Air Serbia

Zabranjeni predmeti i opasne materije u prtljagu

Želimo da na svakom našem letu budete potpuno bezbedni i zato je važno da se pridržavate propisa za bezbedno unošenje tečnih materija, opasnih roba i ostalih predmeta u svom prtljagu.

Na letovima za i iz SAD važe posebna pravila, koja detaljno možete da pronađete na zvaničnom vebsajtu američke Uprave za bezbednost transporta (TSA).