Prvenstvo pri ukrcavanju

Ako želite da se ukrcate među prvima, iskoristite uslugu Prvenstvo pri ukrcavanju.

Priority Boarding Uslovi kupovine

Ova usluga vam omogućava da koristite poseban prilaz prilikom ukrcavanja na naše letove, tako da možete prvi da zauzmete svoje mesto i da svoje putovanje počnete na najopušteniji mogući način.

Kako da rezervišete

Za svega 5 EUR po letu možete da koristite poseban prilaz prilikom ukrcavanja na naše letove.

Usluga je besplatna za:

  • goste koji putuju u Biznis klasi,
  • Air Serbia Etihad Guest Gold i Platinum članove

Članovi programa lojalnosti treba da pokažu svoje članske kartice aerodromskom osoblju kako bi mogli da dobiju ovu uslugu.

Uslovi korišćenja

Er Srbija svojim gostima nudi mogućnost prioritetnog prolaza na izlazu za ukrcavanje. Uslovi korišćenja usluge prvenstva pri ukrcavanju navedeni su ovde.

Smatra se da je svaki putnik koji rezerviše Er Srbija Priority Boarding uslugu pročitao, razumeo i prihvatio Uslove.

Raspoloživost

Er Srbija nudi uslugu prioritetnog ukrcavanja svim gostima Er Srbije (onima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija i koji imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115), pod uslovom da putovanje gosta počinje letom koji obavlja Er Srbija.

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi ovu uslugu gostima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija, ali imaju karte sa kôdom druge avio-kompanije (karte koje ne počinju brojem 115), niti gostima koji putuju Er Srbija letovima koje obavlja druga avio-kompanija a imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115).

Kupovina usluge

Er Srbija ne prihvata ranije rezervacije za ovu uslugu. Usluga se može rezervisati i platiti isključivo u momentu traženja, u suprotnom Er Srbija ne može garantovati njenu realizaciju.

Uslugu prioritetnog ukrcavanja možete nabaviti preko airserbia.com, Kontakt centra, u svim Er Srbija poslovnicama, kod određenih turističkih agenata, preko naše Web Check-In platforme, kao i na svim šalterima za prijavu na let i uslužnim šalterima širom naše mreže. Uslugu možete kupiti najkasnije 45 minuta pre poletanja (samo na šalteru za prijavu na let na aerodromu).

Usluga prioritetnog ukrcavanja naplaćuje se po putniku. U slučaju porodice ili grupe koja putuje zajedno, saputnici putnika koji je platio ovu uslugu neće imati pravo na besplatnu uslugu (usluga se naplaćuje svakom putniku ponaosob).

Cena usluge prioritetnog ukrcavanja ista je za odrasle i za decu (od 2 do 12 godina). Bebe koje ne zauzimaju sedište (do 2 godine) izuzete su od plaćanja ove usluge, pod uslovom da su svi odrasli koji putuju na istoj rezervaciji kao i beba platili uslugu prioritetnog ukrcavanja.

Usluga prioritetnog ukrcavanja je besplatna za Er Srbija goste koji putuju biznis klasom, kao i za nosioce Etihad Guest Gold, Platinum ili Exclusive kartica i njihovih ekvivalenata u programima Milemiglia i JetPrivilege (odnosno za nosioce kartica Alitalia Freccia Alata, Alitalia Freccia Alata Plus, Alitalia Freccia Alata Plus Per Sempre, Jet Privilege Gold, i Jet Privilege Platinum).

Varijacije u pružanju usluge

Usluga prioritetnog ukrcavanja dostupna je na svim aerodromima koje opslužuje Er Srbija. Međutim, način pružanja usluge može varirati u zavisnosti od aerodroma. Prioritetno ukrcavanje uglavnom podrazumeva obavljanje formalnosti vezanih za ukrcavanje na posebnom šalteru. Na nekim aerodromima gosti se ne ukrcavaju odmah nakon obavljenih formalnosti na izlazu, već se prevoze do drugog dela aerodroma gde će se ukrcati u avion. Ova procedura je u isključivoj nadležnosti aerodromskih vlasti i može varirati od leta do leta. Er Srbija nema uticaja na njenu realizaciju. Shodno tome, usluga prioritetnog ukrcavanja koju nudi Er Srbija ne garantuje da će se gosti koji su za nju platili ukrcati pre ostalih kada se, nakon obavljenih formalnosti na izlazu, putnici prevoze do dela aerodroma predviđenog za ukrcavanje. U takvim slučajevima, Er Srbija usluga prioritetnog ukrcavanja neće se razlikovati od standardnog načina pružanja iste i neće uključivati prevoz gostiju posebnim autobusom zajedno sa putnicima Biznis klase, kao ni organizovani izlazak iz autobusa i ukrcavanje u avion, niti bilo koji drugi vid proširenja redovne usluge.

Prioritetno ukrcavanje će biti obezbeđeno samo ukoliko postoji poseban šalter za ovu uslugu. To možda neće biti slučaj na svim aerodromima koje opslužuje Er Srbija i može varirati od leta do leta u zavisnosti od odluka i razloga aerodromskih vlasti. Er Srbija uglavnom ovu uslugu ne nudi na letovima koji se obavljaju avionima tipa ATR. Er Srbija nema uticaja na odluke aerodromskih vlasti i u slučaju izmena u poslednjem momentu vezanih za izlaz za ukrcavanje, odnosno proceduru ukrcavanja na Er Srbija letove, Er Srbija neće snositi odgovornost ukoliko usluga ne bude pružena (iako su gosti za istu platili). U tom slučaju, gostima se savetuje da se neposredno obrate Er Srbija predstavniku za odnose sa gostima. Molimo Vas da čuvate original EMD kao dokaz plaćene usluge.

Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu primljene više od mesec dana posle datuma leta.

Korišćenje usluge

Kupovinom, odnosno korišćenjem ove usluge gosti ne stiču Etihad Guest milje.

Gostima koji su se opredelili za ovu uslugu savetuje se da ponesu sa sobom dokaz o plaćanju (u bilo kom obliku - elektronskom ili štampanom).

U slučaju greške ili pada sistema, Er Srbija će tražiti od gostiju da pokažu validan dokaz o plaćanju, u suprotnom usluga neće biti obezbeđena.

Dokazom o plaćanju smatra se EMD. Slip o izvršenoj transakciji ne smatra se validnim dokazom o plaćanju.

Usluga prioritetnog ukrcavanja odnosi se isključivo na obavljanje formalnosti na izlazu za ukrcavanje. Sve dalje formalnosti koje se obavljaju nakon završetka formalnosti na izlazu za ukrcavanje nisu obuhvaćene ovom uslugom. Ovo pravilo se odnosi na sve aerodrome.

Reklamacije i refundacija

Uslovi refundacije i reklamacija koji se odnose na uslugu prioritetnog ukrcavanja nezavisni su od uslova refundacije karata.

Usluga ne podleže refundaciji nakon kupovine (čak ni u slučaju da putnik otkaže avio-kartu).

Ukoliko Vas Er Srbija preusmeri na let koji ne obavlja ona, plaćena usluga prioritetnog ukrcavanja biće poništena i refundirana.

U slučaju promene karte zbog prelaska na višu klasu prevoza, iznos plaćen za uslugu prioritetnog ukrcavanja neće propasti i može se iskoristiti za plaćanje prelaska na višu klasu prevoza (važi za sve vrste prelaska na višu klasu). Izuzetno, može biti refundirana istim načinom kojim je plaćena (važi za bilo koju vrstu prelaska na višu klasu prevoza osim prelazak do koga ne dođe voljom putnika).

U slučaju promene karte (u slučaju prelaska na višu tarifu ili ukoliko putnik promeni datum putovanja), usluga prioritetnog ukrcavanja prenosi se na novi let (ukoliko je u ponudi za taj let). U tom slučaju gost može i poništiti ovu uslugu i iskoristiti je za plaćanje nove karte.

Usluga prioritetnog ukrcavanja se ne može preneti na drugo lice.

Žalbe odnosno zahtevi za nadoknadu vezani za ovu uslugu ne rešavaju se u avionu ili na aerodromu. Molimo Vas da se obratite Er Srbija predstavniku za odnose sa gostima. Zadržite original EMD kao dokaz o plaćanju.

Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu primljene više od mesec dana posle datuma leta.

Er Srbija zadržava pravo da isključivo po sopstvenom nahođenju obustavi pružanje ove usluge u bilo kom momentu, kao i da odbije da istu proda određenom gostu i da, ukoliko je uslugu prodala, istu otkaže ili je ne pruži. Er Srbija ne snosi odgovornost za gubitak ili štetu koje kupac pretrpi usled pomenutog odbijanja, poništenja ili uskraćivanja.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja usluge prioritetnog ukrcavanja u bilo koje doba bez prethodne najave odnosno obrazloženja. Putnici podležu onim Uslovima korišćenja koji su važili u momentu kupovine usluge, osim ako su dobili obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja i iste prihvatili.

Er Srbija će sve izmene Uslova korišćenja objavljivati u pismenoj formi putem airserbia.com.