Rezervacija dodatnog sedišta - Extra Seat

Ukoliko želite veći komfor tokom leta ili više prostora samo za sebe, imate mogućnost rezervacije dodatnog sedišta.

Rezervacija dodatnog sedišta Uslovi korišćenja Extra Seat 3 EXTRA SEAT za/iz Njujorka

Dodatno sedište – Extra seat, možete rezervisati u Er Srbija poslovnicama ili putem Kontakt centra:

  • Prilikom kupovine karte
  • Pridodati nakon što je karta kupljena

Cena usluge zavisi od trenutno raspoložive tarife. Usluga je dostupna samo ukoliko ima slobodnih mesta na letu. Sva sedišta u ekonomskoj klasi sertifikovana su samo za sedenje. Za više informacija molimo da pozovete Er Srbija Kontakt centar ili posetitie najbližu Er Srbija poslovnicu.

Dodatna 3 sedišta možete rezervisati prilikom prijave na let za/iz Njujorka:

Usluga je dostupna za kupovinu samo na Er Srbija šalterima tokom prijave na let na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i aerodromu Džon F. Kenedi (JFK) samo na direktnom letu iz Beograda ka Njujorku i obrnuto. Usluga je dostupna isključivo ukoliko ima slobodnih mesta na letu. Posebno ističemo ponudu koja vam pruža mogućnosti da dokupite 3 dodatna sedišta po ceni od EUR 200 (u USD protivrednosti). Za više informacija o usluzi, molimo da pročitate Uslove korišćenja.

Uslovi korišćenja

Er Srbija svojim putnicima nudi mogućnost da dokupe dodatno sedište. Uslovi korišćenja usluge rezervacije dodatnog sedišta ( u daljem tekstu Extra Seat) navedeni su ovde.

Smatra se da je svaki putnik koji rezerviše Er Srbija Extra Seat uslugu pročitao, razumeo i prihvatio Uslove.

Raspoloživost

Er Srbija je u mogućnosti da ponudi uslugu Extra Seat putnicima Er Srbija na letu, gde je Er Srbija marketing i operativni prevozilac, koji imaju karte izdate na JU dokumentu (karte koje počinju sa brojem 115).

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi uslugu Extra Seat putnicima Er Srbija na Er Srbija operativnom koji imaju karte izdate od strane drugih avio-kompanija (karte koje počinju bilo kojim drugim brojem osim 115) i putnicima na Er Srbija marketing letovima kojima saobraćaju druge avio-kompanije (kodšer) a koji imaju karte izdate na JU dokumentu (karte koje počinju sa brojem 115).

Broj dodatnih sedišta koja su na raspolaganju putnicima za dodatnu kupovinu je ograničen i zavisi od raspoloživosti, koju određuje avio-kompanije.

Er Srbija ne garantuje i ne obavezuje da će u slučaju drugih dostupnih i slobodnih sedišta na letu ograničiti/zabraniti drugim putnicima u ekonomskoj klasi da ih zauzmu u cilju bolje udobnosti.

Er Srbija zadržava pravo da ograniči upotrebu usluge u bilo kom trenutku iz operativnih, bezbednosnih ili drugih komercijalnih razloga.

Kupovina usluge

Dodatno sedište – Extra Seat, moguće je rezervisati prilikom rezervacije samog leta kao i pridodati nakon što je kupljena elektronska karta. Usluga se isključivo može rezervisati u Er Srbija poslovnicama ili putem Er Srbija Kontakt centra.

Usluga nije dostupna za onlajn kupovinu.

Cena Extra Seat usluge je zasnovana na tarifi koja je u tom trenutku raspoloživa, aerodromske takse se ne naplaćuju.

U slučaju da se rezervacija usluge vrši nakon izdavanja karte, ukoliko nije dostupna ista tarifa kao u karti, biće dodatno naplaćena i razlika u tarifi.

Korišćenje usluge

Putnici ne zarađuju Etihad Guest milje kupovinom i/ili upotrebom ove usluge. Kupovinom ove usluge, putnik je dužan da sledi sva bezbednosna uputstva i propise koji se primenjuju na sve putnike ekonomske klase, bez obzira na to da li su kupili ovu uslugu ili ne. Er Srbija ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da putnik nije poštovao uputstva i/ili savete date ili signalizovane od strane osoblja Er Srbija, usmeno ili putem namenskih instrumenata (npr. znak za vezivanje sigurnosnog pojasa na instrument tabli, obaveštenja posade na letu, signali na IFE ekranima itd.).

Preporučuje se da svi putnici koji kupe uslugu ponesu dokaz o kupovini (u bilo kom obliku - elektronskom ili štampanom) kako bi mogli da koriste uslugu. Važeći dokaz o kupovini je elektronska karta, dok potvrda transakcije uplate nije valjani dokaz kupovine.

Reklamacije i refundacija

Uslovi povraćaja novca za uslugu Extra Seat zavisiće od uslova tarife koja je naznačena u elektronskoj karti.

Usluga je neprenosiva i mora se iskoristiti za određeni let. Nijedan drugi putnik ne može koristiti uslugu osim putnika na čije je ime usluga povezana u vreme kupovine usluge.

Povraćaj novca se ne može prihvatiti ako se putnik koji je kupio uslugu predomisli pre nego što dobije uslugu ili ako iz bilo kojih razloga odbije da koristi uslugu tokom letu.

Er Srbija ne može refundirati plaćenu uslugu u slučaju da je obavljen prelazak na višu klasu prevoza do koga je je došlo ne voljom putnika.

Ako je kompanija Er Srbija primorana da otkaže let usled operativnih, bezbednosnih ili bilo kog drugog razloga i/ili vas preusmeri na let kojim ne saobraća Er Srbija, naknada za uslugu će biti refundirana.

Sve žalbe i/ili zahtevi za nadoknadu u smislu usluge Extra Seat ne mogu se obraditi na našem letu ili nakon sletanja na aerodrom. Molimo Vas da se obratite Er Srbija prestavniku za odnose sa putnicima direktno putem obrasca. Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu koji se podnesu više od mesec dana nakon datuma leta. Molimo da sačuvate elektronsku kartu koja je izdata prilikom kupovine usluge Extra Seat, kao dokaz o kupovini same usluge na šta biste se pozvali u takvim slučajevima.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni uslove i odredbe usluge Er Srbija Extra Seat u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja i/ili navođenja razloga. Er Srbija se obavezuje da će sve izmene Uslova i odredbi objaviti na airserbia.com u pisanoj formi.

3 Extra Seat za/iz Njujorka - Uslovi korišćenja

Er Srbija usluga "3 Extra Seat" odnosi se na rezervisanje spojena 4 sedišta na letovima Er Srbija kod A330 tipa aviona, kako bi se obezbedila vrhunska udobnost u ekonomskoj klasi.

Smatra se da je svaki putnik koji kupuje uslugu "3 Extra Seat" pročitao, razumeo i prihvatio uslove definisane u nastavku.

Raspoloživost

Er Srbija je u mogućnosti da ponudi uslugu "3 Extra Seat" putnicima Er Srbija na letu, gde je Er Srbija marketing i operativni prevozilac koji saobraća od Beograda (BEG) do Njujorka (JFK) i obrnuto, a koji imaju karte izdate na JU dokumentu (karte koje počinju sa brojem 115).

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi uslugu "3 Extra Seat" putnicima Er Srbija na Er Srbija operativnom letu koji saobraća od Beograda (BEG) do Njujorka (JFK) i obrnuto, a koji imaju karte izdate od strane drugih avio-kompanija (karte koje počinju bilo kojim drugim brojem osim 115) i putnicima na Er Srbija marketing letovima kojima saobraćaju druge avio-kompanije (kodšer) a koji imaju karte izdate na JU dokumentu (karte koje počinju sa brojem 115).

Usluga "3 Extra Seat" zavisi od raspoloživosti. Broj četvoroseda koja se mogu rezervisati za putnika uz dodatnu naknadu, je ograničen i određen od strane avio-kompanije na osnovu operativnih i sigurnosnih kriterijuma.

Lokacija (tj. broj reda) četvoroseda koja se rezervišu za putnika kao deo usluge "3 Extra Seat" je fiksna i strogo unapred određena od strane avio-kompanije. Ne može se izabrati ili promeniti na zahtev putnika (tokom prijave na let ili na letu).

Er Srbija ne garantuje i ne obavezuje da će u slučaju drugih dostupnih i slobodnih četvoroseda na letu ograničiti/zabraniti drugim putnicima u ekonomskoj klasi da ih zauzmu u cilju bolje udobnosti.

Er Srbija zadržava pravo da ograniči upotrebu usluge u bilo kom trenutku iz operativnih, bezbednosnih ili drugih komercijalnih razloga.

Kupovina usluge

Usluga "3 Extra Seat" može se kupiti na Er Srbija šalterima za prijavu na let na aerodromu u Beogradu (plaćanje se vrši isključivo kreditnom karticom) ili u Er Srbija poslovnici na beogradskom aerodromu (plaćanje se vrši kreditnom karticom ili gotovinom), kao i u Njujorku na Er Srbija šalteru za prijavu na let i šalteru za prodaju karata (plaćanje se vrši kreditnom karticom ili gotovinom). Ukoliko je usluga dostupna, ista se može kupiti samo pre nego što se završi procedura prijave na let.

Uslugu mogu kupiti samo odrasli putnici (putnici stariji od 18 godina) i naplaćuje se po putniku i po letu. Odrasli putnici koji putuju sa bebama i/ili decom, maloletna lica bez pratnje i putnici kojima je potrebna posebnu pomoć nemaju pravo na kupovinu i/ili upotrebu ove usluge iz bezbednosnih razloga.

Korišćenje usluge

Putnici ne zarađuju Etihad Guest milje kupovinom i/ili upotrebom ove usluge.

Usluga "3 Extra Seat" se ne odnosi na pretvaranje četvoroseda u krevet. Sva sedišta u ekonomskoj klasi sertifikovana su samo za sedenje. Kupovinom ove usluge, putnik je dužan da sledi ista bezbednosna uputstva i propise koji se primenjuju na ostale putnike ekonomske klase, bez obzira na to da li su kupili ovu uslugu ili ne. Er Srbija ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da putnik nije poštovao uputstva i/ili savete date ili signalizovane od strane osoblja Er Srbija, usmeno ili putem namenskih instrumenata (npr. znak za vezivanje sigurnosnog pojasa na instrument tabli, obaveštenja posade na letu, signali na IFE ekranima itd.).

Preporučuje se da svi putnici koji kupe uslugu ponesu dokaz o kupovini (u bilo kom obliku - elektronskom ili štampanom) kako bi mogli da koriste uslugu. Važeći dokaz o kupovini je elektronski dokument - EMD (Electronic Miscellaneous Document), dok potvrda transakcije uplate nije valjani dokaz kupovine.

Reklamacije i refundacija

Uslovi povraćaja novca za uslugu "3 Extra Seat" su nezavisni su od uslova refundacije karata.

Usluga je nepovratna i neprenosiva i mora se iskoristiti za određeni let. Nijedan drugi putnik ne može koristiti uslugu osim putnika na čije je ime usluga povezana u vreme kupovine usluge.

Povraćaj novca se ne može prihvatiti ako se putnik koji je kupio uslugu predomisli pre nego što dobije uslugu ili ako iz bilo kojih razloga odbije da koristi uslugu tokom letu.

Er Srbija ne može refundirati plaćenu uslugu u slučaju da je obavljen prelazak na višu klasu prevoza do koga je je došlo ne voljom putnika.

Ako je kompanija Er Srbija primorana da otkaže let usled operativnih, bezbednosnih ili bilo kog drugog razloga i/ili vas preusmeri na let kojim ne saobraća Er Srbija, naknada za uslugu će biti refundirana.

Sve žalbe i/ili zahtevi za nadoknadu u smislu usluge "3 Extra Seat" ne mogu se obraditi na našem letu ili nakon sletanja na aerodrom. Molimo Vas da se obratite Er Srbija prestavniku za odnose sa putnicima direktno putem obrasca. Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu koji se podnesu više od mesec dana nakon datuma leta. Molimo čuvajte originalni EMD kao dokaz o kupovini usluge na šta biste se pozvali u takvim slučajevima.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni uslove i odredbe usluge Er Srbija "3 Extra Seat" u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja i/ili navođenja razloga. Er Srbija se obavezuje da će sve izmene Uslova i odredbi objaviti na airserbia.com u pisanoj formi.

Ovaj veb sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo, personalizacija sadržaja i oglasa, kao i integracija društvenih medija i analiza saobraćaja na internetu. S tim u vezi, moguć je prenos informacija o vašoj upotrebi veb sajta našim partnerima radi omogućavanja komunikacije i reklamiranja prilagođenog vašim preferencijama. Našu politiku zaštite privatnosti možete pogledati ovde, a politiku “kolačića” ovde.
Klikom na „Slažem se“ pristajete na postavljanje ovih kolačića. Kliknite na dugme „Promeni podešavanja kolačića“ da biste promenili postavke.
Za više informacija o kolačićima pročitajte Politiku kolačića Air Serbia.