Air Serbia

Nepravilnosti sa prtljagom

Svakog dana bezbedno prevozimo na hiljade kofera do njihovog odredišta.

Ukoliko primetite da je vaš prtljag oštećen, molimo vas da oštećenja prijavite odmah po dolasku, pre nego što napustite prostor na aerodromu koji je namenjen putnicima u dolasku.

Prijavite oštećene predmete ili predmete koji nedostaju

Ukoliko prilikom preuzimanja vašeg predatog prtljaga primetite da je oštećen ili da neki predmeti nedostaju, molimo vas da to odmah po sletanju prijavite lokalnoj aerodromskoj Službi za usluge sa prtljagom/ Izgubljeni i nađeni prtljag, kako bi se napravio "Izveštaj o šteti ili krađi" (DPR). Potom ćete dobiti primerak ovog Izveštaja sa odgovarajućim referentnim brojem. Potrebno je da sačuvate navedeni Izveštaj kako biste mogli da pratite svoju prijavu, ali i da, na osnovu njega, podnestete žalbu za odštetu.

Ukoliko primetite da je vaš predati prtljag oštećen ili da neki predmeti nedostaju, tek nakon što ste napustili aerodrom, morate to da prijavite lokalnoj aerodromskoj službi za usluge sa prtljagom/ Izgubljeni i nađeni prtljag u mestu dolaska, kako bi se napravio "Izveštaj o šteti ili krađi" (DPR).

Takođe, potrebno je da podnesete Zahtev za nadoknadu štete Er Srbiji.

Napominjemo da "Izveštaj o šteti ili krađi" (DPR) treba da bude napravljen pre nego što podnesete Zahtev za odštetu Er Srbiji.

Zahtev za odštetu mora biti podnet najkasnije 7 dana od datuma preuzimanja prtljaga. Zahtevi za nadoknadu štete, primljeni nakon tog roka, neće biti razmatrani.

Ukoliko ste, tek nakon napuštanja aerodroma, primetili da je vaš prtljag oštećen ili da neki predmeti nedostaju, skrećemo vam pažnju da ste dužni da dokažete da je šteta na vašem prtljagu nastala dok je isti bio pod nadzorom kompanije Er Srbija.

Podnošenje zahteva za naknadu štete

Popunite zahtev za nadoknadu štete

Napomene o ograničenoj odgovornosti

Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu na prtljagu uobičajenim korišćenjem koje obuhvata sledeće, ali nije ograničeno na:

Er Srbija takođe ne snosi odgovornost za štetu uočenu prilikom čekiranja kroz proces izdavanja uz ograničenu odgovornost, ili za:

Snosimo ograničenu odgovornost za štetu nastalu na prtljagu u meri utvrđenoj Montrealskom konvencijom, kao što je navedeno u Uslovima prevoza i Uslovima prevoza za SAD/Kanadu.

Putno osiguranje može da vam dodatno pomogne u slučaju oštećenog prtljaga ili izgubljenih predmeta. Većina polisa osiguranja pokriva gubitak na osnovu vrednosti imovine, dok je u avio-industriji uobičajena samo ograničena nadoknada po osobi. Ukoliko ste kupili putno osiguranje, molimo vas da za dodatne informacije direktno kontaktirate svoju osiguravajuću kuću.