Air Serbia

Prtljag sa oznakom "Prioritet"

Preuzmite svoj prtljag nakon sletanja brzo i jednostavno. Ukoliko označite svoj prtljag nalepnicom "prioritet", on će na traku stići ubrzanom procedurom, zajedno sa torbama putnika iz više klase.

Uslovi korišćenja

Er Srbija svojim putnicima nudi mogućnost obeležavanja prtljaga prioritetnim privescima. Uslovi korišćenja usluge prioritetnog obeležavanja prtljaga navedeni su ovde.

Smatra se da je svaki putnik koji rezerviše Er Srbija Priority Baggage Tagging uslugu pročitao, razumeo i prihvatio Uslove.

Raspoloživost

Er Srbija nudi uslugu prioritetnog obeležavanja prtljaga svim putnicima Er Srbije (onima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija i koji imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115), pod uslovom da putovanje putnika počinje letom koji obavlja Er Srbija.

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi ovu uslugu putnicima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija, ali imaju karte sa kôdom druge avio-kompanije (karte koje ne počinju brojem 115), niti putnicima Er Srbije (onima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija i imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115) čiji itinerer uključuje više letova ili letove na koje presedaju a koje obavlja Er Srbija.

U slučaju delimičnog ili potpunog pada sistema, kada se celokupni prihvat prtljaga obavlja ručno (izdavanje karata za ukrcavanje, ispisivanje privezaka za prtljag, kreiranje PIL, PBL, APIS, itd), Er Srbija neće biti u mogućnosti da obezbedi ovu uslugu. U takvim situacijama, molimo putnike da se obrate našem predstavniku za odnose sa putnicima. Er Srbija će vam u ovakvim slučajevima isplatiti nadoknadu u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Kupovina usluge

Prioritetno obeležavanje prtljaga nije isto što i prihvat i otprema lomljivog prtljaga.

Er Srbija ne prihvata ranije rezervacije za ovu uslugu. Usluga se može rezervisati i platiti isključivo u momentu traženja, u suprotnom Er Srbija ne može garantovati njenu realizaciju.

Uslugu prioritetnog obeležavanja prtljaga možete nabaviti preko airserbia.com, Kontakt centra, u svim Er Srbija poslovnicama, kod određenih turističkih agenata, preko naše Web Check-In platforme, kao i na svim šalterima za prijavu na let i uslužnim šalterima širom naše mreže (tamo gde je usluga u ponudi). Uslugu možete kupiti najkasnije 60 minuta pre poletanja (samo na šalteru za prijavu na let na aerodromu).

Cene usluge su po komadu prtljaga, po putniku. Cene su podložne izmenama i mogu varirati u zavisnosti od promene kursa razmene.

U slučaju porodice ili grupe koja putuje zajedno, saputnici putnika koji je platio ovu uslugu neće imati pravo na besplatnu uslugu (usluga se naplaćuje svakom putniku ponaosob).

Cena usluge prioritetnog obeležavanja prtljaga ista je za odrasle i za decu (od 2 do 12 godina). Prtljag beba će biti besplatno obeležen prioritetnim priveskom pod uslovom da su svi odrasli koji putuju zajedno sa bebom platili uslugu prioritetnog obeležavanja za sve komade svog prtljaga.

Usluga prioritetnog obeležavanja prtljaga je besplatna za putnike Er Srbije koji putuju Biznis klasom, kao i za nosioce Etihad Guest Platinum i Exclusive kartica.

Broj komada prtljaga se može povećati. Ukoliko putnik kupi dodatne kofere, moraće da plati prioritetni privezak za svaki kupljeni komad prtljaga. Najlakši način da se ovo ranije uradi jeste preko dela "Moja rezervacija" na našoj internet stranici najkasnije 4 sata pre poletanja.

U slučaju da putniku, nakon što je platio uslugu prioritetnog obeležavanja prtljaga, bude odobren veći broj dozvoljenog prtljaga, dodatni komadi prtljaga neće automatski biti obeleženi prioritetnim privescima. Putnik je dužan da plati prioritetno obeležavanje svakog dodatnog komada prtljaga (u slučaju kupovine dodatnih komada prtljaga).

Korišćenje usluge

Kupovinom, odnosno korišćenjem ove usluge putnici ne stiču Etihad Guest milje.

Putnicima koji su se opredelili za ovu uslugu savetuje se da ponesu sa sobom dokaz o plaćanju (u bilo kom obliku - elektronskom ili štampanom).

U slučaju greške ili pada sistema, Er Srbija će tražiti od putniciju da pokažu validan dokaz o plaćanju, u suprotnom usluga neće biti obezbeđena.

Dokazom o plaćanju smatra se EMD - skraćenica za Electronic Miscellaneous Document (vaučer izdat putniku kao potvrda o plaćanju). Slip o izvršenoj transakciji ne smatra se validnim dokazom o plaćanju.

Putnici koji su platili za prioritetno obeležavanje prtljaga moraju na aerodromu ostaviti svoj prtljag na posebnim šalterima za ostavljanje prtljaga ili na prvom slobodnom šalteru za prijavu na let kako bi prtljag bio obeležen prioritetnim privescima. Napominjemo da Er Srbija nema posebne šaltere za ostavljanje prtljaga na svim aerodromima. U tom slučaju, prtljag se ostavlja na uobičajenim šalterima za prijavu na let, bez prava da to učine preko reda (u odnosu na putnike koji čekaju u redu za prijavu na let).

Reklamacije i refundacija

Uslovi refundacije i reklamacija koji se odnose na uslugu prioritetnog obeležavanja prtljaga nezavisni su od uslova refundacije karata.

Usluga ne podleže refundaciji nakon kupovine (čak ni u slučaju da putnik otkaže avio-kartu).

Ukoliko vas Er Srbija preusmeri na let koji ne obavlja ona, plaćena usluga prioritetnog obeležavanja prtljaga biće poništena i refundirana.

U slučaju promene karte zbog prelaska na višu klasu prevoza, iznos plaćen za uslugu prioritetnog obeležavanja prtljaga može se iskoristiti za plaćanje prelaska na višu klasu prevoza (važi za sve vrste prelaska na višu klasu) ili može biti refundiran (važi za bilo koju vrstu prelaska na višu klasu prevoza, osim prelazak do koga ne dođe voljom putnika).

U slučaju promene karte (zbog unošenja dodatnih usluga ili ukoliko putnik promeni datum putovanja), usluga prioritetnog obeležavanja prtljaga prenosi se na novi let (ukoliko je u ponudi za taj let). U tom slučaju putnik može i poništiti ovu uslugu i iskoristiti je za plaćanje nove karte.

Žalbe odnosno zahtevi za nadoknadu vezani za uslugu prioritetnog obeležavanja prtljaga ne rešavaju se u avionu ili na aerodromu.

Uslugu prioritetnog obeležavanja prtljaga za račun Er Srbije pružaju spoljni agenti za prihvat i otpremu. Putnici koji smatraju da nisu dobili obećanu uslugu molimo da se obrate Er Srbija predstavniku za odnose sa putnicima i podnesu reklamaciju zajedno sa dokazima koji potkrepljuju njihove tvrdnje. Er Srbija zadržava pravo da svaki reklamaciju razmatra po sopstvenom nahođenju i od slučaja do slučaja.

Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu primljene više od mesec dana posle datuma leta.

Usluga prioritetnog obeležavanja prtljaga je neprenosiva.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja usluge prioritetnog obeležavanja prtljaga u bilo koje doba bez prethodne najave odnosno obrazloženja. Putnici podležu onim Uslovima korišćenja koji su važili u momentu kupovine usluge, osim ako su dobili obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja i iste prihvatili.

Er Srbija će sve izmene Uslova korišćenja objavljivati u pismenoj formi putem airserbia.com.