Prijava na let (check in)

Online check in Vam omogućava da se prijavite na let putem interneta, odnosno da na aerodrom dođete kasnije i na let čekate kraće.

Možete da se prijavite na let i na aerodromskom šalteru. U ovom slučaju treba da dođete na aerodrom barem dva sata pre poletanja.

Bez obzira da li se prijavljujete na let putem interneta ili na aerodromu, dobićete kartu za ukrcavanje (ili njenu kopiju) bez koje ne možete da uđete u avion. Moći ćete da izaberete željeno sedište, ukoliko je raspoloživo.

Online check in

Prijavite se za let putem interneta do 36 sati pre poletanja i preuzmite kopiju karte za ukrcavanje u nekoliko klikova.

Online check in   Dostupan za Air Serbia letove čija je polazna tačka Beograd, Abu Dabi, Amsterdam, Bejrut, Bukurešt, Diseldorf, London i Prag

Ako putujete samo sa ručnim prtljagom, kada stignete na aerodrom idete pravo ka pasoškoj i bezbednosnoj kontroli. U slučaju da predajete prtljag, posetite prvo šalter za brzu predaju prtljaga.

Šta treba da znate ako se prijavljujete na let putem interneta:

36 sati pre poletanja

počinje prijava za let

1 sat pre poletanja

završava se prijava za let

Odštampajte kopiju karte za ukrcavanje i ponesite je na aerodrom

kada obavite online check in

45 minuta pre poletanja

završava se predaja prtljaga

20 minuta pre poletanja

zatvara se izlaz za ukrcavanje

Check in na aerodromu

Prva stvar koju radite kada stignete na aerodrom je prijavljivanje za let. Posetite šalter za prijavljivanje gde ćete dobiti kartu za ukrcavanje i ujedno predati prtljag (ukoliko ga imate).

Šta treba da znate ako se prijavljujete na let na aerodromu:

2 sata pre poletanja/ 3 sata pre polеtanja ako putujete do Njujorka

počinje prijava za let

45 minuta pre poletanja/ 1 sat pre poletanja ako putujete do Njujorka

završava se prijava za let

20 minuta pre poletanja/ 40 minuta pre poletanja ako putujete do Njujorka

zatvara se izlaz za ukrcavanje

Prijava na kod šer letove

Avio-kompanija koja obavlja kod šer let utvrđuje propise u vezi sa prijavljivanjem i oni mogu biti različiti od naših propisa. Savetujemo da se na vreme informišete o propisima one avio-kompanije koja obavlja let.
Partnerske avio-kompanije i njihovi propisi →