Plan za slučaj zadržavanja na platformi

Za međunarodne letove kompanije Air Serbia do ili iz Sjedinjenih Država koji kasne na američkom aerodromu, Air Serbia će poštovati Plan za vanredne situacije zadržavanja aviona na pisti u skladu sa Pravilima o poboljšanju zaštite putnika avio-prevoza američkog Ministarstva saobraćaja.

Ukoliko je reč o letu kod šer partnera kompanije Air Serbia, primenjivaće se Plan za vanredne situacije avio-prevoznika čiji je let.

U slučaju da se avion zadrži na pisti na američkom aerodromu četiri sata, kompanija Air Serbia daje sledeća uverenja:

  • Air Serbia neće dozvoliti da letelica ostane na pisti duže od četiri sata pre nego što se gostima dozvoli da napuste avion osim ukoliko pilot ne utvrdi da bezbednosni ili sigurnosni problem sprečava letelicu da napusti pistu kako bi putnici napustili avion, ili ukoliko kontrola leta savetuje pilota da bi napuštanje aviona značajno remetilo rad aerodroma.

  • Air Serbia će obezbediti adekvatnu hranu i pijaću vodu najkasnije dva sata nakon što letelica napusti izlaz (u slučaju odlaska) ili nakon što se spusti na pistu (u slučaju dolaska) ukoliko letelica ostane na pisti, osim ukoliko pilot ne utvrdi da bezbednosni ili sigurnosni problemi to sprečavaju.

  • Air Serbia će obezbediti funkcionalne toalete dok je letelica na pisti.

  • Air Serbia će obezbediti adekvatnu lekarsku negu, ukoliko je ona potrebna, dok je letelica na pisti.

  • Trideset minuta nakon zakazanog polaska i na svakih narednih trideset minuta, kompanija Air Serbia će pružiti informacije gostima koji su pogođeni kašnjenjem leta o razlogu i statusu kašnjenja, ako su oni poznati.

  • Trideset minuta nakon zakazanog polaska i na svakih narednih trideset minuta, Air Serbia će obaveštavati goste da mogu da napuste letelicu koja je na izlazu ili nekom drugom mestu za iskrcavanje kad se vrata otvore, ako se takva prilika ukaže.

  • Kompanija Air Serbia ima dovoljne resurse da primeni ovaj Plan za vanredne situacije u slučaju dužeg zadržavanja aviona na pisti na američkom aerodromu.

  • Kompanija Air Serbia je uskladila ovaj plan sa svim američkim aerodromima na kojima ima svoj let.

  • Kompanija Air Serbia je uskladila ovaj plan sa američkom Službom carine i zaštite granice i Upravom za bezbednost u saobraćaju na svim američkim aerodromima na kojima ovaj avio-prevoznik ima redovne međunarodne letove, uključujući alternativne aerodrome.