Air Serbia

Ručni prtljag

Spakujte u svoj ručni prtljag sve što vam je potrebno za kratko putovanje ili sve stvari koje nisu uspele da stanu u kofer i unesite ih sa sobom u putničku kabinu.

Zbog ograničenog prostora u putničkoj kabini ATR 72 aviona, vaš ručni prtljag može da bude premešten u odeljak za prtljag. Posle sletanja, posada će vaš prtljag smestiti pored stepenica za iskrcavanje, odakle ga nakon sletanja možete preuzeti.

I u ostalim avionoma iz naše flote prostor u odeljcima za prtljag je ograničen. Ukoliko su svi odeljci za ručni prtljag popunjeni, naše osoblje će ga premestiti u odeljak za predati prtljag.

Pre toga je neophodno da iz svog ručnog prtljaga uklonite opasne materije koje nisu dozvoljene u odeljku za predati prtljag kao što su:

Savetujemo da iz prtljaga koji će biti smešten u odeljak za predati prtljag izvadite vredne stvari, elektronsku opremu, važna dokumenta, lekove...