Nepravilnosti sa prtljagom

Svakog dana bezbedno prevozimo na hiljade kofera do njihovog odredišta.

Nepravilnosti sa prtljagom Kašnjenje ili gubitak prtljaga Oštećeni prtljag

Kako biste izbegli moguće neprijatnosti ili gubitak prtljaga, savetujemo vam da nabavite putno osiguranje pre polaska na put.

U slučaju nepravilnosti sa vašim prtljagom, molimo vas da ih prijavite lokalnoj službi za "Usluge sa prtljagom" ili "Izgubljeni i nađeni prtljag" odmah po sletanju, pre nego što napustite aerodrom.

Predmeti koje ne bi trebalo da nositite u predatom prtljagu

Određene predmete ne bi trebalo da pakujete u predate prtljag, uključujući:

 • novac,
 • ključeve,
 • nakit i plemenite metale,
 • lekove,
 • računare i elektronske uređaje,
 • hartije od vrednosti i poslovnu dokumentaciju,
 • pasoše i ostala lična i nezamenljiva dokumenta,
 • umetnička dela,
 • kvarljivu robu i lomljive predmete,
 • ostale vredne predmete koje nije lako zameniti ukoliko dođe do njihovog gubitka ili oštećenja.

Navedene predmete* nosite u ručnom prtljagom koji ćete držati uz sebe.
*Ukoliko ipak odlučite da ovakve predmete nosite u predatom prtljagu, činite to na sopstvenu odgovornost. U tom slučaju savetujemo da obavezno izvadite putno osiguranje pre polaska.

Privezak za prtljag koji se izdaje uz ograničenu odgovornost

Prilikom prijema lomljivih, nepravilno upakovanih predmeta i kvarljive robe izdaćemo privezak za prtljag uz ograničenu odgovornost. Na isti način se prihvata i prtljag koji je već oštećen. Privezak za prtljag uz ograničenu odgovornost oslobađa aviokompaniju odgovornosti u vezi sa već postojećom štetom ili predmetima koji nisu podesni za prevoz.

Izgubljeni ručni prtljag

Ne snosimo odgovornost za izgubljeni ručni prtljag. Ukoliko izgubite svoj ručni prtljag, molimo vas da to prijavite pre nego što napustite aerodrom kako bismo mogli da vam pomognemo u traženju.

Obaveštenje o ograničenoj odgovornosti

Pridržavamo se Montrealske konvencije o unificiranju određenih pravila međunarodnog vazdušnog prevoza koja utvrđuje ograničenu materijalnu odgovornost prevoznika u slučaju kašnjenja, oštećenja, uništenja ili gubitka predatog prtljaga kao što je navedeno u Opštim uslovima prevoza i Uslovima prevoza za SAD/ Kanadu.

Veoma nam je žao što vaš prtljag nije stigao i uveravamo vas da ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo vam prtljag vratili u najkraćem mogućem roku. Molimo vas da kašnjenje prtljaga prijavite odmah po dolasku, dok ste još uvek u delu aerodroma koji je namenjen putnicima u dolasku.

Putna dokumenta neophodna u slučaju nepravilnosti

Ukoliko primetite nepravilnosti u vezi sa vašim prtljagom, biće vam potrebna sledeća dokumenta kako biste podneli odgovarajuću prijavu:

 • aviokarta
 • potvrda o predatom prtljagu
 • karta za ukrcavanje

Izveštaj o nepravilnosti sa prtljagom ili izveštaj o krađi predmeta i oštećenju prtljaga koji dobijete, sačuvajte i priložite uz zahtev za odštetu ili prepisku sa nadležnom službom.

Prijavite kašnjenje prtljaga

Ukoliko primetite da vaš prtljag nedostaje, molimo vas da odmah odete do aerodromske Službe za "Usluge sa prtljagom" ili "Izgubljeni i nađeni prtljag", gde ćete popuniti "Putnikovu prijavu nepravilnosti sa prtljagom". Dobijate svoj primerak popunjene prijave koju čuvate sa sobom sve dok vam prtljag ne bude vraćen, odnosno dok vaš zahtev ne bude rešen.

Aerodrom na kome ste podneli prijavu odgovoran je za lociranje i sve nove informacije koje se tiču vašeg prtljaga.

Na sledećem linku preuzmite kontakt informacije o "Službi za usluge sa prtljagom".
Kontakti Službi za Usluge sa prtljagom (pdf)

Ukoliko želite da znate gde se vaš prtljag u kašnjenu trenutno nalazi, možete da proverite njegov status i lokaciju klikom na sledeći link:
Proverite status Vašeg prtljaga putem interneta

Osnovne stvari u slučaju prtljaga koji kasni

Znamo da ste tokom perioda kada vam prtljag kasni van kuće i da će vam biti neophodne osnovne stvari poput paste za zube i šampona. Molimo vas da sačuvate sve račune i prosledite nam ih elektronskim putem.

Kašnjenje preko 5 dana/ Šta ako vaš ptrljag kasni više od 5 dana

U slučaju da vaš prtljag nije pronađen u roku od 5 dana, molimo vas da za svaki komad prtljaga popunite formular u PDF formatu i pošaljete nam na baggageservices@airserbia.com ili na sledeću adresu:
Air Serbia
Centar Baggage Tracing
Airport Nikola Tesla Terminal 1
Beograd, Serbia

Prijavite gubitak prtljaga

Ukoliko vaš prtljag nije pronađen u roku od 21 dana možete da podnesete zahtev za odštetu.

Da bismo obradili ovaj zahtev, molimo vas da priložite svu potrebnu dokumentaciju uključujući "Putnikovu prijavu nepravilnosti sa prtljagom" koju izdaje Služba aerodroma za "Usluge sa prtljagom" ili "Služba izgubljeno-nađeno".
Popunite odštetni zahtev

Rok za podnošenje zahteva u slučaju kašnjenja predatog prtljaga je 21 dan od datuma kada je prtljag trebalo da vam bude isporučen.

U slučaju izgubljenog prtljaga rok je najmanje 21 dan od datuma redovnog predviđenog prispeća prtljaga.

Napomene o ograničenoj odgovornosti

Nažalost, Er Srbija ima ograničenu odgovornost za čekiran prtljag koji kasni ili se izgubi. U avio-industriji nadoknada je ograničena u skladu sa Montrealskom konvencijom, kao što je navedeno u Uslovima prevoza i Uslovima prevoza za SAD/ Kanadu.

Er Srbija ne snosi odgovornost za kašnjenje prtljaga koji je prijavljen nakon što ste napustili hol za dolaske na aerodromu.

U mnogim slučajevima, vaša kompanija za putno osiguranje može vam dodatno pomoći u slučaju izgubljenog prtljaga ili kašnjenja prtljaga. Većina polisa osiguranja pokriva gubitak na osnovu vrednosti imovine, dok je u avio-industriji uobičajena samo ograničena nadoknada po osobi. Ukoliko ste kupili putno osiguranje, molimo vas da za dodatne informacije direktno kontaktirate vašu osiguravajuću kuću.

Ukoliko primetite da je vaš prtljag oštećen, molimo vas da oštećenja prijavite odmah po dolasku, pre nego što napustite prostor na aerodromu koji je namenjen putnicima u dolasku.

Prijavite oštećene predmete ili predmete koji nedostaju

Ukoliko prilikom preuzimanja vašeg predatog prtljaga primetite da je oštećen ili da neki predmeti nedostaju, molimo vas da to odmah po sletanju prijavite lokalnoj aerodromskoj Službi za usluge sa prtljagom/ Izgubljeni i nađeni prtljag, kako bi se napravio "Izveštaj o šteti ili krađi" (DPR). Potom ćete dobiti primerak ovog Izveštaja sa odgovarajućim referentnim brojem. Potrebno je da sačuvate navedeni Izveštaj kako biste mogli da pratite svoju prijavu, ali i da, na osnovu njega, podnestete žalbu za odštetu.

Ukoliko primetite da je vaš predati prtljag oštećen ili da neki predmeti nedostaju, tek nakon što ste napustili aerodrom, morate to da prijavite lokalnoj aerodromskoj službi za usluge sa prtljagom/ Izgubljeni i nađeni prtljag u mestu dolaska, kako bi se napravio "Izveštaj o šteti ili krađi" (DPR).

Takođe, potrebno je da podnesete Zahtev za nadoknadu štete Er Srbiji.

Napominjemo da "Izveštaj o šteti ili krađi" (DPR) treba da bude napravljen pre nego što podnesete Zahtev za odštetu Er Srbiji.

Zahtev za odštetu mora biti podnet najkasnije 7 dana od datuma preuzimanja prtljaga. Zahtevi za nadoknadu štete, primljeni nakon tog roka, neće biti razmatrani.

Ukoliko ste, tek nakon napuštanja aerodroma, primetili da je vaš prtljag oštećen ili da neki predmeti nedostaju, skrećemo vam pažnju da ste dužni da dokažete da je šteta na vašem prtljagu nastala dok je isti bio pod nadzorom kompanije Er Srbija.

Podnošenje zahteva za naknadu štete

Popunite zahtev za nadoknadu štete

Napomene o ograničenoj odgovornosti

Ne snosimo odgovornost za štetu nastalu na prtljagu uobičajenim korišćenjem koje obuhvata sledeće, ali nije ograničeno na:

 • Manje posekotine, ogrebotine, poderotine, ulubljenja, prljavštinu i fleke
 • Štetu na neadekvatno upakovanim predmetima, uključujući i lomljive predmete
 • Štetu nastalu usled prenatrpanog prtljaga
 • Gubitak spoljnih brava, kaiševa, sigurnosnih kaiševa ili patent zatvarača
 • Predmete zaplenjene od strane aerodromskih vlasti ili službi obezbeđenja

Er Srbija takođe ne snosi odgovornost za štetu uočenu prilikom čekiranja kroz proces izdavanja uz ograničenu odgovornost, ili za:

 • Lomljive, vredne ili kvarljive predmete
 • Prtljag koji je upakovan u oštećenu ili neodgovarajuću ambalažu
 • Gubitak nakita, drugih dragocenosti ili novca koji se nalazio u čekiranom prtljagu
 • Štetu na ručnom prtljagu, ukoliko ta šteta nije izazvana nemarnošću Er Srbije

Snosimo ograničenu odgovornost za štetu nastalu na prtljagu u meri utvrđenoj Montrealskom konvencijom, kao što je navedeno u Uslovima prevoza i Uslovima prevoza za SAD/Kanadu.

Putno osiguranje može da vam dodatno pomogne u slučaju oštećenog prtljaga ili izgubljenih predmeta. Većina polisa osiguranja pokriva gubitak na osnovu vrednosti imovine, dok je u avio-industriji uobičajena samo ograničena nadoknada po osobi. Ukoliko ste kupili putno osiguranje, molimo vas da za dodatne informacije direktno kontaktirate svoju osiguravajuću kuću.

Ovaj veb sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo, personalizacija sadržaja i oglasa, kao i integracija društvenih medija i analiza saobraćaja na internetu. S tim u vezi, moguć je prenos informacija o vašoj upotrebi veb sajta našim partnerima radi omogućavanja komunikacije i reklamiranja prilagođenog vašim preferencijama. Našu politiku zaštite privatnosti možete pogledati ovde, a politiku “kolačića” ovde.
Klikom na „Slažem se“ pristajete na postavljanje ovih kolačića. Kliknite na dugme „Promeni podešavanja kolačića“ da biste promenili postavke.
Za više informacija o kolačićima pročitajte Politiku kolačića Air Serbia.