Kratkotrajni prekidi u funkcionisanju NestPay aplikacije 28. i 30. januara

Petak, 27. januar  2017.

Obaveštavamo korisnike da će, usled planiranog tehničkog prilagođavanja koje je najavila Banca Intesa, doći do privremenog prekida funkcionisanja NestPay aplikacije za plaćanja u dinarima u subotu, 28. januara, u intervalu između 1 i 5 časova ujutro (u trajanju od ukupno 90 minuta), kao i u ponedeljak, 30. januara, u intervalu između 1 i 5 časova ujutro (u trajanju od ukupno 90 minuta).

Povratak