Предати пртљаг

Спакујте све ствари које не могу да стану у ручни пртљаг и предајте их нама на аеродрому. Количина предатог пртљага који можете да носите без наплате зависиће од Ваше класе превоза, руте, тарифе и нивоа чланства у Etihad Guest програму.

Пртљаг нам предајете на шалтеру за пријем путника на аеродрому. Он ће бити обележен привеском, а део привеска ће Вам бити уручен када нам предате пртљаг.

Предати пртљаг ће бити транспортован у багажнику авиона и чекаће Вас на аеродрому одредишта, на покретној траци у просторији за преузимање пртљага.

Дозвољена количина предатог пртљага


12+ година

2 - 12 година
Економска
23кг макс
1 торба макс
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм макс Бизнис
32кг макс
32кг макс
2 торбе макс
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс)

млађи од 2 године
Економска
Бизнис
23кг макс
1 торба макс
1 дечија колица
потпуно склопива
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс)

12+ година

2-12 година
Економска
23кг макс
23кг макс
2 торбе макс
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс) Бизнис
32кг макс
32кг макс
2 торбе макс
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс)

млађи од 2 године
Економска
Бизнис
23кг макс
1 торба макс
1 дечија колица
потпуно склопива
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс)

У складу са уредбом 2009-9-20 (05Окт09) Министарства за саобраћај САД, следећа правила о превозу пртљага важе за путовања за/из САД:

Превозилац чији идентификациони код је приказан на првом сегменту лета вашег итинерера обично је превозилац чија правила о пртљагу ће бити примењивана током целокупног путовања, под условом да дотични превозилац има право обављања саобраћаја из/за САД и да је пријавио своје опште услове превоза Министарству за саобраћај САД.
У случају итинерера у којима се први лет обавља на основу код шер уговора, правила превозиоца који наступа као маркетиншки превозилац ће се, у већини случајева, примењивати на цело путовање, под условом да маркетиншки превозилац има економско право обављања директног саобраћаја из/за САД и да је пријавио своје опште услове превоза Министарству за саобраћај САД.
Ер Србија има права обављања саобраћаја из/за САД и пријавила је своје опште услове превоза Министарству за саобраћај САД У случајевима када Ер Србија испуњава горе наведене услове, њена правила о превозу пртљага обично ће се примењивати на цело путовање.
У случају карата за путовања која почињу/завршавају се на територији САД, сви превозиоци морају примењивати исту политику превоза пртљага и наплата на цело путовање (укључујући повратно путовање), без обзира на преседања.
Наплате за вишак пртљага и остали трошкови везани за пртљаг, уколико их има, примењиваће се од места на којем је пртљаг предат на лет до следећег места преседања или до следећег места на коме ће путник преузети пртљаг. Сходно томе, сваки пут када путник поново преда пртљаг на лет, примењиваће се исте цене.
Правила сваког појединачног оперативног превозиоца о дозвољеној количини ручног пртљага важиће на сегменту који дотични превозилац обавља на итинереру у који је укључено више превозилаца.
Превозилац чији идентификациони код се налази на првом сегменту лета вашег итинерера има право да примени сопствена правила о превозу пртљага или правила MSC (Most Significant Carrier – најважнијег превозиоца) или правила било којег другуг превозиоца наведеног на карти. У том случају, његова правила или правила MSC (Most Significant Carrier – најважнијег превозиоца) важиће и за лет Ер Србије, уколико је лет део итинерера Ер Србије.

Важећа дозвољена количина пртљага биће наведена на вашој електронској карти као и у потврди резервације коју ћете добити електронском поштом.

Димензије, тежину и наплате (ако постоје) биће приказане за прва два комада предатог пртљага, као и за ручни пртљаг. Ови подаци ће се налазити на вашој електронској карти и у потврди резервације коју ћете добити електронском поштом.


12+ година

2-12 година
Економска
23кг макс
23кг макс
2 торбе макс
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс) Бизнис
32кг макс
32кг макс
2 торбе макс
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс)

млађи од 2 године
Економска
Бизнис
23кг макс
1 торба макс
1 дечија колица
потпуно склопива
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс)

12+ година

2 - 12 година
Економска Deal, Saver
23кг макс
1 торба макс
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс) Економска Value, Freedom
23кг макс
23кг макс
2 торбе макс
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс) Бизнис
32кг макс
32кг макс
2 торбе макс
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс)

млађи од 2 године
Економска
Бизнис
23кг макс
1 торба макс
1 дечија колица
потпуно склопива
Максимални збир димензија пртљага дужина + ширина + висина = 158цм (макс)

Проверите тарифу економске класе на Вашој карти:

Deal тарифа почиње на слово Т или Е
Saver тарифа почиње на слово У или В
Value тарифа почиње на слово Л, Q, М или К
Freedom тарифа почиње на слово Х, Б или Y

12+ година
Економска и Бизнис класа
40кг макс
укупна тежина свих комада пртљага

ВАЖНО

Појединачни комад пртљага не сме бити тежи од 32 кг и и/или са збиром димензија већим од 203 цм, иначе ће бити превезен као роба (карго)
Изузетно и уз претходно одобрење Ер Србије, појединачни комад пртљага тежи од 32 кг и/или са збиром димензија већим од 203 цм може бити прихваћен као предати пртљаг ако је реч о музичком инструменту, о спортској опреми или о инвалидским колицима.
Прописи за спортску опрему, музичке инструменте и инвалидска колица →

Још дозвољеног пртљага за чланове Etihad Guest програма

Уколико имате Platinum, Gold или Silver чланство у Etihad Guest програму, уживајте у ексклузивним погодностима и другим наградама.
Додатна количина дозвољеног пртљага за чланове Etihad Guest програма →

Наплата за вишак предатог пртљага

Ако Ваш предати пртљаг прекорачује прописану бесплатну количину, биће примењене наплате за вишак предатог пртљага.
Наплате за вишак пртљага

Појединачни комад пртљага тежи од 32 кг и/или са збиром димензија већим од 203 цм биће превезен искључиво као роба (карго), не као предати пртљаг.

Изузетно и уз претходно одобрење Ер Србије, појединачни комад пртљага тежи од 32 кг и/или са збиром димензија већим од 203 цм може бити прихваћен као предати пртљаг ако је реч о музичком инструменту, о спортској опреми или о инвалидским колицима.
Прописи за спортску опрему, музичке инструменте и инвалидска колица

Савети за паковање пртљага

  1. Уклоните са пртљага старе налепнице са ранијих летова
  2. Носите вредности, лекове и документа у ручном пртљагу
  3. Напишите име, адресу и број телефона и на спољној и на унутрашњој страни пртљага
  4. Користите разнобојне привеске, катанце или траке како бисте лакше препознали свој пртљаг
  5. Закључајте свој кофер

Превоз опасних материја и забрањених предмета у предатом пртљагу

Безбедност људи у авиону нам је на првом месту и зато одређени предмети не могу бити транспортовани као део предатог пртљага.
Опасне материје и забрањени предмети у предатом пртљагу

Путовање са партнерским авио-компанијама

Ако Ваше путовање укључује комбиновани превоз на Ер Србија летовима и летовима једне или више других авио-компанија или путујете на код шер лету Ер Србије где превоз обавља друга компанија, могуће је да ће бити примењени прописи о дозвољеној количини предатог пртљага те друге авио-компаније.
Партнерске авио-компаније и њихови услови превоза →