Politika zaštite privatnosti

Er Srbija vrlo ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

Ova Politika zaštite privatnosti opisuje načine na koje Er Srbija koristi lične podatke korisnika usluga Er Srbija. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike zaštite privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika zaštite privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na našem vebsajtu, a sa istim se možete upoznati i u svim našim poslovnicama. Kontinuiranom upotrebom našeg sajta, kao i davanjem svojih podataka prilikom rezervacije/kupovine karata potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike.

Air Serbia a.d. Beograd (dalje: Er Srbija) je akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj i nacionalni prevozilac Srbije. Vebsajt airserbia.com (u daljem tekstu: Er Srbija vebsajt) je u vlasništvu i njime upravlja Er Srbija. Er Srbija je odgovorna za obradu svih ličnih podataka koje navedete prilikom rezervacije/kupovine avionske karte i podleže relevantnim zakonskim odredbama u svim zemljama koje imaju regulativu vezanu za zaštitu ličnih podataka.

Proizvode i usluge nudimo u skladu sa našim Uslovima prevoza i Uslovima upotrebe (za web prezentaciju).

Lične podatke prikupljamo od Vas na osnovu člana 12. stav 1. tačka 2) i 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i odredaba  Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu („Čikaška konvencija“), za potrebe pripreme zaključenja ugovora i izvršenja obaveza iz ugovora o avio-prevozu putnika i iz bezbednosnih razloga, a za druge potrebe na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka. Naše zbirke podataka o ličnosti registrovane su u skladu sa zakonom, u Centralnom registru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Prilikom korišćenja usluga koje nudimo, tražićemo da nam date lične podatke kao što su Vaše ime i prezime, kontakt detalji i podaci o kreditnim/platnim karticama ukoliko plaćanje vršite karticom, kako bismo mogli da Vam pružimo traženu uslugu. Ukoliko želite da koristite pogodnosti Programa lojalnosti (Frequent flyer program), tražićemo i Vaš Frequent Flyer broj.

Ukoliko se podaci prikupljaju radi putovanja u jednu od zemalja koje zahtevaju tzv. APIS (Advance Passenger Information System) podatke (npr. SAD, Kanada, Kina, Japan, Meksiko, Australija, Novi Zeland, Kuba itd.), od Vas ćemo tražiti i dodatne podatke koji se zahtevaju u okviru APIS sistema. Ovi podaci se prikupljaju iz bezbednosnih razloga, utvrđenih propisima i odlukama nadležnih organa konkretnih zemalja, a kako bi te zemlje proverile podatke i odobrile (ili uskratile) ulazak putnika na svojoj granici. 

Ukoliko Vi ili bilo koji putnik na našim letovima ima posebne medicinske ili druge zahteve, zahteve koji se tiču omogućavanja pristupa i posebnih uslova (npr. u slučaju invalidnosti) i sl. i želeli biste da imamo saznanja o tome, obrađivaćemo i podatke koji se tiču Vaših posebnih zahteva (medicinski podaci i sl.) kako bismo mogli da ispunimo Vaš zahtev. Osetljive podatke obrađujemo isključivo uz Vašu saglasnost.

Moramo znati imena svih putnika koji putuju na određenom letu. Ukoliko pravite rezervaciju za let za nekog drugog, dužni ste da pribavite njihovu saglasnost da koristite njihove lične podatke. Mi polazimo od pretpostavke da tuđe podatke dajete uz saglasnost dotične osobe.

Ukoliko prilikom rezervacije ili kupovine avio karte odbijate da date tražene podatke ili ukoliko podaci koje ste dali nisu potpuni ili precizni/tačni, nećemo biti u mogućnosti da uspešno odgovorimo na Vaš zahtev za rezervaciju odnosno kupovinu karte ili na drugi zahtev kada je za ispunjenje zahteva neophodno da raspolažemo određenim ličnim podacima.

Ukoliko nas kontaktirate sa nekim pitanjem, žalbom, šaljete nam svoje komentare ili ukoliko želite da Vas informišemo o novostima, promotivnim ponudama i sl, od Vas ćemo tražiti podatke kako bismo mogli da Vas kontaktiramo i odgovorimo na Vaš zahtev ili da Vam pošaljemo tražene informacije.

Ukoliko nam se obratite putem call centra, razgovor sa operaterom se snima u cilju poboljšanja usluga koje nudimo.

Vaše podatke ćemo čuvati i koristiti za sledeće svrhe:

 • da bismo izvršili svoje obaveze prema Vama, uključujući obradu podataka o Vašem letu, da bismo Vam poslali itinerer ili stupili u kontakt sa Vama ukoliko postoje problemi sa Vašom rezervacijom;

 • da bismo Vas registrovali na Er Srbija vebsajtu i ponudili usluge koje pružamo putem vebsajta, te da bismo obezbedili Vama i drugim korisnicima naših usluga (putem informativnog biltena, imejlom, telefonom ili na drugi način) informacije o novim proizvodima, uslugama i specijalnim ponudama za koje smatramo da bi Vas mogle interesovati ukoliko se za tako nešto prijavite. Možda ćemo Vas obaveštavati i o novim proizvodima, uslugama i specijalnim ponudama odabranih trećih lica, a Vi u bilo koje doba možete od nas zahtevati da Vam više ne šaljemo obaveštenja;

 • da bismo realizovali nagradnu igru ili promotivnu ponudu za koju ste se prijavili i da bismo obavestili srećne dobitnike;

 • da bismo realizovali svoju politiku vezanu za česte putnike;

 • radi otkrivanja i sprečavanja kriminalnih radnji;

 • iz bezbednosnih razloga;

 • da bismo odgovorili na pitanja koja ste nam uputili;

 • za istraživanje tržišta i u statističke svrhe kako bismo vršili određena istraživanja i analize koja će nam omogućiti da pratimo i poboljšamo naše usluge. Možda ćemo stupiti i u kontakt sa Vama (imejlom, telefonom ili na drugi način) kako bismo tražili povratne informacije i Vaše komentare o našim uslugama. U bilo kom momentu možete zahtevati da Vas više ne kontaktiramo u vezi sa navedenim;

 • i za druge svrhe u vezi sa kojima Vam nudimo informacije.

Informacije o Vama možemo proslediti:

 • drugim brendovima kompanije Er Srbija;

 • partnerskim avio kompanijama kada putujete na destinacije koje uključuju code share sa tim partnerskim avio kompanijama;

 • partnerima u Frequent flyer i drugim nagradnim programima kada od nas tražite da sa njima delimo Vaše podatke;

 • bankama i drugim platnim institucijama radi autorizacije i uspešnog plaćanja;

 • pouzdanim trećim licima koja nam pružaju usluge, čime bi naši korisnici mogli, recimo, da lako rezervišu posebne usluge koje su im potrebne;

 • svim licima kojima prenosimo ili ćemo preneti naša prava i obaveze pod ugovorom koji smo zaključili sa Vama;

 • carinskim odnosno imigracionim službama ili organima vlasti u zemlji iz koje ste krenuli ili u koju putujete kako bismo ispunili svoje zakonske obaveze u odnosu na te zemlje;

 • ukoliko za to postoji zakonska obaveza ili zakonsko pravo;

 • zaposlenima, podugovaračima i agentima kompanije Er Srbija koji su ovlašćeni da u naše ime obavljaju gore navedene poslove sada ili u budućnosti ili koji su ovlašćeni da Vam šalju marketing informacije u naše ime.

Prilikom obavljanja poslova navedenih u ovoj Politici zaštite privatnosti, možda ćemo prenositi Vaše lične podatke zemljama koje nemaju propise o zaštiti ličnih podataka ili zemljama u kojima Vaša privatnost i druga osnovna prava neće biti zaštićena u istoj meri kao u Srbiji. Vaše lične podatke ćemo prenositi u cilju pružanja/obezbeđivanja i unapređenja usluga koje ste od nas tražili, izvršenja ugovornih obaveza prema trećem licu u Vašu korist, kada za to postoji Vaša izričita saglasnost ili da bismo prosledili informacije koje se od nas traže po određenom zakonskom osnovu ili koje od nas zahtevaju određeni organi vlasti. U cilju zaštite Vaših podataka, sa kompanijama, agentima i drugim licima iz zemalja koje nisu članice Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, odnosno iz zemalja za koje nije utvrđeno da pružaju isti nivo zaštite kao Republika Srbija, zaključujemo ugovore o obradi podataka i time ih obavezujemo da obezbede odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka koji su predmet obrade.

Povodom podataka koje obrađuje Air Serbia, u skladu sa zakonom imate pravo:

 • na istinito i potpuno obaveštavanje o obradi njegovih podataka u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

 • na vršenje uvida u podatke koji se na njega odnose;

 • na kopiju podataka koji se o njemu obrađuju;

 • da od Društva zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Brisanje podataka možete tražiti u sledećim slučajevima:

 • ako svrha obrade nije jasno određena;

 • ako je svrha obrade izmenjena a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

 • ako je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

 • ako je način obrade nedozvoljen;

 • ako podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;

 • ako je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

 • ako se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U bilo koje doba  možete podneti zahtev za uvid u podatke, za izdavanje kopije, za ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade, odnosno  svoj pristanak možete opozvati slanjem obaveštenja (pismeno ili usmeno na zapisnik) na adresu Air SERBIA a.d. Beograd, Služba za etiku i usklađenost poslovanja, Jurija Gagarina 12, 11000 Beograd, ili pošaljite imejl na ethicscompliance@airserbia.com.

Želimo da budete redovno obavešteni o našim proizvodima i uslugama u skladu sa Vašim ličnim sklonostima. Tražićemo Vašu saglasnost pre slanja obaveštenja i reklamnog materijala bilo o našim uslugama ili uslugama naših bliskih poslovnih partnera. Uglavnom ćemo materijal slati putem imejla, ali možda ćemo vas kontaktirati i telefonom, putem SMS-a  ili ćemo poslati materijal na Vašu adresu. 

Ukoliko više ne želite da dobijate informacije o novostima, promotivnim ponudama i sl, potrebno je samo da kliknete „unsubscribe“ link na bilo kom obaveštenju koje ste dobili ili da nas kontaktirate upućivanjem zahteva na adresu Air SERBIA a.d. Beograd, Služba za etiku i usklađenost poslovanja, Jurija Gagarina 12, 11000 Beograd, ili pošaljite imejl na ethicscompliance@airserbia.com.

Podatke o ličnosti čuvamo na način i u rokovima kako je određeno u Centralnom registru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kada rezervišete mesto na letu preko vebsajta, nudimo Vam mogućnost da koristite softver sigurnog servera (SSL) koji šifrira sve podatke koje unosite pre nego što isti budu prosleđeni nama. Na taj način se sprečava neovlašćeni pristup Vašim podacima.

Pridržavamo se strogih bezbednosnih procedura u pogledu čuvanja i otkrivanja informacija koje nam dajete kako bismo sprečili neovlašćeni pristup istima.

Nastojimo da preduzmemo sve razumne mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke. Uprkos tome, ne možemo garantovati sigurnost podataka koje ste dali na internetu. Davanjem podataka prihvatate mogući rizik koji svako davanje ličnih podataka i aktivnost na internetu nosi sa sobom i prihvatate da nas nećete smatrati odgovornim za propuste u bezbednosti osim ako do istih nije došlo našim nemarom ili namernom zloupotrebom.

Sa našeg vebsajta linkovi mogu voditi na druge vebsajtove. Ne snosimo odgovornost za politiku ili procedure za zaštitu podataka, kao ni za sadržaj na ovim vebsajtovima.

Tehnologiju poznatu pod pojmom "kolačići" koristimo kako bismo Vam slali informacije sa našeg vebsajta namenjene našim korisnicima. "Kolačić" je posebna poruka koju određeni vebsajt šalje Vašem pretraživaču i koja zatim ostaje u Vašem sistemu. "Kolačići" nam omogućavaju da vidimo gledanost određene stranice i reklame kako bismo mogli da ustanovimo koliko često se iste posećuju i gledaju i koji delovi našeg vebsajta privlače najviše pažnje. Za više detalja kako koristimo „Kolačiće“ pogledajte našu Politiku o „kolačićima“.

Ukoliko želite da znate više o tome sa kim delimo Vaše lične podatke, želite da povučete saglasnost za obradu Vaših podataka ili imate bilo kakav drugi zahtev ili pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka, pišite nam na adresu Air Serbia a.d. Beograd, Služba za etiku i usklađenost poslovanja, Jurija Gagarina 12, 11000 Beograd, ili nam pošaljite imejl na ethicscompliance@airserbia.com.