Pohvale, komentari i predlozi

Ovde možete ostaviti komentar, predlog ili pohvalu na osnovu Vašeg dosadašnjeg iskustva sa Er Srbijom.

Obratite pažnju da možemo da obradimo samo one zahteve koji su napisani na srpskom ili na engleskom jeziku.

Ukoliko putujete u Sjedinjene Države ili iz njih, komentare o uslugama avio-kompanije možete podneti i kancelariji Odeljenja za zaštitu korisnika avio-prevoza na adresu:

Aviation Consumer Protection Division, C-75
U.S. Department of Transportation
1200 New Jersey Ave., S.E.
Washington, D.C. 20590

Izaberite tip zahteva