkluderar Republiken Serbien och det land som du flyger till/från. Vissa av dessa länder, såsom Förenada Arabemiraten (UAE) och Förenta staterna (USA) har lagar som enligt den Europeiska kommissionen och andra tillsynsmyndigheter, inte ger en adekvat dataskyddsnivå.

Vi kommer alltid att sträva efter att uppnå de högsta standarderna för integritetsskydd varhelst dina personuppgifter påträffas samt att vidta lämpliga åtgärder (i enlighet med gällande lokala lagar) för att säkerställa en adekvat nivå av integritesskydd. Vi ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och att skydd av dina personuppgifter och intressen hanteras noggrant. Överföringen kommer att begränsas till länder som har en adekvat nivå av rättsligt skydd eller där vi kan vara nöjda med alternativa arrangemang för skydd av din integritet. I detta syfte:

 • säkerställer vi att överföringar inom Air SERBIA:s dotterbolag och filialer (outstations) omfattas av avtalet (kallat "avtal inom gruppen") som förpliktar varje dotterbolag att säkerställa att personuppgifter har en adekvat och konsekvent skyddsnivå vid överföring av information;
 • när vi överför dina personuppgifter till tredje part som hjälper oss med tillhandahållandet av våra produkter och tjänster, erhåller vi av dem avtalsförpliktelser i samband med skydd av dina personuppgifter;
 • när vi mottar begäran om information från statliga organ, internationella organisationer eller tillsynsmyndigheten, kontrollerar vi noggrant dessa krav för att säkerställa att det är lagenligt att dela begärda personuppgifter.

Du har rätt att kontakta oss för ytterligare information om de skyddsåtgärder som vi tillämpar (inklusive en kopia av relevanta avtalsförpliktelser) för att säkerställa adekvat skydd av dina personuppgifter vid dess överföring enligt vad som anges ovan. Se även avsnittet nedan under rubriken "Dina rättigheter".

HUR VI SPARAR OCH SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi satsar en stor mängd resurser för att skydda personuppgifternas säkerhet och sekretess.

Vi satsar en stor mängd resurser för att skydda personuppgifternas säkerhet och sekretess. Vi erbjuder en programvara för skydd av kommunikationen (känd som "Secure Socket layer" eller SSL) som krypterar all information som vi lämnar på vår webbplats innan den skickas till oss. SSL är ett krypteringsprotokoll som är industristandard, som garanterar ett rimligt informationsskydd mot obehörigt uppfångande;

Vi följer också strikta säkerhetsprocedurer vid lagring och utlämning av uppgifter du lämnar till oss, för att förebygga obehörig åtkomst till dessa uppgifter; och

Vi vidtar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter men vi kan inte garantera säkerheten för information som du lämnar till oss via e-post eller internet.

När du lämnar information till oss med en mobilapplikation, se till att enheten är säker. Vi kan inte hållas ansvariga för missbruk av uppgifter som härrör från obehörigt tillträde till din enhet.

Hur vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål för vilka de har samlats in, såsom beskrivs i detta tillkännagivande.

När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga, kommer vi att se till att de avlägsnas på ett säkert sätt. Under vissa omständigheter kan vi kanske behöva lagra dina personuppgifter under en längre tidsperiod, t.ex. när det krävs av oss i enlighet med lagstadgade-tillsyns-skatte-och bokföringskrav.

Om du behöver information om hur vi bevarar vissa uppgifter, kan du kontakta oss. Under vissa omständigheter kan vi lagra dina personuppgifter under en längre tidsperiod för att ha exakta uppgifter om ditt samarbete med oss i händelse av eventuella anmärkningar eller klagomål eller om vi har skäl att tro att möljighet för tvist föreligger i samband med dina personuppgifter eller relation till dig.

KAKOR OCH MOBILA ENHETER

Vår kakpolicy (cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen skickar till din webbläsare som sedan sparar den i ditt system. Kakor kan också samla in dina personuppgifter. Kakor tillåter oss att se vem som har besökt vissa sidor och annonser, för att bestämma hur ofta vissa sidor besöks och för att bestämma vilka är de mest populära delar av vår webbplats. Kakor gör det också möjligt för oss att göra Air SERBIA:s webbplats enkl are att använda genom att, exempelvis, låta oss hänvisa dig till webbplatsen på det språk du senast använde och därmed erbjuda dig en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats igen.

Kakor kommer att installeras på din enhet när du besöker Air SERBIA:s webbplats, såvida du inte anger att det inte vill det eller om du har inaktiverat denna funktion i din webbläsare eller enhetsinställningar.

För mer information om hur våra kakor fungerar och hur du ska hantera dina inställningar för kakor, se vår Kakpolicy.