Opšti propisi za ulazak u druge zemlje

Dok se pripremate za putovanje, proverite na vreme da li posedujete dokumente bez kojih put ne može biti realizovan.

Važeći pasoš sa dovoljnim brojem nepopunjenih stranica

Vize i ostale dozvole za ulazak u zemlju (ako je to potrebno)

Zdravstvena uverenja i uverenja o vakcinaciji (ako je to potrebno)

Svaka zemlja ima sopstvene propise kojima reguliše ulazak stranih državljana na svoju teritoriju. Propise o pasošu, vizama i zdravstvenim uverenjima širom sveta možete da proverite na IATA Travel Centre sajtu: www.iatatravelcentre.com Otvara eksterni sajt u novom prozoru. Eksterni sajt možda nije prilagođen osobama sa posebnim potrebama.

Savetujemo vam da se upoznate sa propisima i uslovima za ulazak u zemlju u koju putujete na zvaničnim internet stranicama njihovih državnih organa ili na internet stranicama diplomatskih i konzularnih predstavništava vaše zemlje. Dužni ste da pribavite neopohodna putna dokumenta i vize za sebe i svoju decu i da se pridržavate svih propisa zemalja u koje putujete, iz kojih polazite ili kroz koje prolazite.

Putujete u SAD?

Posebna pravila važe za putnike koji putuju u Sjedinjene Američke Države. Za detaljnije informacije, molimo pratite sledeći link:
Posebni propisi za ulazak u SAD →