Air Serbia

Zabranjeni predmeti i opasne materije u prtljagu

Želimo da na svakom našem letu budete potpuno bezbedni i zato je važno da se pridržavate propisa za bezbedno unošenje tečnih materija, opasnih roba i ostalih predmeta u svom prtljagu.

Određeni broj predmeta ne možete da prenesete u svom prtljagu, a postoje i predmeti čiji je prevoz omogućen pod posebnim uslovima.

Više informacija o vrstama tečnosti i opasnim predmetima potražite u padajućem meniju.

 • Tečnosti
  VRSTA TEČNOSTI RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
  Tečnosti kao što su:
  • voda, sok, čaj
  • supe
  • sirupi
  • mleko i mlečni napici
  • kolonjske vode i ostala tečna kozmetika
  • druge vrste tečnosti
  DA
  (pogledajte pravila niže)
  DA
  Gelovi kao što su:
  • gel za kupanje
  • gel za kosu
  • druge vrste gelova
  DA
  (pogledajte pravila niže)
  DA
  Paste kao što su:
  • pasta za zube
  • druge vrste pasti
  DA
  (pogledajte pravila niže)
  DA
  Hrana i mleko za bebe DA
  (pogledajte pravila niže)
  DA
  Lekovi u obliku tečnosti, gelova ili aerosola DA
  (pogledajte pravila niže)
  DA
  Insulin, krvna plazma i sl. DA
  (pogledajte pravila niže)
  DA
  Aerosoli kao što su:
  • dezodorans
  • lak za kosu
  • druge vrste aerosola
  DA
  (osim za aerosol iz podklase 2.2,
  za ostale pogledajte pravila niže)
  DA

  Pravila za prevoz tečnosti u ručnom prtljagu

  • Tečnosti, gelove, paste i aerosole možete da unesete samo u posudama do 100 ml. Bilo koja posuda veća od 100 ml neće biti uneta u avion u vašem ručnom prtljagu čak iako je samo delimično puna.
  • Sve posude potrebno je spakovati u plastičnu providnu kesu sa zatvaračem sa žlebom ili zip zatvaračem, koja ne sme biti veća od 20x20 cmi čija zapremnina ne sme da prelazi 1 l.
  • Ova kesa mora biti zatvorena i predaje se odvojeno prilikom bezbednosnog pregleda ručnog prtljaga.
  • Imate pravo da unesete samo jednu kesu u avion.

  Postoje i izuzeci kada je dozvoljeno da u avion unesete posude sa više od 100 ml tečnosti i to:

  • Hrana i mleko za bebe, u količini koja je neophodna bebi tokom leta.
  • Tečnosti, paste, gelove i aerosole koje ste kupili u bescarinskim prodavnicama u bezbednosno-restriktivnoj zoni aerodroma, a koji su upakovani u providnu zapečaćenu plastičnu kesu koju ne smete da otvarate do krajnje destinacije. Neophodno je da se u kesi nalazi fiskalni račun za kupljenu robu, sa datumom dana putovanja.
  • Lekove u obliku tečnosti, gelova ili aerosol zajedno sa lekarskim nalazom izdat od nadležne medicinske ustanove ili ovlašćene lekarske ordinacije.
  • Medicinske preparate kao što su insulin ili krvna plazma uz potvrdu koju je izdala nadležna medicinska ustanova ili ovlašćena lekarska ordinacija.
 • Lekovi i medicinska oprema
  PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
  Lekovi kao tablete i kapsule DA DA
  Lekovi kao tečnosti DA
  (pogledajte pravila za prevoz tečnosti)
  DA
  Prenosivi medicinski elektronski uređaji koji sadrže litijum metal ili litijum-jonske ćelije ili baterije kao što su:
  • automatski spoljni defibrilatori
  • inhalatori
  • CPAP (sleep apnea) aparat
  DA
  (uz prethodno odobrenje prevozioca)
  DA
  (uz prethodno odobrenje prevozioca)
  Oprema sa tečnim kiseonikom za ličnu upotrebu kao što je npr. boca za kiseonik NE NE
  Medicinski ili klinički termometar za ličnu upotrebu koji sadrži živu DA
  (maks jedan komad,
  mora biti u zaštitnoj kutiji)
  DA
  (mora biti u zaštitnoj kutiji)
 • Alat, oštri i tupi predmeti
  PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
  Noževi i sečiva duža od 6 cm NE DA
  Makaze sa sečivom dužim od 6 cm, mereno od kraja ušica NE DA
  Drugi oštri predmeti kao što su:
  • predmeti namenjeni za sečenje: sekire, sekirice, satare
  • sekire i dleta za led
  • brijači
  • rezači za ambalažu
  • mačevi
  • oprema za borilačke veštine sa oštrim vrhom: mačevi i sablje
  NE DA
  Tupi predmeti kao što su:
  • palice za bejzbol i softbol
  • štapovi i palice kao npr. pendreci
  • palice obložene kožom
  • oprema za borilačke veštine
  NE DA
  Alati sa oštricom ili držačem dužim od 6 cm koji mogu izazvati ozbiljne povrede ili su pretnja bezbednosti kao što su:
  • šrafciger
  • dleto
  NE DA
  Drugi alati kao što su:
  • poluge
  • bušilice uključujući i prenosive bežične bušilice
  • burgije
  • testere, uključujući i prenosive bežične testere
  • lemilice
  • pištolji za zakucavanje i za heftanje
  NE DA
 • Eksplozivi, municija i oružje
  PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
  Različite vrste oružja kao što su:
  • vatreno oružje za sport i lov
  • vazdušni i pištolji sa ugljendioksidom, kao što su pištolji sa dijabolama, puške i revolveri
  • igračke pištolji, replike i imitacije vatrenog oružja za koje se može pomisliti da je pravo
  • sastavni delovi vatrenog oružja, ako se od prisutnih delova ne može sklopiti vatreno oružje, isključujući teleskopske nišane
  • lukovi
  • strele
  • samostreli
  • harpuni
  • podvodne puške
  • signalni pištolji ako su ispražnjeni i startni pištolji
  • male praćke
  • katapulti
  NE DA
  Vatreno oružje (isključujući sportsko i lovačko oružje) NE NE
  Eksplozivi kao što su:
  • eksplozivne kapsule
  • mine, granate i druge eksplozivne vojne naprave
  • dinamit, barut, plastični eksploziv i dr.
  NE NE
  za izuzetke pogledajte detaljan vodič
  Replike eksplozivnih sredstava NE DA
 • Baterije, elektronski uređaji i invalidska kolica
  PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
  Prenosivi elektronski uređaji sa litijum metal ili litijum jon ćelijama ili baterijama za ličnu upotrebu, kao što su:
  • mobilni telefoni
  • kalkulatori
  • satovi
  • laptop računari
  • fotoaparati
  • kamere za snimanje
  DA DA
  Baterije čija sadržina može da iscuri i uređaji koji se napajaju ovakvim baterijama NE NE
  Uređaji koji se napajaju litijum-jonskim baterijama jačine od 100 Wh do 160 Wh DA
  (uz prethodno odobrenje prevozioca)
  DA
  (uz prethodno odobrenje prevozioca)
  Invalidska kolica i slični uređaji za kretanje koja se napajaju baterijama sa mokrom ćelijom koja ne može da iscuri NE DA
  (uz prethodno odobrenje prevozioca)
  Invalidska kolica i slični uređaji koja se napajaju baterijama sa suvom ćelijom NE DA
  (uz prethodno odobrenje prevozioca)
  Invalidska kolica ili drugi slični uređaji za kretanje koji se napajaju litijumskim baterijama NE DA
  (uz prethodno odobrenje prevozioca)
  Rasklopiva pomagala za kretanje koja se napajaju litijum-jonskim baterijama DA
  (ako su baterije uklonjene sa pomogala i uz prethodno odobrenje prevozioca)
  NE
 • Gasovi i materije koje oksidišu
  PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
  Gasovi kao što su:
  • zapaljivi gasovi
  • nezapaljivi gasovi
  • rashlađeni gasovi
  • otrovni gasovi
  NE NE
  Materije koje oksidišu kao što su:
  • prašak za beljenje
  • peroksidi
  NE NE
 • Toksične i zarazne supstance, korozivne supstance, radioaktivni i namagentisani materijali
  PREDMET RUČNI PRTLJAG PREDATI PRTLJAG
  Toksične supstance kao što su:
  • arsenik
  • cijanid
  • insekticidi
  • sredstva za uništavanje korova
  • bakterijske i virusne kulture
  NE NE
  Korozivne supstance kao što su:
  • živa koja se može nalaziti u termometrima
  • kiseline
  • baze
  • baterije sa mokrim ćelijama koje mogu da iscure
  NE NE
  Radioaktivni materijali NE NE
  Namagnetisani materijali NE NE