Политика заштите приватности

Ер Србија врло озбиљно схвата своју одговорност у погледу заштите података о личности.

Ова Политика заштите приватности описује начине на које Ер Србија користи личне податке корисника услуга Ер Србија. Давањем својих личних података и прихватањем Политике заштите приватности потврђујете да сте сагласни да се Ваши подаци користе на начин описан у овој Политици. Уколико се Политика заштите приватности промени, измењени текст Политике ћемо објавити на нашем вебсајту, а са истим се можете упознати и у свим нашим пословницама. Континуираном употребом нашег сајта, као и давањем својих података приликом резервације/куповине карата потврђујете да сте сагласни и са изменама Политике.

Air Serbia а.д. Београд (даље: Ер Србија) је акционарско друштво за ваздушни саобраћај и национални превозилац Србије. Вебсајт airserbia.com (у даљем тексту: Ер Србија вебсајт) је у власништву и њиме управља Ер Србија. Ер Србија је одговорна за обраду свих личних података које наведете приликом резервације/куповине авионске карте и подлеже релевантним законским одредбама у свим земљама које имају регулативу везану за заштиту личних података.

Производе и услуге нудимо у складу са нашим Условима превоза и Условима употребе (за web презентацију).

Личне податке прикупљамо од Вас на основу члана 12. став 1. тачка 2) и 3) Закона о заштити података о личности и одредаба  Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству („Чикашка конвенција“), за потребе припреме закључења уговора и извршења обавеза из уговора о авио-превозу путника и из безбедносних разлога, а за друге потребе на основу Вашег добровољног пристанка. Наше збирке података о личности регистроване су у складу са законом, у Централном регистру Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Приликом коришћења услуга које нудимо, тражићемо да нам дате личне податке као што су Ваше име и презиме, контакт детаљи и подаци о кредитним/платним картицама уколико плаћање вршите картицом, како бисмо могли да Вам пружимо тражену услугу. Уколико желите да користите погодности Програма лојалности (Frequent flyer програм), тражићемо и Ваш Frequent Flyer број.

Уколико се подаци прикупљају ради путовања у једну од земаља које захтевају тзв. APIS (Advance Passanger Information System) податке (нпр. САД, Канада, Кина, Јапан, Мексико, Аустралија, Нови Зеланд, Куба итд.), од Вас ћемо тражити и додатне податке који се захтевају у оквиру APIS система. Ови подаци се прикупљају из безбедносних разлога, утврђених прописима и одлукама надлежних органа конкретних земаља, а како би те земље провериле податке и одобриле (или ускратиле) улазак путника на својој граници. 

Уколико Ви или било који путник на нашим летовима има посебне медицинске или друге захтеве, захтеве који се тичу омогућавања приступа и посебних услова (нпр. у случају инвалидности) и сл. и желели бисте да имамо сазнања о томе, обрађиваћемо и податке који се тичу Ваших посебних захтева (медицински подаци и сл.) како бисмо могли да испунимо Ваш захтев. Осетљиве податке обрађујемо искључиво уз Вашу сагласност.

Морамо знати имена свих путника који путују на одређеном лету. Уколико правите резервацију за лет за неког другог, дужни сте да прибавите њихову сагласност да користите њихове личне податке. Ми полазимо од претпоставке да туђе податке дајете уз сагласност дотичне особе.

Уколико приликом резервације или куповине авио карте одбијате да дате тражене податке или уколико подаци које сте дали нису потпуни или прецизни/тачни, нећемо бити у могућности да успешно одговоримо на Ваш захтев за резервацију односно куповину карте или на други захтев када је за испуњење захтева неопходно да располажемо одређеним личним подацима.

Уколико нас контактирате са неким питањем, жалбом, шаљете нам своје коментаре или уколико желите да Вас информишемо о новостима, промотивним понудама и сл, од Вас ћемо тражити податке како бисмо могли да Вас контактирамо и одговоримо на Ваш захтев или да Вам пошаљемо тражене информације.

Уколико нам се обратите путем кол центра, разговор са оператером се снима у циљу побољшања услуга које нудимо.

Ваше податке ћемо чувати и користити за следеће сврхе:

 • да бисмо извршили своје обавезе према Вама, укључујући обраду података о Вашем лету, да бисмо Вам послали итинерер или ступили у контакт са Вама уколико постоје проблеми са Вашом резервацијом;

 • да бисмо Вас регистровали на Ер Србија вебсајту и понудили услуге које пружамо путем вебсајта, те да бисмо обезбедили Вама и другим корисницима наших услуга (путем информативног билтена, имејлом, телефоном или на други начин) информације о новим производима, услугама и специјалним понудама за које сматрамо да би Вас могле интересовати уколико се за тако нешто пријавите. Можда ћемо Вас обавештавати и о новим производима, услугама и специјалним понудама одабраних трећих лица, а Ви у било које доба можете од нас захтевати да Вам више не шаљемо обавештења;

 • да бисмо реализовали наградну игру или промотивну понуду за коју сте се пријавили и да бисмо обавестили срећне добитнике;

 • да бисмо реализовали своју политику везану за честе путнике;

 • ради откривања и спречавања криминалних радњи;

 • из безбедносних разлога;

 • да бисмо одговорили на питања која сте нам упутили;

 • за истраживање тржишта и у статистичке сврхе како бисмо вршили одређена истраживања и анализе која ће нам омогућити да пратимо и побољшамо наше услуге. Можда ћемо ступити и у контакт са Вама (имејлом, телефоном или на други начин) како бисмо тражили повратне информације и Ваше коментаре о нашим услугама. У било ком моменту можете захтевати да Вас више не контактирамо у вези са наведеним;

 • и за друге сврхе у вези са којима Вам нудимо информације.

Информације о Вама можемо проследити:

 • другим брендовима компаније Ер Србија;

 • партнерским авио компанијама када путујете на дестинације које укључују код шер са тим партнерским авио компанијама;

 • партнерима у Frequent flyer и другим наградним програмима када од нас тражите да са њима делимо Ваше податке;

 • банкама и другим платним институцијама ради ауторизације и успешног плаћања;

 • поузданим трећим лицима која нам пружају услуге, чиме би наши корисници могли, рецимо, да лако резервишу посебне услуге које су им потребне;

 • свим лицима којима преносимо или ћемо пренети наша права и обавезе под уговором који смо закључили са Вама;

 • царинским односно имиграционим службама или органима власти у земљи из које сте кренули или у коју путујете како бисмо испунили своје законске обавезе у односу на те земље;

 • уколико за то постоји законска обавеза или законско право;

 • запосленима, подуговарачима и агентима компаније Ер Србија који су овлашћени да у наше име обављају горе наведене послове сада или у будућности или који су овлашћени да Вам шаљу маркетинг информације у наше име.

Приликом обављања послова наведених у овој Политици заштите приватности, можда ћемо преносити Ваше личне податке земљама које немају прописе о заштити личних података или земљама у којима Ваша приватност и друга основна права неће бити заштићена у истој мери као у Србији. Ваше личне податке ћемо преносити у циљу пружања/обезбеђивања и унапређења услуга које сте од нас тражили, извршења уговорних обавеза према трећем лицу у Вашу корист, када за то постоји Ваша изричита сагласност или да бисмо проследили информације које се од нас траже по одређеном законском основу или које од нас захтевају одређени органи власти. У циљу заштите Ваших података, са компанијама, агентима и другим лицима из земаља које нису чланице Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података Савета Европе, односно из земаља за које није утврђено да пружају исти ниво заштите као Република Србија, закључујемо уговоре о обради података и тиме их обавезујемо да обезбеде одговарајући ниво заштите личних података који су предмет обрадe.

Поводом података које обрађује Ер Србија, у складу са законом имате право:

 • на истинито и потпуно обавештавање о обради његових података у смислу Закона о заштити података о личности;

 • на вршење увида у податке који се на њега односе;

 • на копију података који се о њему обрађују;

 • да од Друштва захтева исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде.

Брисање података можете тражити у следећим случајевима:

 • ако сврха обраде није јасно одређена;

 • ако је сврха обраде измењена а нису испуњени услови за обраду за ту измењену сврху;

 • ако је сврха обраде остварена, односно подаци више нису потребни за остваривање сврхе;

 • ако је начин обраде недозвољен;

 • ако податак спада у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси;

 • ако је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним;

 • ако се податак обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

У било које доба  можете поднети захтев за увид у податке, за издавање копије, за исправку, допуну, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремену обуставу обраде, односно  свој пристанак можете опозвати слањем обавештења (писмено или усмено на записник) на адресу Ер Србија а.д. Београд, Служба за етику и усклађеност пословања, Јурија Гагарина 12, 11000 Београд, или пошаљите имејл на ethicscompliance@airserbia.com.

Желимо да будете редовно обавештени о нашим производима и услугама у складу са Вашим личним склоностима. Тражићемо Вашу сагласност пре слања обавештења и рекламног материјала било о нашим услугама или услугама наших блиских пословних партнера. Углавном ћемо материјал слати путем имејла, али можда ћемо вас контактирати и телефоном, путем СМС-а  или ћемо послати материјал на Вашу адресу. 

Уколико више не желите да добијате информације о новостима, промотивним понудама и сл, потребно је само да кликнете „unsubscribe“ линк на било ком обавештењу које сте добили или да нас контактирате упућивањем захтева на адресу Ер Србија а.д. Београд, Служба за етику и усклађеност пословања, Јурија Гагарина 12, 11000 Београд, или пошаљите имејл на ethicscompliance@airserbia.com.

Податке о личности чувамо на начин и у роковима како је одређено у Централном регистру Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Када резервишете место на лету преко вебсајта, нудимо Вам могућност да користите софтвер сигурног сервера (SSL) који шифрира све податке које уносите пре него што исти буду прослеђени нама. На тај начин се спречава неовлашћени приступ Вашим подацима.

Придржавамо се строгих безбедносних процедура у погледу чувања и откривања информација које нам дајете како бисмо спречили неовлашћени приступ истима.

Настојимо да предузмемо све разумне мере како бисмо заштитили Ваше личне податке. Упркос томе, не можемо гарантовати сигурност података које сте дали на интернету. Давањем података прихватате могући ризик који свако давање личних података и активност на интернету носи са собом и прихватате да нас нећете сматрати одговорним за пропусте у безбедности осим ако до истих није дошло нашим немаром или намерном злоупотребом.

Са нашег вебсајта линкови могу водити на друге вебсајтове. Не сносимо одговорност за политику или процедуре за заштиту података, као ни за садржај на овим вебсајтовима.

Технологију познату под појмом "колачићи" користимо како бисмо Вам слали информације са нашег вебсајта намењене нашим корисницима. "Колачић" је посебна порука коју одређени вебсајт шаље Вашем претраживачу и која затим остаје у Вашем систему. "Колачићи" нам омогућавају да видимо гледаност одређене странице и рекламе како бисмо могли да установимо колико често се исте посећују и гледају и који делови нашег вебсајта привлаче највише пажње. За више детаља како користимо „Колачиће“ погледајте нашу Политику о „колачићима“.

Уколико желите да знате више о томе са ким делимо Ваше личне податке, желите да повучете сагласност за обраду Ваших података или имате било какав други захтев или питања у вези са обрадом Ваших података, пишите нам на адресу Ер Србија а.д. Београд, Служба за етику и усклађеност пословања, Јурија Гагарина 12, 11000 Београд, или нам пошаљите имејл на ethicscompliance@airserbia.com.