Air Serbia

Saloni za putnike

Dok čekate svoj let, možete se opustiti u nekom od ekskluzivnih salona za putnike na različitim aerodromima naše mreže.

Er Srbija nudi svojim putnicima mogućnost kupovine Godišnje propusnice za Premijum salon na Aerodromu Nikola Tesla. Uslovi za godišnje članstvo navedeni su niže.

Raspoloživost

Er Srbija svim svojim putnicima nudi mogućnost dobijanja godišnje propusnice za Premijum salon.

Er Srbija takođe nudi ovu uslugu putnicima na letovima koje obavlja Er Srbija, a koji imaju karte kupljene kod drugih aviokompanija.

Kupovinom Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon putnici stiču pravo na korišćenje Er Srbija Premijum salona svaki put kada lete kompanijom Er Srbija ili drugim aviokompanijama. Međutim, nosiocima Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon možemo garantovati pravo na korišćenje salona samo ukoliko putuju letovima Er Srbija. Kada putuju letovima drugih aviokompanija, pristup Salonu nije garantovan i zavisiće od raspoloživosti mesta u trenutku dolaska putnika.

Kupovina usluge

Er Srbija ne prihvata ranije rezervacije za ovu uslugu. Usluga se može rezervisati i platiti isključivo u momentu rezervacije karte, u suprotnom Er Srbija ne može garantovati njenu realizaciju.

Putnici mogu Godišnju propusnicu za Er Srbija Premijum salon platiti preko airserbia.com, putem Er Srbija Web Check In platforme, Er Srbija Kontakt centra, u svim Er Srbija poslovnicama i u određenim putničkim agencijama.

Samo odrasli putnici mogu kupiti Godišnju propusnicu za Er Srbija Premijum salon. Er Srbija odraslim smatra sve putnike starije od 12 godina. Putnici od 12 do 18 godina starosti moraju biti u pratnji drugog putnika koji ima preko 18 godina kada posećuju Salon. Putnicima koji imaju preko 18 godina ulaz nije ograničen.

Putnici koji putuju sa decom (od 2 do 12 godina) moraju kupiti dodatne propusnice na prijemnici Salona. Sve propusnice se prodaju po ceni za odrasle.

Vaša Godišnja propusnica

Nakon kupovine Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon, putnici će prilikom sledeće posete Er Srbija Premijum salonu popuniti obrazac zahteva za izdavanje Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon. Putnicima se neće izdavati privremena Godišnja propusnica za Premijum salon. Izdavanje propusnice traje oko 21 radni dan.

Do isporuke i preuzimanja Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon, putnici koji su platili ovu uslugu moraju pokazati dokaz o uplati (u bilo kom obliku - elektronskom ili odštampanom) zajedno sa kartom za ukrcavanje važećom na dan putovanja. U slučaju greške u sistemu i/ili pada sistema, Er Srbija će tražiti od putnika da pokažu dokaz o plaćanju, u suprotnom ne može garantovati pružanje usluge. Važećim dokazom izvšenog plaćanja smatra se EDM (potvrda da je usluga plaćena). Slip o izvršenoj transakciji ne smatra se dokazom o izvršenom plaćanju.

Izdate Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon dostavljaju se u Salon gde ih putnici mogu preuzeti na recepciji Salona.

Godišnja propusnica važi isključivo za pristup Premijum salonu Er Srbije na aerodromu Nikola Tesla.

Potpisivanjem svoje godišnje propusnice nosilac Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon prihvata Uslove korišćenja iste. Er Srbija će sve nepotpisane Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon smatrati nevažećim. Er Srbija zadržava pravo da uskrati ulaz u Salon svim nosiocima Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon koji nisu potpisali svoje kartice.

Godišnja propusnica za Er Srbija Premijum salon važi 365 dana (1 godinu) od datuma kupovine. Datum isteka važnosti napisan je na prednjoj strani Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon. Pristup nosiocima propusnice biće zabranjen nakon navedenog datuma do kupovine nove propusnice za Premijum salon (godišnje ili dnevne), osim ako putnici imaju pravo na pristup Salonu po drugom osnovu ili kriterijumu.

Nosilac Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon ima pravo na neograničen broj ulazaka u Salon. Ne postoji obavezan minimum ulazaka u Er Srbija Premijum salon koji putnik mora da obavi kako bi zadržao pravno na propusnicu.

Godišnja propusnica za Er Srbija Premijum salon je personalizovana i neprenosiva. Propusnicu može koristiti samo njen nosilac (lice čije ime je napisano engleskom latinicom na kartici i čiji potpis se nalazi na njenoj poleđini). Niko drugi nema pravo korišćenja propusnice umesto njenog nosioca. Er Srbija zadržava pravo da proveri identitet nosioca propusnice u svako doba.

Godišnja propusnica za Er Srbija Premijum salon samo njenom nosiocu daje pravo slobodnog pristupa u Premijum salon. Ovo pravo se ne odnosi na pratioce nosioca propusnice, čak i ako putuju na istoj rezervaciji sa njim/njom, ako su s njim/njom u srodstvu, niti u bilo kojem drugom slučaju.

Er Srbija neće tolerisati bilo kakvu zloupotrebu propusnica. Svako neovlašćeno korišćenje propusnice (odnosno svako korišćenje u suprotnosti sa ovde navedenim Uslovima korišćenja, kao što je davanje svoje propusnice drugom putniku) može biti osnov za poništenje Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon. U tom slučaju, ne odobrava se nikakva refundacija troškova kartice.

Nosilac Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon uvek može podneti zahtev za promenu ličnih podataka navedenih na propusnici. U tom slučaju, nosilac propusnice će podneti pismenu potvrdu kompaniji Er Srbija kao dokaz da je došlo do promene ličnih podataka.

Obaveštenje o tome putnik bi trebalo da pošalje na adresu Er Srbije za elektronsku poštu: beglounge@airserbia.com.

Er Srbija ne snosi odgovornost za gubitak Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon.

U slučaju gubitka Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon, putnik je dužan da gubitak prijavi Er Srbija Kontakt centru i da traži izdavanje nove propusnice: 381 11 311 21 23 za pozive iz inostranstva odnosno u mobilnoj mreži; ili 0800 111 528 za pozive sa fiksnog ili mobilnog telefona u Srbiji; callcenter@airserbia.com. U tom slučaju, troškovi izdavanja nove propusnice koje plaća putnik iznose EUR 50.

Isporuka nove propusnice vrši se kao što je navedeno. Napominjemo da putniku koji je izgubio propusnicu može biti uskraćen pristup Salonu ukoliko nema dokaz da je prijavio gubitak propusnice.

Plaćanje se vrši preko Kontakt centra ili u našim poslovnicama. Nakon izvršenog plaćanja, Er Srbija će započeti postupak izdavanja nove propusnice, koja će biti izdata na isti način kao i prvobitna kartica. putniku koji je izgubio karticu može biti uskraćen ulazak u Salon ukoliko nema dokaz da je prijavio gubitak svoje propusnice.

Er Srbija će obrađivati lične podatke putnika koje je isti dao prilikom prijavljivanja za Godišnju propusnicu za Er Srbija Premijum salon isključivo za svrhe pružanja navedenih usluga, odnosno omogućavanja putniku da ostvari svoja prava kao nosilac Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon. Er Srbija će preduzeti sve neophodne tehničke i organizacione mere zaštite ličnih podataka. Podaci se čuvaju 10 godina od datuma kada su dati kompaniji Er Srbija, sa izuzetkom adresa za elektronsku poštu. Detaljne informacije o obradi ličnih podataka od strane kompanije Er Srbija date su u Politici privatnosti.

Korišćenje usluge

Kupovinom, odnosno korišćenjem ove usluge putnici ne stiču Etihad Guest poene.

Vreme boravka od momenta ulaska u Salon nije ograničeno, osim radnim vremenom Er Srbija Premijum salona.

Obaveštenja o vremenima ukrcavanja u avion nisu dozvoljena u Salonu i biće objavljena isključivo na namenskim monitorima. Er Srbija ne preuzima odgovornost u pogledu vremena polaska putnika.

Kako bi boravak putnika u Er Srbija Premijum Salonu protekao prijatno, molimo Vas da poštujete naša pravila o sportsko-elegantnom odevanju. Er Srbija će uskratiti ulazak svima čija odeća je neprikladna ili neprimerena (npr. odeća i obuća za plažu, kompletna odeća i obuća za sport, japanke, odeća za spavanje).

Er Srbija neće snositi odgovornost za lične stvari koje su izgubljene ili ukradene u Salonu.

Er Srbija neće služiti alkoholna pića putnicima mlađim od 19 godina.

Putnici će na licu mesta morati da plate svaku štetu nastalu na instalacijama, nameštaju i opremi Salona usled njihovih postupaka odnosno propusta.

Zaposleni Er Srbija Premijum salona imaju pravo da, ukoliko to smatraju neohodnim, traže od putnika da napusti Salon (uključujući između ostalih i putnike za koje primete da su pod dejstvom alkohola/narkotika, neprikladno odeveni, da uznemiravaju druge putnike Salona na bilo koji način ili da su neprihvatljivog ponašanja).

Refundacije i reklamacije

Kupljena Godišnja propusnica za Er Srbija Premijum salon ne podleže refundaciji.

Uslovi refundacije i reklamacija koji se odnose na Godišnju propusnicu za Er Srbija Premijum salon nezavisni su od uslova refundacije karata.

Godišnja propusnica za Er Srbija Premijum salon u ponudi je kao odvojena usluga. Stoga izmene i promene koje se odnose na avionsku kartu ne predstavljaju osnov za traženje refundacije vezane za Godišnju propusnicu za Er Srbija Premijum salon.

Er Srbija stalno nastoji da poboljša svoje usluge. Sve reklamacije vezane za posete Er Srbija Premijum salonu moraju biti podnete u roku od mesec dana od posete na koju se odnose. Reklamacije se podnose elektronskom poštom predstavnicima Er Srbija službe za odnose sa putnicima na: guest.feedback@airserbia.com.

Er Srbija zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju uskrati ulazak bilo kojem putniku u bilo kom momentu ukoliko se, po mišljenju kompanije, nije pridržavao ili se ne pridržava ovih Uslova korišćenja i Pravila Salona, ukoliko je uskraćivanje ulaska neophodno ili potrebno kako bi se obezbedio nesmetani rad Salona i drugih usluga ili ukoliko je u pitanju bezbednost ili komfor drugih putnika i zaposlenih.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja Godišnje propusnice za Er Srbija Premijum salon u bilo koje doba bez prethodne najave odnosno obrazloženja. Putnici podležu onim Uslovima korišćenja koji su važili u momentu kupovine usluge, osim ako su dobili obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja i iste prihvatili.

Er Srbija će sve izmene Uslova korišćenja slati u pismenoj formi putem airserbia.com.