Tarife po Vašoj meri

Tarife nude našim gostima mogućnost da skroje plan putovanja prema sopstvenim potrebama.

Neki gosti vole da putuju sa malo prtljaga i uz minimalne troškove, dok je drugima bitno da mogu da menjaju plan putovanja u poslednjem momentu, ponesu više prljaga ili da sakupe više milja.

Izbor tarife zavisiće od toga

  • koliko želite da budete fleksibilni

  • koliko prtljaga želite da ponesete

  • koliko milja želite da zaradite

Tarife važe za sve rezervacije - bilo da karte kupujete preko airserbia.com, putem našeg Kontakt centra ili u agenciji.

Gde putujete?

Pogodnosti Economy Deal Economy Saver Economy Classic Economy FlexGuest Seat2
Zaradite milje 25% milja 50% milja 75% milja 100% milja 0% milja
Ručni prtljag 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg
Predati prtljag3 1 torba do 23kg 1 torba do 23kg 1 torba do 23kg 1 torba do 23kg 1 torba do 23kg
Promena datuma putovanja4 uz naknadu uz naknadu uz naknadu besplatno pročitajte napomenu5
Refundacija karte4 Ne Ne uz naknadu besplatno pročitajte napomenu6
Rezervacija sedišta Da Da Da Da Da
Obrok Da Da Da Da Da
Izmena imena Ne Ne Ne Ne Ne
Prioritet prilikom prijave na let7 Ne Ne Ne Ne EY Guest Gold/Platinum
Pogodnosti Business Saver Business Classic Business FlexGuest Seat2
Zaradite milje 110% milja 130% milja 175% milja 0% milja
Ručni prtljag8 2 torbe do 12kg ukupno 2 torbe do 12kg ukupno 2 torbe do 12kg ukupno 2 torbe do 12kg ukupno
Predati prtljag3 2 torbe do 32kg svaka 2 torbe do 32kg svaka 2 torbe do 32kg svaka 2 torbe do 32kg svaka
Promena datuma putovanja4 besplatno besplatno besplatno pročitajte napomenu5
Refundacija karte4 uz naknadu besplatno besplatno pročitajte napomenu6
Rezervacija sedišta Da Da Da Da
Obrok Da Da Da Da
Izmena imena Ne Ne Ne Ne
Prioritet prilikom prijave na let Da Da Da EY Guest Gold/Platinum
Pristup salonu Da Da Da Da
Pogodnosti Economy Deal Economy Saver Economy Classic Economy Flex Guest Seat2
Zaradite milje 25% milja 50% milja 75% milja 100% milja 0% milja
Ručni prtljag 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg
Predati prtljag 2 torbe do 23kg svaka 2 torbe do 23kg svaka 2 torbe do 23kg svaka 2 torbe do 23kg svaka 2 torbe do 23kg svaka
Promena datuma putovanja4 uz naknadu uz naknadu uz naknadu besplatno pogledajte napomenu5
Refundacija karte4 Ne uz naknadu uz naknadu besplatno pogledajte napomenu6
Rezervacija sedišta Da Da Da Da Da
Obrok Da Da Da Da Da
Izmena imena Ne Ne Ne Ne Ne
Prioritet prilikom prijave na let7 Ne Ne Ne Ne EY Guest Gold/Platinum
Pogodnosti Business Classic Business Flex Guest Seat2
Zaradite milje 115% milja 130% milja 0% milja
Ručni prtljag8 2 torbe do 12kg ukupno 2 torbe do 12kg ukupno 2 torbe do 12kg ukupno
Predati prtljag 2 torbe do 32kg svaka 2 torbe do 32kg svaka 2 torbe do 32kg svaka
Promena datuma putovanja4 uz naknadu besplatno pogledajte napomenu5
Refundacija karte4 uz naknadu besplatno pogledajte napomenu6
Rezervacija sedišta Da Da Da
Obrok Da Da Da
Izmena imena Ne Ne Ne
Prioritet prilikom prijave na let Da Da Da
Pristup salonu Da Da Da
Pogodnosti Economy Deal Economy Saver Economy Classic Economy Flex
Zaradite milje 25% milja 50% milja 75% milja 100% milja
Ručni prtljag 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg
Predati prtljag 1 torba do 23kg 1 torba do 23kg 1 torba do 23kg 1 torba do 23kg
Promena datuma putovanja4 uz naknadu uz naknadu uz naknadu besplatno
Refundacija karte4 Ne Ne uz naknadu besplatno
Rezervacija sedišta Da Da Da Da
Obrok Da Da Da Da
Izmena imena Ne Ne Ne Ne
Prioritet prilikom prijave na let Ne Ne Ne Ne
Pogodnosti Business Classic Business Flex
Zaradite milje 115% milja 130% milja
Ručni prtljag8 2 torbe do 12kg ukupno 2 torbe do 12kg ukupno
Predati prtljag 2 torbe do 32kg svaka 2 torbe do 32kg svaka
Promena datuma putovanja4 uz naknadu besplatno
Refundacija karte4 uz naknadu besplatno
Rezervacija sedišta Da Da
Obrok Da Da
Izmena imena Ne Ne
Prioritet prilikom prijave na let Da Da
Pristup salonu Da Da
Pogodnosti Economy Deal Economy Saver Economy Classic Economy Flex Guest Seat2
Zaradite milje 25% milja 50% milja 75% milja 100% milja 0% milja
Ručni prtljag 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg 1 torba do 8kg
Predati prtljag3 1 torba do 23kg 1 torba do 23kg 2 torbe do 23kg svaka 2 torbe do 23kg svaka 1 torba do 23kg
Promena datuma putovanja4 uz naknadu uz naknadu uz naknadu besplatno pogledajte napomenu5
Refundacija karte4 Ne Ne uz naknadu besplatno pogledajte napomenu6
Rezervacija sedišta Da Da Da Da Da
Obrok Da Da Da Da Da
Izmena imena Ne Ne Ne Ne Ne
Prioritet prilikom prijave na let7 Ne Ne Ne Ne EY Guest Gold/Platinum
Pogodnosti Business Classic Business Flex Guest Seat2
Zaradite milje 115% milja 130% milja 0% milja
Ručni prtljag8 2 torbe do 12kg ukupno 2 torbe do 12kg ukupno 2 torbe do 12kg ukupno
Predati prtljag3 2 torbe do 32kg svaka 2 torbe do 32kg svaka 2 torbe do 32kg svaka
Promena datuma putovanja4 uz naknadu besplatno pogledajte napomenu5
Refundacija karte4 uz naknadu besplatno pogledajte napomenu6
Rezervacija sedišta Da Da Da
Obrok Da Da Da
Izmena imena Ne Ne Ne
Prioritet prilikom prijave na let Da Da Da
Pristup salonu Da Da Da

Napomene:
1Uključujući Egipat, Liban i Izrael.
2Tarifa dostupna Etihad Guest članovima koji je mogu kupiti koristeći sakupljene milje.
3Dodatna količina dozvoljenog predatog prtljaga za Silver, Gold i Platinum članove Etihad Guest programa: 1x23kg u Ekonomskoj klasi; 1x32kg u Biznis klasi. Dostupno samo na letovima koje obavlja Air Serbia. Usluga nije u ponudi na letovima do/iz SAD-a.
4Pravila o promeni datuma i otkazivanja rezervacije variraju u zavisnosti od destinacije.
5Promena datuma leta minimum 24h pre putovanja biće izvršena uz naplatu 25 EUR po izmeni i po karti. Promena datuma leta manje od 24h pre putovanja nije dozvoljena.
6U slučaju no show - nema povraćaja. U slučaju otkazivanja karte manje od 24 časa pre putovanja - nema povraćaja. U slučaju otkazivanja karte minimum 24 časa pre putovanja, biće refundirane aerodromske takse i iznos upotrebljenih milja umanjen za 10%, po karti. Porezi i naplate prevozioca se mogu u celosti refundirati.
7Etihad Guest Platinum i Gold članovi imaju pravo prvenstva prilikom prijave na let.
8Molimo posetite stranicu o ručnom prtljagu kako biste saznali više o količini dozvoljenog prtljaga u Biznis klasi.