Air Serbia

Putnici sa invaliditetom

Pobrinućemo se da vaše putovanje avionom bude bezbedno i udobno.

Posebna pravila za putovanje sa psima koji vode lica sa oštećenim vidom i/ili sluhom

Psa koji je treniran za vođenje lica sa oštećenim vidom ili sluhom transportovaćemo u putničkoj kabini bez naknade.

Broj pasa je ograničen na našim letovima i zato njihov prevoz mora biti potvrđen od strane Er Srbije pre početka putovanja, kao i od strane drugih avio-kompanija, ukoliko su one (pored Er Srbije) naznačene na vašoj karti.

Iz tog razloga je neophodno je da nas već prilikom rezervacije mesta informišete o vašoj nameri da putujete sa psom vodičem i da nas obavestite o vrsti i težini psa. Takođe, potrebno je da imate i potvrđeno mesto na letu.

Prilikom prijema na let neophodno je nam date na uvid potvrdu od nadležne ustanove da je vaš pas uspešno prošao proces obuke za praćenje lica sa oštećenim vidom ili sluhom.

Molimo vas da se prijavite za let minimum dva sata pre poletanja kako bismo na vreme obavili sve formalnosti.

Pravila za pse vodiče

Vlade pojedinih zemalja nameću stroge uslove ili ograničenja u vezi sa uvozom, izvozom i tranzitom životinja koje se prevoze u putničkoj kabini. Prevoz pasa vodiča je dozvoljen na svim letovima Er Srbije osim na sledećim rutama:

Ograničenje odgovornosti

Er Srbija nije odgovorna ako je odbijen ulazak ili tranzit životinje kroz bilo koju zemlju zbog neposedovanja gore spomenutih dokumenata i zdravstvenih uverenja. Vi preuzimate sav rizik u vezi sa povredom, bolešću ili smrću životinje, osim ukoliko se to desilo zbog nemara ili greške Er Srbije.