Višak predatog prtljaga

Nedovoljno mesta u koferu? Sa zadovoljstvom ćemo transportovati dodatni komad prtljaga, prtljag koji je većih dimenzija i/ili prtljag koji je teži od propisa, uz određenu nadoknadu.

Prilikom prijema Vašeg prtljaga na aerodromu proverićemo da li je on u skladu sa propisima za dozvoljenu količinu besplatnog predatog prtljaga.

Ako Vaš prtljag prekoračuje težinu po komadu i/ili broj komada i/ili zbir dimenzija po komadu, biće primenjene naplate za višak prtljaga (posebno za odlazno, a posebno za putovanje u povratku).

U septembru 2015. godine smo izmenili propise za dozvoljenu količinu besplatnog predatog prtljaga za određena tržišta, kao i način naplate viška prtljaga za ta tržišta. Ako ste kupili kartu pre 14.9.2015, za Vas važe stari propisi →

Naplate za višak prtljaga

Vrsta prekoračenja Unutar Evrope i
između Evrope i Bliskog Istoka
Za sva ostala tržišta
Prvi standardni komad prtljaga* preko propisanog broja 60 EUR 80 EUR
Drugi i svaki sledeći standardni komad prtljaga* preko propisanog broja 80 EUR 150 EUR
Veća težina po komadu od propisane težine ali ne veća od 32 kg 50 EUR 80 EUR
Zbir dimenzija komada prtljaga je veći od 158 cm ali ne veći od 203 cm 90 EUR 180 EUR
Zbir dimenzija zaštitne kutije u koju je smešten muzički instrument je veći
od 203 cm ali ne veći od 300 cm
110 EUR 200 EUR

VAŽNO

*Standardni komad prtljaga ima maksimalnu težinu 23 kg i maksimalni zbir dimenzija 158 cm.
Naplate za višak prtljaga se sabiraju ukoliko postoje različite vrste prekoračenja
(broj komada, težina i zbir dimenzija pojedinačnog komada prtljaga).
Pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg i/ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm biće prevezen isključivo kao roba (kargo).
Izuzetno i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg i/ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm može biti prihvaćen kao predati prtljag ako je reč o muzičkom instrumentu, o sportskoj opremi ili o invalidskim kolicima.
Propisi za sportsku opremu, muzičke instrumente i invalidska kolica →
Kategorija putnika, ruta i vrsta prekoračenja Za letove koje obavlja Air Serbia Za interlajn
(prevoz u kome učestvuje više prevozilaca)
Za pomorce koji putuju unutar Evrope
Ukupna težina svih komada prtljaga je veća od 40 kg
9 EUR/kg viška 14 EUR/kg viška
Za pomorce koji putuju između Evrope i Bliskog Istoka
Ukupna težina svih komada prtljaga je veća od 40 kg
14 EUR/kg viška 20 EUR/kg viška

VAŽNO

Pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg i/ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm biće prevezen isključivo kao roba (kargo).
Izuzetno i uz prethodno odobrenje Er Srbije, pojedinačni komad prtljaga teži od 32 kg i/ili sa zbirom dimenzija većim od 203 cm može biti prihvaćen kao predati prtljag ako je reč o muzičkom instrumentu, o sportskoj opremi ili o invalidskim kolicima.
Propisi za sportsku opremu, muzičke instrumente i invalidska kolica →

Propisi za naplatu viška prtljaga partnerskih avio-kompanija

Ako Vaše putovanje uključuje kombinovani prevoz na Er Srbija letovima i letovima jedne ili više drugih avio-kompanija ili putujete na kod šer letu Er Srbije gde prevoz obavlja druga kompanija, moguće je da će biti primenjeni propisi o naplati viška prtljaga prtljaga te druge avio-kompanije.
Partnerske avio-kompanije i njihovi uslovi prevoza →