Deca bez pratnje

Avantura bez rizika

Ukoliko niste u mogućnosti da putujete sa svojim mališanom, možemo da ga prihvatimo na letu Er Srbije i bezbedno prevezemo do njegovog odredišta. Tu će dete sačekati osoba koju ste vi ovlastili za preuzimanje.

Vaše mališane koji putuju sami i napunili su 5 godina (ako lete unutar Evrope i između Evrope i Bliskog Istoka) odnosno 7 godina (ako lete između Evrope i SAD), a mlađi su od 12 godina, prihvatamo na našim letovima kao decu bez pratnje (Unaccompanied Minors).

Deca mlađa od 5 godina koja putuju unutar Evrope i između Evrope i Bliskog Istoka i deca mlađa od 7 godina koja putuju između Evrope i SAD

ne mogu na našim letovima biti prihvaćena kao deca bez pratnje. Ona mogu da putuju samo sa roditeljem/starateljem ili bratom/sestrom/bilo kojom drugom osobom koja mora da ima najmanje 16 godina

Deca uzrasta od 5 do 12 godina koja putuju unutar Evrope i između Evrope i Bliskog Istoka i deca uzrasta od 7 do 12 godina koja putuju između Evrope i SAD

mogu da putuju bez odrasle osobe samo uz dodeljenu službenu pratnju

Deca uzrasta od 12 do 18 godina

mogu na našim letovima biti takođe prihvaćena kao deca bez pratnje na zahtev roditelja ili staratelja

Ukoliko to zahteva roditelj/staratelj, možemo da obezbedimo i stjuardesu Er Srbije koja će pratiti dete koje je navršilo 2 godine, a mlađe je od 12 godina. Roditelji/ staratelji su u obavezi da kupe kartu u jednom pravcu za stjuardesu. Deca ne mogu biti praćena od strane stjuardese ako njihovo putovanje uključuje putovanje sa presedanjem.

Na putovanju između Beograda i Njujorka, naša Sky Au Pair dadilja staraće se i o deci koja putuju bez pratnje. Sve Air Serbia Sky Au Pair dadilje su članice naše posade koje su prošle specijalnu obuku u organizaciji Norland College, vodećoj ustanovi za obuku lica koja se bave negom i čuvanjem dece.

Više o Sky Au Pair dadilji →

Obaveze roditelja/staratelja čije dete putuje samo (kao dete bez pratnje)

  1. Roditelji/ staratelji moraju obavestiti naše službenike prilikom rezervacije mesta da žele da kupe kartu za dete bez pratnje.
  2. Pre nego što bude izdata karta za dete bez pratnje, njegov prevoz mora biti odobren od strane Er Srbije i svih drugih kompanija koji učestvuju u prevozu, ako ih ima.
  3. Roditelji/ staratelji su u obavezi da obezbede sva dokumenta neophodna za putovanje deteta bez pratnje (pasoš, vizu, kartu itd.) i da poštuju propise i pravila Er Srbije.
  4. Obrazac Izjava za nepraćeno dete mora biti popunjen i potpisan od strane roditelja/ staratelja na aerodromu prilikom čekiranja. Iz tog razloga, molimo vas da dođete na aerodrom ranije i prijavite dete za let dva sata pre poletanja kako bi sve formalnosti bile obavljene na vreme.
  5. Roditelj/staratelj koji je predao dete ovlašćenom službeniku na aerodromu polaska je u obavezi da ostane na aerodromu sve dok avion u kome se nalazi njegovo dete ne poleti.
  6. Skrećemo vam pažnju da samo one osobe navedene u Izjavi za nepraćeno dete moraju predati dete ovlašćenom službeniku na aerodromu polaska, odnosno prihvatiti ga na aerodromu dolaska.

Naplata za uslugu praćenja deteta

Usluga Unutar Evrope i između Evrope i Bliskog Istoka Između Evrope i SAD
Praćenje jednog deteta (cena po pravcu) 45 EUR 90 EUR
Praćenje više braće i/ili sestara sa istim prezimenom i/ili adresom koji putuju zajedno u okviru iste rezervacije (cena po pravcu) 45 EUR 90 EUR