Tarife

Sa našim novim Light, Standard, Comfort i All Inclusive tarifama možete da kreirate svoj let. Izaberite paket koji vam najviše odgovara i uživajte u svakom putovanju.

Brendirane Tarife Tarife Uporedna tabela brendiranih tarifa

ECONOMY LIGHT

Ako idete na kratko putovanje kada vam je dovoljan samo ručni prtljag, izaberite ECONOMY LIGHT tarifu i putujte po najpovoljnijoj tarifi.

Na let sa sobom ćete moći da ponesete jedan komad ručnog prtljaga do 8 kg, a moći ćete da birate između nekoliko dodatnih usluga.

ECONOMY STANDARD

Planirate putovanje sa više prtljaga i tražite veću udobnost putovanja? ECONOMY STANDARD tarifa predviđa jedan komad ručnog i jedan komad predatog prtljaga težine do 23 kg.

Uz to imate i mogućnost promene datuma leta uz odgovarajuću naknadu, kao izbor dodatnih usluga za koje takođe možete da doplatite.

ECONOMY COMFORT

Ako želite dodatne pogodnosti, maksimalnu fleksibilnost oko datuma putovanja, i putujete sa predatim prtljagom odaberite ECONOMY COMFORT tarifu.

Svoje sedište ćete moći da rezervišete unapred, prijavu za let ćete moći da obavite na samom aerodromu, a nudi vam se i čitav niz dodatnih opcija.

BUSINESS ALL INCLUSIVE

Za maksimalnu udobnost tokom putovanja, pristup našem Premijum salonu, dvostruko više predatog i ručnog prtljaga i brojne druge pogodnosti izaberite BUSINESS ALL INCLUSIVE tarifu.

Vaše iskustvo će biti još prijatnije i jednostavnije uz prioritetno ukrcavanje i prijavu za let, Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli i još mnogo dodatnih usluga.

Koncept tarifa koji se nalazi u nastavku važi za letove u okviru Evrope, između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, Beograda i Njujorka i između Australije i Sjedinjenih Američkih Država

Ove tarife takođe važe za karte izdate pre 24. januara 2018. karte izdate dana/nakon 24. januara 2018. za letove po Evropi i između Evrope i Bejruta/Tel Aviva od 24. januara 2018. do 1. marta 2018, pod uslovom da nema promene na kartama.

U okviru Evrope1

Ekonomska klasa

Prednosti ECONOMY Deal ECONOMY Saver ECONOMY Value ECONOMY Freedom
Rezervacija sedišta unapred uz naknadu uz naknadu uz naknadu* uz naknadu*
Ručni prtljag 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg
Predati prtljag 1 torba do 23 kg 1 torba do 23 kg 1 torba do 23 kg 1 torba do 23 kg
Milje
Obrok uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Grickalice
Izmene2 uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Refundacija3 uz naknadu
Mogućnost promene u višu klasu4 uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu5 uz naknadu uz naknadu
Prioritetna prijava na let uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prtljag uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetno ukrcavanje uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu

Biznis klasa

Prednosti BUSINESS Value BUSINESS Freedom
Rezervacija sedišta unapred
Ručni prtljag 2 torbe po 8 kg 2 torbe po 8 kg
Predati prtljag 2 torbe po 32 kg
2 torbe po 32 kg
Milje
Obrok
Izmene2
Refundacija3
Mogućnost promene u višu klasu4
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu5
Prioritetna prijava na let
Prioritetni prtljag
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli
Prioritetno ukrcavanje
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu

Između Niša i Evrope7

Ekonomska klasa

Prednosti ECONOMY LIGHT
Putujte za manje novca6
ECONOMY STANDARD
Letite sa više prtljaga
ECONOMY COMFORT
Menjajte planove bez troškova
Rezervacija sedišta unapred uz naknadu uz naknadu besplatno*
Ručni prtljag 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg
Predati prtljag uz naknadu 1 torba do 23 kg 1 torba do 23 kg
Milje
Obrok uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Izmene2
Refundacija3
Mogućnost promene u višu klasu4
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu
Prioritetna prijava na let
Prioritetni prtljag
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli
Prioritetno ukrcavanje
Doček i asistencija na aerodromu
Pristup salonu

Između Evrope1 i Sjedinjenih Američkih Država

Ekonomska klasa

Prednosti ECONOMY Deal ECONOMY Saver ECONOMY Value ECONOMY Freedom
Rezervacija sedišta unapred uz naknadu uz naknadu uz naknadu* uz naknadu*
Ručni prtljag 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg
Predati prtljag 2 torbe po 23 kg 2 torbe po 23 kg 2 torbe po 23 kg 2 torbe po 23 kg
Milje
Obrok uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Izmene2 uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Refundacija3 uz naknadu uz naknadu
Mogućnost promene u višu klasu4 uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu5 uz naknadu uz naknadu
Prioritetna prijava na let uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prtljag uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetno ukrcavanje uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu

Biznis klasa

Prednosti BUSINESS Value BUSINESS Freedom
Rezervacija sedišta unapred
Ručni prtljag 2 torbe po 8 kg 2 torbe po 8 kg
Predati prtljag 2 torbe po 32 kg
2 torbe po 32 kg
Milje
Obrok
Izmene2 uz naknadu
Refundacija3 uz naknadu
Mogućnost promene u višu klasu4
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu5
Prioritetna prijava na let
Prioritetni prtljag
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli
Prioritetno ukrcavanje
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu

Između Beograda (BEG) i Njujorka (JFK)

Ekonomska klasa

Prednosti ECONOMY Deal ECONOMY Saver ECONOMY Value ECONOMY Freedom
Rezervacija sedišta unapred uz naknadu uz naknadu uz naknadu* uz naknadu*
Ručni prtljag 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg
Predati prtljag 2 torbe po 23 kg 2 torbe po 23 kg 2 torbe po 23 kg 2 torbe po 23 kg
Milje
Obrok
Izmene2 uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Refundacija3 uz naknadu uz naknadu
Mogućnost promene u višu klasu4 uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu5 uz naknadu uz naknadu
Prioritetna prijava na let uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prtljag uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetno ukrcavanje uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu

Biznis klasa

Prednosti BUSINESS Value BUSINESS Freedom
Rezervacija sedišta unapred
Ručni prtljag 2 torbe po 8 kg 2 torbe po 8 kg
Predati prtljag 2 torbe po 32 kg
2 torbe po 32 kg
Milje
Obrok
Izmene2 uz naknadu
Refundacija3 uz naknadu
Mogućnost promene u višu klasu4
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu5
Prioritetna prijava na let
Prioritetni prtljag
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli
Prioritetno ukrcavanje
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu

Između Australije i Sjedinjenih Američkih Država

Ekonomska klasa

Prednosti ECONOMY Deal ECONOMY Saver ECONOMY Value ECONOMY Freedom
Rezervacija sedišta unapred uz naknadu uz naknadu uz naknadu* uz naknadu*
Ručni prtljag 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg
Predati prtljag 2 torbe po 23 kg 2 torbe po 23 kg 2 torbe po 23 kg 2 torbe po 23 kg
Milje
Obrok uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Izmene2 uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Refundacija3 uz naknadu
Mogućnost promene u višu klasu4 uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu5 uz naknadu uz naknadu
Prioritetna prijava na let uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prtljag uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetno ukrcavanje uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu

Biznis klasa

Prednosti BUSINESS Value BUSINESS Freedom
Rezervacija sedišta unapred
Ručni prtljag 2 torbe po 8 kg 2 torbe po 8 kg
Predati prtljag 2 torbe po 32 kg
2 torbe po 32 kg
Milje
Obrok
Izmene2 uz naknadu
Refundacija3 uz naknadu
Mogućnost promene u višu klasu4
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu5
Prioritetna prijava na let
Prioritetni prtljag
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli
Prioritetno ukrcavanje
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu

Ostale destinacije

Ekonomska klasa

Prednosti ECONOMY Deal ECONOMY Saver ECONOMY Value ECONOMY Freedom
Rezervacija sedišta unapred uz naknadu uz naknadu uz naknadu* uz naknadu*
Ručni prtljag 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg
Predati prtljag 1 torba do 23 kg 1 torba do 23 kg 2 torbe po 23 kg 2 torbe po 23 kg
Milje
Obrok uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Grickalice
Izmene2 uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Refundacija3 uz naknadu
Mogućnost promene u višu klasu4 uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu5 uz naknadu uz naknadu
Prioritetna prijava na let uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prtljag uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetno ukrcavanje uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu

Biznis klasa

Prednosti BUSINESS Value BUSINESS Freedom
Rezervacija sedišta unapred
Ručni prtljag 2 torbe po 8 kg 2 torbe po 8 kg
Predati prtljag 2 torbe po 32 kg
2 torbe po 32 kg
Milje
Obrok
Izmene2 uz naknadu
Refundacija3 uz naknadu
Mogućnost promene u višu klasu4
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu5
Prioritetna prijava na let
Prioritetni prtljag
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli
Prioritetno ukrcavanje
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu
Prednosti ECONOMY LIGHT
Putujte za
manje novca6
ECONOMY STANDARD
Letite sa više
prtljaga
ECONOMY COMFORT
Menjajte planove bez troškova
BUSINESS ALL INCLUSIVE
Maksimalna
udobnost
Rezervacija sedišta unapred uz naknadu uz naknadu besplatno*
Ručni prtljag 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 1 torba do 8 kg 2 torbe po 8 kg
Predati prtljag uz naknadu 1 torba do 23 kg 1 torba do 23 kg 2 torbe po 32 kg
Milje
Obrok uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Grickalice
Izmene2 uz naknadu
Refundacija3
Mogućnost promene u višu klasu4 uz naknadu uz naknadu nije primenljivo
Prijava za let putem interneta
Prijava za let na aerodromu Vidi napomenu5
Prioritetna prijava na let uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prtljag uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Prioritetno ukrcavanje uz naknadu uz naknadu
Doček i asistencija na aerodromu uz naknadu uz naknadu uz naknadu uz naknadu
Pristup salonu uz naknadu uz naknadu uz naknadu

Napomene

 • *U zavisnosti od tipa sedišta/Putnici u Ekonomskoj klasi mogu da rezervišu svoja sedišta besplatno ili uz naknadu unapred prilikom rezervacije karte.
 • 1Obuhvata sledeće gradove: Beograd, Amsterdam, Atina, Banja Luka, Bejrut, Berlin, Brisel, Bukurešt, Kopenhagen, Dubrovnik, Diseldorf, Frankfurt, Hamburg, Larnaka, London, Ljubljana, Malta, Milano, Moskva, Ohrid, Pariz, Podgorica, Prag, Pula, Rim, Sankt Peterburg, Sarajevo, Skoplje, Sofija, Split, Stokholm, Štutgart, Tel Aviv, Tivat, Tirana, Venecija, Beč, Zagreb, Cirih.
 • 2Može se promeniti rezervacija u zavisnosti od prava u okviru tarife i dostupnosti tarife. Ako prvobitna klasa leta nije dostupna, razlika u tarifi će se naplaćivati uz važecću naknadu za promenu.
 • 3Kada je karta rezervisana kombinacijom tarifa, primenjuje se najrestriktivnije pravilo o otkazivanju. Napominjemo da se puna cena karte ne može refundirati u slučaju nedolaska.
 • 4Unapređenje klase je dostupno za letove Er Srbije u zavisnosti od raspoloživosti klasa. Viša klasa se može kupiti na aerodromu.
 • 5Prijava na let na šalteru Aerodroma Nikola Tesla u Beogradu će se naplaćivati prema važecćem cenovniku za putovanje koje počinje iz Beograda.
 • 6ECONOMY LIGHT nije dostupna za putovanja između: Beograda i Tivta, Podgorice; Bejruta, Tel Aviva i Evrope.
 • 7Obuhvata sledeće gradove: Bolonja, Budimpešta, Rim, Fridrihshafen, Karlsrue, Geteborg, Hanover, Han, Ljubljana, Nirnberg, Salcburg, Tivat.
 • **Od 19.11.2018. uveli smo nove nazive za TARIFE:
 • - Economy White → Economy Light
 • - Economy Blue → Economy Standard
 • - Economy Red → Economy Comfort
 • - Business Silver → Business All Inclusive

Putovanje sa partnerskim aviokompanijama

Uslovi i pravila važe samo na letovima Er Srbije. Za letove partnerskih kompanija primenjuju se različiti uslovi i pravila.
Partnerske aviokompanije i njihovi uslovi prevoza →

Ovaj veb sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo, personalizacija sadržaja i oglasa, kao i integracija društvenih medija i analiza saobraćaja na internetu. S tim u vezi, moguć je prenos informacija o vašoj upotrebi veb sajta našim partnerima radi omogućavanja komunikacije i reklamiranja prilagođenog vašim preferencijama. Našu politiku zaštite privatnosti možete pogledati ovde, a politiku “kolačića” ovde.
Klikom na „Slažem se“ pristajete na postavljanje ovih kolačića. Kliknite na dugme „Promeni podešavanja kolačića“ da biste promenili postavke.
Za više informacija o kolačićima pročitajte Politiku kolačića Air Serbia.