Elevate 2016

Elevate je specijalizovani časopis namenjen gostima u avionima Air Serbia i objavljuje se od avgusta 2014. godine.

Časopis ima važnu ulogu u svrstavanju Srbije u red "obaveznih" destinacija u Evropi, donoseći članke o izuzetnim građankama i građanima Srbije koji su svoj doprinos dali u raznim oblastima. Uporedo sa širenjem naše saobraćajne mreže, Elevate svojim člancima približava čitav niz egzotičnih i udaljenih destinacija gostima na našim letovima.

Elevate je naslednik Air Serbia Revije, ranije Jat Revije, časopisa za avion čije je prvo izdanje objavljeno u maju 1975. godine.