Predati prtljag

Spakujte sve stvari koje ne mogu da stanu u ručni prtljag i predajte ih nama na aerodromu. Količina predatog prtljaga koji možete da nosite bez naplate zavisiće od Vaše klase prevoza, rute, tarife i nivoa članstva u Etihad Guest programu.

Prtljag nam predajete na šalteru za prijem putnika na aerodromu. On će biti obeležen priveskom, a deo priveska će Vam biti uručen kada nam predate prtljag.

Predati prtljag će biti transportovan u bagažniku aviona i čekaće Vas na aerodromu odredišta, na pokretnoj traci u prostoriji za preuzimanje prtljaga.

Dozvoljena količina predatog prtljaga


12+ godina

2 - 12 godina
Ekonomska
23kg max
1 torba max
Maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina + širina + visina = 158cm (max) Biznis
32kg max
32kg max
2 torbe max
Maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina + širina + visina = 158cm (max)

mlađi od 2 godine
Ekonomska
Biznis
23kg max
1 torba max
1 dečija kolica
potpuno sklopiva
Maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina + širina + visina = 158cm (max)

12+ godina

2-12 godina
Ekonomska
23kg max
23kg max
2 torbe max
Maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina + širina + visina = 158cm (max) Biznis
32kg max
32kg max
2 torbe max
Maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina + širina + visina = 158cm (max)

mlađi od 2 godine
Ekonomska
Biznis
23kg max
1 torba max
1 dečija kolica
potpuno sklopiva
Maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina + širina + visina = 158cm (max)

U skladu sa uredbom 2009-9-20 (05Okt09) Ministarstva za saobraćaj SAD, sledeća pravila o prevozu prtljaga važe za putovanja za/iz SAD

Prevozilac čiji identifikacioni kod je prikazan na prvom segmentu leta vašeg itinerera obično je prevozilac čija pravila o prtljagu će biti primenjivana tokom celokupnog putovanja, pod uslovom da dotični prevozilac ima pravo obavljanja saobraćaja iz/za SAD i da je prijavio svoje opšte uslove prevoza Ministarstvu za saobraćaj SAD.
U slučaju itinerera u kojima se prvi let obavlja na osnovu kod šer ugovora, pravila prevozioca koji nastupa kao marketinški prevozilac će se, u većini slučajeva, primenjivati na celo putovanje, pod uslovom da marketinški prevozilac ima ekonomsko pravo obavljanja direktnog saobraćaja iz/za SAD i da je prijavio svoje opšte uslove prevoza Ministarstvu za saobraćaj SAD.
Air Serbia ima prava obavljanja saobraćaja iz/za SAD i prijavila je svoje opšte uslove prevoza Ministarstvu za saobraćaj SAD U slučajevima kada Air Serbia ispunjava gore navedene uslove, njena pravila o prevozu prtljaga obično će se primenjivati na celo putovanje.
U slučaju karata za putovanja koja počinju/završavaju se na teritoriji SAD, svi prevozioci moraju primenjivati istu politiku prevoza prtljaga i naplata na celo putovanje (uključujući povratno putovanje), bez obzira na presedanja.
Naplate za višak prtljaga i ostali troškovi vezani za prtljag, ukoliko ih ima, primenjivaće se od mesta na kojem je prtljag predat na let do sledećeg mesta presedanja ili do sledećeg mesta na kome će putnik preuzeti prtljag. Shodno tome, svaki put kada putnik ponovo preda prtljag na let, primenjivaće se iste cene.
Pravila svakog pojedinačnog operativnog prevozioca o dozvoljenoj količini ručnog prtljaga važiće na segmentu koji dotični prevozilac obavlja na itinereru u koji je uključeno više prevozilaca.
Prevozilac čiji identifikacioni kod se nalazi na prvom segmentu leta vašeg itinerera ima pravo da primeni sopstvena pravila o prevozu prtljaga ili pravila MSC (Most Significant Carrier – najvažnijeg prevozioca) ili pravila bilo kojeg drugug prevozioca navedenog na karti. U tom slučaju, njegova pravila ili pravila MSC (Most Significant Carrier – najvažnijeg prevozioca) važiće i za let Air Serbia, ukoliko je let Air Serbia deo itinerera.

Važeća dozvoljena količina prtljaga biće navedena na vašoj elektronskoj karti kao i u potvrdi rezervacije koju ćete dobiti elektronskom poštom.

Dimenzije, težinu i naplate (ako postoje) biće prikazane za prva dva komada predatog prtljaga, kao i za ručni prtljag. Ovi podaci će se nalaziti na vašoj elektronskoj karti i u potvrdi rezervacije koju ćete dobiti elektronskom poštom.


12+ godina

2 - 12 godina
Ekonomska Deal, Saver
23kg max
1 torba max
Maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina + širina + visina = 158cm (max) Ekonomska Classic, Flex
23kg max
23kg max
2 torbe max
Maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina + širina + visina = 158cm (max) Biznis
32kg max
32kg max
2 torbe max
Maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina + širina + visina = 158cm (max)

mlađi od 2 godine
Ekonomska
Biznis
23kg max
1 torba max
1 dečija kolica
potpuno sklopiva
Maksimalni zbir dimenzija prtljaga dužina + širina + visina = 158cm (max)

Proverite tarifu ekonomske klase na Vašoj karti:

Deal tarifa počinje na slovo T ili E
Saver tarifa počinje na slovo U ili V
Classic tarifa počinje na slovo L, Q, M ili K
Flex tarifa počinje na slovo H, B ili Y

12+ godina
Ekonomska i Biznis klasa
40kg max
ukupna težina svih komada prtljaga

VAŽNO

Pojedinačni komad prtljaga ne sme biti teži od 32 kg i i/ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm, inače će biti prevezen kao roba (kargo)
Izuzetno i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg i/ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm može biti prihvaćen kao predati prtljag ako je reč o muzičkom instrumentu, o sportskoj opremi ili o invalidskim kolicima.
Propisi za sportsku opremu, muzičke instrumente i invalidska kolica →

Još dozvoljenog prtljaga za članove Etihad Guest programa

Ukoliko imate Platinum, Gold ili Silver članstvo u Etihad Guest programu, uživajte u ekskluzivnim pogodnostima i drugim nagradama.
Dodatna količina dozvoljenog prtljaga za članove Etihad Guest programa →

Naplata za višak predatog prtljaga

Ako Vaš predati prtljag prekoračuje propisanu besplatnu količinu, biće primenjene naplate za višak predatog prtljaga.
Naplate za višak prtljaga

Pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg i/ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm biće prevezen isključivo kao roba (kargo), ne kao predati prtljag.

Izuzetno i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg i/ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm može biti prihvaćen kao predati prtljag ako je reč o muzičkom instrumentu, o sportskoj opremi ili o invalidskim kolicima.
Propisi za sportsku opremu, muzičke instrumente i invalidska kolica

Saveti za pakovanje prtljaga

  1. Uklonite sve priveske od prethodnih letova sa kofera
  2. Sve dragocenosti, novac, lekove i dokumente nosite u ručnom prtljagu
  3. Zaključajte kofer ili ga obavijte jakim kaišem
  4. Ostavite Vaše kontakt podatke u koferu i postavite ih na spoljašnji deo kofera
  5. Obeležite Vaš prtljag kako biste ga odmah primetili na traci za preuzimanje

Prevoz opasnih materija u predatom prtljagu

Bezbednost ljudi u avionu nam je na prvom mestu i zato određeni predmeti ne mogu biti transportovani kao deo predatog prtljaga.
Opasne materije u prtljagu

Propisi za predati prtljag partnerskih avio-kompanija

Ako Vaše putovanje uključuje kombinovani prevoz na Er Srbija letovima i letovima jedne ili više drugih avio-kompanija ili putujete na kod šer letu Er Srbije gde prevoz obavlja druga kompanija, moguće je da će biti primenjeni propisi o dozvoljenoj količini predatog prtljaga te druge avio-kompanije.
Partnerske avio-kompanije i njihovi uslovi prevoza →