Air Serbia

Putnici sa invaliditetom

Pobrinućemo se da vaše putovanje avionom bude bezbedno i udobno.

Kako bismo mogli da vam potvrdimo rezervaciju, neophodno je da odredimo kojoj kategoriji putnika pripadate. Bilo da je umanjena sposobnost kretanja urođena, posledica fizičke onesposobljenosti (trajne ili privremene, senzorne ili lokomotorne), umanjenih mentalnih sposobnosti, starosti, bolesti ili nesrećnog slučaja, nastojaćemo da vas zbrinemo u skladu s vašim potrebama.

Neophodno je da nas najkasnije 48 sati pre leta upoznate sa vrstom pomoći koja vam je potrebna da bismo bili u mogućnosti da blagovremeno angažujemo odgovorne službe na aerodromu. One će vam bez dodatne naplate obezbediti invalidska kolica ili drugi način prevoza do/od aviona i pomoći da se udobno i lako ukrcate i iskrcate iz aviona.

Kategorije putnika koji koriste invalidska kolica

Prema stepenu umanjene sposobnosti kretanja i pomoći koja im je potrebna na aerodromu, putnici se svrstavaju u sledeće kategorije:

Ukoliko nastavljate putovanje uz neku drugu avio-kompaniju, nećemo moći da potvrdimo rezervaciju sve dok ta druga avio-kompanija ne potvrdi mogućnost vašeg prevoza.

Ako želite da koristite sopstvena invalidska kolica

Molimo vas da obavestite o tome najkasnije 48 sati pre leta, jer je za njihov prevoz neophodno odobrenje Er Srbije. Potrebno je da nas informišete o težini, dimenzijama i vrsti pomogala. Takođe, molimo vas da popunite "Obrazac za opis invalidskih kolica", odštampate jedan primerak i predate ga zaposlenima na šalteru za prijavu na let. Vaša invalidska kolica prevozimo besplatno.

Ako koristite štake

Štake i druga protetička pomagala možete da unesete u putničku kabinu bez dodatne naplate.

Pratioci

Za WCHC putnike, kao i za putnike koji imaju oštećen i vid i sluh pratilac je neophodan.

Izuzetak od pravila: WCHC putnici koji imaju stabilan invaliditet (urođen ili kao posledica neke nesreće ili operacije od pre više godina) mogu da putuju bez pratioca.

Molimo vas imajte u vidu da se posada u avionu ne može brinuti o vašim fizičkim potrebama tokom leta u većoj meri nego što to čini drugim putnicima (npr. hranjenje, davanje lekova, korišćenje toaleta). Ukoliko vam je neophodna ovakva pomoć tokom leta, potrebno je da imate pratioca.

Obrazac za opis invalidskih kolica

MEDIF obrazac i FREMEC kartica

Za svako putovanje neophodno je da WCHC putnici imaju MEDIF obrazac (obrazac sa zdravstvenim podacima putnika) popunjen i overen od strane putnikovog lekara. Ovaj obrazac možete da preuzmete u našim poslovnicama i putem vebsajta.

Izuzetak od pravila: WCHC putnici koji imaju stabilan invaliditet (urođen ili ako posledica neke nesreće od pre više godina) ne moraju da imaju MEDIF obrazac.

Na osnovu medicinskih podataka iz ovog obrasca kompanijski lekar odlučuje da li može izdati putniku potvrdu za prijem na prevoz.

Podaci navedeni u MEDIF obrascu su strogo poverljivi i njihova tajnost je zagarantovana.

Prihvatamo zdravstvene kartice za putnike koji često putuju (FREMEC), a koje izdaju pojedine avio-kompanije.

Er Srbija za sada ne izdaje FREMEC kartice.

MEDIF obrazac

Putnici sa oštećenim sluhom ili/i vidom

Molim vas da nas prilikom rezervisanja karte, a najkasnije 48 sati pre leta obavestite o svom invaliditetu kako bismo mogli da vam obezbedimo neophodnu pomoć. Er Srbija neće zahtevati od vas MEDIF obrazac.

Ukoliko želite da putujete sa psom koji je specijalno treniran da vas vodi, potrebno je da nas obavestite o tome, takođe prilikom rezervisanja karte, a najkasnije 48 sati pre leta. Informisaćete nas o vrsti psa i njegovoj težini. Prevoz psa vodiča podložan je odobrenju od strane Er Srbije.

Putovanje sa partnerskim avio-kompanijama

Ako putujete na kod šer letu Er Srbije, gde prevoz obavlja neka od naših partnerskih avio-kompanija, biće primenjeni propisi za prevoz putnika sa umanjenom sposobnošću kretanja te druge avio-kompanije.
Partnerske avio-kompanije i njihovi uslovi prevoza →