Posebni propisi za ulazak u SAD

Proverite na vreme da li imate svu neophodnu dokumentaciju bez koje nećete moći da putujete u SAD.

Raspitajte se da li ispunjavate uslove za ulazak bez vize, u suprotnom će vam viza biti neophodna.

Air Serbia ne prihvata odgovornost za potpunost i tačnost sadržaja prikazanih na ovoj stranici. Ulažemo sve napore kako bismo prikazali ažurne informacije. Napominjemo da nemamo uticaja na obrade i promene dole navedenih informacija.

ESTA odobrenje putovanja

Državljani zemalja obuhvaćenih Programom za izuzeće od viza (Visa Waiver Program) mogu putovati u SAD na period do 90 dana bez vize. Međutim, oni će morati da podnesu zahtev za elektronsko odobrenje putovanja (Electronic System Travel Authorization – ESTA) i da ispune uslove pomenutog programa. Bez ESTA odobrenja, ovi putnici neće moći da uđu u avion za Sjednjene Države. Odgovornost je aviokompanije da proveri putne informacije vezane za ESTA odobrenje.

Zahtev morate podneti preko interneta najmanje 72 sata pre polaska. Zahtev će važiti za više ulazaka tokom perioda od dve godine pod uslovom da vaš pasoš ne prestane da važi u međuvremenu. Za ESTA registraciju predviđena je naknada od US$14. Savetujemo da odštampate odobrenje za ulazak u zemlju i ponesete ga sa sobom na put.

Prijavite se za ESTA odobrenje preko interneta ili ažurirajte svoje podatke

Više informacija o ESTA odobrenju (pdf)

Najčešća pitanja o Programu za izuzeće od viza

Automatizovana kontrola pasoša (APC)

APC je na raspolaganju samo državaljanima SAD, Kanade i zemalja članica Programa za izuzeće od viza. Ovaj program omogućava bezvizni ulazak turistima i poslovnim putnicima koji će u SAD boraviti do 90 dana (putnici koji poseduju vizu ili Zelenu kartu ne mogu se prijaviti za APC).

Da bi mogli da koriste APC proceduru, državljani koji za to ispunjavaju uslove moraju imati biometrijski pasoš, važeću ESTA registraciju (elektronsko odobrenje za ulazak), popunjenu carinsku deklaraciju u digitalnoj formi i najmanje jedan ulazak u SAD od 2008. godine. Za državljane zemalja obuhvaćenih Programom za izuzeće od viza, neophodna je i provera otiska prsta. Lica koja poseduju američki ili kanadski pasoš, kao i inostrani posetioci iz zemalja obuhvaćenih Programom za izuzeće od viza mogu odmah pristupiti šalterima za APC.

Više informacija o APC proceduri

Da biste ušli u SAD morate posedovati važeći biometrijski pasoš. Pasoš ili druga putna isprava mora važiti tokom celokupnog vašeg putovanja. Za dodatne informacije o uslovima za pasoše, molimo posetite internet stranicu Homeland Security

Važna napomena za srpske državljane: Srpski državljani moraju imati crveni pasoš za automatsko očitavanje. Kada planirate odmor, imajte na umu da i deca moraju imati crveni pasoš za automatsko očitavanje kako bi ušla u SAD.

Savetujemo da kontaktirate ambasadu ili konzulat zemlje u koju putujete kako biste se raspitali o važećim uslovima za vize i ulazak u zemlju. Spisak kontakt adresa naći ćete na internet stranici Ministarstva inostranih poslova SAD

Na mestu ulaska u zemlju, svi putnici će proći digitalnu proveru otisaka prstiju i digitalno fotografisanje. Uprava za bezbednost u transportu (Transport Security Administration – TSA) savetuje vazduhoplovnim putnicima da ne zaključavaju predati prtljag kako bi omogućili manualnu kontrolu istog. Uvoz prehrambenih artikala podleže veoma strogim pravilima i brojnim ograničenjima.

Prikupljanje informacija o putniku pre leta (API)

Sve vazduhoplovne kompanije su dužne da beleže lične podatke svojih putnika na letovima za Ameriku, iz nje ili onih koji kroz nju prolaze, kao i da šalju ove podatke američkom Ministarstvu za unutrašnju bezbednost ili Upravi za bezbednost u transportu (TSA). Podaci se prikupljaju pre polaska, najkasnije u momentu prijave na let. Da bi se izbegle gužve na šalterima za prijavu na let, molimo vas da nam neophodne podatke pošaljete pre poletanja.

Informacije o putniku pre leta bi trebalo dostaviti tako što ćete:

  • uneti svoje podatke prilikom pravljena rezervacije

  • kontaktirati putničku agenciju

  • saopštiti svoje podatke zaposlenom koji obavlja prijavu na let na aerodromu polaska

Ukoliko presedate na drugi let unutar Sjedinjenih Država koji će vas odvesti do krajnjeg odredišta izvan Amerike, prilikom unošenja adrese upišite Tranzit ka neameričkoj teritoriji i broj leta na koji ste preseli. Ukoliko idete na krstarenje, molimo unesite Tranzit ka krstarenju sa imenom broda i/ili grada na/u kojem će vaše krstarenje početi.

Preuzmite i popunite obrazac za informacije o putniku pre leta (API) (pdf, 1.72 MB) →

Američke vlasti ove podatke koriste za sprečavanje i borbu protiv terorizma i drugih transnacionalnih teških krivičnih dela. Ovi i drugi podaci mogu takođe biti korišćeni prilikom pregleda spiskova putnika koji se dovode u vezu sa rizicima u vazduhoplovoj bezbednosti. Na ovaj način dobijeni podaci čuvaju se 15 godina i mogu biti prosleđene drugim organima vlasti. Podaci vezani za određeni slučaj ili istragu mogu se čuvati i duže, odnosno dok slučaj ili istraga ne budu arhivirani.

Politika bezbednog leta

Uprava za bezbednost u transportu (TSA) traži da navedete svoje puno ime, datum rođenja i pol za svrhe pretraživanja spiskova putnika pod posebnim nadzorom, shodno 49 U.S.C., poglavlju 114, Zakonu o obaveštajnoj reformi i prevenciji terorizma iz 2004. i 49 C.F.R., delovima 1540 i 1560. Možete uneti i svoj Broj za ispravku (Redress Number), ako ga imate. Ukoliko ne navedete puno ime, datum rođenja i pol može vam biti uskraćen prevoz ili ulazak u prostor za ukrcavanje. TSA može podatke koje navedete dostaviti organima vlasti, obaveštajnim agencijama i drugim organima shodno svom objavljenom sistemu za dostavljanje evidencija. Za više podataka o politici TSA vezanoj za lične podatke ili da biste se upoznali sa sistemom za dostavljanje evidencija i procenom uticaja na privatnost, molimo posetite internet stranicu TSA: www.tsa.gov

U obavezi smo da informacije o našim putnicima dostavimo američkoj TSA najmanje 72 sata pre predviđenog vremena poletanja. Ukoliko rezervišete svoje putovanje preko putničke agencije, obavezno joj blagovremeno dostavite svoje podatke.

Putujete u neku drugu zemlju?

Svaka zemlja ima sopstvene propise kojima reguliše ulazak stranih državljana na svoju teritoriju ali postoje određena opšta pravila koja važe širom sveta. Detaljnije informacije možete naći na sledećem linku:
Opšti propisi za ulazak u druge zemlje →