Specijalne vrste prtljaga

Ponesite sa sobom sve što vam je važno, čak iako ne spada u standardni prtljag. Na našim letovima možete da prenesete specijalne vrste prtljaga poput muzičkih instrumenata ili invalidskih kolica.

Invalidska kolica i druga pomagala za kretanje Muzički instrumenti Urne


Ako želite da nosite sa sobom svoja invalidska kolica ili druga pomagala za kretanje, mi ćemo ih prihvatiti kao predati prtljag bez dodatne naplate.

Na let možete besplatno da unesete najviše dva komada opreme za kretanje, svejedno da li se nalaze u ručnom ili predatom prtljagu. Važno je samo da se ispoštuju prostorna ograničenja u avionu, kao i propisi o prevozu opasnih materija.

Prevoz vaših invalidskih kolica ili drugih pomagala za kretanje podložan je odobrenju. Zato je važno da nas unapred obavestite, najbolje čim rezervišete kartu, a najkasnije 48 sati pred let da želite da nosite sa sobom pomagalo za kretanje. Potrebno je da naznačite tip pomagala, njegove dimenzije i težinu, kao i vrstu baterija, ako se radi o električnim kolicima.

Preporučujemo da se prijavite na let dva sata ranije kako bismo stigli da obavimo sve formalnosti oko vašeg prihvata na let.

Prihvatamo sledeće tipove pomagala:

  • invalidska kolica/druga pomagala za kretanje sa suvom baterijom (WCBD)
  • invalidska kolica/druga pomagala za kretanje na ručni pogon (WCMP)

Na našim letovima ne možemo da prihvatimo invalidska kolica i druga pomagala za kretanje koja koriste baterije sa mokrim ćelijama (WCBW).

Uslovi za prihvat pomagala za kretanje na baterijski pogon

Kako bismo izbegli oštećenje aviona i osigurali bezbedan let, invalidska kolica ili druga pomagala za kretanje na baterijski pogon će biti prihvaćena za prevoz samo ako su:

  • baterije isključene
  • polovi baterije izolovani tako da ne može da dođe do kratkog spoja
  • baterije dobro pričvršćene za invalidska kolica ili drugo pomagalo
  • baterije pripadaju kategoriji baterija koje ne mogu da iscure i mogu da izdrže vibracije i pritisak bez curenja tečnosti.


Svoj muzički instrument možete nositi kao ručni ili kao predati prtljag. Ukoliko želite možete da kupite i posebno sedište za svoj muzički instrument.

Kako bi bio u potpunosti zaštićen tokom transporta važno je da svoj instrument spakujete u zaštitnu kutiju.

Muzički instrument kao ručni prtljag

Male muzičke instrumente možete nositi kao ručni prtljag ako su njihov broj, dimenzije i težina, zajedno sa zaštitnom kutijom, u skladu sa propisima za dozvoljenu količinu, dimenzije i težinu ručnog prtljaga.

Propisi za ručni prtljag →

Muzički instrument na dodatnom sedištu

Pošto muzički instrumenti mogu da budu veoma skupi i krhki preporučujemo vam transport na dodatnom sedištu u avionu. Ovakav način prevoza savetujemo za instrumente kao što su violončelo, bubnjevi, gitara, harfa, viola, violina, kao i za pojačala i zvučnike.

Za prevoz instrumenta na dodatnom sedištu neophodno je naše odobrenje. Zato nas već prilikom rezervacije karte obavestite da želite da kupite dodatno sedište i podelite sa nama informacije o vrsti, težini i dimenzijama instrumenta.

Neophodno je da instrumenti budu upakovani u zaštitnu kutiju zaobljenih ivica. Manji instrumenti će biti smešteni na dodatnom sedištu, dok će veći instrumenti biti postavljeni na pod ispred sedišta.

Dodatno sedište za instrument se naplaćuje po istoj tarifi kao i vaše sedište.

Dodatno sedište za instrument moguće je kupiti samo putem Kontakt centra ili u našem predstavništvu.

Muzički instrument kao predati prtljag

Vaš muzički instrument možete da prevezete i kao predati prtljag, kada je neophodno da se ispoštuju propisi za dozvoljenu količinu besplatnog predatog prtljaga.

Propisi za predati prtljag →

Instrument je neophodno spakovati u zaštitnu, tvrdu i neoštećenu kutiju. Zadržavamo pravo da proverimo da li je vaš instrument propisno upakovan. Ukoliko nije, ne snosimo odgovornost za oštećenje instrumenta.

Ako vaš instrument zajedno sa zaštitnom kutijom prekoračuje propise za dozvoljenu količinu predatog prtljaga, primenjuju se standardne naplate za višak prtljaga.

Naplate za višak prtljaga →

Ukoliko je zbir dimenzija kutije u koju je smešten vaš instrument veći od 203 cm neophodno je da nas prilikom rezervacije karte obavestite o tome, jer je za prevoz ovakvog instrumenta neophodno naše odobrenje.

Ako je zbir dimenzija zaštitne kutije u kojoj se nalazi veći od 330 cm ili je kutija zajedno sa instrumentom teža od 32 kg, vaš muzički instrument će biti prevezen isključivo kao roba (kargo).


Razumemo da ne želite da se odvajate od urne tokom vašeg putovanje, zato možete da je unesete sa sobom u putničku kabinu kao deo ručnog prtljaga.

Važno je da ne prekoračite propise o dozvoljenom besplatnom ručnom prtljagu.

Propisi o ručnom prtljagu

Zbog bezbednosti tokom leta, urnu treba odložiti u pregradak iznad sedišta ili u prostor ispod sedišta. Urnu je neophodno propisno zatvoriti i zapakovati.

Za urnu je neophodno da posedujete svu potrebnu dokumentaciju za carinu zemlje u kojoj započinjete put kao i zemlje u koju putujete.

Ako vaše putovanje uključuje kombinovani prevoz na našim letovima i letovima jedne ili više drugih avio-kompanija ili putujete na našem kod šer letu gde prevoz obavlja druga kompanija, postoji mogućnost da će biti primenjeni propisi za prevoz sportske opreme druge avio-kompanije.
Partnerske avio-kompanije i njihovi uslovi prevoza →