Propis SAD o uskraćenom ukrcavanju

U skladu sa zahtevom Ministarstva saobraćaja SAD, objavljenim u 14. Pravilniku o federalnim propisima 250.9 (14 CFR 250.9), Er Srbija svoje putnike obaveštava o sledećem:

Propis SAD o uskraćenom ukrcavanju

Naknada za uskraćeno ukrcavanje

Ukoliko vam je uskraćeno rezervisano mesto na letu kompanije Er Srbija sa polaskom iz SAD, verovatno imate pravo na novčanu naknadu. U ovom obaveštenju, objašnjavaju se obaveze avio-kompanije i prava putnika u slučaju prekomerne prodaje karata za let, u skladu sa propisima Ministarstva saobraćaja SAD.

Dobrovoljci i prioritetno ukrcavanje

Ukoliko dođe do prekomerne prodaje karata za let (više potvrđenih rezervacija nego slobodnih sedišta), nikome neće biti uskraćeno ukracavanje protiv njegove ili njene volje pre nego što Er Srbija zamoli dobrovoljce da odustanu od svojih rezervacija sopstvenom voljom, u zamenu za kompenzaciju po izboru avio-kompanije. Ukoliko se javi nedovoljan broj doborovoljaca, drugim putnicima može biti uskraćeno ukrcavanje protivno njihovoj volji u skladu sa sledećim prioritetima za ukrcavanje kompanije Er Srbija.

Prioritet prilikom ukrcavanja

Putnici sa potvrđenom rezervacijom uvek imaju pravo prvenstva prilikom ukrcavanja u odnosu na putnike koji nemaju potvrđenu rezervaciju ili nemaju pravo na potvrđenu rezervaciju. Putnici sa potvrđenom rezervacijom koji su platili punu tarifu (uključujući specijalne tarife, posebne tarife, tarife s popustom – kao one za decu) čije je objavljivanje i plasiranje na tržište odobrilo američko Ministarstvo za transport, ući će u avion po redosledu po kojem su se blagovremeno prijavili na let sa urednom dokumentacijom.

Izuzeci

Sledećim putnicima neće biti uskraćeno ukrcavanje osim ako to bude neophodno:

 • Putnici koji ne mogu biti primljeni u zemlju (INAD) i deportovani putnici (DEPA/DEPU)
 • Članovi posade koji putuju ka početnoj poziciji za preuzimanje letačke dužnosti i inženjeri leta koji putuju kako bi izvršili hitne popravke na avionima prizemljenim u inostranstvu ili koji putuju ka/sa mesta vazduhoplovnog udesa
 • DHC (Dead Head Crew), članovi posade koji su na službenom putu sa potvrđenom rezervacijom na osnovu MIBA (Multilateralni međukompanijski sporazum o službenim putovanjima)
 • Putnici sa putnim ispravama koje ne dozvoljavaju da budu rerutirani, niti da se vrate u zemlju iz koje su krenuli
 • Maloletna lica bez pratnje punoletnog lica (UNMR)
 • Putnici koji putuju na nosilima, nepokretni putnici i njihovi pratioci, kao i druga lica sa invaliditetom
 • V.I.P. putnici
 • Putnici Biznis klase
 • Putnici koji se nalaze u teškoj situaciji, po odluci šefa smene
 • Putnici koji putuju u grupi
 • Diplomatski kuriri
 • Članovi Er Srbija Etihad Guest Gold i Etihad Guest Silver klubova
 • Pomorci sa važećim uverenjem o pomorskoj plovidbi
 • Porodice sa bebama (INF) ili porodice sa decom (CHD)
 • Putnici koji nastavljaju putovanje drugim letom
 • Zaposleni Er Srbije koji putuju sa potvrđenom rezervacijom

Iznos naknade za uskraćeno ukrcavanje

Međunarodni prevoz

Putnici koji putuju iz SAD u stranu zemlju, kojima je protiv njihove volje uskraćeno ukrcavanje na let sa aerodroma u SAD sa prodatim prekomernim brojem karata:

 • Nemaju pravo na naknadu ukoliko im avio-prevoznik ponudi alternativni prevoz koji će planirano stići na odredište putnika ili na njegovu prvu usputnu stanicu ne više od jednog sata nakon planiranog vremena dolaska prvobitnog leta putnika;
 • Imaju pravo na 200% cene karte za odredište putnika ili za prvo usputno stajalište, ali ne više od 675 USD, ukoliko avio-prevoznik ponudi alternativni prevoz koji će planirano stići na odredište putnika ili na njegovu prvu usputnu stanicu više od jednog sata ali manje od četiri sata nakon planiranog vremena dolaska prvobitnog leta putnika; i
 • Imaju pravo na 400% cene karte za odredište putnika ili za prvo usputno stajalište, ali ne više od 1.350 USD, ukoliko avio-prevoznik ne ponudi alternativni prevoz koji će planirano stići na aerodrom odredišta putnika ili na njegovu prvu usputnu stanicu za manje od četiri sata nakon planiranog vremena dolaska prvobitnog leta putnika.
Trajanje kašnjenja Naknada
0 do 1 sati kašnjenja dolaska Bez naknade
1 do 4 sata kašnjenja dolaska 200% cene karte u jednom smeru
(ali ne više od 675 USD)
Preko 4 sata kašnjenja dolaska 400% cene karte u jednom smeru
(ali ne više od 1.350 USD)

Alternativni prevoz

Alternativni prevoz znači vazdušni prevoz uz potvrđenu rezervaciju bez dodatne naplate (bilo kojom avio-kompanijom sa zakazanim letom, koja je licencirana od strane Ministarstva saobraćaja), ili drugi prevoz kojeg putnik prihvati i koristi u slučaju uskraćenog ukrcavanja.

Način isplate

Osim kako je navedeno u donjem tekstu, avio-kompanija svakom putniku koji se kvalifikuje za naknadu ukrcavanja uskraćenog protiv njegove volje mora izvršiti isplatu u gotovini ili čekovima na iznos naveden u gornjem tekstu, na dan i na mestu ukrcavanja koje je uskraćeno protiv volje putnika. Ukoliko avio-kompanija organizuje alternativni prevoz za putnika sa polaskom pre nego što isplata naknade može biti izvršena, isplata će biti poslata putniku u roku od 24 časa. Avio-prevoznik može ponuditi besplatan prevoz ili sniženu cenu prevoza umesto isplate u gotovini. U tom slučaju, avio-prevoznik mora putnika obavestiti o svim materijalnim ograničenjima u korišćenju besplatnog prevoza ili snižene cene prevoza pre nego što putnik odluči da li će prihvatiti prevoz umesto isplate u gotovini ili čekovima. Putnik može da insistira na isplati u gotovini ili čekovima, ili da odbije svaku naknadu i pokrene građansku tužbu.

Mogućnosti putnika

Prihvatanjem naknade, Er Srbija može biti oslobođena dalje odgovornosti prema putniku uzrokovane nepoštovanjem potvrđene rezervacije. Ipak, putnik može odbiti isplatu i tražiti naknadu štete na sudu ili na neki drugi način.

Ovaj veb sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo, personalizacija sadržaja i oglasa, kao i integracija društvenih medija i analiza saobraćaja na internetu. S tim u vezi, moguć je prenos informacija o vašoj upotrebi veb sajta našim partnerima radi omogućavanja komunikacije i reklamiranja prilagođenog vašim preferencijama. Našu politiku zaštite privatnosti možete pogledati ovde, a politiku “kolačića” ovde.
Klikom na „Slažem se“ pristajete na postavljanje ovih kolačića. Kliknite na dugme „Promeni podešavanja kolačića“ da biste promenili postavke.
Za više informacija o kolačićima pročitajte Politiku kolačića Air Serbia.