Air Serbia

Opšti zdravstveni uslovi i uslovi za trudnice

Naša želja je da vas bezbedno i udobno prevezemo do odredišta. Ponekad, međutim, putovanje vazdušnim prevozom može doneti i određene probleme.

Kako biste izbegli neželjene promene planiranog putovanja i ozbiljne zdravstvene posledice, potrebno je da preduzmete određene mere predostrožnosti i da proverite svoje zdravstveno stanje pre polaska na put.

Zdravstveno uverenje je neophodno ukoliko (je) putnik:

Putnicima koji ne spadaju u gore navedene kategorije obično nije potrebno zdravstveno uverenje, međutim, ukoliko ste u nedoumici potražite savet od Medicinskog centra Er Srbije.

Kako biste izbegli neželjene promene planiranog putovanja i ozbiljne zdravstvene posledice, budite oprezni ukoliko planirate da putujete posle operacije ili preležane bolesti. Molimo vas da se konsultujete sa svojim doktorom pre nego što rezervišete mesto, kako biste bili sigurni da ste u stanju da putujete avionom.

Detaljna Zdravstvena uputstva za putovanje avionom (pdf) bliže će vas uputiti koliko bi najmanje vremena trebalo da prođe pre nego što pođete na put, kao i da li je potrebno da nas obavestite o svom zdravstvenom stanju.

Zdravstveno uverenje i MEDIF obrazac

Avio-kompanije koriste MEDIF obrazac kako bi utvrdile kojim putnicima je potrebna posebna pomoć i koji moraju imati zdravstveno uverenje. Obrazac se sastoji od dva priloga: Prilog 1 (Informacije za putnike kojima je potrebna posebna pomoć) i Prilog 2 (Informacije za putnike koji moraju imati zdravstveno uverenje).

Zdravstveno uverenje je obavezno, a isto izdaje Medicinski centar Er Srbije (ASMC). ASMC može tražiti dodatne informacije pre konačnog odgovora na zahtev. Veoma je bitno da saznamo kakva vrsta nege je putniku potrebna tokom leta.

MEDIF obrazac možete predati u najbližoj poslovnici Er Srbije ili ga poslati e-poštom na special.assistance@airserbia.com minimum 48 sati pre poletanja, zajedno sa važećim lekarskim uverenjem na engleskom koje će vam izdati vaš lekar.

Sve rubrike MEDIF obrasca moraju biti popunjene, potpisane i datirane. Nepotpuni obrasci neće biti uzeti u razmatranje.

Nakon što ASMC izda odobrenje, bićete obavešteni i vaša rezervacija će biti izmenjena. Ako ste rezervisali kartu u putničkoj agenciji, predstavnici agencije će vas kontaktirati.

Er Srbija mora bez odlaganja biti obavešena o svim promenama vašeg stanja pre puta. U slučaju naglih promena vašeg stanja koje nastupe tokom putovanja, tražićemo da nam dostavite još jedan MEDIF obrazac kako bismo se uverili da ste u stanju da nastavite putovanje.

Procena vaše sposobnosti da putujete avionom zasniva se na međunarodno priznatim kriterijumima koje utvrđuje Svetska zdravstvena organizacija.

Zdravstveno uverenje nećemo tražiti kao uslov za prihvat na let od putnika koji već poseduju uverenje o invaliditetu, osim u sledećim slučajevima:

Posedovanje zdravstvenog uverenja može biti korisno i iz bezbednosnih razloga. Stoga svetujemo da ponesete zdravstveno uverenje ili drugu ekivalentnu dokumentaciju i u slučaju da:

Preuzmite MEDIF obrazac & Uputstvo za lekare