Air Serbia

Прописи за улазак у друге земље

Док се припремате за путовање, проверите на време да ли поседујете документе без којих пут не може бити реализован.

Свака земља има сопствене прописе којима регулише улазак страних држављана на своју територију. Прописе о пасошу, визама и здравственим уверењима широм света можете да проверите на IATA Travel Centre сајту: www.iatatravelcentre.com.

Саветујемо вам да се упознате са прописима и условима за улазак у земљу у коју путујете на званичним интернет страницама њихових државних органа или на интернет страницама дипломатских и конзуларних представништава ваше земље. Дужни сте да прибавите неопоходна путна документа и визе за себе и своју децу и да се придржавате свих прописа земаља у које путујете, из којих полазите или кроз које пролазите.

Пасош

Ваш пасош или друга одговарајућа путна исправа треба да важи током целокупног трајања путовања.

Деца и новорођенчад морају имати сопствени пасош или другу путну исправу. Поједине земље предвиђају посебне услове за улазак и излазак за непраћену децу или ону коју прати само један родитељ или неко друго лице.

Власти појединих земаља захтевају да пасош буде валидан и одређени период након завршетка путовања, углавном између три и шест месеци.

За више детаља молимо вас да контактирате амбасаду земље у коју путујете или посетите IATA Travel Centre сајт: www.iatatravelcentre.com.

Ер Србија не сноси одговорност за последице које могу настати услед непоседовања неопходних путних исправа или непоштовања важећих прописа и упутстава.

Виза

У зависности од вашег држављанства и сврхе путовања можда ће вам бити неопходна виза или друга дозвола за улазак или транзит кроз одређену земљу.

Сазнајте више детаља у вези са визном режимом широм света на IATA Travel Centre сајту: www.iatatravelcentre.com.
Уколико је за ваше путовање неопходна виза, захтев за исту можете поднети амбасади земље у коју путујете. Саветујемо да посетите њихову званичну интернет страницу како бисте добили ажурне информације о визама.

Ако сте држављанин Србије и путујете у иностранство, проверите визне режиме широм света и сазнајте да ли вам је потребна виза за земљу коју желите да посетите или за земљу транзита.

Ако желите да посетите Србију или је Србија земља транзита у вашем путовању, проверите визни режим за улазак у Србију и сазнајте да ли вам је потребна виза.

Уколико вам је издата виза, она мора важити током целокупног периода вашег боравка. Различите земље имају различите имиграционе и царинске прописе за животиње и културна добра.

Подаци о путнику пре пута

Имиграционе власти широм света могу тражити од нас одређене податке о путнику пре путовања (Adavance Passanger Information - API или APIS). Због тога је могуће да ћемо евидентирати неке или све ове податке из пасоша:

  • пуно име и презиме (као у пасошу),
  • датум рођења,
  • пол,
  • држављанство,
  • број пасоша,
  • датум истека важности пасоша,
  • држава у којој је пасош издат,
  • држава сталног боравка.