Rezervacija sedišta unapred

Izaberite sedište koje želite - bilo da se radi o onom sa više prostora za noge, sedištu koje je najbliže prozoru ili sedištu pored drage osobe.

Rezervacija sedišta unapred Uslovi rezervacije sedišta Uslovi za sedišta na izlazu u slučaju opasnosti

Uživajte sa više prostora za noge

Ovo je jedno od najtraženijih sedišta. Sedište sa više prostora za noge daje mogućnost putovanja uz veću dozu komfora.

Prioritetna zona

Vaše sedište može da bude u prioritetnoj zoni sa više privatnosti. Izborom ovog sedišta moći ćete među prvima da se iskrcate iz aviona.

Standardno sedište

Da li želite sedište pored prolaza ili pored prozora? Izaberite svoje željeno mesto po najnižim cenama*.

Cene sedišta variraju u zavisnosti od dužine leta i tarife kojom letite, a možete ih pronaći u tabelama u nastavku.

Napomene

 • *Niže u odnosu na cene drugih sedišta na Er Srbija letovima

Letovi u trajanju do 1h 20min

Sedište po vašem izboru Economy LIGHT Economy STANDARD Economy COMFORT Business ALL INCLUSIVE
Sedište sa više prostora za noge 9 EUR1 9 EUR1 9 EUR1 besplatno
Prioritetna zona 4 EUR 4 EUR 4 EUR besplatno
Standardno sedište 3 EUR - 4 EUR1 3 EUR - 4 EUR1 besplatno besplatno
Sedište po vašem izboru T,E,U V,L,Q M,K H,B,Y,W,D,C,J
Sedište sa više prostora za noge 9 EUR1 9 EUR1 9 EUR1 besplatno
Prioritetna zona 4 EUR 4 EUR 4 EUR besplatno
Standardno sedište 3 EUR - 4 EUR1 3 EUR - 4 EUR1 besplatno besplatno

Napomene

 • 1Dostupno samo kada let obavlja letelica tipa Airbus A319/A320
 • Navedene cene su podložne promenama i mogu varirati u skladu sa kretanjima kursa valuta. Cena se obračunava u drugim valutama prema prodajnom kursu preuzetom iz IATA Consolidated Exchange Rates (ICER).
 • Usluga kupovine željenog sedišta se naplaćuje po svakom putniku i segmentu putovanja.
 • Doplati podležu odrasli i deca starosti od 2 do 12 godina, kao i bebe ukoliko se za njih kupuje posebno sedište.
 • Bebe koje ne zauzimaju dodatno sedište ne podležu ovoj doplati.

Letovi u trajanju do 3h 40min

Sedište po vašem izboru Economy LIGHT Economy STANDARD Economy COMFORT Business ALL INCLUSIVE
Sedište sa više prostora za noge 12 EUR 12 EUR 12 EUR besplatno
Prioritetna zona 8 EUR 8 EUR 8 EUR besplatno
Standardno sedište 4 EUR - 7 EUR 4 EUR - 7 EUR besplatno besplatno
Sedište po vašem izboru T,E,U V,L,Q M,K H,B,Y,W,D,C,J
Sedište sa više prostora za noge 12 EUR 12 EUR 12 EUR besplatno
Prioritetna zona 8 EUR 8 EUR 8 EUR besplatno
Standardno sedište 4 EUR - 7 EUR 4 EUR - 7 EUR besplatno besplatno

Napomene

 • Navedene cene su podložne promenama i mogu varirati u skladu sa kretanjima kursa valuta. Cena se obračunava u drugim valutama prema prodajnom kursu preuzetom iz IATA Consolidated Exchange Rates (ICER).
 • Usluga kupovine željenog sedišta se naplaćuje po svakom putniku i segmentu putovanja.
 • Doplati podležu odrasli i deca starosti od 2 do 12 godina, kao i bebe ukoliko se za njih kupuje posebno sedište.
 • Bebe koje ne zauzimaju dodatno sedište ne podležu ovoj doplati.

Letovi između Beograda i Njujorka


Cenovnik

Sedište po vašem izboru T,E U,V L,Q,M,K H,B,Y,W,D,C,J
Sedište sa više prostora za noge 80 EUR 80 EUR 80 EUR besplatno
Prioritetna zona 30 EUR 30 EUR 30 EUR besplatno
Standardno sedište 15 EUR - 25 EUR 15 EUR - 25 EUR besplatno besplatno

Napomene

 • Navedene cene su podložne promenama i mogu varirati u skladu sa kretanjima kursa valuta. Cena se obračunava u drugim valutama prema prodajnom kursu preuzetom iz IATA Consolidated Exchange Rates (ICER).
 • Usluga kupovine željenog sedišta se naplaćuje po svakom putniku i segmentu putovanja.
 • Doplati podležu odrasli i deca starosti od 2 do 12 godina, kao i bebe ukoliko se za njih kupuje posebno sedište.
 • Bebe koje ne zauzimaju dodatno sedište ne podležu ovoj doplati.

Letovi između Niša i Evrope


Cenovnik

IATA oznaka Destinacija Standardno sedište A Standardno sedište B Prioritetno sedište Sedište sa više prostora za noge
BLQ Bolonja, Italija EUR 5,02 EUR 5,21 EUR 7,15 EUR 12,19
BUD Budimpešta, Mađarska EUR 4,95 EUR 4,11 EUR 7,15 EUR 10,40
FDH Fridrikshafen, Nemačka EUR 4,61 EUR 4,09 EUR 7,15 EUR 12,87
FKB Baden, Nemačka EUR 7,13 EUR 7,25 EUR 10,45 EUR 13,82
GOT Geteborg, Švedska EUR 7,31 EUR 7,25 EUR 10,45 EUR 13,82
HAJ Hanover, Nemačka EUR 7,18 EUR 7,25 EUR 10,45 EUR 13,82
HHN Frankfurt, Nemačka EUR 7,17 EUR 7,25 EUR 10,45 EUR 13,82
LJU Ljubljana, Slovenija EUR 4,64 EUR 3,46 EUR 7,15 EUR 10,92
NUE Nirnberg, Nemačka EUR 4,61 EUR 4,09 EUR 7,15 EUR 12,86
ROM Rim, Italija EUR 5,15 EUR 3,91 EUR 7,15 EUR 11,96
SZG Salcburg, Austrija EUR 5,03 EUR 3,95 EUR 7,15 EUR 12,17
TIV Tivat, Crna Gora EUR 5,36 EUR 3,21 EUR 7,15 EUR 9,71

Napomene

 • Navedene cene su podložne promenama i mogu varirati u skladu sa kretanjima kursa valuta. Cena se obračunava u drugim valutama prema prodajnom kursu preuzetom iz IATA Consolidated Exchange Rates (ICER).
 • Usluga kupovine željenog sedišta se naplaćuje po svakom putniku i segmentu putovanja.
 • Doplati podležu odrasli i deca starosti od 2 do 12 godina, kao i bebe ukoliko se za njih kupuje posebno sedište.
 • Bebe koje ne zauzimaju dodatno sedište ne podležu ovoj doplati.

Uslovi korišćenja

Pravo izbora sedišta neposredno zavisi od tarife kupljene avio-karte.

Raspoloživost

Izbor sedišta zavisiće od raspoloživosti u momentu zahteva. Određena sedišta mogu biti isključena iz izbora iz operativnih i bezbednosnih razloga.

Er Srbija ne garantuje mogućnost izbora sedišta na svim letovima.

Er Srbija nudi mogućnost ranijeg izbora sedišta putnicima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija, a koji imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115).

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi opciju ranijeg izbora sedišta putnicima koji putuju letovima koje obavljaju druge avio-kompanije, a koji imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115), osim u slučaju avio-kompanija koje ne naplaćuju izbor sedišta i koje potvrde zahtev za određenim sedištem.

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi opciju ranijeg izbora sedišta putnicima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija, a koji imaju karte izdate od strane druge avio-kompanije (karte koje ne počinju brojem 115), osim ukoliko Er Srbija može da izda EMD za raniji izbor sedišta.

Er Srbija će uložiti sve napore da Vam pruži mogućnost ranijeg izbora sedišta. Međutim, rezervacija sedišta ne predstavlja garanciju da ćete putovati na sedištu koje ste izabrali već da ćete imati mogućnost da izaberete sedište koje se nalazi na sledećim pozicijama: pored prozora, pored prolaza, u sredini.

Promena sedišta

Nakon što je plaćeno, izabrano sedište može biti promenjeno u zavisnosti od raspoloživosti. Izabrano sedište se može promeniti neograničeni broj puta. Putnik može zameniti izabrano sedište za skoro bilo koje drugo sedište u avionu koje je slobodno u momentu upućivanja zahteva.

Prilikom promene sedišta, ukoliko je novo sedište skuplje od prethodno rezervisanog, putnik će morati da plati razliku. U slučaju da je jeftinije, razlika će putniku biti refundirana.

Izbor sedišta možete menjati u bilo kom momentu sve do prijave na let. Er Srbija Vam predlaže da za sve želje i izmene u pogledu sedišta koristite opciju Moja rezervacija na našem sajtu.

Er Srbija uglavnom ne dozvoljava promenu sedišta nakon ukrcavanja u avion, osim u izuzetnim slučajevima.

Er Srbija zadržava pravo da putnika premesti bez njegove saglasnosti na drugo sedište pre ukrcavanja ili u avionu u slučaju poremećaja saobraćaja, promene aviona ili iz bilo kojih drugih operativnih ili bezbednosnih razloga.

Ukoliko promena sedišta bude neophodna iz gore navedenih razloga, Er Srbija će svakako nastojati da Vas premesti na sedište koje je slično, odnosno na sličnoj poziciji (pored prolaza, pored prozora, u sredini) kao ono koje ste izabrali. U slučaju promene sedišta koju nije tražio putnik, Er Srbija će se potruditi da Vam nađe drugo odgovarajuće sedište. Ukoliko niste zadovoljni novim mestom koje Vam je dodeljeno, molimo Vas da se obratite našim predstavnicima službe za odnose sa putnicima.

Sedišta pored izlaza u slučaju opasnosti

Putnik koji želi da sedi na sedištu pored izlaza u slučaju opasnosti (nezavisno od toga da li je sedište platio ili ga dobio besplatno) mora ispunjavati uslove za sedište pored izlaza u slučaju opasnosti. Odabirom sedišta sa većim prostorom za noge putnik izjavljuje da ispunjava navedene zahteve i prihvata postojeća pravila. Ukoliko putnik ne izgleda kao da ispunjava pomenute uslove ili izgleda kao da neće ispuniti svoje obaveze tokom putovanja, članovi posade i zaposleni kompanije Er Srbija imaju pravo da premeste putnika, bez prava na refundaciju.

Refundacija može biti priznata samo ukoliko putnik dokaže da je unapred (najmanje 4sata 01min pre poletanja) obavestio kompaniju Er Srbija da se njegovo stanje promenilo i da više ne ispunjava napred navedene uslove.

Reklamacije i refundacija

Uslovi refundacije koji se odnose na rezervaciju sedišta nezavisni su od uslova refundacije karata.

Er Srbija neće refundirati iznose plaćene za rezervaciju sedišta u slučaju dobrovoljnog prelaska na višu klasu prevoza.

Ukoliko Vas Er Srbija preusmeri na let koji obavlja druga avio-kompanija, iznos plaćen za rezervaciju sedišta će biti refundiran.

Iznos plaćen za rezervaciju sedišta biće refundiran i u slučaju poništenja avio-karte. Refundacija se vrši u skladu sa prvobitnim načinom plaćanja. Primenjuju se pravila o refundaciji kompanije Er Srbija.

U slučaju promene karte na višu klasu prevoza, plaćena rezervacija sedišta se može iskoristiti za plaćanje prelaska na višu klasu prevoza (važi za sve vrste prelaska na višu klasu prevoza) ili može biti refundirana.

U slučaju promene karte (zbog dodatnih usluga ili dobrovoljne promene datuma putovanja), iznos naplaćen za odabir sedišta će ili biti refundiran ili iskorišćen za plaćanje ponovnog izdavanja karte.

Imajte na umu da se zahtevi za refundaciju iznosa plaćenog za rezervaciju sedišta ne obrađuju u avionu ili na aerodromu. Molimo Vas da se obratite predstavniku Er Srbija službe za odnose sa putnicima. Er Srbija će odbiti sve reklamacije i zahteve za refundaciju predate više od mesec dana posle datuma leta.

Troškovi rezervacije sedišta su neprenosivi.

Er Srbija zadržava pravo da obustavi prodaju sedišta ili da odbije da proda sedište određenom putniku.

Uslovi za sedišta na izlazu u slučaju opasnosti

Sedišta sa dodatnim prostorom za noge u Ekonomskoj klasi koja se nalaze pored izlaza u slučaju opasnosti mogu zauzeti isključivo putnici koji ispunjavaju sve sigurnosne, zdravstvene i druge zahteve.

Putnici koji žele da sede na mestu pored izlaza u slučaju opasnosti, gde imaju više prostora za noge:

 • moraju biti fizički sposobni da dohvate, lociraju i rukuju prozorom ili vratima za slučaj nužde, kao i da brzo prođu kroz izlaz u slučaju opasnosti,
 • moraju biti u stanju da razumeju i prihvate uputstva naše posade u vezi sa radnjama koje će se od njih očekivati tokom evakuacije u slučaju opasnosti, kao i da pročitaju bezbednosno uputstvo koje će im posada u tom slučaju dati,
 • moraju biti spremni i sposobni da pomognu posadi i ostalim putnicima tokom evakuacije iz aviona,
 • moraju biti u stanju da provere spoljne uslove i da odgovore na zahteve posade pre otvaranja izlaza,
 • ne smeju biti u drugom stanju,
 • ne smeju patiti od stanja (koja su posledica starosti, slabosti, povrede, umanjene fizičke ili psihičke sposobnosti, umanjene sposobnosti kretanja, poremećaja vida ili sluha, bolesti ili drugog) koja bi mogla da ih ometaju u vršenju gore navedenih dužnosti,
 • moraju imati najmanje 18 godina,
 • ne mogu putovati sa decom ili bebama,
 • ne mogu putovati sa pratiocem koji se o njima stara, psom vodičem ili drugom životinjom koja im pruža pomoć.

Odabirom sedišta pored izlaza u slučaju opasnosti putnik izjavljuje da ispunjava sve gore navedene uslove za sedenje na ovom sedištu. U slučaju da iz bilo kog razloga putnik više ne ispunjava gore navedene uslove, u obavezi je da o tome obavesti avio-kompaniju što ranije, a najkasnije 24 časa pre planiranog poletanja rezervisanog leta.

Pravo procene

Er Srbija i druga povezana lica uključena u proces pružanja usluge zadržavaju pravo procene ispunjavanja ovih zahteva u svakom trenutku.

Aerodromsko osoblje ima pravo da za Er Srbiju tokom procesa prijave na let i ukrcavanja uživo proceni da li putnici i dalje ispunjavaju uslove za sedenje na sedištu sa dodatnim prostorom za noge u Ekonomskoj klasi koje se nalazi pored izlaza u slučaju opasnosti. Ukoliko to nije slučaj, aerodromsko osoblje će promeniti sedište putniku  na licu mesta. Ovo pravilo važi za sve putnike, bez obzira na način na koji su se prijavili na let.

Kabinsko osoblje ima pravo da za Er Srbiju tokom procesa ukrcavanja u avion uživo proceni da li putnici i dalje ispunjavaju uslove za sedenje na sedištu sa dodatnim prostorom za noge u Ekonomskoj klasi pored izlaza u slučaju opasnosti. Ukoliko to nije slučaj, kabinsko osoblje će promeniti sedište putnika na licu mesta.

Ograničenje usluge

Er Srbija ni u jednom trenutku ne garantuje sedište sa dodatnim prostorom za noge u Ekonomskoj klasi koje se nalazi pored izlaza u slučaju opasnosti, bez obzira na visinu tarife koja je plaćena.

Er Srbija zadržava pravo da jedan broj ovih sedišta u pojedinim situacijama može besplatno dodeliti drugim putnicima iz bezbednosnih i sigurnosnih razloga.

Ovaj veb sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo, personalizacija sadržaja i oglasa, kao i integracija društvenih medija i analiza saobraćaja na internetu. S tim u vezi, moguć je prenos informacija o vašoj upotrebi veb sajta našim partnerima radi omogućavanja komunikacije i reklamiranja prilagođenog vašim preferencijama. Našu politiku zaštite privatnosti možete pogledati ovde, a politiku “kolačića” ovde.
Klikom na „Slažem se“ pristajete na postavljanje ovih kolačića. Kliknite na dugme „Promeni podešavanja kolačića“ da biste promenili postavke.
Za više informacija o kolačićima pročitajte Politiku kolačića Air Serbia.