Air Serbia doneće 211 miliona dolara nacionalnoj privredi i podržati 8.700 radnih mesta u 2015. godini

31 August 2015

Air Serbia ostvariće direktan doprinos srpskoj privredi u vrednosti od 211 miliona dolara tokom 2015. godine i podržati ukupno 8.700 radnih mesta. Ovi pokazatelji se zasnivaju na najnovijem nezavisnom izveštaju Oxford Economics-a, vodeće međunarodne konsultantske kuće koja se bavi međunarodnim ekonomskim predviđanjima i kvantitativnom analizom.

Studija predviđa da će avio-kompanija putem direktne potrošnje ostvarene u okviru svakodnevnog poslovanja i zahvaljujući znatnom ekonomskom uticaju njenog razgranatog lanca snabdevanja u Srbiji, nacionalnoj ekonomiji doneti 190 miliona dolara tokom ove godine.

Osim toga, Oxford Economics tvrdi da se očekuje da će avio-kompanija prevesti ukupno 2,5 miliona putnika u i iz Srbije tokom 2015. godine, ka i iz brojnih tržišta, uključujući zemlje širom Evrope i Bliskog istoka.

Očekuje se da će posetioci iz inostranstva potrošiti gotovo pola milijarde dolara tokom ove godine, što doprinosi nacionalnom BDP u iznosu od 373 miliona dolara i podržava dodatnih 22.400 radnih mesta. Očekuje se da će se do 2020. godine ekonomski uticaj avio-kompanije, koji se odnosi na turizam, uvećati do vrednosti od 572 miliona dolara i podržavati ukupno 28.200 radnih mesta.

Dane Kondić, generalni direktor Air Serbia-e, izjavio je: "Ova studija jasno svedoči o tome u kojoj meri Air Serbia, kao komercijalno efektivna i profitabilna avio-kompanija, suštinski utiče na ekonomski razvoj Srbije i doprinosi razvoju ostalih grana privrede kao faktor podrške ekonomskoj aktivnosti. Izveštaj pokazuje kako odličan učinak Air Serbia-e od kada je avio-kompanija uspostavljena, stvara pozitivne efekte, ne samo u okviru naše oblasti poslovanja, već i eksterno prema kompanijama i pojedincima širom zemlje. Drago nam je što projekcije ukazuju na kontinuirani razvoj u godinama koje dolaze, kako u pogledu turizma tako i u globalnoj povezanosti, kao i što ćemo biti u mogućnosti da ostvarimo jedan od osnovnih ciljeva Air Serbia-e - da postanemo katalizator ekonomskog razvoja u Srbiji.”

Predsednik Nadzornog odbora Air Serbia-e Siniša Mali podsetio je da privatizacija Air Serbia-e u partnerstvu sa Etihad-om predstavlja najuspešniju privatizaciju u našoj zemlji.

"Pokazali smo kroz strateško partnerstvo da je moguće od avio-kompanije koja je pravila gubitke stvoriti profitabilnu kompaniju koja više ne predstavlja opterećenje za državni budžet. Air Serbia je danas pokretač privrednog razvoja Republike Srbije. Studija Oxford Economics-a pokazuje da postoji direktna veza između uspešne avio-kompanije, otvaranja novih destinacija i stepena ekonomskog rasta, tj. poslovne razvijenosti naše zemlje. Zato je važno da nastavimo putem kojim smo krenuli, da proširimo flotu Air Serbia-e, da uvedemo još novih destinacija, jer ćemo na taj način jačati i srpsku privredu i njenu ekonomiju", istakao je Mali.

Oxford Economics naglašava da ekonomski uticaj jedne avio-kompanije znatno prevazilazi oblast u kojoj operativno deluje. Usluge koje pruža olakšavaju čitav niz ekonomskih aktivnosti u lokalnoj i globalnoj ekonomiji - od uspostavljanja poslovnih interakcija i omogućavanja stranih investicija, do podsticanja razvoja turizma i trgovine. Ovaj uticaj se može meriti ukupnim doprinosom vazdušnoj povezanosti kao ključnom pokretaču ekonomskog rasta i razvoja, čime se olakšava učešće zemlje u globalnoj ekonomiji. Globalni podaci takođe ukazuju na vezu između direktnih stranih investicija i vazdušne povezanosti.

Očekuje se da će u 2015. godini, doprinos Air Serbia-e povezanosti u vazdušnom prevozu putnika i robe povećati produktivnost srpske privrede za 690 miliona dolara, što odgovara broju od gotovo 32.000 radnih mesta i iznosi gotovo dva procenta BDP-a.

Osim njenog značaja za razvoj turizma, Air Serbia će takođe postati sve značajniji faktor razvoja poslovanja orijentisanog ka izvozu, naročito za veze sa Evropskom Unijom, što će podstaći izvoz i povećati konkurenciju u domaćoj ekonomiji na dobrobit potrošača.

Search

Share

Register

Cheaper booking with your online profile! Register and get 10% off on fare prices, excluding airport taxes.

Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field

Register

Few more details in order to create a new profile

Personal details

Title

Field is mandatory
Field is mandatory
Field is mandatory
Field is mandatory

Gender

Field is mandatory

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thanks for registering!

Check your inbox because you will soon receive a promo code with a discount for your next trip!

Forgotten Password

No worries. Just give us your email and we'll send you a link to create a new profile password.

Mandatory field

Password updated

Link for password resetting is sent to your mail