Propisi za ulazak u druge zemlje

Dok se pripremate za putovanje, proverite na vreme da li posedujete dokumente bez kojih put ne može biti realizovan.

Opšti propisi za ulazak u druge zemlje Posebni propisi za ulazak u SAD
 • Važeći pasoš sa dovoljnim brojem nepopunjenih stranica.
 • Vize i ostale dozvole za ulazak u zemlju (ako je to potrebno).
 • Zdravstvena uverenja i uverenja o vakcinaciji (ako je to potrebno).

Svaka zemlja ima sopstvene propise kojima reguliše ulazak stranih državljana na svoju teritoriju. Propise o pasošu, vizama i zdravstvenim uverenjima širom sveta možete da proverite na IATA Travel Centre sajtu: www.iatatravelcentre.com.

Savetujemo vam da se upoznate sa propisima i uslovima za ulazak u zemlju u koju putujete na zvaničnim internet stranicama njihovih državnih organa ili na internet stranicama diplomatskih i konzularnih predstavništava vaše zemlje. Dužni ste da pribavite neopohodna putna dokumenta i vize za sebe i svoju decu i da se pridržavate svih propisa zemalja u koje putujete, iz kojih polazite ili kroz koje prolazite.

Pasoš

Vaš pasoš ili druga odgovarajuća putna isprava treba da važi tokom celokupnog trajanja putovanja.

Deca i novorođenčad moraju imati sopstveni pasoš ili drugu putnu ispravu. Pojedine zemlje predviđaju posebne uslove za ulazak i izlazak za nepraćenu decu ili onu koju prati samo jedan roditelj ili neko drugo lice.

Vlasti pojedinih zemalja zahtevaju da pasoš bude validan i određeni period nakon završetka putovanja, uglavnom između tri i šest meseci.

Za više detalja molimo vas da kontaktirate ambasadu zemlje u koju putujete ili posetite IATA Travel Centre sajt: www.iatatravelcentre.com.

Er Srbija ne snosi odgovornost za posledice koje mogu nastati usled neposedovanja neophodnih putnih isprava ili nepoštovanja važećih propisa i uputstava.

Viza

U zavisnosti od vašeg državljanstva i svrhe putovanja možda će vam biti neophodna viza ili druga dozvola za ulazak ili tranzit kroz određenu zemlju.

Saznajte više detalja u vezi sa viznom režimom širom sveta na IATA Travel Centre sajtu: www.iatatravelcentre.com
Ukoliko je za vaše putovanje neophodna viza, zahtev za istu možete podneti ambasadi zemlje u koju putujete. Savetujemo da posetite njihovu zvaničnu internet stranicu kako biste dobili ažurne informacije o vizama.

Ako ste državljanin Srbije i putujete u inostranstvo, proverite vizne režime širom sveta i saznajte da li vam je potrebna viza za zemlju koju želite da posetite ili za zemlju tranzita.

Ako želite da posetite Srbiju ili je Srbija zemlja tranzita u vašem putovanju, proverite vizni režim za ulazak u Srbiju i saznajte da li vam je potrebna viza.

Ukoliko vam je izdata viza, ona mora važiti tokom celokupnog perioda vašeg boravka. Različite zemlje imaju različite imigracione i carinske propise za životinje i kulturna dobra.

Podaci o putniku pre puta

Imigracione vlasti širom sveta mogu tražiti od nas određene podatke o putniku pre putovanja (Adavance Passanger Information - API ili APIS). Zbog toga je moguće da ćemo evidentirati neke ili sve ove podatke iz pasoša:

 • puno ime i prezime (kao u pasošu),
 • datum rođenja,
 • pol,
 • državljanstvo,
 • broj pasoša,
 • datum isteka važnosti pasoša,
 • država u kojoj je pasoš izdat,
 • država stalnog boravka.

Proverite na vreme da li imate svu neophodnu dokumentaciju bez koje nećete moći da putujete u SAD.

Raspitajte se da li ispunjavate uslove za ulazak bez vize, u suprotnom će vam viza biti neophodna.

Er Srbija ne prihvata odgovornost za potpunost i tačnost sadržaja prikazanih na ovoj stranici. Ulažemo sve napore kako bismo prikazali ažurne informacije. Napominjemo da nemamo uticaja na obrade i promene dole navedenih informacija.

API obrazac
Obrazac za informacije o putniku pre leta (API) možete preuzeti ovde (pdf).

Ulazak u SAD bez vize

ESTA odobrenje putovanja

Državljani zemalja obuhvaćenih Programom za izuzeće od viza (Visa Waiver Program) mogu putovati u SAD na period do 90 dana bez vize. Međutim, oni će morati da podnesu zahtev za elektronsko odobrenje putovanja (Electronic System Travel Authorization - ESTA) i da ispune uslove pomenutog programa. Bez ESTA odobrenja, ovi putnici neće moći da uđu u avion za Sjednjene Države. Odgovornost je aviokompanije da proveri putne informacije vezane za ESTA odobrenje.

Zahtev morate podneti preko interneta najmanje 72 sata pre polaska. Zahtev će važiti za više ulazaka tokom perioda od dve godine pod uslovom da vaš pasoš ne prestane da važi u međuvremenu. Za ESTA registraciju predviđena je naknada od US$14. Savetujemo da odštampate odobrenje za ulazak u zemlju i ponesete ga sa sobom na put.

Prijavite se za ESTA odobrenje preko interneta ili ažurirajte svoje podatke

Najčešća pitanja o Programu za izuzeće od viza

Automatizovana kontrola pasoša (APC)

APC je na raspolaganju samo državaljanima SAD, Kanade i zemalja članica Programa za izuzeće od viza. Ovaj program omogućava bezvizni ulazak turistima i poslovnim putnicima koji će u SAD boraviti do 90 dana (putnici koji poseduju vizu ili Zelenu kartu ne mogu se prijaviti za APC).

Da bi mogli da koriste APC proceduru, državljani koji za to ispunjavaju uslove moraju imati biometrijski pasoš, važeću ESTA registraciju (elektronsko odobrenje za ulazak), popunjenu carinsku deklaraciju u digitalnoj formi i najmanje jedan ulazak u SAD od 2008. godine. Za državljane zemalja obuhvaćenih Programom za izuzeće od viza, neophodna je i provera otiska prsta. Lica koja poseduju američki ili kanadski pasoš, kao i inostrani posetioci iz zemalja obuhvaćenih Programom za izuzeće od viza mogu odmah pristupiti šalterima za APC.

Uslovi za pasoše i vize

Da biste ušli u SAD morate posedovati važeći biometrijski pasoš. Pasoš ili druga putna isprava mora važiti tokom celokupnog vašeg putovanja. Za dodatne informacije o uslovima za pasoše, molimo posetite internet stranicu Homeland Security.

Važna napomena za srpske državljane: Srpski državljani moraju imati crveni pasoš za automatsko očitavanje. Kada planirate odmor, imajte na umu da i deca moraju imati crveni pasoš za automatsko očitavanje kako bi ušla u SAD.

Savetujemo da kontaktirate ambasadu ili konzulat zemlje u koju putujete kako biste se raspitali o važećim uslovima za vize i ulazak u zemlju. Spisak kontakt adresa naći ćete na internet stranici Ministarstva inostranih poslova SAD.

Na mestu ulaska u zemlju, svi putnici će proći digitalnu proveru otisaka prstiju i digitalno fotografisanje. Uprava za bezbednost u transportu (Transport Security Administration - TSA) savetuje vazduhoplovnim putnicima da ne zaključavaju predati prtljag kako bi omogućili manualnu kontrolu istog. Uvoz prehrambenih artikala podleže veoma strogim pravilima i brojnim ograničenjima.

Prikupljanje i prenos podataka

Prikupljanje informacija o putniku pre leta (API)

Sve vazduhoplovne kompanije su dužne da beleže lične podatke svojih putnika na letovima za Ameriku, iz nje ili onih koji kroz nju prolaze, kao i da šalju ove podatke američkom Ministarstvu za unutrašnju bezbednost ili Upravi za bezbednost u transportu (TSA). Podaci se prikupljaju pre polaska, najkasnije u momentu prijave na let. Da bi se izbegle gužve na šalterima za prijavu na let, molimo vas da nam neophodne podatke pošaljete pre poletanja.

Informacije o putniku pre leta bi trebalo dostaviti tako što ćete:

 • uneti svoje podatke prilikom pravljena rezervacije,
 • kontaktirati putničku agenciju,
 • saopštiti svoje podatke zaposlenom koji obavlja prijavu na let na aerodromu polaska.

Ukoliko presedate na drugi let unutar Sjedinjenih Država koji će vas odvesti do krajnjeg odredišta izvan Amerike, prilikom unošenja adrese upišite Tranzit ka neameričkoj teritoriji i broj leta na koji ste preseli. Ukoliko idete na krstarenje, molimo unesite Tranzit ka krstarenju sa imenom broda i/ili grada na/u kojem će vaše krstarenje početi.

Preuzmite i popunite obrazac za informacije o putniku pre leta (API) (pdf, 1.72 MB)

Američke vlasti ove podatke koriste za sprečavanje i borbu protiv terorizma i drugih transnacionalnih teških krivičnih dela. Ovi i drugi podaci mogu takođe biti korišćeni prilikom pregleda spiskova putnika koji se dovode u vezu sa rizicima u vazduhoplovoj bezbednosti. Na ovaj način dobijeni podaci čuvaju se 15 godina i mogu biti prosleđene drugim organima vlasti. Podaci vezani za određeni slučaj ili istragu mogu se čuvati i duže, odnosno dok slučaj ili istraga ne budu arhivirani.

Politika bezbednog leta

Uprava za bezbednost u transportu (TSA) traži da navedete svoje puno ime, datum rođenja i pol za svrhe pretraživanja spiskova putnika pod posebnim nadzorom, shodno 49 U.S.C, poglavlju 114, Zakonu o obaveštajnoj reformi i prevenciji terorizma iz 2004. i 49 C.F.R, delovima 1540 i 1560. Možete uneti i svoj Broj za ispravku (Redress Number), ako ga imate. Ukoliko ne navedete puno ime, datum rođenja i pol može vam biti uskraćen prevoz ili ulazak u prostor za ukrcavanje. TSA može podatke koje navedete dostaviti organima vlasti, obaveštajnim agencijama i drugim organima shodno svom objavljenom sistemu za dostavljanje evidencija. Za više podataka o politici TSA vezanoj za lične podatke ili da biste se upoznali sa sistemom za dostavljanje evidencija i procenom uticaja na privatnost, molimo posetite internet stranicu TSA: www.tsa.gov.

U obavezi smo da informacije o našim putnicima dostavimo američkoj TSA najmanje 72 sata pre predviđenog vremena poletanja. Ukoliko rezervišete svoje putovanje preko putničke agencije, obavezno joj blagovremeno dostavite svoje podatke.

Ovaj veb sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo, personalizacija sadržaja i oglasa, kao i integracija društvenih medija i analiza saobraćaja na internetu. S tim u vezi, moguć je prenos informacija o vašoj upotrebi veb sajta našim partnerima radi omogućavanja komunikacije i reklamiranja prilagođenog vašim preferencijama. Našu politiku zaštite privatnosti možete pogledati ovde, a politiku “kolačića” ovde.
Klikom na „Slažem se“ pristajete na postavljanje ovih kolačića. Kliknite na dugme „Promeni podešavanja kolačića“ da biste promenili postavke.
Za više informacija o kolačićima pročitajte Politiku kolačića Air Serbia.