Првенство при пријави на лет

Пријавите се за лет међу првима уз нашу услугу приоритетне пријаве на лет.

Priority Check-In Услови куповине

Куповином ове услуге остварујете право да се пријавите на лет на шалтеру бизнис класе.

Услуга може да се резервише:

  • позивом или посетом некој од наших пословница,
  • код вашег туристичког агента,
  • на нашим шалтерима за пријаву на лет на одабраним аеродромима.

Цена услуге износи 15 EUR за тарифе T, E, U и V, односно Economy Light, и 5 EUR за тарифе L, Q, M, K, H, B и Y, односно Economy Standard и Economy Comfort.

Услуга је бесплатна за:

  • госте који путују у Бизнис класи,
  • Ер Србија Etihad Guest Gold и Platinum чланове

Услови коришћења

Ер Србија својим гостима нуди могућност коришћења посебних шалтера за Бизнис класу за пријаву на лет на одређеним аеродромима. Услови коришћења услуге приоритетне пријаве на лет наведени су овде.

Сматра се да је сваки путник који резервише Ер Србија Priority Check-In услугу прочитао, разумео и прихватио Услове.

Резервација

Ер Србија нуди услугу приоритетне пријаве на лет свим Ер Србија гостима (онима који путују летовима које обавља Ер Србија и који имају карте са JU кôдом (карте које почињу бројем 115), под условом да путовање госта почиње летом који обавља Ер Србија.

Ер Србија није у могућности да понуди ову услугу гостима који путују летовима које обавља Ер Србија, али имају карте са кôдом друге авиокомпаније (карте које не почињу бројем 115), нити гостима који путују Ер Србија летовима које обавља друга авиокомпанија, а имају карте са JU кôдом (карте које почињу бројем 115).

Услуга приоритетне пријаве на лет није у понуди на свим аеродромима које Ер Србија опслужује. Ер Србија задржава право да одлучује о томе када и на којим аеродромима ће нудити ову услугу, као и да промени списак истих било кад.

Ер Србија не одређује на којим аеродромима ће ова услуга бити реализована, с обзиром да о томе одлучује сваки аеродром који Ер Србија опслужује понаособ. Уопште узев, Ер Србија не нуди поменуту услугу када лет обавља авионима типа ATR.

Куповина услуге

Ер Србија не прихвата раније резервације за ову услугу. Услуга се може резервисати и платити искључиво у моменту тражења, у супротном Ер Србија не може гарантовати њену реализацију.

Услугу приоритетне пријаве на лет можете набавити преко Контакт центра, у свим Ер Србија пословницама, код одређених туристичких агената, као и на свим шалтерима за пријаву на лет и услужним шалтерима широм наше мреже (тамо где је услуга у понуди). Услугу можете купити најкасније 45 минута пре полетања (само на шалтеру за пријаву на лет на аеродрому).

Услуга приоритетне пријаве на лет наплаћује се по путнику.

У случају породице или групе која путује заједно, сапутници путника који је платио ову услугу неће имати право на бесплатну услугу (услуга се наплаћује сваком путнику понаособ).

Цена услуге приоритетне пријаве на лет иста је за одрасле и за децу (од 2 до 12 година). Бебе које не заузимају седиште (до 2 године) изузете су од плаћања ове услуге, под условом да су сви одрасли који путују на истој резервацији као и беба платили услугу приоритетне пријаве на лет.

Услуга приоритетне пријаве на лет је бесплатна за Ер Србија госте који путују Бизнис класом, као и за носиоце Etihad Guest Gold, Platinum или Exclusive картица и њихових еквивалената у програмима Milemiglia и JetPrivilege (односно за носиоце картица - Alitalia Ulisse, Alitalia Freccia Alata, Alitalia Freccia Alata Plus, Alitalia Freccia Alata Plus Per Sempre, Jet Privilege Silver, Jet Privilege Gold, и Jet Privilege Platinum). Одређене категорије путника су изузете од плаћања услуге приоритетне пријаве на лет независно од цене купљене авиокарте. Они спадају у "Специјалне категорије путника" (SCPS). Односно, гости који спадају у категорије WCHR, WCHS, WCHC, BLND, DEAF, STCR, LEGL, LEGR, LEGB, AOXY, MEDA, UMNR, INF, INAD, DEPA и DEPU.

Коришћење услуге

Куповином, односно коришћењем ове услуге гости не стичу Etihad Guest миље.

Гостима који су се определили за ову услугу саветује се да понесу са собом доказ о плаћању (у било ком облику - електронском или штампаном).

У случају грешке или пада система, Ер Србија ће тражити од гостију да покажу валидан доказ о плаћању, у супротном услуга неће бити обезбеђена.

Доказом о плаћању сматра се EMD. Слип о извршеној трансакцији не сматра се валидним доказом о плаћању.

Гости који су платили за приоритетну пријаву на лет могу користити и услугу пријаве на лет путем интернета. У том случају, уплатом стичу право да свој пртљаг предају на шалтеру за приоритетну предају пртљага.

Шалтери за приоритетну пријаву на лет не представљају шалтере за остављање пртљага за госте који су се на лет пријавили путем интернета. За ту сврху га могу користити само гости који су платили за услугу приоритетне пријаве на лет. Исто правило се примењује на свим аеродромима независно од тога да ли Ер Србија на њима има посебан шалтер за остављање пртљага или не.

Рекламације и рефундација

Услови рефундације и рекламација који се односе на услугу приоритетне пријаве на лет независни су од услова рефундације карата.

Услуга не подлеже рефундацији након куповине (чак ни у случају да путник откаже авио-карту).

Уколико Вас Ер Србија преусмери на лет који не обавља она, плаћена услуга приоритетне пријаве на лет биће поништена и рефундирана.

У случају промене карте због преласка на вишу класу превоза, износ плаћен за услугу приоритетне пријаве на лет неће пропасти и може се искористити за плаћање преласка на вишу класу превоза (важи за све врсте преласка на вишу класу). Изузетно, може бити рефундирана истим начином којим је плаћена (важи за било коју врсту преласка на вишу класу превоза осим прелазак до кога не дође вољом путника).

У случају промене карте (због уношења додатних услуга или уколико путник промени датум путовања), услуга приоритетне пријаве на лет преноси се на нови лет (уколико је у понуди за тај лет). У том случају гост може и поништити ову услугу и искористити је за плаћање нове карте.

Услуга приоритетне пријаве на лет се не може пренети на друго лице.

Жалбе односно захтеви за надокнаду везани за ову услугу не решавају се у авиону или на аеродрому. Молимо Вас да се обратите Ер Србија представнику за односе са гостима. Задржите оригинал EMD као доказ о плаћању.

Ер Србија ће одбити све захтеве за надокнаду примљене више од месец дана после датума лета.

Ер Србија задржава право да искључиво по сопственом нахођењу обустави пружање ове услуге у било ком моменту, као и да одбије да исту прода одређеном госту и да, уколико је услугу продала, исту откаже или је не пружи. Ер Србија не сноси одговорност за губитак или штету које купац претрпи услед поменутог одбијања, поништења или ускраћивања.

Ер Србија задржава право да измени Услове коришћења услуге приоритетне пријаве на лет у било које доба без претходне најаве односно образложења. Путници подлежу оним Условима коришћења који су важили у моменту куповине услуге, осим ако су добили обавештење о изменама Услова коришћења и исте прихватили.

Ер Србија ће све измене Услова коришћења објављивати у писменој форми путем airserbia.com.