Air Serbia

Doček i asistencija na aerodromu

Naša usluga "Doček i asistencija na aerodromu" je idealna za sve koji retko putuju avionom, starije osobe, osobe koje ne poznaju strani jezik ili im je neophodna usluga našeg ljubaznog osoblja na aerodromu.

Er Srbija nudi svojim putnicima mogućnost da rezervišu uslugu pratioca na određenim aerodromima kako bi vreme koje provedu na aerodromu prošlo prijatno i bez napora. Uslovi korišćenja usluge Meet & Assist navedeni su ovde.

Smatra se da je svaki korisnik koji je rezevisao uslugu Meet & Assist pročitao, razumeo i prihvatio uslove istaknute u nastavku.

Raspoloživost

Er Srbija nudi uslugu Meet & Assist svim putnicima Er Srbije (onima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija i koji imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115), pod uslovom da putovanje putnika počinje letom koji obavlja Er Srbija.

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi ovu uslugu putnicima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija, ali imaju karte sa kôdom druge avio-kompanije (karte koje ne počinju brojem 115), niti putnicima koji putuju Er Srbija letovima koje obavlja druga avio-kompanija, a imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115).

Broj usluga Meet & Assist po letu je ograničen. Er Srbija zadržava pravo da ograniči broj i kontroliše dinamiku prodaje ove usluge po danu, po letu, po prodajnom kanalu ili po osnovu drugih kriterijuma. Er Srbija zadržava pravo da automatski obustavi prodaju ove usluge ukoliko je dostignut postavljeni limit.

O usluzi

Usluga Meet & Assist namenjena je putnicima kojima je potrebna asistencija zbog starosne dobi, jezičke barijere, nemogućnosti da se snađu na mestima dolaska ili transfera ili iz drugih razloga. Usluga Meet & Assist ne uključuje niti predstavlja uslugu praćenja putnika sa smanjenom pokretljivošću (PRM), beba (INF), nepraćene dece (UMNR), deportovanih putnika (DEPU/DEPA) i putnika kojima je zabranjen ulazak u određenu zemlju (INAD).

Usluga Meet & Assist uglavnom uključujuje doček, pratnju, pomoć prilikom obavljanja formalnosti na aerodromu (npr. brži prolaz, prednost prilikom bezbednosne provere itd.) Nošenje prtljaga i usluge prevođenja obično nisu obuhvaćene uslugom Meet & Assist.

Ako ili kada je pratnja deo usluge koja se pruža, Er Srbija ne garantuje da će jedan zaposleni moći isključivo da prati jednog putnika. Jedan zaposleni će verovatno pratiti više putnika. Usluga će se u ovom smislu razlikovati od aerodroma do aerodroma i zavisiće od kompanije koja pruža usluge prihvata i otpreme, odnosno pomenute usluge.

Kupovina usluge

Usluga se može rezervisati i platiti isključivo u momentu traženja, u suprotnom Er Srbija ne može garantovati njenu realizaciju.

Iz operativnih razloga, usluga se može poručiti isključivo do 48 sati pre polaska. Zahtevi postavljeni u roku kraćem od 48 sati pre polaska biće automatski odbačeni od strane Er Srbije.

Usluga Meet & Assist može se poručiti putem jednog od sledećih kanala: airserbia.com, Kontakt centar, bilo koje od prodajnih mesta Er Srbije i u nekoj od odabranih turističkih agencija.

Usluga Meet & Assist naplaćuje se po putniku.

U slučaju porodice ili grupe koja putuje zajedno, saputnici putnika koji je platio ovu uslugu neće imati pravo na besplatnu uslugu (usluga se naplaćuje svakom putniku ponaosob).

Deca (2-12 godina) plaćaju istu cenu kao i odrasli putnici. Bebe koje putuju sa odraslima su izuzete od plaćanja ove usluge, pod uslovom da su svi odrasli koji putuju na istoj rezervaciji kao i beba platili uslugu.

Korišćenje usluge

Kupovinom, odnosno korišćenjem ove usluge putnici ne stiču Etihad Guest milje.

Usluga Meet & Assist pruža se i na početku i na kraju određenog dela putovanja, u zavisnosti od itinerera putnika.

Putnicima koji su se opredelili za ovu uslugu savetuje se da ponesu sa sobom dokaz o plaćanju (u bilo kom obliku - elektronskom ili štampanom). U slučaju greške ili pada sistema, Er Srbija će tražiti od putnika da pokažu validan dokaz o plaćanju, u suprotnom usluga neće biti obezbeđena. Dokazom o plaćanju smatra se EMD (vaučer izdat putniku kao dokaz da je platio uslugu). Slip o izvršenoj transakciji ne smatra se validnim dokazom o plaćanju.

Kada na određenom aerodromu ne postoji namenski punkt za sastajanje za uslugu Meet & Assist, molimo putnike da se jave direktno na Er Srbija šalter za prijavu na let ili na namenski šalter 90 min pre vremena poletanja ili na šalter za transfer, jer se u suprotnom može desiti da im usluga ne bude obezbeđena.

Er Srbija ne pruža direktno uslugu Meet & Assist, već putem trećih lica, i u ime Er Srbije. Er Srbija je isključivo odgovorna za vazdušni saobraćaj u skladu sa Montrealskom konvencijom. Vodite računa da se pružena usluga, kao i nivo pružene usluge, mogu značajno razlikovati od aerodroma do aerodroma i da zavise od toga šta svaki pružalac usluge može da ponudi, kao i kako su organizovali i strukturirali samu uslugu. Međutim, u slučaju kada putnici veruju da obećana usluga nije isporučena, treba da direktno kontaktiraju predstavnike Er Srbije odgovorne za komunikaciju sa putnicima koristeći sledeći link i podnesu pismeni izveštaj prilažući valjan dokaz kao obrazloženje svojih zahteva ka Er Srbiji. Er Srbija zadržava pravo da analizira takve slučajeve po sopstvenom nahođenju i od slučaja do slučaja.

Usluga nije dostupna na svim aerodromima i rutama na kojima leti Er Srbija. Spisak aerodroma na kojima Er Srbija može da obezbedi uslugu Meet & Assist počev od 23. aprila 2017. dat je u nastavku. Spisak je u sledećoj formi - ime grada (šifra aerodroma u troslovnom kodu): Amsterdam (AMS), Atina (ATH), Pariz (CDG), Dizeldorf (DUS), Rim (FCO), London (LHR), Milano (MXP), Bukurešt (OTP), Prag (PRG), Solun (SKG), Moskva (SVO), Beč (VIE), Brisel (BRU), Sofija (SOF), Tel Aviv (TLV), Cirih (ZRH), Ljubljana (LJU), Podgorica (TGD), Tivat (TIV), Larnaka, Malta (MLA), Sankt Peterburg (LED), Pula (PUY), Kopenhagen (CPH), Nica (NCE), Helsinki (HEL), Barselona (BCN), Madrid (MAD), Rijeka (RJK), Zadar (ZAD), Kijev (KBP), Stokholm (ARN), Njujork(JFK).

Usluga Meet & Assist se može pružiti putnicima na bilo kom delu njihovog putovanja - u odlasku, u dolasku i/ili u tranzitu. Obezbeđena usluga se razlikuje u zavisnosti od toga u kom delu putovanja je pružena. Usluga nije nužno obezbeđena tokom celog putovanja i na svim aerodromima.

Reklamacije i refundacija

Uslovi refundacije i reklamacija koji se odnose na uslugu Meet & Assist nezavisni su od uslova refundacije karata.

Usluga ne podleže refundaciji nakon kupovine (čak ni u slučaju da putnik otkaže avio-kartu).

Ukoliko Vas Er Srbija preusmeri na let koji ne obavlja ona, plaćena usluga Meet & Assist biće poništena i refundirana.

U slučaju promene karte zbog prelaska na višu klasu prevoza, iznos plaćen za uslugu Meet & Assist može se iskoristiti za plaćanje prelaska na višu klasu prevoza (važi za sve vrste prelaska na višu klasu) ili može biti refundirana (za bilo koju vrstu prelaska na višu klasu prevoza osim prelazak do koga ne dođe voljom putnika).

U slučaju promene karte (u slučaju prelaska na višu tarifu ili ukoliko putnik promeni datum putovanja), usluga Meet & Assist prenosi se na novi let (ukoliko je u ponudi za taj let). U tom slučaju putnik može i poništiti ovu uslugu i iskoristiti je za plaćanje nove karte.

U slučaju kašnjenja leta Er Srbije postoji mogućnost da usluga Meet & Assist ne bude obezbeđena. U tom slučaju, Er Srbija snosi punu odgovornost za nepruženu uslugu i iznos plaćen za nju će u potpunosti refundirati.

Žalbe odnosno zahtevi za nadoknadu vezani za uslugu Meet & Assist ne rešavaju se na aerodromu ili u avionu.

Er Srbija ne pruža uslugu Meet & Assist neposredno već posredstvom agenata za prijem i otpremu koji to čine u ime kompanije Er Srbija. Er Srbija snosi odgovornost samo za vazdušni prevoz shodno odredbama Montrealske konvencije. Imajte na umu da se sama usluga i njen kvalitet mogu razlikovati od aerodroma do aerodroma u zavisnosti od mogućnosti i organizacije agenta, kao i sadržaja usluge. Međutim, putnike koji smatraju da nisu dobili uslugu koja im je obećana pozivamo da se obrate Er Srbija predstavnicima za odnose sa putnicima i da podnesu pismenu reklamaciju, propraćenu odgovarajućim dokazima koji potvrđuju njihove tvrdnje. Er Srbija zadržava pravo da reklamacije razmatra po sopstvenom nahođenju i na pojedinačnoj osnovi.

Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu primljene više od mesec dana posle datuma leta. Zadržite EMD kao dokaz o plaćanju.

Er Srbija zadržava pravo da isključivo po sopstvenom nahođenju obustavi pružanje ove usluge u bilo kom momentu, kao i da odbije da istu proda određenom putniku i da, ukoliko je uslugu prodala, istu otkaže ili je ne pruži. Er Srbija ne snosi odgovornost za gubitak ili štetu koje kupac pretrpi usled pomenutog odbijanja, poništenja ili uskraćivanja.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja usluge Meet & Assist u bilo koje doba bez prethodne najave odnosno obrazloženja. Putnici podležu onim Uslovima korišćenja koji su važili u momentu kupovine usluge, osim ako su dobili obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja i iste prihvatili.

Er Srbija će sve izmene Uslova korišćenja objavljivati u pismenoj formi putem airserbia.com.