Zabranjeni predmeti i propisi o prevozu opasnih materija i tečnosti

Nama je bezbednost na prvom mestu.

Zato je neophodno da se pridržavate propisanih uslova za bezbedno nošenje tečnih materija, opasnih roba i drugih predmeta u svom prtljagu.

Određeni artikli ne mogu da se nose u okviru prtljaga ili je njihov prevoz omogućen pod posebnim uslovima.

VRSTA TEČNOSTI RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
Tečnosti kao što su:
 • voda, sok, čaj
 • supe
 • sirupi
 • mleko i mlečni napici
 • kolonjske vode i ostala tečna kozmetika
 • druge vrste tečnosti
DA (pogledajte pravila niže) DA
Gelovi kao što su:
 • gel za kupanje
 • gel za kosu
 • druge vrste gelova
DA (pogledajte pravila niže) DA
Paste kao što su:
 • pasta za zube
 • druge vrste pasti
DA (pogledajte pravila niže) DA
Hrana i mleko za bebe DA (pogledajte pravila niže) DA
Lekovi u obliku tečnosti, gelova ili aerosola DA (pogledajte pravila niže) DA
Insulin, krvna plazma i sl. DA (pogledajte pravila niže) DA
Aerosoli kao što su:
 • dezodorans
 • lak za kosu
 • druge vrste aerosola
DA (osim za aerosol iz podklase 2.2,
za ostale pogledajte pravila niže)
DA

Pravila za prevoz tečnosti u ručnom prtljagu

Tečnosti, gelovi, paste i aerosoli mogu se nositi samo u posudama do 100 ml
Posude veće od 100 ml neće biti dozvoljene, iako su delimično pune
Sve posude moraju biti spakovane u plastičnu providnu kesu sa zatvaračem sa žlebom ili zip zatvaračem
Kesa u koju su upakovane posude ne sme biti veća od 20x20 cm i njena zapremina ne sme da prelazi 1 litar
Plastična kesa u kojoj se nalaze posude mora biti zatvorena i nju predajete odvojeno prilikom bezbednosnog pregleda ručnog prtljaga
Po putniku je dozvoljena jedna kesa

Izuzeci kad možete da unesete u avion posude sa više od 100 ml tečnosti:

Hrana i mleko za bebe, u količini koja je neophodna bebi u zavisnosti od dužine trajanja leta

Tečnosti, paste, gelovi i aerosoli, kupljeni u bescarinskim prodavnicama u bezbednosno-restriktivnoj zoni aerodroma, upakovani u providnu zapečaćenu plastičnu kesu koja ne sme biti otvarana do krajnje destinacije. U kesi (zapečaćenoj u prodavnici) mora da se nalazi fiskalni račun za kupljenu robu, isključivo sa datumom dana putovanja

Lekovi u obliku tečnosti, gelova ili aerosola, isključivo uz lekarski nalaz izdat od nadležne medicinske ustanove ili ovlašćene lekarske ordinacije

Medicinski preparati kao što su insulin, krvna plazma i sl, isključivo uz potvrdu od strane nadležne medicinske ustanove ili ovlašćene lekarske ordinacije

PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
Lekovi kao tablete i kapsule DA DA
Lekovi kao tečnosti DA(pogledajte pravila za prevoz tečnosti) DA
Prenosivi medicinski elektronski uređaji koji sadrže litijum metal ili litijum-jonske ćelije ili baterije kao što su:
 • automatski spoljni defibrilatori
 • inhalatori
 • CPAP aparat
DA(uz prethodno odobrenje prevozioca) DA(uz prethodno odobrenje prevozioca)
Oprema sa tečnim kiseonikom za ličnu upotrebu
kao što je npr. boca za kiseonik
NE NE
Medicinski ili klinički termometar za ličnu upotrebu koji sadrži živu DA(max jedan komad, mora biti u zaštitnoj kutiji) DA(mora biti u zaštitnoj kutiji)
PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
Noževi i sečiva duža od 6 cm NE DA
Makaze sa sečivom dužim od 6 cm, mereno od kraja ušica NE DA
Drugi oštri predmeti kao što su:
 • predmeti namenjeni za sečenje: sekire, sekirice, satare
 • sekire i dleta za led
 • brijači
 • rezači za ambalažu
 • mačevi
 • oprema za borilačke veštine sa oštrim vrhom: mačevi i sablje
NE DA
Tupi predmeti kao što su:
 • palice za bejzbol i softbol
 • štapovi i palice kao npr. pendreci
 • palice obložene kožom
 • oprema za borilačke veštine
NE DA
Alati sa oštricom ili držačem dužim od 6 cm koji mogu izazvati ozbiljne povrede ili su pretnja bezbednosti kao što su:
 • šrafciger
 • dleto
NE DA
Drugi alati kao što su:
 • poluge
 • bušilice uključujući i prenosive bežične bušilice
 • burgije
 • testere, uključujući i prenosive bežične testere
 • lemilice
 • pištolji za zakucavanje i za heftanje
NE DA
PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
Različite vrste oružja kao što su:
 • vatreno oružje za sport i lov
 • vazdušni i pištolji sa ugljendioksidom, kao što su pištolji sa dijabolama, puške i revolveri
 • igračke pištolji, replike i imitacije vatrenog oružja za koje se može pomisliti da je pravo
 • sastavni delovi vatrenog oružja, ako se od prisutnih delova ne može sklopiti vatreno oružje, isključujući teleskopske nišane
 • lukovi
 • strele
 • samostreli
 • harpuni
 • podvodne puške
 • signalni pištolji ako su ispražnjeni i startni pištolji
 • male praćke
 • katapulti
NE DA
Vatreno oružje (isključujući sportsko i lovačko oružje) NE NE
Eksplozivi kao što su:
 • eksplozivne kapsule
 • mine, granate i druge eksplozivne vojne naprave
 • dinamit, barut, plastični eksploziv i dr.
NE NEza izuzetke pogledajte detaljan vodič (pdf)
Replike eksplozivnih sredstava NE DA
PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
Prenosivi elektronski uređaji sa litijum metal ili litijum jon ćelijama ili baterijama za ličnu upotrebu, kao što su:
 • mobilni telefoni
 • kalkulatori
 • satovi
 • laptop računari
 • fotoaparati
 • kamere za snimanje
DA DA
Baterije čija sadržina može da iscuri i uređaji koji se napajaju ovakvim baterijama NE NE
Uređaji koji se napajaju litijum-jonskim baterijama jačine od 100 Wh do 160 Wh DA(uz prethodno odobrenje prevozioca) DA(uz prethodno odobrenje prevozioca)
Invalidska kolica i slični uređaji za kretanje koja se napajaju baterijama sa mokrom ćelijom koja ne može da iscuri NE DA (uz prethodno odobrenje prevozioca, za više detalja pogledajte Invalidska kolica kao prtljag)
Invalidska kolica i slični uređaji koja se napajaju baterijama sa suvom ćelijom NE DA (uz prethodno odobrenje prevozioca, za više detalja pogledajte Invalidska kolica kao prtljag)
Invalidska kolica ili drugi slični uređaji za kretanje koji se napajaju litijumskim baterijama NE DA
(uz prethodno odobrenje prevozioca, za više detalja pogledajte Invalidska kolica kao prtljag)
Rasklopiva pomagala za kretanje koja se napajaju litijum-jonskim baterijama DA
(ako su baterije uklonjene sa pomogala i uz prethodno odobrenje prevozioca)
NE
PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
Gasovi kao što su:
 • zapaljivi gasovi
 • nezapaljivi gasovi
 • rashlađeni gasovi
 • otrovni gasovi
NE NE
Materije koje oksidišu kao što su:
 • prašak za beljenje
 • peroksidi
NE NE
PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
Toksične supstance kao što su:
 • arsenik
 • cijanid
 • insekticidi
 • sredstva za uništavanje korova
 • bakterijske i virusne kulture
NE NE
Korozivne supstance kao što su:
 • živa koja se može nalaziti u termometrima
 • kiseline
 • baze
 • baterije sa mokrim ćelijama koje mogu da iscure
NE NE
Radioaktivni materijali NE NE
Namagnetisani materijali NE NE

Ostali predmeti

Iznad smo izdvojili određene artikle na osnovu pitanja koje najčešće čujemo od naših gostiju. Ukoliko Vaš predmet nije ovde naveden, proverite i sledeća dokumenta:

Vodič za prevoz opasnih materija u prtljagu (pdf)

Lista predmeta zabranjenih za nošenje kod putnika, u ručnom i predatom prtljagu (pdf)

Važi samo za putovanja do/iz Sjedinjenih Američkih Država

Za letove za/iz SAD, molimo proverite vebsajt američke Uprave za bezbednost transporta (TSA)

Putovanje sa partnerskim avio-kompanijama

Ako Vaše putovanje uključuje kombinovani prevoz na našim letovima i letovima jedne ili više drugih avio-kompanija ili putujete na kod šer letu Er Srbije gde prevoz obavlja druga kompanija, moguće je da će biti primenjeni propisi te druge avio-kompanije.
Partnerske avio-kompanije i njihovi uslovi prevoza →