Er Srbija izmirila obaveze prema kreditoru EA Partners I

29 September 2020

Er Srbija je izmirila sve svoje preostale obaveze prema EA Partners I u iznosu od 57,62 miliona dolara po osnovu dugoročnog kredita koji je uzet 2015. godine, a koji je dospeo danas, 28. septembra.

Srpska nacionalna avio-kompanija izražava veliko zadovoljstvo činjenicom da je sredstva za isplatu preuzetih obaveza obezbedila samostalno, zahvaljujući odgovornom poslovanju pre pandemije korona virusa, kao i opsežnim merama štednje i racionalizacije poslovanja na svim nivoima u uslovima najveće krize u istoriji civilnog vazduhoplovstva, izazvane pandemijom. Bez obzira na te okolnosti i činjenicu da od sredine marta do druge polovine maja nije mogla da obavlja komercijalne putničke letove, kompanija do današnjeg dana nastavlja da redovno izmiruje sve svoje obaveze prema kreditorima i dobavljačima u zemlji i inostranstvu. S druge strane, činjenica je da je situacija i dalje vrlo složena i da se avio-saobraćaj u Evropi i svetu obnavlja mnogo sporije nego što se očekivalo. Zato će Er Srbija nastaviti aktivne razgovore sa svojim strateškim partnerima, uključujući kreditore i strateške dobavljače, u dobroj veri da se kroz pregovore može doći do rešenja prihvatljivih za sve.

Za poslednjih gotovo sedam godina, od kada posluje pod sadašnjim imenom, Er Srbija je doživela izuzetno veliku ekspanziju na svim poljima, uz poboljšanje ključnih pokazatelja. Posle restrukturiranja, koje je bilo moguće zahvaljujući sredstvima i iz ovog kredita, najveću ekspanziju kompanija je zabeležila baš u prethodnoj, 2019. godini, kada je prevezla rekordnih 2,81 miliona putnika i za svega godinu dana poletela do čak 23 nove destinacije, uz pokretanje saobraćaja sa dva nova aerodroma u Srbiji – Niša i Kraljeva. Tokom prvih meseci 2020. godine, Er Srbija je nastavila sa rastom, pa je tako i u januaru i u februaru zabeležila za preko 20 odsto više putnika, u poređenju sa istim mesecima prethodne godine. Posle početka obnavljanja saobraćaja 21. maja ove godine, kompanija je ostala fokusirana na postepeno povećavanje intenziteta operacija gde je to moguće, uz zaštitu zdravlja putnika i zaposlenih.

"Isplata ovog kredita predstavlja dokaz dobrog i odgovornog upravljanja Er Srbijom pre i tokom krize i tokom oporavka od posledica pandemije. Srpska nacionalna avio-kompanija će i nadalje ostati posvećena interesima svojih akcionara, zaposlenih i putnika i preduzimaće sve mere koje su neophodne da se zaštiti kompanija i osigura njen razvoj. Tokom obustave komercijalnog putničkog saobraćaja, Er Srbija je započela niz programa koji su usmereni na rad sa poslovnim partnerima, sprovođenje mera štednje i održanje likvidnosti, kao i poboljšanje poslovnih procesa i usluga za naše putnike. Sa svim tim programima nastaviće se i u narednom periodu," izjavio je Dankan Nejsmit, generalni direktor Er Srbije. On je dodao da se "zahvaljuje svim partnerima, nadležnim institucijama i zaposlenima na razumevanju tokom saniranja štete od posledica pandemije korona virusa i da je saradnja zajednice ključna, pošto smo zajedno jači."

Tokom krize izazavane pandemijom korona virusa sa kojom se suočila cela zemlja, Er Srbija je odmah reagovala i dala svoj puni doprinos, stavljajući sve svoje resurse na raspolaganje Republici Srbiji i njenim građanima. Tokom vanrednog stanja, ali i posle njega, Er Srbija je evakuacionim i repatrijacionim letovima prevezla hiljade državljana Srbije, koji su se u trenutku izbijanja krize zatekli na aerodromima širom sveta. Pored toga, specijalnim kargo letovima, nacionalni avio-prevoznik je dopremio tone neophodne medicinske pomoći i opreme iz svih delova sveta.

cargo flights, the national airline delivered tons of necessary medical aid and equipment from all parts of the world.

Search

Share

Register

Cheaper booking with your online profile! Register and get 10% off on fare prices, excluding airport taxes.

Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field
Mandatory field

Register

Few more details in order to create a new profile

Personal details

Title

Field is mandatory
Field is mandatory
Field is mandatory
Field is mandatory

Gender

Field is mandatory

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thanks for registering!

Check your inbox because you will soon receive a promo code with a discount for your next trip!

Forgotten Password

No worries. Just give us your email and we'll send you a link to create a new profile password.

Mandatory field

Password updated

Link for password resetting is sent to your mail