Ručni prtljag

Na svim našim letovima možete putovati sa jednim komadom ručnog prtljaga koji ne podleže naplati, uz dodatni komad ličnog prtljaga, na primer, mali ranac. Samo obratite pažnju da ne prekoračite dozvoljenu težinu!

Ručna torba

Vaša ručna torba će na aerodromu biti obeležena plavim priveskom. Molimo da je nakon ukrcavanja smestite u odeljak za prtljag iznad sedišta.

Odrasli
12+ godina
Deca
2-12 godina
Ekonomska
8kg maks
1 torba maks
dužina x širina x visina 40 × 20 × 55cm Biznis
8kg maks
8kg maks
2 torbe maks
dužina x širina x visina 40 × 20 × 55cm
Deca mlađa od 2 godine nemaju pravo na ručni prtljag, osim sklopivih kolica ili nosiljki za bebe u vidu čvrstih nosiljki ili korpi, kao i hrane za bebe potrebne tokom leta.

Zbog ograničenog prostora u putničkoj kabini aviona tipa ATR 72, naša posada će možda preuzeti vaš ručni prtljag prilikom ukrcavanja i smestiti ga u odeljak za prtljag.

U tom slučaju, vaš prtljag će odmah posle sletanja biti pažljivo istovaren i smešten pored stepenica za iskrcavanje.

Osim toga, broj komada ručnog prtljaga koji može stati u odeljak iznad sedišta i u ostalim avionima naše flote je ograničen. Nakon što odeljci za prtljag budu popunjeni, višak ručnog prtljaga se smešta u odeljak za predati prtljag.

Ukoliko vaš prtljag bude smešten u odeljak za predati prtljag, morate prethodno iz njega ukloniti sve opasne materije koje su inače dozvoljene za prevoz u ručnom prtljagu, kao što su:

  • rezervne litijum-metalne ili litijum-jonske baterije
  • šibice i upaljači
  • barometri ili termometri sa živom
  • predmeti koji proizvode toplotu, tj. uređaji na baterije

Savetujemo da iz prtljaga koji će biti smešten u odeljak za predati prtljag izvadite vredne stvari, elektronsku opremu, važna dokumenta, lekove i sl.

Dodatni komad prtljaga po želji

Dodatni mali komad prtljaga će biti obeležen belim priveskom i mora po dimenzijama odgovarati prostoru ispod sedišta koje se nalazi ispred vašeg.

Odrasli
12+ godina
Deca
2-12 godina
Ekonomska
4kg maks
1 torba maks
Biznis
4kg maks
1 torba maks

Ovaj komad prtljaga može biti:

Jedna tašna/torba za laptop/akten tašna/futrola za dokumenta

ILI

Mali ranac

ILI

Jedna kesa sa duty free robom

Mala kamera

ILI

Dvogled

ILI

Kutija razumne veličine sa kupljenom robom (npr. par cipela, haljina za posebne prilike ili složena garderoba kao, na primer, poslovno odelo ili venčanica i sl)

Zbog bezbednosnih mera na letovima za Njujork, tečnosti, sprejevi i gelovi (obuhvaćeni skraćenicom LAG) kupljeni na aerodromima, sa izuzetkom aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, ne smeju se unositi u avione Er Srbije u ručnom prtljagu, čak i ako su upakovani u odgovarajuće bezbednosne kese. Ovo pravilo se ne odnosi na ostale duty free artikle.

Kupovina duty free artikala na aerodromu dozvoljena je do 60 minuta pre leta. Kupljene artikle ostavite u duty free prodavnici; one će vam biti vraćene na izlazu za ukrcavanje. Duty free robu možete kupiti i iz našeg kataloga tokom leta. Bezbednosne kese u koje su duty free artikli upakovani ne smeju se otvarati pre dolaska na konačno odredište.

Ukoliko nastavljate putovanje drugim letom u Njujorku, LAG artikle kupljene na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu ili na letu Er Srbije nećete moći da unesete u avion u ručnom prtljagu čak i ako su upakovani u odgovarajuće bezbednosne kese. Pre nego što se prijavite na let kojim nastavljate putovanje iz Njujorka, premestite ove artikle u prtljag koji ćete predati.

Dodatne stvari koje možete poneti

Sledeće artikle možete poneti na našim letovima nezavisno od dozvoljenog ručnog prtljaga:

Jaknu, kaput ili drugu spoljašnju garderobu u razumnoj meri

Ukoliko putujete sa bebom, sklopiva kolica ili čvrstu nosiljku ili korpu za bebu, kao i hranu za bebe potrebnu tokom leta

Sklopiva invalidska kolica, hodalicu, štake ili drugo ortopedsko pomagalo

Štap za hodanje

Artikli kao što su fascikle, tablet uređaji, mobilni telefoni i smart telefoni, kao i druga i dodatna kesa sa duty free robom, novine, knjige i drugo štivo za čitanje ne smatraju se odvojenim artiklima i moraju biti upakovani u ručnu torbu ili u dodatni komad prtljaga.
Podsećamo da je na svim letovima Er Srbije zabranjeno unošenje Samsung Galaxy Note 7 smart telefona →

Molimo putnike da sklopiva dečja i invalidska kolica pokažu aerodromskom osoblju na šalteru za prijavu za let i/ili izlazu za ukrcavanje. Obe vrste kolica prevoze se u prtljažniku aviona bez dodatne naplate

Višak ručnog prtljaga

Obavezno izmerite dimenzije i težinu ručnog prtljaga pre dolaska na aerodrom jer će veličina i težina prtljaga biti proverena pre ukrcavanja.

Ručni prtljag koji prelazi navedena ograničenja (odnosno, ukoliko nosite veći i/ili teži prtljag i/ili više komada prtljaga nego što je dozvoljeno) biće prevezen kao predat prtljag uz naplatu EUR 50. Svaki komad prtljaga koji nije u skladu sa navedenim ograničenjima prevozi se u odeljku za prevoz robe.

Doplatu za višak prtljaga možete izvršiti:

  • na šalteru Er Srbije za prijavu na let ili za odnose sa gostima (prihvatamo keš i kreditne kartice),
  • kod izlaza za ukrcavanje (prihvatamo samo kreditne kartice).

Plaćeni iznos za višak prtljaga se ne može refundirati. Uplata za višak prtljaga ne važi za povratni let, osim u izuzetnim slučajevima.
Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da platite pomenutu doplatu nećete moći da uđete u avion.
Spajanje prava na dozvoljeni ručni prtljag više putnika nije dozvoljeno.
Spajanje prava na ručnu torbu i dodatni komad prtljaga takođe nije dozvoljeno. Na primer, ručna torba težine 9kg prelazi limit od 8kg po komadu ručnog prtljaga čak i ako je limit za ukupan ručni prtljag viši.

Ograničenja i zabrana unošenja tečnosti, opasnih materija i drugih artikala

Posebni uslovi primenjuju se na prevoz tečnosti i drugih artikala, uključujući opasne materija, koji su ili zabranjeni ili se prevoze pod posebnim uslovima.
Pravila za prevoz tečnosti, opasnih materija i drugih predmeta u ručnom prtljagu →

Putovanje drugim avio-kompanijama

Ukoliko ste rezervisali mesto na kod šer letu Er Srbije koji obavlja druga avio-kompanija ili se vaše putovanje sastoji iz letova koje obavlja više avio-kompanija, primenjuju se uslovi za prevoz ručnog prtljaga onog prevozioca koji obavlja let.
Uslovi prevoza partnerskih avio-kompanija →